- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Listopad 2008

Tušení souvislostí II..................

11. listopadu 2008 v 14:27 | deepr-Kaar |  Rok 2008 -
.......zastav své kroky poutníče,zastav se v hlubokém upřímném rozjímání,zamysli se kam směřují tvé šlépějě a život samotný.Zhodnoť, zda-li uneseš tíhu svých činů a svých slov.Zda-li uneseš tíhu svých znalostí,svého moudra a svého uvědomění.Nenos tíhu hříchů a zášti okolí, nenos tíhu lidstva pro které je hmota vším.Poděl se o své znalosti a svá moudrá slova......věz, že blahoslavení duchem jsou pochváleni a jim náleží Království nebesské, kde dojdou věčného klidu a míru, kde budou tančit v Chrámu SVĚTLA se Světelnými bytostmi a anděli Světla na paprscích symfonie BYTÍ a ŽIVOTA samotného.......

.....ano to je skutečnost, ktrerá se zakládá na transcendentální úrovni,která je pro mnohé z nás neuchopitelné.

Ptáte se proč....!?
Odpověď je ve svém principu jednoduchá.Je to proto,že jsme se ponořili do řešení malicherností a snažíme se zviditelnit pro své okolí.Však zapoměli jsme na řešení Bytí jako takového.Planeta nám jasně dává najevo, že jsme se k ní zachovali bezcitně a sobecky.Protože jsme se stali opravdu bezcitní a sobečtí.Chceme vlastnit nejen majetek a hmotné statky, ale co je nejhorší, chceme vlastnit jeden druhého pro své sobecké potřeby.

Někde jsem četl, že svou vnitřní bolestí procházíme proto, abychom se poučili a stali se lepšími díky poznanému.Ten, kdo pochopil a přijal tuto zkušenost, ví a alespoň se snaží být lepším ve svém konání a jednání.Ti kdo nepochopili, svalují vinu na nepřízeň osudu či na Universum.Nepoučili se a budou procházet znovu a znovu trnitou cestou, pokud si neuvědomí, že tu sílu změnit se mají v sobě.Nedávno jsem četl na jednom chatu kritiku na můj výklad karet......cituji....

U pana kratkeho jsem byla a musim rict,ze me dosti zklamal....mam spoustu zkusenosti s vykladem karet...ale tady jsem se nic nedozvedela ...teda jen krom me momentalni situace co prozivam...ale budoucnost nic..nic nevim...skoda cekala jsem vic.........

...a právě proto, že tato klientka nepochopila, že bez vyřešení minulosti i součastnosti není budouctnost.Čekala, že jí vyložím jaká budouctnost jí čeká.........víte,já jí nastínil jak by mohla vypadat, ale rozhodnutí jak naloží s informacemi a jaký k nim zaujme postoj, je jen na ní.Budoucnost přece nemůžeme linkovat a preedikčně předvídat!Je to jak nepopsaný papír, na který máme právo psát jen mi sami bez cizího přičinění.

A tak je to s celou naší mateřskou planetou Zemí.Nemůže mluvit a upozornit nás na to, jak s ní zacházíme.Proto nám dává najevo svou vlastní řečí na hmotné ůrovni, že tudy jak po ní kráčíme a zacházíme s jejím bohatstvím, cesta nevede.A dává to na jevo dost hlasitě!!Ať hodí kamenem kdo bez viny!!Jsou mezi námi lidé, kteří se snaží různými aktivitami tomuto zabránit.Do jisté míry se jim to daří.


Ale planeta Země, je již natolik vyčerpaná a nemocná v rámci celku Universa, že jsou mezi námi jedinci, kteří uzdravují planetu Zemi v jejím principu a řádu, nejen vůči jí samotné, ale v rámci Galaktické univerzální lásce k podstatě bytí.
Mohu s čistým a upřímným konstatováním prohlásit, že v mém okolí jsou lidé, kteří neví o sobě to co vím já!Až dospěje čas a nastane ten správný okamžik, tito lidé v sobě probudí Světlo, které v součastnosti neznají ani oni.Sami nyní procházejí zkouškami a trnitou cestou ke své realizaci v a k rámci celku.
Jsem vděčný prozřetelnosti, že jsem mohl a jsem přítomen zrodu těchto Bytostí.Je úžasné sledovat jejich vývoj.
Jde o ......ale to přeci nemohu napsat.Zkazil bych jejich transcendentální přerod.Každá z těchto Bytostí je na Cestě.Předpokládám, že ani jedna z těchto osob nepřestane na sobě pracovat!!

V Egyptském mýtu o ISIS,USIREVOVI,OSIRISOVI,NUT A GHEBOVI, je návod pro tuto kaar......jestli ji pochopí a uznají za své právoplatné místo, je vše tak jak má být!Však je na toto ještě mnoho času, proto nepředbíhejme sled událostí.

Tušení souvislostí..........

10. listopadu 2008 v 13:18 Rok 2008 -
Luisa - přednáška 25.10.2008
Rok 2008 - rok planety Země, nové programy 3. tisíciletí.

Do prosince 2012 je třeba dosáhnout výsledků - pociťujeme důležitost tohoto data. Prožíváme silné drama - chybí nám původní vědomí. Původní znalosti zůstaly v našem srdci nedotčené.
Všichni jsme z různých hvězd, naše příběhy zůstaly v nás skryty. Datum 2012 je datum osvobození pro všechny lidské bytosti.

Čas odečítání již nastal, odpočítávání jde k nule.
Neskončí hmota, ale čas, určený k poznání hmoty, tj. 2 000 let - abychom prožili všechny reinkarnace k prožívání života na úrovni hmoty. Umíme již žít ve fyzickém těle, ovládáme materiální systém.
Až dosud jsme experimentovali a žili na nižších vibracích hmoty.
Nyní budeme prožívat velký kvantový skok


Historie všeho je mnohem delší. Planeta Země je planetou experimentu č. 1. Od okamžiku završení může projekt pokračovat. Z jiných planet se přijdou učit mladé generace.
Léta 2000 - 2012 jsou finální fází. Rok 2000 byl silnou očistou planety, zvláště na individuální úrovni, končí až první lidské bytosti dosáhnou kompletní očisty.
Před 13 lety ji začala Země volat, abychom jí pomohli aktivovat určitá místa na planetě. Byla to velká, hluboká očista. Od prvních setkání s těmito místy má stále větší zážitky. Systém planety Země se opět pomalu navrací k původním funkcím. Připomínalo to procházení mandalami, která jsou propojena s naším tělem. Vše se současně otvírá i v nás.
(Např. kruhy v obilí - identické informace i v nás). Katedrály, archeologická místa apod. se spojují a tvoří energetický systém planety. Vše co konáme se sebou se vztahuje i k Zemi a naopak.
Hovoříme o ekologii, ale co psychologická ekologie? Prožíváme otravu planety. Zatím se nacházíme jen na prahu vědění. Úroveň Galaxie se zdá obtížná k pochopení. Je prvním krokem k pochopení Země.
Kdo trpí, je ve výhodě, je šťastný - něco se v něm děje, je to znamení očistného procesu.
Oficiální čas skončí odpočtem r. 2012, uskuteční se totální transcendence.

Přicházející vlna pak velmi rychle sjednotí všechno bytí.
144 bytostí mají za úkol do r. 2012 dojít k vlastní kompletaci. Vědí, že mají spěchat. Vytvoří energetický startér, který časem umožní lidem projít určenou Branou. Mnoho milionů lidí vytvoří energii - potenciál hybného momentu Země.
Těchto 144 lidí ochrání naši planetu při transformaci (ne skrze fyzickou smrt).
Rok 2012 prožijeme ve fyzickém těle, bude probíhat regenerace těl. Až budeme v 5. dimenzi, naše tělo bude jiné. Současné tělo je poslední fyzické, obsahuje původní informace. Bude probíhat očista čaker. Nyní se nacházíme na úrovni Mozku planety Země.

Již loni jsme začali vstupovat do Hlavy Země - Země požádala o aktivaci.
Tulská linie - byla uloupena nacisty, kteří ji používali pro své účely. Posvátná linie z Tibetu, tvořila křivku ve směru proti hodinovým ručičkám, přetvářela energii z hmotné úrovně na éterickou. Symbol z Atlantidy (svastika) byl v Tibetu symbolem nekonečna. Němci ho zneužili, obrátili ho do směru hodinových ručiček (hákový kříž), a tím obrátili i jeho funkci. Tibeťané vynášeli energii do vesmíru, Němci vesmírnou energii přetvářeli do hmoty.

