- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Listopad 2010

Prosinec 2010

30. listopadu 2010 v 20:58 Věštba na rok 2010 podle CRATA-REPOA z.s.e.m. a tarotu A.CROWLEY - KAAR-

                                                                 Prosinec 2010......

prosinec
Zde je moje poslední věštba tohoto roku.

Prosinec nám všem jasně ukáže, co je to vlastně rovnováha.
Díky prozřetelnosti a vlivům, které nás ovlivňují a také při blížících se vánočních svátcích, se veškeré energie, ať už jsou negativní či pozitivní, uvedou do rovnováhy.

Dalo by se říci, že uplynulý rok, ať znamenal pro kohokoliv cokoliv, byl klíčový.

Nyní nastal čas již nebojovat, nesnažit se vyhrát, nesnažit se cokoliv změnit násilím, ale nastolit klid a mír v duši.
V žádném případě se nevracet do toho, co bylo a dívat se směle a s hrdostí dopředu. Veškeré negativní vlivy, které nás zasáhly v tomto roce a my jsme je buď pochopili či se jim vyhnuli, se nyní zklidnily.
Všechny pozitivní věci, včetně našich rozhodnutí v dobrém slova smyslu, se zklidnily také. Nyní nastává čas klidu, míru a pohody.
Proto tedy neotevírejte své staré rány, nechte spát veškerou zášť a příkoří, které pácháte buď vy nebo které je pácháno na Vás.
Nastal totiž čas hluboké pokory před univerzánilním principem našeho bytí, tzn. před člověkem.
Povznesme se nad plytké a povrchní žabomyší války, a věnujme se svému nitru.

Nastává čas na hluboký nádech pro naší budoucnost a sbírání sil táhnout za sebou archu našeho života, protože vězte, čím težší bude archa, tím se nám bude hůře žít.

A jak se praví v modlitbě:.....

..... odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naším viníkům ......

Amen

Esoterika versus Ezoterika a jejich iniciace

30. listopadu 2010 v 9:38 12 - Hermetismus

Iniciace...........
hiero
Když se poohlédnete po okolí, tak jste si určitě všimli, že nastalal expanze esoteriky v takové míře, až to je zarážející.

V dnešní uspěchané a hektické době je vše buď esoterické nebo duchovní. Každý druhý čech je esoterik. Vše se esoterikovalo, to znaména odkrylo - odtajnilo.
Neboť esoterický znamená odkrytý.

Vykládat karty umí snad každý čech. Proč ne.. byla by to nádherná věc, která by přinesla povznesení duše.
Však ... skutečnost je jiná..¨Každý, kdo si koupí tarotové či jiné vykládací karty, vstupuje do světa, kterému naprosto nerozumí.
A najednou se z esoteriky stává ezoterika.
Ezoterický znamený skrytý, tajný. Najednou se okolo každého, kdo vstoupil do toho světa, začínají dít věci, které s ním cloumají a najednou vidí věci v souvislostech.

Však naprosto jim nerozumí, hledají pomoc a při nejhorším zjevují osud jiným hledajícím. Každý, který má alespoň drobet z hůry dáno a ve spolupráci s knihou popisující jednotlivé karty a jejich význam vykládá - vpadne do tohoto světa s vědomím...... ono mi to jde.

Vyhledává nějaký kurz výkladu karet, který absoluvuje a po skončení kurzu se z něj stává profesionální vykladač karet a je z něj rázem esoterik.
Tyto kurzy karet lze prodělat i během tří dnů....

 Když budu mluvit za sebe, tak Vám mohu říci, že mé první karty jsem zakupil v roce 1986 a pro veřejnost jsem začal vykládat po roce 1996.
Těch deset let jsem se učil tyto karty pochopit, načíst a odkrýt, co se za tím vše skrývá. Karty nejsou jen karty, je za tím něco víc.
Karty jsou jen vizuální ztvárnění toho, co se snažíme pochopit. Je to brána k ezoterickému světu.
Poodhlalují Isidin závoj do říší, které lidský mozek není s to pochopit.
Lze do nich nahlédnout. Tu význam esoterický ztrácí svůj význam a stává se z něj ezoterika v pravém slova významu. 

