- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Srpen 2009

Andělé II - padlí Andělé

11. srpna 2009 v 7:18 10c - Andělé II (padlí Andělé)....

.......tento článek není konečný, není jednoduché popsat a vysvětlit ZLO a jeho projevy mezi námi.......

Toto uvádím jen na přání a varuji všechny profání adepty, kteří se nechali zlákat pozlátkem moci, sliby neuskutečnitelného bohatství...........vězte, že vše směřuje k jednomu......ztráta své duše a srdce, vždy toto končí tím, že člověk se stane jen loutkou a figurkou na poli, kde nemá svou vůli, srdce, nic co by dělalo člověka člověkem...............varuji před tímto.........!!!!!!!!
ROZDĚLENÍ A USPOŘÁDÁNÍ PEKLA (protiváhy v rovnováze sil).....

císař - LUCIFER

kníže - BELZEBUB

Velký Mogul - ASTAROT

ministerský předseda - LUCIFUG
jeho poradci - BAEL
- AGARES
- MARBAS

polní maršálek - SATANACHIA
jeho poradci - PRUSLAS
- AMON
- BARBALOS

vrchní hoffmistr - BALTHIM
jeho poradci - BALTHIM
- PURSAN
- ABIGER

vrchní komorník - NEBIROS
jeho poradci - AYPEROS
- NUBEROS
- GLASIABORAS

nadřízený I.- AGALIAREPT
jeho poradci - BUER
- GUYSONIA
- VOBIS

nadřízený II. - SARGATANAS
jeho poradci - LOREY
- VELAFER
- FORAN

JEJICH POSTY DLE FUNKCÍ A ZAŘAZENÍ......

BAEL - ceremoniář
AGARES - velkoalmužník
MARBAS - ministr spravedlnosti
PRUSLAS - generální rada zloduchů
AMON - prezident propagandy
BARBALOS - prezident smolných a sírových továren
GUYSON - prezident vrchní školní rady
BUER - pzezident obchodního prezidia
VOBIS - I. generální pobočník
BALTHIM - II. generální pobočník
PURSAN - III. generální pobočník
ABIRER - IV. generální pobočník
LOREY - ženijní generál
VELEFAR - generál jízdy
FORAN - generál jízdy
AYPEROS - generál pěchoty
NUBEROS - generál pěchoty
GLASIABORAS - generální profous a řadový kancléř
..na přání uvádím i protigenie, jen proto, abych upozornil na nebezpečí a zkázu, kterou sebou přináší nezodpovědnost a chtíč.......

ČísloBožstvo/boží jménoMerkurský protigéniusZnamení/stupněCharakteristika protigénia (Papus)
1.AnnaRurralelBeran 0°-5°hněv, hlučná povaha
2.GududDithedljahBeran 6°-10°všechno, co škodí živým bytostem
3.SinSadohelBeran 11°-12°pochlebnictví, nevděk
4.DlibatNathophelBeran 16°-20°špatná výchova, nebezpečné objevy
5.AgruPhamugiahBeran 21°-25°nevědomost, špatné vlastnosti
6.Kakkab u alap shameThathumelBeran 26°-30°falešná ctižádost
7.Re´u kinu shameIbrahBýk 1°-5°překážka osvícení
8.ShittuIbodelBýk 6°-10°všechna půdě škodící znamení
9.Kalbu rabuCabuelBýk 11°-15°nenávist a licoměrnost
10.ShiruAhloiahBýk 16°-20°špatné zdraví
11.UmunpadduWygelBýk 21°-25°pýcha, hněv
12.ZibanitumSasyelBýk 26°-30°lež, zneužití důvěry
13.BadurFajuviahBlíženci 0°-5°nevědomost, lež, omyl
14.AkrabuIburiahBlíženci 6°-10°nařčení, falešné svědectví
15.Pa-bil-sagRobafelBlíženci 11°-12°schisma, sektářství
16.Suxur mashRebuiahBlíženci 16°-20°zrada
17.MastabarruRuhiahBlíženci 21°-25°ateizmus
18.GulaVuxapelBlíženci 26°-30°nízcí lidé, pohoršující soudní spory
19.Dilgan u rikis nuniUguonRak 1°-5°ztráty, zoufalství
20.ShammashYgumiahRak 6°-10°odpadlíci, nepřátelé náboženství
21.AgWugiahRak 11°-15°nevědomost, předsudky
22.KaimanuErhaliahRak 16°-20°otroci, piráti
23.MardukZuquelRak 21°-25°nemoci, mory
24.MarukkaQuquelRak 26°-30°poškozování
25.MarutukkuVobiponLev 0°-5°černá magie
26.BarashakushuPovevelLev 6°-10°zrádci, spiklenci
27.LuggaldimmerankiaRizobiahLev 11°-12°nevědomost, otroctví, nesnášenlivost
28.NariluggaldimmerankiaNivazolLev 16°-20°katastrofy, mrtvice
29.AsaruluduZerozelLev 21°-25°fanatismus
30.NamtillakuDehuvelLev 26°-30°nestvůrné zjevy
31.NamruLebakelPanna 1°-5°hrabivost
32.AsaruHariasaPanna 6°-10°špatné vlastnosti
33.AsarualimAhihujePanna 11°-15°podněcuje vzpouru
34.AsarualimnunnaJahahelPanna 16°-20°nesvornost, válka
35.TutuAhikavekPanna 21°-25°nespokojenost
36.ZiukkinnaLedamenPanna 26°-30°chrání nespravedlivé
37.ZikuAhamiahVáhy 0°-5°opačný duchovní směr
38.AgakuLeaherVáhy 6°-10°lež
39.TukuJezaiaVáhy 11°-12°vraždy dětí, zlá země
40.ShazuLehahaVáhy 16°-20°melancholie
41.ZisiLikamiVáhy 21°-25°odpadlíci
42.SuhrimJanielVáhy 26°-30°sklon ke zlu, zrady
43.SuhgurimHabivueŠtír 1°-5°rozkol
44.ZahrimHihalejaŠtír 6°-10°války
45.ZahgurimLahiseaŠtír 11°-15°vládne atmosférou
46.EnbiluluLireaŠtír 16°-20°duševní chaos
47.EpadunHilaasaŠtír 21°-25°nepříjemná povaha
48.EnbilulugugalLahemiŠtír 26°-30°neplodnost, přepych
49.HegalLuheveStřelec 1°-5°egoismus, nenávist
50.SirsirLinedaStřelec 6°-10°dobrodruhové
51.MalahHasiahahStřelec 11°-15°šarlatán
52.GilAhimamiStřelec 16°-20°pýcha, zloba, rouhání
53.GilmaLaenanStřelec 21°-25°nevědomost
54.AgilmaLahetinStřelec 26°-30°zhroucení říší
55.ZulumJahabemKozoroh 0°-5°nepřátelé ctnosti
56.MummuJelopKozoroh 6°-10°pýcha
57.ZulummarHamimanKozoroh 11°-12°zrada
58.LugalabduburLelajaiKozoroh 16°-20°hněv, vražda
59.PagalguennaHalerahaKozoroh 21°-25°bankrot, finanční zruinování
60.LugaldurmahRalezimKozoroh 26°-30°neposlušnost, odpor
61.AranunnaLebamuVodnář 1°-5°nepřirozená neřest, výstřednost
62.DumudukuElhiahVodnář 6°-10°mrzutosti, rozvod
63.LugalannaElmujanaVodnář 11°-15°šílenství
64.LugaluggaIlihemVodnář 16°-20°falešná moudrost, kritik
65.IrkinguHawamadVodnář 21°-25°bouře, ztroskotání
66.KinmaElkanamVodnář 26°-30°špatné vlastnosti
67.EsizkurJelajeRyby 0°-5°omyl, předsudek
68.GibilHajubahRyby 6°-10°hlad, mor, škodlivý hmyz, neplodnost
69.AdduElhorRyby 11°-12°právo, závěť
70.AsharruIhamabaiRyby 16°-20°ateizmus
71.NebiruLejahRyby 21°-25°rozkol, zrada
72.NinnuamHamiumRyby 26°-30°zoufalství, sebevražda


........Geniové protiváhy dle atributů.....
1. Král Bael
2. Vévoda Agares
3. Princ Vassago
4. Markýz Samigina
5. Děkan Marbas
6. Vévoda Valefar
7. Markýz Amon
8. Vévoda Barbatos
9. Král Paimon
10. Děkan Buer
11. Vévoda Gusion
12. Princ Sitri
13. Král Beleth
14. Markýz Leraje
15. Vévoda Eligos
16. Vévoda Zepar
17. Hrabě/Děkan Botis
18. Vévoda Bathin
19. Vévoda Sallos
20. Král Purson
21. Hrabě/Děkan Morax
22. Hrabě/Princ Ipos
23. Vévoda Aim
24. Markýz Naberius
25. Hrabě/Děkan Glasya-Labolas
26. Vévoda Bune
27. Markýz/Hrabě Ronove
28. Vévoda Berith
29. Vévoda Astaroth
30. Markýz Forneus
31. Děkan Foras
32. Král Asmodeus
33. Princ/Děkan Gaap
34. Hrabě Furfur
35. Markýz Marchosias
36. Princ Stolas
37. Markýz Phenex
38. Hrabě Halphas
39. Děkan Malphas
40. Hrabě Raum
41. Vévoda Focalor
42. Vévoda Vepar
43. Markýz Sabnock
44. Markýz Shax
45. Král/Hrabě Vine
46. Hrabě Bifrons
47. Vévoda Uvall
48. Děkan Haagenti
49. Vévoda Crocell
50. Knight Furcas
51. Král Balam
52. Vévoda Alloces
53. Děkan Caim
54. Vévoda/Hrabě Murmur
55. Princ Orobas
56. Vévoda Gremory
57. Děkan Ose
58. Děkan Amy
59. Markýz Orias
60. Vévoda Vapula
61. Král/Děkan Zagan
62. Děkan Volac
63. Markýz Andras
64. Vévoda Haures
65. Markýz Andrealphus
66. Markýz Cimejes
67. Vévoda Amdusias
68. Král Belial
69. Markýz Decarabia
70. Princ Seere
71. Vévoda Dantalion
72. Hrabě Andromalius

Andělé......

9. srpna 2009 v 6:32 10b - Andělé.....


O andělích toho již bylo napsáno mnoho a nechci se opakovat ve stejných frázích, proto se na Anděle podíváme trochu jinak..........z hlediska Hermetického.

Slovo -angelos- je řeckého původu a znamená -posel-. Ve volném překladu tedy Anděl značí Posel. To znamená, že je posel (zvěstovatel) něčeho či někoho.

Podle hermetického učení jsou andělé stvořeni Bohem při vytváření a tvoření SVĚTA.

.......ANDĚLÉ JSOU DUCHOVNÍ BYTOSTI, NETĚLESNÉ, BOHEM STVOŘENÉ NA POČÁTKU ČASU, TVOŘÍCÍ JEDNOTU SE VŠÍM STVOŘENÝM......JSOU TO VYSOKÉ INTELIGENCE PŘIJÍMAJÍCÍ VLIV PRVNÍHO VĚČNÉHO SVĚTLA...........

Jsou nesmrtelní, bezpohlavní, nemají fyzické tělo, mají velkou moc (omezenou) jen na poli svého působení, dokonalejší rozum a svobodnou vůli.

Všichni Andělé byli stvořeni dokonalí a dobří. Avšak Bůh je podrobil zkoušce. Několik v této zkoušce neobstála a duchovně zhřešili. Milovali více sebe než Stvořitele a zahleděli se do sebe, na svou krásu, dokonalost, myšlení, pýchu a stýkali se s lidskými dcerami, kterým vyzrazovali tajemství......díky těmto neřestem je Bůh potrestal - zatratil a svrhl z Nebes, kde doposud žili jako ostatní Andělé ve věčné blaženosti. A proto k němu zahořeli věčnou nenávistí. Známe je pod pojmem Padlí Andělé, kde nejvyšším Andělem byl a je Světlonoš (Lucifer), který stál při stvoření Světa hned po Bohu.

Tvoří určitou hierarchii vůči postavení k UNIVERZÁLNÍMU SVĚTLU (BOHU)...
 1. Serafíni.
 2. Cherubíni.
 3. Trůnové.
 4. Vládcové.
 5. Mocnosti.
 6. Síly (Ctnosti).
 7. Knížata.
 8. Archandělé.
 9. Andělé.
 10. Duše lidské.
Zvláštní kategorii tvoří Andělé zvaní strážní, ti prosí za lidi u Boha, vnukají mu myšlenky, pomáhají mu překonat vliv Padlých Andělů, pomáhají mu v jeho cestě tímto životem, radímu (když je člověk požádá), těší ho v úzkostech a navštěvují ho.

Tito tvoří také určitou hierarchii.......

1. Serafové - hajot-hakodeš, Ofanové, Tvary-kola, CHerubové -gadol-aralim
2. Hašmalové - dagul-chesed, Serafínové -hadur, Malachové
3. Elohimové -beni-elohim, Synové boží, Archandělé, Hořejší -eljonové

Mimo uvedené hierarchické uspořádání stojí duchovní bytosti, dle kabalistické nauky se nazývají -TEHOR- a -IŠIM (heroové)- kteří dávají inteligenci a cnosti, jsou to géniové hermetismu.

.....viz článek o 72 geniech.......

Nejvyšší Andělé tzv. VELKÁ SVĚTLA a jsou to nositelé Boží milosti, tvořící svými vlivy v Astrálu egregory (síla působení) dobra (dobré úmysly) a zla (jsou-li negováni lidským selháním).........

MICHAEL
GABRIEL
SAMAEL
ANAEL
RAFAEL
ZADKIEL
URIEL

Andělé neznají tajemství lidských srdcí, ani budoucí činy člověka a ani všechna tajemství Boží. Mají jiný poměr k času a netvoří společenství. Mají i jiný poměr k hmotě, nejsou ji ovládáni, stojí mimo ni i když jsou její součástí. Zázraky může způsobovat, ale jen se souhlasem Nejvyššího.
Jsou to tedy reálné bytosti, jen v jiném tvaru, hmotě, čase, působení, světle, dimenzi, světě.
Důkazem jejich existence je , že vše má svou duchovní sílu a základ.


Pro další studium uvádím ........

ODPOVÍDAJÍCÍ TOMU JMÉNA BOŽSKÁ.
 1. EHIEH nebo IOD.
 2. IAH.
 3. IÉVÉ nebo IOHA aneb ADONAI.
 4. EL.
 5. ÉLOHIM GHIBOR.
 6. ELOHA.
 7. ÉLOHIM ZÉBAOTH.
 8. IÉVÉ-ZÉBAOTH nebo TETRAGRAMMATON.
 9. SHADAI nebo ELHAI.
 10. ADONAI MELECH.

SYMBOLICKÁ VYSVĚTLENÍ.........

Ehieh: JSEM, KTERÝ JSEM.
Iah: NEKONEČNÝ.
Elohim: BŮH SOUDCE.
El: DUCH.
Ievé Zébaoth: VĚČNÉ VOJSKO.
Shadai: VŠEMOHOUCÍ.

KABBALISTICKÉ SVĚTY......

OLAM AZILUTH (svět emanace).
OLAM BRIAH (svět stvoření).
OLAM IEZIRAH (svět formy, tvaru stvoření).
OLAM AZIAH (svět činnosti).

Tabulka andělů, kteří vládnou hodinami dne.
Jméno
hodiny
NedělePondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobota
1YaïnMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
2IanorAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
3NasniaRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
4SallaGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaël
5SadedaliCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaël
6ThamurSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaël
7OurerSamaëîRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabriel
8ThanirMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
9NerouAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
10JayonRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
11AbayGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel·Michaël
12NatalonCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaël

Tabulka andělů, kteří vládnou v nočních hodinách.
Jméno
hodiny
NedělePondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobota
1BéronSachielAnaëlCassieíMichaëlGabrielSamaëlRaphaël
2BarolSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabriel
3ThamiMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
4AthizAnaelCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
5MathonRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
6RanaGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaël
7NetosCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaël
8TafracSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaël
9SaffurSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabriel
10AgloMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
11CalervaAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
12SalamRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
OZNAČENÍ JEJICH JMEN -

Anaël: vyslyš mne, Pane!
Gabriel: síla Boží.
Samaël: vyšší ryba.
Michaël: kdo jako Bůh?
Sachiel: spravedlnost Boží.
Raphaël: Bůh uzdravovatel.
Cassiel: trůn Boží.

