- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Říjen 2008

....meditace....

26. října 2008 v 17:35 | deepr-kaar |  ....meditace....
.....uvolněte se, pohodlně se posadte, zklidněte mysl a vychutnávejte si tony meditační hudby, kde si představjeme ve své invokační (zhmotnělá vizualizace) to, čeho bychom rádi dosáhli a tuto vizi si uložte myšlenkou do souladu v srdci s duší...........

....trocha hudby....

26. října 2008 v 13:29 | deepr

Egyptské božstvo -

26. října 2008 v 11:38 | deepr |  8 - ...E G Y P T ...
V městě Ón bylo zformulováno tzv. Ónské Devatero -Na počátku byli ATUM (nebytí) a NUN (pravodstvo).

ATUM se oddělil a sám sebe oplodnil a porodil Šóva a Tefnut.
Šóv a Tefnut zplodili Geba (mužský princip-země) a Nut (ženský princip-nebe).
Geb a Nut se spojili v jednotu ze které se zrodili - Osiris , Isis , Seth a Nephtys.
Osiris s Isis jako manželé zplodili Hóra , který se stává pánem pozemského království.Egyptská mysteria - kratarepoa

26. října 2008 v 10:46 | deepr |  8 - ...E G Y P T ...
-MYSTERIUM-

Slovo mysterium , pochází z řeckých slov - míein to stoma - což v překladu znamená - zavřít ústa , tj. poznání , které je nutno uchovat pro sebe , v tajnosti.

Co to je vlastně mysterium ?

Mysterium je slavnostní zasvěcovací obřad či dramatizace daného směru pro jednotlivce a skupinu lidí kteří mají stejný daný cíl.Je to nejvyšší snaha pro sjednocení (splynutí) a zření toho co je v vnitřním chrámu duše neviditelné.
V každé kultuře se konaly zasvěcovací rituály v daném směru nauky.

Egypt byl v zasvěcovacích rituálech na dokonalé úrovni , kdy tyto rity se používají dodnes.
Jedná se zde o techniku kde se nesdělitelné nedá slovy vyjádřit.Proto se ke sdělení používají obrazy - kdo je toho hoden a vybrán universem , pochopí!
Jeden z nejstarších mýtů Světa , tudíž Egypta je staroegyptský mýtus o Osirisovi a Isis.


Vnitřní hlas duše...

23. října 2008 v 19:09 | deepr |  Rok 2008 -

Duchovní otázky....

Zdravím ty kteří v tomto čase prožívají zásadní změny ve svém životě.Když se podíváte kolem sebe a budete vnímat své okolí, tak si všimnete že se i u těch nejbližších cosi odehrává.Nic není jen tak a vše se děje tak jak má být!Je to přirozený běh událostí , který je řízen zákony Univerza. On totiž letošní rok 2008 je zásadní pro budoucnost!Jelikož je na konci letopočtu osmička,což znamená "spravedlnost" a v součtu jednička a to je nový začátek.Proto pro mnohé z nás tato spravedlnost znamená i souzení!A to ve smyslu jak jsme zaseli , tak také zklízíme.Ve většině situací jsme narazili na zed a najednou se nám zdá , že není cesty vpřed.Není to tak!!Jde jen o to pochopit sami sebe , příjmout (i když se nám to nelíbí) danou skutečnost a pochopit kde jsme dělali stále tu samou chybu.Je to o zamyšlení nad sebou samými!!!Nedělejme tedy ty samé chyby a podívejme se do svého nitra , jestli si za toto vše co se s námi děje nemůžeme tak trochu sami!!Naučme se tedy naslouchat svému vnitřnímu hlasu!Protože , jakmile nepochopíme a nepříjmeme to co se s námi děje , protože Univerzum se už nemohlo dívat jak jednáme a žijeme proto je to jeho poslední bolestné upozornění , tak nepostoupíme dál ani o krok a opět budeme žít v něčem , kde popíráme sami sebe!!! Jelikož v součtu je jednička , začátek , tak začněme stavět na pevných základech!!Bez pevných základů nepostavíme nic , stále budeme jen opravovat!!