Ten, kdo ve věcech za závojem Isidiným poodhalil alespoň část, se stává jiným v pravém slova smyslu i bytí. A nastupuje cestu hledání a nacházení smyslu věcí v jejich souvstažností a projevení.
Ti, kteří svou loď života řídí tak, jak chtěji a nepodřizují se pokorně principu bytí.
Ti, kteří na svůj koráb plující po hladině bytí vyvěsili prapor hlásající Já jsem, kdo Vás zachrání, Já jsem, kdo vám pomůže...
......nemohou vniknout do astrální říše, natož ji pochopit. Nemohou pochopit ničeho o duchovních stavech či o životě andělském.
Nikdy se ani nepřiblíží Božskému světlu a jeho paprscích projevení.
Tito popírají svou vlastní existenci a nahrazují ji svou ilusorní vlastní potřebností existence. Zaměňují vlastní předpoklad, že jednají v souladu s Božskou podstatou a že jsou vyslanci podstaty bytí.

Mnozí z Vás podotknou.... ale my všichni jsme součástí této podstaty. Ano, jsme.
Však - kdo si toto uvědomuje a podle toho tak činí !?! 

Zde poukazuji na ty, kteří se pasují na vědomé úrovni na vyslance ducha.
Ti, kteří si toto dovolí řici před pomyslným trůnem Božství jsou k němu obráceni zády, protože chtějí být slyšeni.
Kdokoli se pasuje do posla nebes, kdokoli se v tomto jeho ilusorním nebi vytvořenem svou podstatou bytí řadí k povolaným a snaží se pomáhat za účelem pozdvihnutí své existence nad ostatní.....
........je předem odsouzen k věčnému bloudění na pláních Tantalu.
Však není odsouzen nikým.
Bude souzen sám sebou, protože nepochopil ničeho!

Až jednou jeho bludná existence nevyhnutelně bude přecházet přes řeku Styx a platit Charonovi za převoz.... až tehdy si uvědí, že díky svým bludným představám se jeho vlastní existence stala otrokem své vlastní iluse vědomí i podvědomí, dostal na začátek a jeho strastiplnýá pouť životem začíná nanovo s tím, že to, co zasel, sklidí.

Tehdy si teprve uvědomí, že jeho vlastní existence je sice jedinečná, ale s tím rozdílem, že je součástí existence ducha v jeho rovině bytí.

Naše duše touží po splynutí s duchem, však jak tyto duše mohou splynout, když se postavily k duchu jako sobě rovnému.

Povolaní jsme všichni, je jen na našem vědomí a svědomí, jak tuto výsadu zužitkujeme či využijeme.

Vyvolení činí zázraky a žijí v souladu s duchem.

Je jediný rozdíl mezi povolanými a vyvolenými.

A to, že vyvolený mlči a koná narozdíl od povolaného, který mluví a nečiní.

Nejhorší a smutné na tomto je, že povolaní poukazují na chyby ostatních povolaných v domění, že činí dobro, ale nepoukazují na sebe a své chyby natož, aby se z nich poučili.

Proto je mnoho esoteriků, ale málo ezoteriků.
Zkuste se zeptat esoterika, jakou víru má a v jaké tradici zasvěecní pokračuje...

Zasvěcení je uvedení do stavu ve kterém se z adepta stává mistr a to z důvodu pochopení principu.


Kompletní nabídka služeb platných od 1.12. 2010.......

28. listopadu 2010 v 1:25 1 - Služby pro Vás......


OSOBNÍ KONZULTACE -

1) Výklad tarotových karet A. Crowleyho

- osobní růst
- partnerské vztahy
- odblokování minulosti pro budoucí vývoj
- výklady otázek "tady a teď"
- krizové situace a jejich řešení
- individuální dotazy
.....cena za hodinovou osobní konzultaci - 500 Kč

2) Magie, Kaballa

- magické rituály
- magické prostředky
- magické pomůcky
- magické návody
.....finančně nákladné, cena dle ústní dohody

3) Dotazy a problematika roku 2012

- co očekávat od roku 2012
- osobní účast klienta a osobní potenciál při roku 2012
- příčiny a následky pro klienta a jeho okolí
.....cena za hodinovou osobní konzultaci - 500 Kč

4) Duše

- exorcismus (uzdravení) duše
- duše, duch, materiální svět, vědomí - podvědomí
- universální princip v nás
.....cena za hodinovou osobní konzultaci - 500 Kč

5) Okultismus, hermetismus

- gnosticko-hermetická práce s egregory kolektivního vědomí
- práce s entitami stvoření dle dispozic a možností individuality klienta
- problém očarování
- duchové, démoni, přízraky, andělé, duchovní a božské bytosti, elementálové a
elementárové...
.....cena za hodinovou osobní konzultaci - 500 Kč

6) Energie

- práce s živly
- energetické obrazy pro osobní potřeby (ruční práce)
- energetické zářiče pro jednotlivce, kolektiv či prostory (ruční práce)
- energetické malby na zeď - prostoru, místnosti, obchodu či loga firmy (ruční práce)
- vykládací ubrusy dle disopzic jednotlivce (ruční práce)
- individuální výzdoba oděvů (ruční práce)
.....cena dle zakázky

7) Semináře, přednášky

............(v přípravě)

8) Kurzy, školení

- individuální mentor

9) Média

- výklad tarotových karet A. Crowleyho - písmem, audio či videohovorem
(prostřednictvím internetu službou SKYPE)
- písemnou formou přes email
- písemnou formou na dobírku
.....cena v rubrice nabídka služeb on-line

Kontakt na mne prostřednictvím

- mobilní telefon :
+420 603 229 512

- email :
solistempl@seznam.cz
ludekra@seznam. cz

- skype :
ludekra


..... Akce 2011 .....

18. listopadu 2010 v 11:15 AKCE 2011

Setkání s Vámi na akcích v roce 2011

litm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inch

VELETRH ESOTERIKA 2011
--------------------------------------------------------------------

8.-10. dubna 2011

Výstaviště Praha - Holešovice


otevřeno denně od 10:00 - 20:00

vstupné: základní 200,-

zvýhodněné 120,-

třídenní 500,-

TOHOTO FESTIVALU SE NEZŮČASTNÍM, Z OSOBNÍCH A RODINNÝCH DŮVODŮ.
Mé uvolněné místo zaujme určitě fundovaný esoterik............
Holešovice 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esoterický festival . Esoterický festival . Esoterický festival
brněnský ASTROVÍKEND
Dny tajemna a zdraví
Harmonie těla a duše - cesta k dlouhověkosti
BRNO - LUŽÁNKY
Středisko volného času - Lidická 50

Astrovíkend v roce 2011:

Brno:
luž
15. - 16. října

--------------------------------------------------------------------------------------------------

zámek Litomyšl:
Litomyšl.....

5. - 6. listopadu 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční výstava zdraví a esoteriky v PrazeMINERVA - Michnův palác

(Újezd 450/40, Praha 1, v areálu Tyršova domu, poblíž lanovky na Petřín)

tyršův dům

Čarodějnický kongres na hradě KOST

kst
Obdoba výstavy Minerva - poradna zdraví a esoteriky v romantickém prostředí starobylého hradu Kost v krásné přírodě Českého ráje, kde na vás čeká spousta emotivních zážitků.

Však nevím zda se pro mne najde místo...........

------------------------------------------------------------------------------------

............ však pro naprostý nezájem veřejnosti na jednotlivé akce v Praze, kde je samozvaných věštců a kartářek jak máku a všichni ,, umí a jsou nejlepší ,,
...včetně vystavovatelů ??.....
......tudíž, proč by někam chodili o radu...
....natož o radu požádali.....
... zvažuji mou účast na těchto Pražských akcích.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...listopad 2010

11. listopadu 2010 v 9:51 Věštba na rok 2010 podle CRATA-REPOA z.s.e.m. a tarotu A.CROWLEY - KAAR-

L I S T O P A D ...... 2 0 1 0

LIST
Tak jak jsem již v předešlých výkladech na jednotlivé měsíce poukazoval na to, že se budou dít věci okolo nás a v nás, že se budeme sami sobě zodpovídat co jsme vykonali pro sebe a pro okolí, že se budeme zodpovídat tváří tvář něčemu co nás řídí....... tak tento měsíc je pro zásadní do dalšího vývoje nejen vůči nás samých ale vůči celku.....
To co se v nás bude odehrávat, se bude těžko vysvětlovat, protože každý jednotlivec to bude mít specifické.....
Nicméně, zásadně se všem změní způsob myšlení, protože to co nám naservíruje svět...a je jedno jestli to bude na hmotné či nehmotné úrovni.....nás donutí, už konečně přijmout tu skutečnost, že HOMO SAPIENS je jeden z mnoha živočišných  druhů v rámci celé planety a jeden jediný, který má ten dar MYