- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Září 2010

Jak rozpoznat co je projev ČERNÉ MAGIE.........

16. září 2010 v 10:32 10 - Okultismus, kaballa
Nejdříve si řekneme co je vlastně MAGIE a jaké jsou její projevy......

plus-minus
V tomto příspěvku, bych chtěl poukázat a objasnit projevy Černé magie v příčinách, důsledcích a 
hlavně projevech.
Poslední dobou, se na mne obrací stále čím dál víc klientů, kteří mají pocit a někteří jsou i 
přesvědčeni, že se stali cílem prokletí, že na nich bylo praktikováno voodoo, že na ně byl seslán 
démon, který jim ničí štěstí či podnikání, při nejhorším zasahuje do zdraví.
Spoustu lidí je přesvědčeno, že jsou obětí praktik Černé magiie.

Však musíme si nejdříve objasnit co je vlastně MAGIE. 

Většina lidí, už jen při vyslovení slova MAGIE se pomyslně křižuje  a nechce s tímto pojmem nic 
mít. Bojí se ho, protože za tímto slovem vidí jen to nejhorší. 
Na jednu stranu se vůbec nedivím, protože v dogmatickém archetypu je Magie prezentována ve 
špatném světle. Je naprosto jedno, jakým způsobem se k nám toto slovo a s tím co je za ním 
schováno dostalo. Vždy je to ve špatném světle.
Takže, abych vysvětlil co vlastně MAGIE znamená...
...JE TO POZNÁNÍ O SKRYTÝCH TAJEMSTVÍ. MOŽNOSTECH A ZÁKONITOSTECH PŘÍRODY...
... nic míň  nic víc.
Samozřejmě mnozí z vás podotknou, no to je přesně to, čeho se bojím, že někdo toto pozná a bude to používat proti mě či někomu z mého okolí....!!
Nevylučuji i tuto možnost, však ten, kdo se vydal na cestu poznání o skrytých silách přírody a kdo 
vědomě s tímto pracuje se postupem času, tak jak nachází a odhalují se mu skryté souvislosti a 
tajemství PŘÍRODY se mění ve své duši a stává se zodpovědnější a morálnější.
Stává se z něj postupem času Mág.
Ano, jako v každém oboru, práci, kolektivu, rodině atd. ....je vždy vyjímka, která se vymyká pravidlu. 
Je to i v Magii. Však ten kdo používá tajemství Přírody ku svému prospěchu, je vždy viditelný a 
neskrývá své pudy, egoismus, je povýšený, protože v jeho zvrácené mysli je přesvědčen, že si může dovolit vše na co si vzpomene. Propadl euforii moci.
Avšak, z mých zkušeností a z mé práce vím a znám, že takovýchto tzv. Černých Mágů je jen několik v naší republice. Dalo by se jich spočítat prsty na rukou!!To znamená, že jejich působení na okolí je minimalizuje a omezuje. 
Jejich černá práce je natolik složitá a vyčerpávající, protože se jedná o ceremoniální magii, že se 
nebudou zaobírat malichernostmi pro jednotlivce a jeho přání...chci tuto ženu, chci tohoto muže, 
závidím proto chci aby jsem to měl(a) já a ne on(a), chci spoustu peněz, chci ....neznám nikoho kdo by nechtěl ať je to cokoli......na takovéto věci nemají tolik energie, protože energii vydávají jen pro sebe a své zvrácené přání!
Avšak dost o nich a podíváme se na stupnici níž.....
Tady co si hrají na skutečné Mágy je spoustu.....budeme jim říkat Čarodějové!
Ale zde, v této rovině je opět mnoho podob......zde většina Čarodějů(ek) používá ke své práci 
animické, či pudové stránky člověka.......čím víc se člověk bude soustřeďovat na to co jim tito 
čarodějové řekli či poradili....tím víc to bude fungovat ale jen za předpokladu, že o tom druhá strana bude vědět. Co se v tu chvíli děje!? Člověk, na kterého byla poslána či provedena nějaká praktika a ví o tom (to je důležitý moment!!!), podlehne strachu a tím si vytvoří u sebe a svém podvědomí buď tzv. larvu, nebo (při delším působení a neadekvátní obraně) při nejhorším bytost, která na něm bude parazitovat a která se živí strachem, obavou a různými fobiemi z konkrétního člověka!
Takže v důsledku si dotyčný myslí, že na něm je praktikována Černá magie.....není tomu tak. Kdyby opravdu na něm byla praktikována ČERNÁ MAGIE, vypadal by důsledek katastrofálně!!!
Toto je však jen na bázi strachu z neznáma a mnozí tomuto strachu podlehnou a tím se dostávají do svého kola strachu, ve kterém nemá pražádný vliv černá magie!!!
Dále je další rovina a to jsou Čarodějové(ky), kteří nám pomáhají napravovat nás a projevy 
negativity, používají k tomu prostředky na hmotné či nehmotné úrovni a jsou spjatí s bytostmi 
Přírody nebo Andělů. 

Takže, nebojte se slova Magie, nebojte se poznávat a odhalovat projevy černé magie a je jedno na kterém stupni vývoje je ten dotyčný člověk.......nebojte se sebe sama a tím nebude mít šanci jakákoli negativita jak u vás samotných tak i ve vašem okolí a tím i v celém světě!!

RUCE

Datumové mezníky ...............

2. září 2010 v 10:01 Zneklidňující dny do dne 21.12. 2012 - I.

V tomto příspěvku, Vám ponechávám prostor pro Vaše výklady na tyto dny.......
Samozřejmě i já zde uveřejním můj výklad, ale až po komentářích a názorech Vás, kteří se zapojí......

znak
----------------------------------------------------------------------------------------

I. - 21.11. 2010

Tento den 21.11. 2010, je jeden z důležitých mezníků v rovnici pro den 21.12. 2012.....

21.10.2010
....krom jiného, je dnešní datum také významné tím, že založení Pražského hradu se datuje 21.11. 1344 a proto slavíme ...666... let od jeho založení ..... náhoda!??
----------------------------------------------------------------------------------------

II. - 4.4. 2011

Tento den 4.4. 2011, je velice důležitý a zásadní mezník pro den 21.12. 2012


----------------------------------------------------------------------------------------

III. - 28.6. 2011

Tento den 28.6. 2011, je další z důležitých mezníků v rovnici pro den 21.12. 2012

28.6.2011-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Budeme tomu říkat soud duše a tyto datumové mezníky postavíme do role soudního tribunálu, kde si vyslechneme naše činy a jak je zdůvodníme vůči našemu svědomí a kolektivnímu vědomí, kde si již nemůžeme vymýšlet a vyhýbat se zodpovědnosti......

21. 11. 2 0 1 0

Tak toto datum je první kolo soudního procesu, kde zúčastnění jsou - 

1 - UNIVERZUM v zastoupení (zatím) kolektivním vědomím 

2 - MY jako jednotlivec (zatím)

....zde si vyslechneme vše co jsme doposud udělali ať už v dobrém nebo ve zlém a naše obhajoba našich činů bude záviset na našem svědomí. 
Na první pohled to vypadá že toto zvládneme bez nějakých problémů...
....kéž by to bylo tak jednoduché.......
pokračování......

Otázky a odpovědi IV. 2010.....................

1. září 2010 v 8:06 Otázky a odpovědi za celý rok 2010

Prostor pro vaše otázky a mé odpovědi IV. v roce 2010.......

lu