- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Květen 2009

Nový věk II .....

31. května 2009 v 12:48 | deepr-kaar |  7 - Nový věk....I - II
Každý v sobě máme určitý středobod, z kterého vychází naše podstata duše a její ůkol v rámci etnického, destinačního a lokálního působiště.......

Všichni bez vyjímky, v sobě neseme určitý kod zrození....tudíž kod ALFY a kod OMEGY. Na počátku byl stvořen Adam, ale zároven s ním a v něm obsažený i Adam KADMON -Nebeský a Adam LETATAH - Pozemský.

Adam KADMON, má v sobě projevené archetypy Universa jako takového. Adam na hmotné ůrovni, tvoří prvopočáteční myšlenku Adama Kadmona, to znamená, že archetyp Adama Kadmona, kde je tělo nehmotné ale myšlenka dostává hybnou-činnou sílu, která ji uvede v pohyb se zhmotní v mysli Adama a ten ji uvede formou uskutečnění a zhmotnění v konečné fázi.

Přesně tak a na stejných principech pracuje Universum v jeho nehmotě působící silou na uskutečnění nehmotného na ůrovni fyzické.
Prostředník v nás je duše (Adam) napojená na vyšší já (Adam KADMON)...čili vyšší já vyšle sílu myšlenky do zhmotnělého projevení (mozek) a mozek ji uvede v pohyb, kde tvůrčí duše uvede myšlenku do realizace.

Někdo bude namítat, že o čem píši je nesmysl.......není! v ASTRÁLNÍM světě je obsaženo VŠE a NIC. Jde jen o to a otázkou, kdo vybracím vyššího já naslouchá a uvádí je v činnost - realizaci.


REALIZACE PROJEVENÍ ADAMA

ADAM
- boží idea lidstva, transendenční bytost, zahrnující v sobě obě pohlaví,
je to nejprve slovo a poté tělo slova.

ADAM KADMON
- je v něm skryto tajemství počátku člověka, tajemství prvního pádu lidí a především tajemství plánu božího tvoření světa (ADAM byl stvořen k obrazu božímu) je identifikován se strukturou sefir a s jejich celkem, to znamená že je to božská idea člověka, která je současně ideou jednoty mikrokosmu a makrokosmu.

ADAM LETATAH
- pozemské ztvárnění podstaty člověka a jeho ideálu.

ADAM BELIAL
- inverzní stránka ADAMA, démonická stránka ADAMA KADMONA.Nový věk....

18. května 2009 v 8:58 | deepr-kaar |  7 - Nový věk....I - II


NOVÝ VĚK A PŮSOBENÍ NOVÝCH ENTIT EGREGORU VĚDOMÍ A PODSTATY BYTÍ.

Tento rok a tento měsíc se v egregoru projeveného bytí, uskutečnily zásadní, prvopočáteční změny v působení a projevu světla a kosmického krystalu čili srdce.
Někteří lidé v projevené hmotě na vědomě-nevědomé úrovni, pracují na utváření, čili principu stvoření.
Odcházející světelní strážci a světelné bytosti předávají, odevzdávají pečetě egregoru stvoření podstatě stvoření, které povolává nové vládce světla a jejich pomocníky.
V určený čas a určenou dobu se proud informací a tok světelného uvědomění připojil a zasáhl podstatu toho čí onoho konkrétního člověka a jeho povolání do řad království podstaty bytí.
Někteří jedinci toto pocítili, a uvědomují si, že z adeptů či neofytů se stávají mistři a vládcové své oblasti působení. Pro člověka jako takového, to znamená mnoho.
Lidstvo jako celek to pocituje na úrovni emoční.......nervozita, nespokojenost, podrážděnost, nostalgie atd....Proč? Protože v jejich nevědomé a podvědomé úrovni tyto změny cítí a pocitují.......však nedovedou si je vysvětlit na úrovni vědomí.
Tyto vybrace rozkmitávají tu danou část těla v nervovém ůstrojí. Je to něco podobného, jako když člen živočišné říše cítí že se blíží zemětřesení. Země vydává daný kmitočet vybrací....které člověk svými smysly nevnímá, ale tento kmitočet , vnímá zvíře, protože jeho mosek a nervová soustava je napojena na vyšší ton Univerza. Je propojen svými smysly na Matku Zemi.
V rámci podstaty bytí, se tyto přihlašovací či povolávající vlny budou zvyšovat co do síly, tak do informovanosti.
Těchto vln bude celkem sedm.....a s tím související řada vlnek. Přirovnal bych to k Tsunami.......je jedna obrovská vlna, která dá o sobě dosti vědět, ale následují za ní vlny, které ji podpoří, až se postupně vytratí.......