Kabbalistické Sefiroty.
ENSOPH
(neznámý)

I.
KETHER
(svrchovaná koruna)


III.
BINAH
(inteligence čili duch)
|II.
CHOCHMAH
(nejvyšší moudrost)
|
V.
PECHAD
(obava)IV.
CHESED
(milosrdenství, velebnost)

VI.
TIPHERETH
(krása)


VIII.
HOD
(čest nebo sláva)

VII.
NIZAH
(vítězství)IX.
IESOD
(založení)
|
X.
MALCHUTH
(království)

Duchové nižší....
Duchové země: Gnomové.
Duchové vody: Undiny.
Duchové vzduchu: Skřítkové.
Duchové ohně: Salamandři.čakry

6. srpna 2009 v 8:42 | deepr-kaar...a další autoři |  19 - Východní filozofie - Čakry..
ČAKRA(Y)...

......znamená v sanskrtu kolo. Kola se otáčí kolem své osy. Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla, jejichž úkolem je přijmout životní energii, změnit ji a dát ji organismu k použití. Máme sedm hlavních čaker a asi 40 vedlejších (ostatní je cca 88 000). Vedlejší rozvádí vitální energii do všech oblastí našeho těla.

Sedm hlavních čaker je umístěno na temeni hlavy, nad obočím, krku, v srdci, v solární pleteni, v sexuálním centru a u kořene páteře.

Proudí jimi vitální energie, která nás drží naživu.
Čakra může být příliš aktivní, příliš pasivní nebo může být v rovnováze. Může být otevřená či zablokovaná.


Přehled hlavních čaker a příslušné barvy, vůně, kameny...


1 čakra
Maladhara ( kořenová nebo základní čakra )


Prapůvodní energie, víra v život , tělesná vůle být, prosadit se.

Harmonická:
pocit sounáležitosti se Zemí, vše se děje, tak jak má, já tančím životem

Málo aktivní:
pocit, že nemám kontrolu nad svým životem, nechce se mi do ničeho "jít", nemám enegii, pokles zájmu o sex

Příliš aktivní:
náhle výbuchy vzteku, agrese, hledání potěchy v nadměrné konzumaci jídla a alkoholu, závislost na sexu a zneužívání sexuální energie

Fyzické tělo:
vše pevné, kosti, zuby, nehty, nadledvinky

Barva:
jasně červená

Vůně:
hřebíček, cedr

Příroda:
vůně čerstvé hlíny, pozorování červánků

Drahé kameny:
achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín
_______________________________________________________________________________________________________________

2 čakra
Svadhišthána ( sakrální čakra )


Tanec v rytmu života, erotika, smyslovost, tvoření, nadšení.

Harmonická:
být v kontaktu se svými emocemi, důvěřování druhým, cítít radost, nadšení, být upřímný k ostatním a otevřeně
hovořit o svých pocitech i s druhým pohlavím, hluboké vztahy se svými přáteli a blízkými

Málo aktivní:
nadměrná citlivost, pocity viny ve vztazích, závist, nedůvěra vůči druhým.
Na fyzické rovině často bolest v podbřišku, záněty močového měchýře, urologické potíže.

Příliš aktivní:
přílišná ctižádostivost, manipulace druhými lidmi, poddávání se svým slabostem, posedlost sexem

Fyzické tělo:
rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř a vše tekuté v tělě, tzn. krev,sperma, trávící šťávy, míza

Barva:
Oranžová

Vůně:
Ylang - ylang (afrodiziakální účinky, antidepresivum), Santalové dřevo (harmonizace mužské energie)

Příroda:
pozorování měsíčního svitu, být pod měsíčkem, čistá voda (pozorovat tok, pít)

Drahé kameny:
karneol, měsíční kámen (kámen ženství)
_______________________________________________________________________________________________________________

3 čakra
Manipura ( solární čakra )


Sídlo osobnosti, zpracovávání zážitků a pocitů, síla, moc.

Harmonická:
schopnost ctít sama sebe i ostatní, spontánnst, jsi pro ostatní "sluníčkem", jde z tebe přirozená vřelost

Málo aktivní:
nedostatek sebedůvěry, strach ze samoty, strach, když je člověk sám, špatné trávení (nemůžu to strávit
na psychosomatické úrovni)

Příliš mnoho energie:
mravokárce, workoholik, perfekcionista, pohrdání autoritami (u Indigových dětí toto nemá souvislost
s narušenou čakrou)
Fyzické tělo:
žaludek, trávící trakt, játra, slezina, vegetativní nervový systém, spodní část zad, břicho

Barva:
Zlatožlutá

Vůně:
Levandule (pozor, neužívat při nízkém tlaku), Rozmarýna (na aktivizaci), Bergamot

Příroda:
Sluneční světlo, slunečnice (je přírodní mandalou), zralé pole obilí, kvetoucí řepka

Drahé kameny:
tygří oko, jantar, citrín (velmi dobře detoxikuje tělo)
_______________________________________________________________________________________________________________

4 čakra
Anáhata ( srdeční čakra )


Láska k sobě a druhým, nesobeckost, rozvoj kvalit srdce.

Harmonická:
soucit, bezpodmínečná láska, péče o druhé, ale zároveň o sebe, tzn. Dávám a starám se, protože chci, vnitnřně to tak cítím, nikoli proto, že bych měl (programy z dětství), anebo ze vzbuzeného pocitu viny

Málo aktivní:
lpění na předmětech a lidech, rozdávání se, potřeba být neustále ujišťován o lásce druhých, strach zodmítnutí

Příliš mnoho energie:
citové ovládání druhých, kladení s podmínek (podmíněná láska - ano, udělám to KDYŽ ty uděláš to a to), náladovost, sklíčenost, přecitlivělost, paranoia

Fyzické tělo:
srdce, hrudník, dolní část plic, krev a krevní oběh, kůže, ruce

Barva:
Růžová se zelenými okraji

Vůně:
Růžový olej

Příroda:
Květiny, nedotčená příroda, růžově zbarvené nebe

Drahé kameny:
růženín (bezpodmínečná láska), Turmalín, Avanturín, Malachit
_______________________________________________________________________________________________________________

5 čakra

Višuddhi ( krční čakra )


Komunikace, sebevyjádření, rozvoj talentů, přístup k jemnějším úrovním Bytí.

Harmonická:
jsi schopný otevřeně komunikovat, sdělovat všechny své pocity, máš přístup ke svým talentům, inklinuješ k duchovnu.
Tato čakra, je také mostem mezi hmotnějšími čakrami a vyšším, duchovnějším dvěma čakrám.

Málo aktivní:
jsi ustrašený, dusíš v sobě pocity, neumíš je dostat ven (vykomunikovat), jsi manipulovatelný, protože se bojíš říct svůj názor (kam vítr, tam plášť), jen ať můžeš "v klidu žít"...
Příliš mnoho energie:
jsi příliš výřečný, máš sklon přesvědčovat všechny o své pravdě (dogmatismus), místy můžeš být i arogantní, zneužívání slov

Fyzické tělo:
krk, zažívání (metabolismus), štítná žláza, plíce, průdušky

Barva:
světle modrá

Vůně:
Šalvěj, eukalyptus
Příroda:
modrá obloha, vlnky na hladině
Drahé kameny:
chalcedon, akvamarín, modrý topas, tyrkys
_______________________________________________________________________________________________________________

6 čakra

Ádžna čelní čakra ( třetí oko )

Funkce poznání intuice, projevení se, duchovní sila.

Harmonická:
máš přístup ke své intuici, která ti otevírá zcela nový pohled na svět

Málo aktivní:
ztrácíš lehce hlavu, duchovní debaty jsou pro tebe zbytečně složité a unavují tě

Příliš aktivní:
žiješ příliš svou hlavou, jsi vězeň své mysli, racionálna, platná pravda je pro tebe jen ta, která je rozumemuchopitelná a analyzovatelná

Fyzické tělo:
malý mozek, uši, nos, dutiny, čelo, obličej, podvěšek mozkový a část CNS

Barva:
Indigová modř (tmavě modrá)

Vůně:
Máta, jasmín

Příroda:
noční obloha

Drahé kameny:
lapis lazuli, sodalit
_______________________________________________________________________________________________________________

7 čakra
Sahasrára korunní čakra


Sjednocení se s Univerzem, nejvyšší poznání duchovních pravd, vnitřní vidění.

Harmonická:
tvé podvědomí skvěle funguje s tvým vědomím

Příliš aktivní:
frustrace, migrény

Málo aktivní:
nerozhodnost, chybějící jiskra

Fyzické tělo:
velký mozek, lebka

Barva:
Fialová

Vůně:
lotos, kadidlo

Příroda:
vrchol hory

Drahé kameny:
ametyst, křišťál, sugilit

Aura - barvy

5. srpna 2009 v 19:15 17 - Aura a její barvy....


Aura a její barvy

1.
ČERVENÁ

Hlavní barva
Bude lehce dosahovat svých předsevzetí, je společenská a umí srozumitelně hovořit. V lásce však není příliš romantická. Ve finanční sféře bude mít štěstí.
Je to dobrý vůdce ostatních, který chce ale o všem rozhodovat sám.
Pro své cíle si umí vybrat správný čas, u ostatních je oblíbená, ale nepotřebuje se o ně příliš opírat. Má silné ego a dokáže nalézt štěstí.

Vedlejší barva
Osobnost, která bude mít v životě štěstí. Umí ostatním pomáhat. Nade vše si cení svobody
a nezávislosti. Je energická i vitální a dobře komunikuje. Pro svůj cíl dokáže i nemožné věci. Nerada se nechává omezovat a nemá ráda kritiku, i když je to přátelský člověk. Umí být
ve správný čas na správném místě. Je ctižádostivá.

2.
ORANŽOVÁ

Hlavní barva
Bude úspěšná, pokud dokáže víc využít nabízených příležitostí. Je velmi přátelská a pro své přátele udělá naprosto všechno. Je pečující a starostlivá. Převládající roli u ní hrají emoce,
má rovněž silně vyvinutou intuici.
Je klidná a nevyvolává hádky, umí se vybraně chovat a je příjemným společníkem. Má bohatý vnitřní život. Nemívá přílišné vůdcovské sklony.

Vedlejší barva
Má vkus a umělecké cítění i bohatou fantazii. Samoty se nebojí, ale umí též pomáhat ostatním. Velmi si váží rodinného života a na svých blízkých je dost závislá.
Má ráda vnitřní svobodu a nebývá příliš ambiciózní. Je jemná a nehádavá, ale v případě potřeby
se umí bránit. Není příliš trpělivá a při realizaci svých záměrů potřebuje podporu okolí.
Nemá totiž silnou vůli.

3.
ŽLUTÁ

Hlavní barva
Je vitální a mnohomluvná. Zajímavá osobnost se smyslem pro humor a vyvinutou sociální inteligencí.
Umí dobře argumentovat a dokáže se vcítit do jiných lidí. Mívá sklon k domýšlivosti, ale je celkem úpřímná. Je to životní optimista a dokáže se nadchnout pro nové činnosti.
Ráda flirtuje s opačným pohlavím a může mít sklony ke lhaní.

Vedlejší barva
Je ambiciózní a je na ni spolehnutí. Umí reagovat na změny, má ráda pravdu, uznává rodinné hodnoty. Je plná života, nesnáší nudu a je náročná k jiným stejně jako k sobě.
V podřízené pozici se necítí příliš dobře, raději vládne a je poměrně prakticky založená. Novým myšlenkám se nevyhýbá.

4.
ZELENÁ

Hlavní barva
Je nedůvěřivá, šetrná a má ráda řád. Proto jí dělá potíže přizpůsobit se změnám a neočekávaným situacím. Je praktická, ale občas působí zbytečně chladně.
Má silnou vůli a dokáže na sebe být přiměřeně tvrdá. Měla by se naučit víc užívat života.
Zaslouží si však důvěru ostatních, neboť má dobré srdce.

Vedlejší barva
Bývá náladová a vůči autoritám se staví do opozice. Má ráda jasné a přehledné situace a občas
se chová zcela nezodpovědně. Je praktická, ale mívá sklon ke zbytečnému pesimismu.
Konverzuje "na úrovni" a ve společnosti se málokdy ztratí. Rozhodování jí nečiní potíže, otázkou důsledků se však příliš nezabývá. Umí také dlouhodobě plánovat, zejména jde-li o její cíle.
Je pracovitá a tato vlastnost ji neopouští ani při řešení náročných úkolů.

5.
MODRÁ

Hlavní barva
Nemá ráda nudu, dobře navazuje kontakty s ostatními lidmi a přitahuje ji cestování. Je chytrá
a má vrozené nadání. Okolí ji respektuje a ona sama je dobrý vůdce ostatních.
Minulostí se nezabývá. Chce poznat co nejvíc, má také ráda určitou míru svobody. Občas zbytečně
riskuje a měla by být důslednější při stanovování svých cílů. Je čestná a v životě mívá štěstí.

Vedlejší barva
Rychle a bystře myslí, nebojí se rizika a ráda se vzdělává. Vše dokáže brát s humorem.
Je sympatická a lidé její názory dobře akceptují. Neumí lenošit a dokáže využít nabízenou příležitost.
K lidem je občas nedůvěřivá, i když potřebuje jejich obdiv. Pro opačné pohlaví je poměrně přitažlivá. Cení si svobody a jisté míry nezávislosti.

6.
INDIGO

Hlavní barva
Má potíže s respektováním autorit a sklon zbytečně utrácet. Občas se chová egoisticky a na svého partnera žárlí. Potřebuje mít pocit, že ji ostatní mají rádi. Svoji rodinu miluje a pečuje o ni,
ale musí se jí dostat uznání za to, co dělá.
Je to příjemný optimista, který má rád krásnou a vyváženost. Potřebuje ovšem rovněž materiální jistotu a hmotné zabezpečení. Bez potíží pomáhá ostatním.

Vedlejší barva
Má ráda pohodlí, oplývá dobrým vkusem. Lidem důvěřuje, vyhledává jejich společnost a vládne
i diplomatickým nadáním. Je to vitální a charitativní typ, který se umí obětovat pro druhé.
Je odpovědná, jedná po zralé úvaze, ale nerada pracuje pod tlakem. Velmi dlouho si také pamatuje různé křivdy.


Aura barvy

7.
FIALOVÁ

Hlavní barva
Je přátelská, má bystrý úsudek, pružně myšlení a dostatečnou fantazii. Je moudrá a vzdělaná.
Umí dobře komunikovat a má také věštecké schopnosti.
Přestože je spíše uzavřenější typ, nevyhýbá se společnosti. Ráda se vzdělává v tom, co je jí blízké.
Je duchovně založená, ale občas může mít sklon vyvyšovat se nad své okolí.

Vedlejší barva
Je náladová, romantická i odpovědná. Cení si spravedlnosti i jejich obhájců. Nebojí se změn,
je přátelsky založená, nehádavá a přizpůsobivá. Tolerantní k názorům jiných a poměrně komunikativní. Má sklon zapomínat, je to však moudrá a přitažlivá osobnost s duchovním rozhledem. Má dobrou intuici, ale měla by se naučit spoléhat sama na sebe.

8.
RŮŽOVÁ


Hlavní barva
Je pracovitá a dokáže jít za tím, oč usiluje. Umí se poučit z různých životních zkoušek.
Je ambiciózní a za svým cílem půjde za jakoukoliv cenu, i když v srdci zůstane skromná a laskavá.
Má vedoucí schopnosti, nestydí se však využít pomoci ostatních. Pokud dosáhne toho, co si předsevzala, pociťuje mimořádné uspokojení. Snad proto dokáže pro své cíle obětovat i rodinu.

Vedlejší barva
Je přizpůsobivá, klidná a vůči ostatním fér. Nemá však příliš smysl pro humor a občas se připadá osaměle. Provinění jen těžko odpouští. Má smysl pro spravedlnost, ale v hněvu dokáže být velmi destruktivní.
Má sklon utrácet a cení si finanční nezávislosti. Za svým cílem půjde velmi tvrdě. Měla by však lidem víc důvěřovat.

9.
BÉŽOVÁ


Hlavní barva
Má skvělé nápady, vitalitu i energii. Umí dobře využít příležitosti, je moudrá a duchovně založená. Měla by se však snažit chápat víc lidi kolem sebe.
Je ambiciózní a inteligentní, uznává pravdu i spravedlnost. Jedná fér a touží být úspěšná.
Bývá štědrá a má dobré srdce.

Vedlejší barva
Ráda poroučí ostatním, je chrabrá, má spoustu energie a pevnou vůli. Chce být uznávaná
za jakoukoliv cenu. Snad proto se často angažuje pro veřejné blaho.
Je praktická, ale chybí jí trpělivost.
Je nebojácná, může však mít sklony k povýšenému jednání. Pokud jí někdo ublíží, umí se pomstít.

11.
BÍLÁ

Hlavní barva
Umí dobře navazovat vztahy s okolím, ale přátelství pro ni není na prvním místě. Většinou chce,
aby se vše podřídilo jejím názorům. Chce zalézt dobro i pravdu, k čemuž má potřebnou vitalitu
i ideály. Má dobrou fantazii a je nezkažená.

Vedlejší barva
Umí si poradit téměř v každé situaci a nepropadá černým myšlenkám. Může mít mystické schopnosti.
Je velmi pracovitá a jde za svým cílem s potřebnou razancí.
Je to dobrý vůdce, u ostatních oblíbený. Přichází s novými nápady a má bohatou fantazii.

22.
ZLATÁ


Hlavní barva
Je pracovitá a touží být úspěšná. Půjde-li za svým cílem dostatečně vytrvale, dosáhne všeho,
co si zamane. Je inteligentní, má bystrý úsudek.
Je mocná a vládne úžasným potenciálem. Na cestě vpřed jí bude velmi prospěšné její kouzlo osobnosti.

Vedlejší barva
Má statečné srdce, nebojí se, je pracovitá a metodická. Umí si poradit téměř s každou situací.
Neumí však vždy zvládat potíže v partnerských vztazích.
Pro ostatní je přitažlivá, chce být všude první. Je ambiciózní, má zdravý rozum a u svého okolí bývá oblíbená. Občas může mít sklon setrvávat v pohodlném "závětří".


Červená

Potenciál: VůdcovstvíJe to mocná barva. Svému nositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu a být šťastným. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Následkem toho se aura někdy jeví jako pomačkaná a potemnělá. Když pak člověk dospěje a je schopen stát na vlastních nohách, aura se rozšíří, ukazujíc, že člověk je nyní schopen dělat, co chce. Lidé se základní barvou červenou získávají často odpovědná postavení a vůdcovské role, protože mají potřebnou průbojnost, energii a vůdcovský talent, aby ostatní inspirovali. Často jsou citově založeni a mají dobré srdce. Červená barva může symbolizovat také fyzickou odvahu.
Negativní význam červené je nervozita a sebeláska.

Oranžová

Potenciál: Harmonie a spolupráce
Oranžová je teplá barva, kterou najdete u lidí přirozeně intuitivních, taktních, s nimiž je snadné vyjít. Mají schopnost působit na lidi tak, že se cítí dobře a často zjišťují, že jsou v postavení, kde mohou uklidňovat "vzbouřené vody". Jsou starostliví, schopní, a praktičtí, drží se při zemi.
Negativní význam oranžové je lenost a lajdáckost.

Žlutá
Potenciál: Tvůrčí schopnost, dobrý mozek, vynikající úsudek
Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Jsou schopni rychlého myšlení, mají rádi zábavu a také se rádi nechají bavit ostatními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv. Snadno se učí, ale často se pouštějí do mnoha věcí najednou, než aby jednu věc dotáhli až do úplného konce.
Negativní stránkou žluté je unavitelnost a tendence ke lhaní.

Zelená

Potenciál: Uzdravování
Zelená barva je mírumilovná a lidé s touto základní barvou aury mají rádi klid, jsou to přirození léčitelé. Je s nimi možné dobře spolupracovat, jsou důvěryhodní a velkodušní. Na první pohled se mohou zdát mírní a bezstarostní, ale mohou být i velice tvrdohlaví a neústupní, jestliže mají pocit, že je to nutné. Jediný způsob, jak změnit názor lidí se základní zelenou barvou aury, je přesvědčit je, že k potřebě změnit názor dopěli sami.
Negativní charakteristiky zelené barvy jsou nepoddajnost a neměnnost v názorech.

Modrá

Potenciál: Rozmanitost
Mít modrou barvu jako základní barvu aury je pěkné, protože tito lidé jsou přirozeně kladně naladěni. Jejich aura je tedy normálně velká a vibrující. Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů jako kdokoliv jiný, ale vždycky se jakoby snadno dostanou ze všech potíží. Lidé, jejichž základní barvou je modrá, zůstávají ve svém srdci stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí.
Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů. Jsou obvykle lepší při zahajování věcí, kdy se do úkolů pouštějí s velkým nadšením, než při jejich dokončování.

Indigová

Potenciál: Odpovědnost za ostatní
Často bývá obtížné rozhodnout, zda je tato barva barvou základní proto, že se někdy jeví nachově zabarvená. Protože je to barva teplá, stravující a související s výchovou a vyživováním, lidé s touto barvou obvykle končí v nějakém zaměstnání humanitárního typu. Rádi pomáhají a podporují ostatní a jejich největší radostí je, jestliže jsou obklopeni lidmi, které mají rádi.
Zápornou vlastností indigové barvy je neschopnost říci "ne". Tito lidé bývají ostatními zbavováni svých výhod velice snadno.

Fialová

Potenciál: Duchovní a intelektuální pokrok
Není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s fialovou barvou jako základní se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Stupeň, jehož ve svém vývoji dosáhli, je možné určit podle kvality fialové barvy v jejich auře. Mnozí, kteří mají fialovou barvu v auře jako základní, se někdy snaží tento aspekt své podstaty popírat. To nepřináší štěstí a měli by si uvědomit, že nedělají se svým životem to, co by měli. Jestliže ale začnou studovat a jejich vědění se zvyšuje, jejich aury také začnou mohutnět a zářit.
Negativní stránkou fialové barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.

Růžová

Potenciál: Finanční a hmotný úspěch
Tato jemně vypadající barva je často základní barvou rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Není divu, že je nacházíme často na místech, kde mají moc a odpovědnost. Nehledě na to jsou to vesměs lidé skromní, nenároční, milující klidný život. Jsou také milujícími, jemnými a laskavými, často jsou nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

Bronzová

Potenciál: Humanitární
Tato barva se často objevuje jako barva podzimu a její narezlost může být často silně přitažlivá. Lidé se základní barvou bronzovou jsou pečovatelští, starostliví, filantropičtí humanisté. Mají měkké srdce, jsou štědří. Vzhledem k tomu všemu se často musí naučit říci "ne", protože jsou jinak často ostatními využíváni.

Stříbrná

Potenciál: Idealismus
Najít stříbrnou barvu jako základní není obvyklé, i když je možné vidět ji poměrně často ve směsi s jinými barvami. Lidé, kteří mají stříbrnou jako základní, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a távají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku.

Zlatá

Potenciál: Bez hranic
Zlatá jako základní barva aury je nejmocnější barva ze všech. Dává lidem schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky všechno, co je napadne. Tito lidé jsou klidní, s vlastním osobním kouzlem, schopní tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahují obvykle v pozdějších letech života. Nepřekvapuje, že svatozáře kolem hlav svatých a duchovně založených lidí jsou obvykle zlaté, označující jejich neomezený potenciál."Tradiční významy barev aury jsou:"

ČERVENÁ:
smyslnost, tělesnost, vitalita, agrese
ORANŽOVÁ:
emoce, zdraví
ŽLUTÁ:
tvůrčí schopnosti, intelekt
ZELENÁ:
uzdravování, láska k přírodě
MODRÁ:
učitel, cestovatel, hledač moudrosti
INDIGOVÁ:
starostlivost, péče o jiné, humanitární sklony
FIALOVÁ:
duchovnost, intuice, učitel, jasnovidnost
RŮŽOVÁ:
materialismus, stanovení cíle, tvrdá práce
BRONZOVÁ:
humanitární sklony, sebeobětování
BÍLÁ:
duchovnost, čistota, nesobeckost
STŘÍBRNÁ:
idealismus, snění, vizionářství
ZLATÁ:
neomezené možnosti


"Hlavní"
barva nám dává přehled o nejdůležitějších rysech
dotyčného člověka.
"Vedlejší"
barva nás pak informuje zejména o jeho schopnostech.
O "vedlejší" barvě nás pak informuje číslice dne narození.
Použijme předchozí datum narození. To pak znamená, že se jedná o 24.
Opět sčítáme: 2+4=6. Číslo dne narození nás informuje o "vedlejší" barvě aury.

Geniové kabbaly a jejich projev.....

5. srpna 2009 v 9:15 | deepr-kaar...zdroj Keffer, Leanin |  10a - 72 geniů

GENIOVÉ KABBALY, JICHŽ EVOKACE TVOŘÍ USKUTEČNĚNÍ VELIKÉHO DÍLA MAGIE.

"Evokovati ducha jest umění vniknouti v ideu tohoto ducha. Povzneseme-li se na jeho úroveň, strhneme ducha k sobě a on bude nám sloužiti. Neučiníme-li tak, strhne nás on a my budeme otročiti jemu.
Vyvolávání nechť je vždy odůvodněno a nechť vždy slouží dobrému účelu. Jinak je evokace šílený výkon, nebezpečný rozumu a zdraví.
Chceme-li evokovati z pouhé zvědavosti, abychom něco viděli, předem se připravme na neúspěch a zbytečnou námahu. Abychom dobře užívali magických klíčů, musíme si udržeti duševní jas a čistotu srdce; jinak by se staly nástroji čarodějnictví a hloupý a nečistý operatér stal by se jejich první obětí."
E.L.

Jména 72 andělů jsou utvořena ze tří tajemných veršů kapitoly XIV. Exodu verš 19, 20, 21, kteréžto verše dle hebrejského textu pozůstávají každý z 72 hebrejských písmen.
"Napište nejdříve odděleně ony verše. Utvořte z nich tři řádky, z nichž každá jest složena z 72 písmen, dle hebrejského textu."
"Vezměte první písmenu 19tého a 20tého verše, počínajíce od leva."
"Pak vezměte první písmenu 20tého verše, který jest prostředním, začínajíce vpravo."
"Tato první tři písmena tvoří přívlastek Genia."
"Zachovávajíce týž pořádek až na konec máte 72 atributů nebeských ctností."
"Přidáte-li ke každému z těchto jmen jedno z dvou nebeských slov IAH nebo EL, obdržíte 72 jmen andělů, sestavených ze tří slabik, z nichž každé v sobě obsahuje jméno Boha."


- Jména 72 andělů -

1) Vehujah
genius ostrovtipu, vědeckých a uměleckých schopností, vyznačuje se energií. Sídlí v ohni a astrologicky vyjadřuje jeho kvality Skopec. Jeho atribut jest "Bůh nad vše vznešený" a evokujeme ho, chceme-li býti osvíceni Duchem Svatým, veršem "Et tu, Domine, susceptor meus et gloria mea et exultans caput meum".

2) Jeliel
genius lásky a dobré mysli. Atribut jeho jest "Bůh pomocník". Evokujeme ho, chceme-li tišiti revoluce a získati vítězství nad nepřáteli, veršem "Te autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me, ad defensionem meam conspice"

3) Sitael
genius spravedlnosti, cti a pohotovosti. Atribut je "Bůh naděje všeho stvoření". Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti úkladům lidí i zvířat, veršem: "Domine, susceptor meus es tu et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum"
4) Elemiah
genius šťastného podnikání a námořních výprav. Atribut: "Bůh ztajený". Evokujeme ho jako ochránu proti duševnímu utrpení a chceme-li objeviti zrádce, veršem "Converte Domine et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam".
5) Mahasiah
genius chápavosti a potěšení. Atribut: "Bůh záchrance". Evokujeme ho, chceme-li získati mír, úspěch ve vysokých vědách a v theologii veršem: "Exquisivi Dominum et exaudivit me et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me"

6) Lelahel
genius slávy, lásky a štěstí. Atribut: "Bůh veleslavný". Evokujeme ho, chceme-li získati osvícení a uzdravení těla veršem: "Psalite Domino, qui habitat in Sion; annunciate inter gentes studia ejus"

7) Achaiah
genius zdaru v namáhavých pracích. Atribut: "Bůh dobrotivý a trpělivý". Evokujeme ho, chceme-li získati trpělivost ve studiu tajemství veršem: "Miserator et misericors Dominus, longanimis et multum misericors"

8) Kahetel
genius lásky k zemědělství a k práci. Atribut: "Bůh vzývání hodný". Evokujeme ho, chceme-li získati úspěchu v modlitbách a požehnání Božího veršem: "Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum, qui fecit nos"

9) Aziel
genius milosrdenství, přátelství. Atribut: "Bůh milosrdný". Evokujeme jej, chceme-li získati přízně mocných a splnění slibů, veršem: "Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum quae a saeculo sunt"

10) Aladiah
genius zdraví a štěstí v podnikání. Atribut: "Bůh milostivý". Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: "Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te"

11) Lauviah
genius nadání, velikosti duševní, moudrosti a proslulosti. Atribut: "Bůh velebený". Evokujeme ho, chceme-li získati slávy plynoucí z vědění, veršem: "Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exultatur Deus salutis meae", a pečetí. Někteří kabbalisté doporučují jeho evokaci jako ochranu před bleskem a porážkou v boji.

12) Hahaiah
genius pokojných mravů a věštebných snů. Atribut: "Bůh útočiště". Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti nepřátelství a jeho darů, veršem: "Ut quid Domine recessisti longe: despicis in opportunitatibus, in tribulatione"

13) Jezalel
genius smíření a manželské věrnosti. Atribut: "Bůh nade vše jasný". Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: "Jubilate Deo, omnis terra, cantate et exultate et psallite"

14) Mebahel
genius práva a proslulosti právníků. Atribut: "Bůh udržovatel". Evokujeme jej, chceme-li získati ochrany proti těm, kdož chtějí zničiti náš majetek, veršem: "Et factus est Dominus refugium pauperis, adjutor in opportunitatibus in tribulatione"

15) Hariel
genius náboženské čistoty mravů. Artibut: "Bůh stvořitel". Evokujeme ho na pomoc proti rouhačům veršem: "Et factus est mihi Dominus meus in adjutorium spei meae"

16) Hakamiah
genius udatností, vítězství a vlády. Atribut: "Bůh vládce vesmíru". Pomáhá proti zrádcům, k dostižení vítězství. Evokační rituál: Vyslov jeho jméno a modli se: "Všemohoucí Bože zástupů, jenž jsi stvořil a spravuješ zemi a ochraňuješ národy, prosím Tě prostřednictvím jména Hakamiah, osvoboď moji zem od nepřátel". Pak při vzývání vyslov verš: "Domine, Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te"

17) Laviah
genius hudby, básnictví, filosofie a literatury, vysokých věd a objevů. Atribut: "Bůh obdivuhodný". Evokujeme ho po dlouhých postech, chceme-li získati jeho darů a zbaviti se duševních útrap veršem: "Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra"

18) Kaliel
genius spravedlnosti a pravdy. Atribut: "Bůh, jenž povyšuje". Evokujeme ho pro rychlou pomoc v útrpách veršem: "Judica me Domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam super me"

19) Leviviah
genius lásky, paměti a lidské inteligence. Atribut: "Bůh, jenž vyslyší hříšníka". Evokujeme ho proti hříchům a pro dosáhnutí milosti Boží veršem: "Expectans expectavi Dominum et intendit mihi"

20) Pahaliah
genius náboženství a zbožnosti. Atribut: "Bůh Vykupitel". Evokujeme ho proti nepřátelům náboženství veršem: "Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolosa"

21) Nelchael
genius přírodních věd a studia. Atribut: "Bůh jediný". Evokujeme jej proti pomluvačům, čarodějům a zlým démonům veršem: "Ego autem in te speravi, Domine, dixi deus meus es tu, in manibus tuis sortes meae"

22) Jejahelgenius bohatství, obchodu a cest. Atribut: "Pravice Boha". Chrání před ztroskotáním a bouřemi, propůjčuje nadání k obchodu. Evokuje se veršem: "Dominus custodit te: Dominus protectio tua super manum dexteram tuam"

23) Melahel
genius vod, země a léčivých rostlin. Atribut: "Bůh, osvoboditel z neštěstí". Evokuje se, chceme-li býti bezpečni před zbraněmi a na cestách veršem: "Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum et ex hoc nunc et in saeculum"

