- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Proroctví a souvstažnost tady a teď - I. - II. - III. a IV. na rok 2012.....

10. června 2010 v 10:16 |  6 - Proroctví a souvstažnost tady a teď - I. - II. - III. a IV. na rok 2012....
I.

....a náš osud se v přesýpacích hodinách našeho daného času neúprosně sype a sype.......

V tomto příspěvku, se pokusím popsat dění tady a ted´v rámci globálního usutečńování proroctví s důsledkem na jednotlivce.

Sami moc dobře víme, že se cosi chystá s planetou zemí a potažmo s lidským druhem v jeho duševní potenci v přeměně ducha.

Již na začátku letošního roku se odehrála přírodní katastrofa na ostrovech HAITI, kde přírodní prvek ZEMĚ, dal jasně najevo svou vládu na projevené hmotě.......katastrofické dopady na lidi, kde zahynulo na 350 000 lidí!
Jak je možné, že to postihlo opět ty obyvatele, kteří žijí na hranici chudoby a bídy!?
Proč to nepostihne ty, kteří si svých životů váží jen díky protihodnotou peněz, bohatství a mírou moci!?

....JE NAPROSTO JEDNO KOHO TYTO POHROMY POSTIHNOU, PROTOŽE VŠICHNI ZAPOMNĚLI, ZAPOMNĚLI NA TO ČEMU NĚKDO ŘÍKÁ BŮH, NĚKDO UNIVERZUM, NĚKDO PROZŘETELNOST....bohatí zapomněli protože jsou nevědoucí a chudí odsuzují a proklínají (proč zrovna já!!)

Ale pokračujme v hmotných projevech Univerza na nás a na naše pocity.
Jak jsem již na začátku řekl, prvek ZEMĚ se projevil v síle spojený s prvkem VODY....následné Tsunami.....

......opět varování v malé míře pro pochopení.

Následovalo zemětřesení, které postihlo Jihoamerický kontinent v oblasti Chile (jen 8,8 stupeň Richt. stupnice),
....a oblast okolo střední ASIE a INDIE díky tomuto zemětřesení postihlo povodně.....
....tyto povodně nás opět upozorńují...

... a opět jsme k tomuto projevu apatičtí!!!

Většina z Nás si v daný čas (27.únor) ...
nepovšimla a ani nezaznamenala co se tehdy stalo

.....osa naší planety země se vychýlila o 8 centimetrů
a následkem toho se začala otáčet okolo své osy rychleji.
Je zdokumentováno, že se den od tohoto okamžiku zkrátil o 1,26 mikrosekundy
.....jak zarážející!!!!

Ted´ si představte, že takovéto zemětřesení postihne všechny kontinenty najednou.........

Vrátíme se však k naší Vlasti
......a to na Zimu, kde tolik sněhu nepamatuje nikdo z nás! Co se to vlastně odehrálo!? Kde se tolik sněhu vlastně vzalo!?
Odpověd´ je naprosto jednoduchá, ale to se musíme vrátit v čase do doby okolo roku 1975, kdy už tehdy vědci varovali o tzv. Skleníkovém efektu a o Globálním oteplování.....

všichni jsme jen poslouchali a mysleli si své.....není-liž pravda!?

A hle, ono tehdejší varování má své důsledky nyní
.....ledovce na jižním a severním pólu tají a tudíž ochlazují mořské proudy směřující do oceánů a moří.
Tyto vody se ochlazují a za následek pro nás to má takovýto
......ochlazená moře a oceány mají vliv na naše klima a potažmo na počasí
......vzduch se zchlazuje a proudí nad Evropu chladnější vzduch, který má za následek takovouto Zimu .....ano je to paradoxní....kde jsou ledovce je tepleji a zde je zima.....
že by opět varování!?
Ano ...... varování od prvků OHNĚ a VZDUCHU. 

Kdo z nás si to uvědomil????

Ale pokračujme v odhalení souvislostí vlivů prvků na člověka a na jeho vnímání v rámci celku na jednotlivce.....

Vrátíme- li se opět v čase, do doby okolo roku 2007
......tak si připomeneme jak nás strašila tzv. Ptačí chřipka.......kolik lidí na ní zemřelo a dokonce i u nás v Čechách,
pokračujeme -li v časovém ůseku, tak se vrátíme do roku 2009 a vzpomeneme si jak ptačí chřipka zmutovala v tzv. Prasečí chřipku
......tento atak choroby byl devastující...kolik lidí na tento vir zemřelo a kolik domácích zvířat (živočišný průmysl) muselo být utraceno....
....díky tomu se veškeré produkty podražily a postihlo nás to všechny, protože jíst a pít se musí!!

Opět varování, že COSI není v pořádku a stálo by za to se nad tímto zamyslet......
......co se však stalo!?

......opět nic!!!

Avšak pokračujme do dnešních dnů......
S jakou pompézností a slávou se podepsala smlouva mezi USA a Ruskem!
PROČ!!?

Není snad na každém státě v jeho morálním kodexu vůči ostatním státům, že omezování, popřípadě zničení jaderných zbraní je podmínkou pro přežití lidského, živočišného a rostlinného druhu!?

Avšak pokračujme v projevení ČEHOSI a jak nás to varuje......

Všichni víme co se stalo s Polským prezidentem, je to národní katastrofa nedozírných následků, nejen pro polský národ, ale i potažmo pro celý svět. 
.......následek toho je, že prvek VZDUCHU je aktivní a stále má čím dál tím víc sil!!!

Při odjezdu z Ruska zahynul Polský Biskup......opět nás COSI na něco upozorňuje....
...upozorňuje nás na církev a jejich představitele ve Vatikánu, že ne vše co tito zástupci Boha hlásají je skutečnost podle které žijí a jednají......viz skandály s zneužitím mladistvých.....jak si to vlastně mohou dovolit?
Vždyť zneužívají důvěru věřících!!!!!!!!

Není toto poukazování na naše chyby a jak jsme k nim neteční!??? 

A teď je nasnadě nejaktuálnější situace.......

Jedna jediná sopka, která je od nás vzdálená tisíce kilometrů, která již neudržela tlak síly Země, začala chrlit do atmosféry sopečný prach......
.... projev prvku ZEMĚ, VZDUCHU A OHNĚ 

Co následovalo..........na státní pohřeb Polského prezidenta (kde je morální povinností, každého jednotlivého státu) se dostavili čelní představitelé Ruska(přiletěl letadlem!!), Česka, Ukrajiny a světe div se UGANDY(přiletěl letadlem)!!!!

Přesně jak řekl náš prezident, je celá EVROPSKÁ UNIE jen hra mocných a jejich nabubřelá gesta jsou jen prázdnými frázemi.......
Jak ubohé a ponižující jednání má Evropská Unie a jejich představitelé v Bruselu i v tento moment!!!!!!!

Ale pokračujme dále ve vývoji.......

Ochromení letecké dopravy na celém světě (opět podotýkám, kvůli jedné, jediné sopce!!), má a bude ještě mít dopad na již tak probíhající finanční krizi.......
Postihne to nejen dopravu, dovoz a vývoz jednotlivých států, ale co je nasnadě....na zemědělství!!
Na základě příčiny spadu na zemědělskou půdu, která bude mít menší výnosy, se toto promítne na finančním trhu......bude se zdražovat, aby velké korporace (EU) dostihly propad ve výnosech. Koho to asi tak postihne!?
....opět a zase ty, kteří se snaží žít v normálním světě.....

MOHL BYCH POKRAČOVAT DÁL A DÁL V PŘÍKLADECH, JAK NÁS NAŠE PLANETA VARUJE 

Toto jsou jen klíčové situace, které k nám mluví dosti srozumitelně......

Nejen v projevené hmotě (to je to o čem jsem psal) ale i na neprojeveném cítění člověka, pro jeho zastavení se a popřemýšlení....jak dál!! 

Kdo z nás si toto uvědomil....!!?

II.

....a ruka spravedlnosti, držíc kyj svobodné vůle a vědomí, se nad námi neúprosně napřahuje.....
......však pokračujme v projevech dnešních dnů........

.....Ropná plošina, kterou pohltily plameny (živel OHNĚ), následná ekologická katastrofa úniku ropy na volné moře (živel VODY), kde se američtí ekologové ve spolupráci s pobřežní hlídkou snaží zabránit přiblížení se této ropné skvrny k pobřeží a tuto ropnou skvrnu úmyslně zapálili a jedovaté zplodiny se dostávají do ovzduší (živel VZDUCHU), erupce sopky v Ekvádoru (živel ZEMĚ), zemětřesení v Thajsku (živel ZEMĚ)....

....A DALŠÍ A DALŠÍ PROJEVY.......

Všimněte si, kde se tyto události odehrávají z hlediska zeměpisného....
....hmmm, kdo si toho všiml!?

Co to vše znamená a co tyto projevy signalizují.......!?!!?

Jedno jediné....uvědomění si člověka v jeho vědomém cítění, že by se měl konečně vzpamatovat z toho jak hospodaří se svěřenými dary Universa.

Každý z nás žijeme v přítomnosti a neposloucháme minulost abychom vnímali budoucnost.....

....vše již tu bylo, více méně v podobenství, ale bylo!!!!

Jak jsme se z historie poučili!??....nijak, nevnímáme ji, při nejhorším vědomě přehlížíme.....

Samozřejmě, že nyní jsme v přítomnosti a v době, kdy se hystericky upínáme k roku 2012 a k uměle vyvolanou euforií, díky všelijakým  - proroctvím, vizemi, věštbou, filmy, knihami atd........

Toto vše, je těmto scénářům a vizím vlastní jedině to, že se nám do podvědomí vsouvají a usazují v podvědomí katastrofické myšlenky o konci světa a mnozí, ne-li většina tomu podléhají a vytvářejí sílu myšlenky, která jak velice dobře víme je nejmocnější energií na světě......

Ano, v roce 2012 se svět změní v tom jak ho známe nyní.

Jak se změní, je do určité míry odvislé a závislé na nás.....
....na našem vysílání čím jsme naplněni, do egregoru kolektivního myšlení, které je součástí toho celku, které nás připravuje na změnu......

Má to širší souvislosti, jak s vědomím, tak s nevědomím člověka v návaznosti s vědomím kolektivního egregoru lidstva, kde je uchováno to co bylo, je a bude.

Toto kolektivní vědomí si budeme představovat jako hmotu...třeba jako mračna....

Mraky se mezi sebou mísí, převalují, rozdělují, rozplývají se atd. .......

Na první pohled to vypadá jako CHAOS, bez řádu a pravidel. Naopak, tento CHAOS má svůj vlastní řád a pravidla, který se jeho danými smysly snaží člověk pochopit.
Nikdy je ve své podstatě nepochopí...jen pozná!!

...ale abych vysvětlil, proč o tom takto píši......

Lidské vědomí a jeho činy (které sice mají původ v těchto tzv. mracích), uměle (myšlenky nám podsouvané), vytvářejí CHAOS v CHAOSU, který má svůj danný řád a pravidla.

Jak neuvěřitelně jednoduchý princip ovlivňování.....

To znamená, jestli-že budeme do těchto tzv. mraků vysílat své katastrofické scénáře ohledně roku 2012....vše co vyšleme (myšlenky), a co si ve své fantazii představujeme i v těch nejhorších myšlenkách se může doopravdy uskutečnit, protože jsme vytvořili v tomto pomyslném mraku (kolektivní myšlení) shluk této negativní energie (vytvořené naší negativní myšlenkou), který se rozrůstá a pohlcuje to pozitivní uvnitř!!!

III.

.....a každý je sólovým hráčem v pomyslné kolektivní hře,
kde vítěz
.............je jen jeden a mnoho poražených......
Mnozí z nás a řeknu-li většina, nebudu daleko od pravdy, si tento zápas o lidskou duši, představuje jako hru vyšších sil.....

...někdo si to představuje jako boj Boha se Satanem, někdo jako zápas Dobra a Zla, jako zápas Plusu a Mínusu, atd......
ano všichni a je jedno jak si to ve své mysli představují, mají pravdu
....ale jen ve své podstatě.......
....ale všichni jsme zapomněli, že těmi hráči máme být my!!!

oni čekají, jak se s tím popereme, jak se s tím vypořádáme a hlavně jak to vše pochopíme.....
.....je s podivem, že my, jako lidský druh, jsme nepoučitelní a místo toho abychom se stali součástí jednoho, díky svým znalostem, pochopením, učením, splynutím....jsme se díky své nadřazenosti, a nabubřelým egoistickým jájstvím,
přijali roli figurek na hrací ploše.........

TAKŽE, HRA ZAPOČALA........
........co nyní s tím dělat, a jak se aktivně zúčastnit hry.....!?!?!

....budu pokračovat v duchu předchozích příspěvků.....

.....čím více lidé vysílají své negativní myšlenky, tím více tyto myšlenky vstřebávají a ovlivňují ten moment, čím si má lidský druh projít, co má pochopit a co má přijmout..

Nezmění-li se pole působení (myšlení člověka) na egregor kolektivního myšlení, je zde opravdu reálná hrozba, že se stane to, co si představujeme a díky tomu vytvoříme....ani si to nechci představit!!!!

Proto zde píši o tomto problému, ať už z hlediska projevu Univerza na hmotné úrovni, tak z hlediska vnímání člověka na nevědomé úrovni.

Proto na vás všechny apeluji.....pojďme tedy jako jednotlivec, který je nezbytnou součástí celkové mozaiky, změnit Své myšlení a své obavy a strach, obrátit v pozitivum co do dnešní doby, do budoucna..
....TADY A TEĎ!

Nepodléhejme silám tmářství, které nám podsouvají negativitu a strach...

Pojďme pranýřovat a poukazovat na Vše co se nás snaží zlomit v naší VÍŘE, pro lepší budoucnost.

Pojďme společně čelit tomu, co se nás snaží dostat na kolena.......

.......STRACHU.......

......strachu z čeho!??

STRACHU Z TOHO, ŽE SI NEVĚŘÍME....!?

ALE VĚŘÍME, JEN JSME ZAPOMNĚLI VÍRU......TADY A TEĎ

Můj táta mi vždy říkal......chlapče věř a víra tvá tě uzdraví......
Jako kluk jsem tátu nechápal a říkal si, co to mele......před lety jsem ho pochopil,
měl jsem ho nejen poslouchat ale i chápat jeho vnímání.
Byl to velice moudrý muž a jeho odkaz je živý dodnes.........

IV.

....projevy živlů v naší zemi a jejich význam pro nás.....
Současné dění mne nutí napsat další pokračování v těchto mých ůvahách, protože můj názor a to jak to vidím a cítím, nikomu dogmaticky nevnucuji.
Je na každém, kdo toto čte jaké k tomu zaujme stanovisko. Však, vězte, že čas ukáže nakolik pravdy je v těchto článcích.

Ale, vraťme se k naší zemi.......
....to jak se projevuje v současnosti živel VODY, nemusím nikomu popisovat. Stačí se podívat na zprávy o povodních na Moravě a nejen tam. Musím zde důrazně upozornit, že ještě projev živlů VODY a ZEMĚ neukázal tu pravou tvář.......to, co zde napíši dál bude znít paradoxně, ale proto zde píši další článek!!

Okolo 30.5. se budou dít věci, s kterými bych vás tímto chtěl seznámit.
Neporušuji žádnou rovnováhu, jen zděluji.

V ten daný čas (plus minus dva dny), se začne projevovat na naší zemi živel OHNĚ.
Ne v projevu na hmotné ůrovni, ale na projevu skrytém
.
Všiml si někdo z vás, jak se projevuje nyní Slunce!?
Všiml si někdo na sobě a na svém okolí neadekvátní změny chování!?
Všiml si někdo, jaké světlo vyzařuje Slunce!?

Mnozí si toho naprosto nevšímají, jen koukají co se to děje a nevnímají tyto projevy. Někteří budou poukazovat v logických ůvahách, že mezi Sluncem a naší planetou je atmosféra a do té se po výbuchu sopky na Islandě dostal popílek a tudíž je to jen optický klam a fyzikální zákon o lomu světla.
Nevyvracím to, ale spíš naopak....potvrzuji, ale s tím, že díky tomu sluneční vítr o to víc bombarduje svým zářením naši planetu.
V daný čas, se díky přepolarizování Země (již toto probíhá delší dobu), pohnou Jižní a Severní pól a díky tomuto efektu (všichni moc dobře víme, že nad těmito póly je ozonová díra) Sluneční vítr bude proudit větší intenzitou pod Atmosferický obal naší planety a jedním pólem vnikne a druhým odejde....
.....co to bude mít za následek!?

Docela zásadní.....rostlinná a živočišná říše to pocítí nejen následným suchem a horkem, ale i na projevení.
To znamená, že rostlinstvo, nebude produkovat tak, jak jsme zvyklí a tím výnosy budou nižší, to bude mít za následek vzrůstu cen na potravinovém trhu. Samozřejmě toto není jediné a nejdůležitější na tvorbu cen, protože ekonomická krize (potažmo uměle vyvolaná) má v tomto neodmyslitelnou roli.
Pro živočišnou říši, včetně člověka, to bude mít za následek  podrážděnost, nestabilitu nervové soustavy, zdravotní problémy se budou projevovat častěji a pocítíme nárůst chorob imunitního systému.

Jak se proti tomuto chránit!? Bude to znít jednoduše, ale pro mnohé to bude nepřijatelné...
....posilování našeho nervového a imunitního systému je ve stravě.

Kolik z nás odmítá zeleninu!? Kolik z nás dodržuje pitný režim a pije vody obohacené o vitamíny a minerály!? Když se rozhlédnete okolo vás, tak si všimněte.....jak na tom tedy jsme v posilování našeho systému ohledně zdraví!?
Mnozí řeknou, tak si vezmu vitamíny a minerály ve formě medikamentů......špatně, medidamenty jsou vyráběny na bázi chemie.

Za další, je třeba se chránit před intenzivnějším svitu Slunce....neříkám chodit zahaleni od hlavy k patě, ale nevystavovat se často slunečním paprskům a chránit se i vhodnými krémy.

Není zde mým ůkolem Vás vystrašit, to v žádném případě!!!! Jen poukazuji na jisté projevené zákonitosti v oblasti ŽIVLŮ na nás!! Jak s tím naloží jedinec je jen na jeho vůli, přesvědčení a chápání sebe sama v rámci celku!!!


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jirka Jirka | 10. června 2010 v 10:20 | Reagovat

1  Jirka | 24. dubna 2010 v 22:25
Po přečtení tohoto článku jsem si vzpomněl na nápis na tričku: Save The Planet- Kill Yourself. Myslím, že je to podnětná výzva

2 solistempl solistempl | 10. června 2010 v 10:21 | Reagovat

2  Solis Templ | 30. dubna 2010 v 14:12 |
[1]::Jirko, jak prozaický a epický nápis na triku....mělo by se rozdávat zdarma v každém supermarketu u kasy a všude tam kde je mnoho lidí.....snad konečně pochopí!!Děkuji za podnětný komentář!! Solis Templ -Luděk-kaar-

3 Domácí čajovna Domácí čajovna | 10. června 2010 v 10:24 | Reagovat

1  Domácí čajovna | Web | 22. května 2010 v 12:35
No...jsem zvědavá, co čas ukáže, to jsou slova, jež by mohla logicky mít svou váhu.

4 Solis Templ Solis Templ | 10. června 2010 v 10:25 | Reagovat

2  Solis Templ | 22. května 2010 v 20:09
[1]::Renato.....já předpokládám, že si nikdo  dogmaticky nevezme za své o čem tu píšu, jen si přeji, aby se kdokoli po přečtení jen zamyslel nad tím co dělá pro sebe, potažmo pro své okolí a nepodlehne neznámému...... Solis Templ - Luděk -kaar-

5 Domácí čajovna Domácí čajovna | Web | 10. června 2010 v 12:29 | Reagovat

[4]: to je jistě pravda a k zamyšlení tato úvaha vybízí. K zamyšlení správným směrem, tím hůř pak vnímám fakt, že o našich životech (způsobu života) rozhodují jiní, mocní... a těm o nějaké velkorysé dobro nejde. Škoda, že nelze udělat čistku tam nahoře, u koryt a vydrápat z lidské masy pár jedinců s čistým srdcem, kterým nejde o vlastní ego a zisk. A nevím proč, zase vidím dalajlamu, toho moudrého muže - a souhlasím s tím, že k čemu nějaké jaderné odzbrojení  - TO JE SNAD PŘECE ZÁKLAD MORÁLKY STÁTŮ? Nebo se ve své naivitě mýlím!!!!?

6 Jana Roubalová Jana Roubalová | E-mail | 10. července 2012 v 11:08 | Reagovat

Dekuji za super clanek,naprosto stim sohlasím a ztotoznuji se stím :-) Kéž byse lidé probudili!!! :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.