Epicentrum této linie je v Polsku, obsahuje databanku Země od počátku. Přesně na této databance vybudovali koncentrační tábor v Osvětimi. Paměť byla zablokována (poslední pokus - černá magie). ČR = spinač. Spinač byl loni zaktivován, aktivovala se pravá hemisféra Země - Indie, Tibet, oblast Asie.
Mozek Země je rozdělen na 4 části. V r. 2008 jsme pracovali na Jižní Americe (levá spodní část představuje symbol moci, tvoří vitální energii). Pravá část - duchovní energie, obsahuje informační programy pro materializaci.
Proběhne aktivace 24 programů - Baleárské ostrovy, dávný základ pro software, který je propojen se 144 základními programy Země a byl aktivován letos.
Na Zemi jsou zástupci 144 civilizací, nesou jednotlivé znalosti, jsou přítomni odedávna. Programy byly převzaty z Atlantidy, tisíce podprogramů jsou propojeny s konkrétními hvězdami. Z nich pak byla vytvořena základní databáze. Lidská bytost je multidimenzionální, obsahuje 144 programů. Jsme schopni přerodit se na božskou úroveň.
Proběhnou otřesy ekonomických systémů, stravování apod. Člověk stále více směřuje k seberealizaci. K našim dvěma šroubovicím přibude dalších 10, budou dopomáhat přerodu. (Kristus řekl: Přijde den, kdy budete vykonávat větší skutky než já).
Po Armageddonu a utrpení přijde dlouhodobý mír. Člověk se rozhodl překonat strádání a vzít osud do svých rukou. Jsme schopni překonat stádium destrukce, nyní procházíme obdobím začínající realizace snů = aktivace softwaru. Jsme rovněž schopni mít přístup k původnímu programu i v rámci našeho těla.

Od Matky Země přijde nový program hojnosti, oslabení klasického ekonomického systému. Bude silná kompenzace na úrovni výměny. Přecházíme z bioelektronického systému do magnetického. Tím bude umožněno všem, aby měli co potřebují (přímá výměna mezi lidmi). Peníze budou pro úroveň větších akcí a svět peněz nebude tak významný. Moc peněz bude klesat i se zánikem průmyslu.
Proběhne návrat k lidství, k základnímu přežití budeme potřebovat přátele pro výměnu základních potřeb. Význam získá jednota a bratrství. Hojnost bude třeba držet v určitých mezích, vše se pak vrátí ve větší míře. Zaktivuje se program dávání.

Ve Hvězdném kódu každého jsou odedávna uloženy všechny informace.
Ve Francii v Le Chateau Rennes se nachází alchymistická laboratoř pro přetváření matérie na zlato, které se pod zemí zjevuje v tekutém stavu, otevřelo se před dvěma roky. Na Zemi se nachází 12 takových míst. Patří k období hojnosti - podle Mayského kalendáře - od 22. března 2008. tato energie hojnosti cirkuluje v oblasti Evropy.

 (foto zveřejněno se souhlasem Attily potažmo Jánem Pravdou)


Svatá písmena....

2. listopadu 2008 v 8:40 Rok 2008 -
SVATÁ PÍSMENA
která odpovídají jednoduchým figurám TarotuKrál žezla - Otec


Král číše - Choť matky


Král meče - Kníže lásky


Král kruhu - Plodící otec (tvořitel)


Svatá čísla...

2. listopadu 2008 v 8:08 | E.L. |  Rok 2008 -Klíčky Šalamounovy....

2. listopadu 2008 v 7:39 | deepr-kaar |  Rok 2008 -

SVATÉ TAU ANEB UNIVERSÁLNÍ KLÍČ


ŠEM-HAMEFORAŠ

Veškeré vědění spočívá v jediném slovu, veškerá síla v jediném jménu.
Poznání tohoto jména je vědomostí Šalamounovou, světlem Abrahamovým.
Nikdo nepozná Boha v jeho podstatě, když ne v sobě samém.
Absolutní vědění však spočívá ve znalosti božích jmen, která byla vytvořena z jediného jména.
Toto vědění se nazývá Šem-Hameforaš neboli Prohlášené jméno.

ŠEM-HAMEFORAŠ
Šém neboli nevyslovitelné jméno je tvořeno čtyřmi písmeny.
Veškerá moc je v jednom jediném, v JODu.
Její odrez je v druhém, HE.
Vysvětluje se třetím, VAV.
Oplodňuje se čtvrtým, HE.
Vytváří se dvacetičtyřmi body, dvacetičtyřmi starci Zjevení sv. Jana.
Každý bod má tři paprsky.
Máme tedy sedmdesát dva paprsků.
S nimi tvoříme sedmdesát dva jmen, která se píší po dvou nad třicet šest talismanů.