- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Květen 2010

benben - skutečnost a mýtus

10. května 2010 v 22:29 8 - ...E G Y P T ...
BENBEN
be1


be2

Benben na původním místě v Egyptě..................
be3
Zkuste si přeložit do hyeroglyfů vaše jméno na této adrese...............

....................http://hieroglyphs.net/0301/cgi/pager.pl?p=42...........................

Luděk
luděk
Krátký
krátký

.......benben

Benben (odvozováno z egyptského slovesa veben - "zářit", "vzejít", "povstat ve skvělosti") je ve staroegyptské mytologii prvotní pahorek pevné země, který se při zrození světa vynořil z kosmického praoceánu Nun a na němž vznikl život.
Jde o obecně rozšířenou egyptskou představu nacházející svůj odraz ve všech tamních mytologických tradicích. Představa benbenu je pravděpodobně odvozena od každoročně se opakující egyptské existenciální zkušenosti nilské záplavy a jejího opadání, kdy se při ústupu vody postupně obnažovaly první kusy suché země.
Vyjadřovala časově i prostorově "tvůrčí síly prvotní události" a božské přítomnosti ve světě. Proto byl podle představ Egypťanů každý chrám původně "ostrovem stvoření" - prvotním místem, na nějž se snesl v něm uctívaný bůh, a v Pozdní době byl s benbenem ztotožňováno naos, v němž byl umístěn kultovní obraz.


Egyptské podání prahory Benben je velmi dobře znázorněno v příběhu stvoření, ale pro ty co toto neznají vám příběh převyprávím.....

Prahora měla představovat první objekt v pramoři bohyně Nun.
Před dávnými, pradávnými, ba ještě pradávnějšími věky v šplouchajících vodách Pramoře se ozval první zvuk (výkřik), když špičatá prahora Benben prorazila vodní hladinu. V očích Nun se odrazilo první světlo, které zářilo ze špičky Prahory ve tvaru pyramidy.
Temný kámen ze svého vrcholu pomalu vypouštěl pnoucí se světlo, které získávalo tvar lotosového květu.
Lotos rostl do velikosti a do prostoru šířil opojnou vůni.
Jeho okvětní plátky se začali rosvíjet až ve svém středu shromážděné světlo získalo podobu malého dítěte.
Dítě rostlo do velikosti muže se sokolí hlavou, tak se zrodil Re, bůh a světlo v jedné osobě, vedle se z toho samého světla stvořil pták Boinu, představa Reovi nesmrtelné duše, kterého Re stvořil jako první bytost na nově vznikajícím světě.
Sokol vzlétl a ozářil celou Prahoru a zahnal temnotu i vody Pramoře.
Poprvé vydechl a z jeho dechu se zrodil Šu "Otec bohů", ze sliny jeho úst bohyně Tefnut, bohyně vlhkosti a "Matka bohů".

Ti zrodili děti Nut a Geba.

Nut podepřela vody ze shora, Geb vyzdvihl Prahoru Benben na své tělo a utěsnil pravodstvo zespoda.
Mezi nimi byl tak velký prostor že vytvořil celý známý svět. Šu Nut podepřel jako nebeskou oblohu a Geb a Nut se dotýkali pouze špičkami prstů na nohou a na rukou.
Benben tedy ve světě zůstal a je možné vysvětlení mythologické představy pyramid. Prý se zachoval a do dob Egypta byl její vrchol uložen v chrámu v městě Iunu, kde měl původně stát.
Její tvar pak byl modelem pro stavbu věčných příbytků králů Egypta

benu