- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Říjen 2010

Jak rozpoznat působení a projev ''světla''.......

13. října 2010 v 9:28 Projevy sil ''světla'' a jak je rozpoznat......
....Projevy sil ''světla''......
tr
V tomto příspěvku, vám poodhalím působení a projev ''světla'' na naše vědomí a na naši duši.
Pokusím se vám zde popsat, co vlastně naše duše potřebuje (čeho si nevšímáme) a co naše duše chce (čeho si všímáme)......to znamená projevy vědomí na emocionální rovině.
Na několika příkladech popíši princip působení ''světla'' na nás jako člověka a jeho duši a jak toto působení vnímat a řídit se vyšším principem (duchem) v jeho archetypálním stavu na jednotlivce a současně na působení podvědomí člověka v rámci připravované globální změny vědomí.
Asi to vypadá složitě napsané však jednodušeji to nelze vyjádřit....ale vězte, že všechny projevy ''světla'' jsou v popsání složité ale v projevech naprosto jednoduché....jen pochopit souvstažnosti.

......takže, začnu s příběhem abyste pochopili princip.......

....bylo nebylo jedno království, kde vládl král, který měl jako každý velmož v té době vedle sebe šaška. Šašek měl úlohu u trůnu aby bavil krále a jeho společnost.....

Král, v jeho majestátu řídil království rukou spravedlivou, ale s tím rozdílem, že si nechtěl znepřátelit ani jednu stranu, proto říkal každému to co CHTĚL slyšet a dělal soudy tak, aby nikomu NEUBLÍŽIL.....

A v jeho předpokladu, že je nejoblíbenější král, stále dělal líbivou politiku, aby ho lid chválil a velebil.
Neuvědomil si však, že jeho vnitřní JÁ, je stále více a více ve stínu, a přestává na něj svítit slunce....

V tu chvíli ale nastupuje na scénu šašek a říká králi to co POTŘEBUJE slyšet a ne to co CHCE slyšet od poddaných.

Říká mu...králi, ty jsi spravedlivý a moudrý muž......ale pro koho!?!?
Však jsi spravedlivý sám před sebou!?
Nebo si něco namlouváš a chceš být nejoblíbenější král pod sluncem!?
Chceš, aby za tebou všichni chodili o radu a pomoc!?
Chceš aby jsi byl nejvyhledávanějším soudcem a rádcem!?!
Buď tedy spravedlivý sám k sobě!!!!

Král, na tato troufalá slova reagoval podrážděně a chtěl šaška nechat popravit......

Avšak co se nestalo.......

Jeden z poddaných králi svěřil své tajemství v domnění, že králi může důvěřovat.......
Druhý z poddaných králi pochleboval a král si myslel, že čím víc se mu bude vkrádat do přízně tím víc od něj bude mít pochlebování...proto mu vyjevil a prozradil tajemství toho prvního a ještě si k tomu něco přidal......
Král v jeho samolibosti si však v jeho ,,moudrosti'' neuvědomil a ani nepředpokládal, že tito poddaní jsou sourozenci a vše si řeknou....
Pověděli si i toto........a co se nestalo...oba tito poddaní krále odsoudili a postavili ho před soud tím, že se s ním setkali a vše mu řekli.....

........rozuzlení je nasnadě......

Král se podíval do sebe a porozuměl tomu, že ne všem, se za každou cenu musí líbit, a ne za každou cenu být oblíbený......pochopil, že je potřeba říkat za jakýchkoli okolností pravdu i když se mnohým nebude líbit...není nutné být za každou cenu oblíben.
Je potřeba aby si ho lid vážil, v jeho moudrém a spravedlivém rozhodování.

....a jakou roli v tomto příběhu hraje šašek!?

....není šašek to SVĚTLO!?

...v úpravě
....do pátku 29.10. zveřejním celý článek......

....MEDITAMENTUM IN ANNUS -2012...v překladu - PŘÍPRAVA NA r.2012

9. října 2010 v 8:14 2 - Podrobnější popis mých služeb
MEDITAMENTUM IN ANNUS -2012...v překladu - PŘÍPRAVA NA r.2012
..... Příprava duše člověka a odkrytí s tímto rokem spojených souvstažností .....

V tomto článku, Vám popíši mou další práci pro Vás.

Podle hesla TEMLÁŘSKÉHO řádu .....

- Poznej, co máš před očima a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

..... a já k tomu dodávám, že nastala ta správná doba
-TADY A TEĎ- a správný čas -TEĎ A TADY-

....pro poodhalení roušky neznámého, které nás začíná omezovat na nevědomé úrovni (podvědomí ) a to jen proto, že naprosto nevíme co nás čeká
.... a většina začíná mít STRACH

....co nás čeká!?....co bude!?....co mám dělat!?....jak to dopadne!?....o čem to vlastně je!?....zemřu!?....přežiji!?....co bude potom!?

........je neskutečně mnoho otázek co člověka nenechávají v klidu.

Většina zaznamenala změny v jeho okolí a neví co to pro ně znamená........
Mnozí zpozorovali jak se uvnitř mění a neví co si o tom mají myslet a pro ostatní se stávají jiní......

Proto jsem rozšířil svou práci pro Vás

mimochodem i po návštěvě několika přednášek na toto téma....
(- to co jsem slyšel a vyslechl mne dost pobouřilo, protože ani jeden z přednášejících neřekl nic konkrétního a spíš lidem vnesli do duše větší zmatek)....
.....abych rozvířil stojaté vody okolo roku 2012 a objasnil co pro nás tento rok znamená.

Moje nová práce je tedy určena nejen pro jednotlivce ale i pro skupiny těch, kteří nejsou lhostejní nejen k sobě, nejen k Zemi ale i k UNIVERZU jako celku z kterého pochází naše duše, podstata a bytí..............

V současné době připravuji několik seminářů a přednášek.......