24) Hahujah
genius ochrany a Božího milosrdenství. Atribut: "Bůh dobrotivý". Ochraňuje před útoky zlodějů a vrahů. Evokujeme jej veršem: "Ecce occuli Domini super metuentes eum et in eis, qui sperant in misericordiam eius"

25) Nithaiah
genius skrytých věd a bílé magie. Atribut "Bůh, jenž propůjčuje moudrost". Ochraňuje bílé magiky a evokuje se veršem: "Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: narrabo omnia mirabilia tua"

26) Haajah
genius politiky. Atribut: "Bůh skrytý". Ochraňuje hledače pravd, diplomaty a tajné podnikání. Evokujeme jej, chceme-li vyhráti právní při, veršem: "Clamavi in toto corde meo: exaudi me Domine: justificationes tuas requiram"

27) Jerathelgenius umění, věd, spisovatelství, civilisace. Atribut: "Bůh zlé trestající". Osvobozuje od nepřátel a pomluvačů. Evokujeme jej veršem: "Eripe me, Domine, ab homine malo; a viro iniquo eripe me"

28) Šeheiah
genius zdraví a rozumu. Atribut: "Bůh uzdravovatel". Chrání před bleskem a bouří, ohni, zřícení domu a nemocemi. Evokujeme veršem: "Deus, ne elongaveris a me: Deus meus in auxilium meum respice"

29) Reijel
genius síly a horlivosti v pravdě. Atribut: "Bůh pomocný". Pomáhá proti rouhačům a nepřátelům náboženství, viditelným i neviditelným nepřátelům. Evokujeme veršem: "Ecce enim, Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae"

30) Omael
genius lékařství, chemie a plození. Atribut: "Bůh trpělivý". Pomáhá proti starostem, zoufalství a strašidlům. Evokujeme veršem: "Quoniam tu es patientia mea, Domine; Domine, spes mea a juventute mea"

31) Lekabel
genius matematiky, astronomie, geometrie, zemědělství a vegetací. Atribut: "Bůh, jenž osvěcuje". Propůjčuje osvícení. Evokujeme veršem: "Quoniam non cognovi literaturam; introibo in potentias Domini; Domine memorabor justitiae tuae"

32) Vasariah
genius spravedlnosti, paměti, řečnictví. Atribut "Bůh spravedlivý". Pomáhá proti těm, kdož nespravedlivě pronásledují. Evokujeme, jmenujeme-li osoby nepřátelské a pak citujeme verš: "Quia rectum est verbum Domini et opera eius in fide"

33) Jehuiah
genius objevů. Atribut: "Bůh, jenž ví vše". Evokujeme, chceme-li vypátrati zrádce a zločince, veršem: "Dominus scit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt"

34) Lehaiah
genius velikých činů a vnitřní modlitby. Atribut: "Bůh mírný". Působí proti zlosti. Evokujeme veršem: "Speret Israel in Domino, ex hoc nunc usque saeculum"

35) Kevakiah
genius dědictví, darů a smíru. Atribut: "Bůh udělující radost". Působí odpuštění těch, jimž jsme ublížili. Evokujeme tak, že jmenujeme osobu, citujeme verš: "Dilexi quoniam exaudivit Dominus vocem orationis meae". Opakujeme denně, dokud nenastane usmíření

36) Menadel
genius dobrého jména. "Bůh vzýváníhodný". Genia evokujeme, chceme-li udržeti své existenční postavení, uniknouti ze zajetí a ujíti pomluvám, veršem: "Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae"

37) Aniel
genius věd a umění, zjevení přírodních tajemství, inspirace filosofické. Atribut: "Bůh ctností". Evokujeme, chceme-li dosíci jeho darů, zvítěziti a osvoboditi město od obležení, veršem: "Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus"

38) Haamiah
genius bohabojnosti. Atribut: "Bůh, naděje pozemšťanů". Působí proti lži, zbraním, divé zvěři a pekelným duchům. Evokujeme, chceme-li dosíci všech pokladů nebe a země, veršem: "Quoniam tu es, Domine, spes mea; altissimum posuisti refugium tuum"

39) Rehael
genius zdraví, dlouhého života, otcovské a dětinné lásky. Atribut: "Bůh, k hříšníkům milosrdný". Evokujeme jej, chceme-li dosíci uzdravení, veršem: "Audivit Dominus et miseritus est mei: Dominus factus est meus auditor"

40) Jejazel
genius útěchy a vysvobození. Atribut: "Bůh radující se". Působí osvobození zajatých, dosažení útěchy a zbavení od nepřátel, ovládá osvětu. Evokujeme veršem: "Ut quid Domine repellis orationem meam, avertis faciem tuam a me?"

41) Hahahel
genius křesťanství, energie, oběti. Atribut: "Bůh trojjediný". Působí proti rouhačům a pomluvačům. Evokujeme veršem: "Domine libera animam meam a labiis iniquis et lingua dolosa"

42) Mikael
genius politiky a diplomatického nadání. Atribut: "Dům Boží". Ochraňuje na cestách a odkrývá spiknutí. Evokujeme veršem: "Deus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus"

43) Veubiah
genius vojenství a válečné slávy. Atribut: "Pán a vládce". Evokujeme, chceme-li zvítěziti v bitvě a zlomiti otroctví, veršem: "Et ego ad te, Domine, clamavi et mane oratio mea praevenit te"

44) Jelahiah
genius cestování a strategie. Atribut: "Bůh Věčný". Působí ochranu úřadů, výhru sporů, úspěch v podnikání, vyznamenání statečnosti. Evokujeme veršem: "Voluntaria oris mei bene placita fac, Domine, et iudica tua doce me"

45) Sealiah
genius obratnosti a vegetací. Atribut: "Pohybovatel". Působí povýšení padlých a ponížení zlovolných. Evokujeme veršem: "Si dicebam: motus est pes meus; misericordia tua, Domine, adiuvabat me"

46) Ariel
genius skrytých pokladů, tajemství a snů. Atribut: "Bůh Zjevovatel". Vzýváme ho, chceme-li vzdáti Bohu díky aneb dosíci zjevení budoucnosti, veršem: "Suavit Dominus universos et miserationes eius super omnia opera ejus"

47) Asliah
genius spravedlnosti. Atribut: "Bůh Spravedlivý a Pravdu Zjevující". Evokujeme jej, chceme-li pozdvihnouti mysl k Bohu a dosíci jeho darů duchovních, veršem: "Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia, impleta est terra possessione tua"

48) Mihael
genius plození a lásky. Atribut: "Bůh Otec". Ochraňuje manželskou věrnost, zjevuje budoucnost. Evokujeme veršem: "Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam"

49) Vehuel
genius pokoje. Atribut: "Bůh veliký a Vznešený". Chrání před zoufalstvím. Evokujeme veršem: "Magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis"
50) Daniel
genius výkonnosti. Atribut: "Znamení milosrdenství". Evokujeme, chceme-li dosíci útěchy a milosti Boží, veršem: "Miserator est misericors Dominus, longaminis et misericors"

51) Hahasiah
genius tajemství a hermetismu. Atribut : "Bůh skrytý". Evokujeme jej, chceme-li odhaliti mysteria, veršem: "Sit gloria Domini in saeculum; laetabitur Dominus in operibus suis"

52) Imamiah
genius svobody. Atribut: "Bůh nade vše vznešený". Evokujeme chceme-li se ubrániti nepřátelům a získati ochrany genia na cestách a v zajetí veršem: "Confitebor, Dominum, secundum justitiam eius et psallam nomini Domini altissimi"

53) Nanael
genius vysoké vědy. Atribut: "Bůh, jenž pokořuje pyšné". Evokujeme veršem: "Cognovi Domine quia aequitas iudicia tua et in virtute tua humiliasti me"
54) Nithael
genius slávy a života. Atribut: "Král nebe". Ochraňuje vládce a uděluje dlouhý věk a milost Boží. Evokujeme veršem: "Dominus in coelo paravit sedem suam: et regnum ipsius omnibus dominabitur"
55) Mebaiah
genius mravnosti a náboženství. Atribut: "Bůh věčný". Udílí útěchu a plodnost. Evokujeme veršem: "Tu autem, Domine, in aeternum permaneas et memoriale tuum in generationem"

56) Poiei
genius majetku a filosofie. Atribut: "Bůh vesmír udržující". Pomáhá v lidských potřebách. Evokujeme veršem: "Allevat Dominus omnes, qui coruunt, et erigit omnes elisos"
57) Nemamiah
genius energie a boje. Atribut: "Bůh nejvýše chvályhodný". Evokujeme, chceme-li vysvoboditi zajaté a míti úspěch veršem: "Qui timent Dominum, speraverunt in Domino; audiutor eorum et protector eorum est"
58) Jejalel
genius zdraví a udatnosti. Atribut: "Bůh, jenž vyslyší pokolení". Evokujeme veršm: "Et anima turbuta est valde; sed tu Domine usque quo"

59) Harahel
genius pokladů a podnikavosti. Atribut: "Bůh vševědoucí". Pomáhá proti neplodnosti a činí děti poslušnými. Evokujeme veršem: "A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini"

60) Mizrael
genius ctnosti a rozumu. Atribut: "Bůh, jenž pomáhá potlačeným". Evokujeme, chceme-li léčiti duševní nemoce, veršem: "Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis"

61) Umabel
genius přátelství, cest a spokojenosti. Atribut: "Bůh nad vše vznešený". Evokujeme, chceme-li získati přátelství, veršem: "Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum"

62) Jahahel
genius klidu, ctnosti a moudrosti. Atribut: "Nejvyšší bytost". Evokujeme, chceme-li získati moudrosti a pokoje, veršem: "Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum"

63) Anianuel
genius rozumu a křesťanství. Atribut: "Bůh nekonečně dobrý". Evokujeme proti nehodám a nemocím a pro zdar náboženské propagandy veršem: "Servite Domino in timore; et exaltate ei cum tremore"

64) Mehiel
genius vědy a řečnictví. Atribut: "Bůh udržovatel věcí". Evokujeme proti nepředvídaným protivenstvím a pro získání slávy veršem: "Ecce, oculi Domini super metuentes eum: et in eis, qui sperant super misericordiam eius"

65) Damabiah
genius užitečného podnikání. Atribut: "Bůh, studnice moudrosti". Chrání před čarodějstvím a propůjčuje moudrost a zdar v podnikání. Evokujeme veršem: "Convertere, Domine, et usque qua? Et deprecibilis esto super servos tuos"

66) Manakel
genius snů. Atribut: "Bůh ochraňující všechny věci". Evokujeme, chceme-li Boha usmířiti, veršem: "Ne derelinquas me, Domine; Deus meus, ne discesseris a me"

67) Eiael
genius duchovního osvícení. Atribut: "Bůh, útěcha člověka". Uděluje moudrost a útěchu v bojích života. Evokujeme veršem: "Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui"

68) Habuiah
genius plodnosti. Atribut: "Bůh dárce". Evokujeme, chceme-li získati a udržeti zdraví, veršem: "Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius"

69) Rochel
genius práva a slávy. Atribut: "Bůh vševidoucí". Evokujeme, chceme-li získati ztracené neb ukradené předměty a vypátrati zločince veršm: "Dominus pars hereditatis meae et et calicis mei; tu es, qui restitues hereditatem meam mihi"

70) Jabamiah
genius přírodních jevů. Atribut: "Slovo tvořící". Uděluje síli, genialitu a tvoří veleduchy filosofie. Evokujeme veršem: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi"

71) Haiel
genius statečnosti a ochrany. Atribut: "Bůh, Pán světa". Jeho pomocí přemáháme zlo a získáváme svobody. Evokujeme veršem: "Confitebor Domino nimis in ore meo et in medio multorum laudabo eum"

72) Mumiah
genius mysterií. Atribut: "Alfa-Omega". Udílí zdar v každém podniku a propůjčuje sílu proti hrůzám smrti. Evokujeme vyslovením Jména Božího Alfa-Omega a veršem: "Converte, anima mea, in requiem tuam: quia Dominus benefecit tibi"

Energie a její alternativní projevy.......

4. srpna 2009 v 7:36 | deepr-kaar |  16 - Energie a její projevy....
Když se řekne

ENERGIE....
...........tak si každý pod tímto slovem představí cokoli. Někdo si představí proud něčeho co vypadá jako polární záře, někdo si pod tímto představí elektřinu, někdo teplo atd......
Běžnými přístroji je energie nezměřitelná, přestože všichni ji známe a vnímáme, Jsme jejím působením do jisté míry ovlivněni, at se nám to líbí nebo ne.
Má na nás bud´ blahodárný vliv nebo destruktivní vliv. To známe každý, setkáme li se s něčím co nás stahuje do depresí a nostalgických nálad je to proto, že jsme se setkali s energií kterou vyzařuje bud´ člověk s kterým jsme se setkali, či místo, které svou povahou již na první pohled je zarážející. A samozřejmě naopak......když se setkáme s lidmi kteří září optimismem a spokojeností, jejich energie nás pohltí a ovlivní.


Do jisté míry jsme ovlivněni Planetární energií a to díky našemu zrození v ten daný čas a místo. Díky těmto energetickým vlivům se u nás vytváří a utváří naše morální, estetické, mravní, psychické, atd... vlastnosti, které energeticky vyzařujeme do svého okolí, a díky tomuto se setkáváme a vytváříme své působení na ostatní lidi se kterými se v průběhu života setkáváme. Vytvoříme si určitý egregor v rámci Univerza a díky jeho působení se vyvíjí náš život a sním i působení at´ už směrem ven či dovnitř na své okolí.


Jsou určité techniky, které nám energii svou i energii okolí umožńují měnit díky svému působení. Za mnohé budu jmenovat třeba..... REIKI, KUNDALINI atd....
Díky těmto energiím může člověk, který je zasvěcen do jejich mysterií a je natolik morálně na výši, že tyto energie a jejich působení na člověka nezneužije ve svůj prospěch, léčit či ovlivńovat energetické toky u člověka na kterého působí.


Současná věda sice občas připustí, že cosi existuje a připustí možnost existence takovéto energie, ale hned na druhé straně se snaží toto zjištění popřít a vyvrátit. Ale i přesto že neuznávají možnost alternativní energie, zkoumají nepopsatelné a neuchopitelné. Podle mého názoru, si s energiemi neví rady a proto, že se nedá jejich aparaturami změřit ji odmítají jako seriozní zdroj.
Psychotronikové a lidé kteří se energiemi zabývají v rámci duchovna a jeho působení v celistvosti Univerza, tyto energie nejenže připouští ale i s nimi pracují. První zmínka o energii a v jejím projeveném působení je v Indických Védách (prastaré hinduistické texty vědění). Zde se však zmińuje energie univerzální, která má být všudypřítomná.
Od té doby co jsou sepsány tyto texty uběhlo mnoho času a náhled na energii jako takovou se změnil, at´ už v náhledu či působení.

V současné době bych uvedl tři projevy energie v jejich projevu a působení.

1) ENERGIE ŽIVÝCH BYTOSTÍ
Má mnoho pojmenování, bioenergie, bioplazma, životní energie, psychenergie....atd. Každá z živých bytostí vyzařuje energii, kterou působí na své okolí a potažmo i na sebe. To znamená, že by jsme ji mohli rozdělit na energii tělesnou a energii mentální. Tělesnou energii je možno spatřit na fotografiích při fotografování AURY. To je energie, kterou cítíme a vyzařujeme. Druhý projev, mentální, je nezměřitelný a neviditelný. To je energie, která nám tvoří myšlenky, přání, názory, reakce, pohotovost řešení...atd.

2) ENERGIE ZEMSKÁ
Jak tato energie vzniká není zcela jasné a není objasněno. Je mnoho názorů, ale ani jeden z nich nevystihuje její podstatu a zdroj. Jen víme, že tryská na povrch z nitra planety.
Známe ji pod názvy.....geopatogení záření, dračí žíly...atd. Mnoho megalitických staveb a starých kultovních míst je postaveno na trhlinách v zemské kůře, kde právě tato energie vyvěrá na povrch. Tyto centra jsou postavena na tzv. Ley-lines, to je na místech na celé zeměkouli, která jsou Energetická silová centra planety. Tuto energii Mayové, Egyptani či Keltové znali a dokonce i používali.

3) KOSMICKÁ (PLANETÁRNÍ) ENERGIE
Kosmická (planetární) energie je přírodní silou, která působí svým vlivem z vesmíru. Ovlivńuje fyzickou i psychickou kondici lidí a zvířat. Známe ji pod názvy.....Prána, Akaša, Nirvana.......atd.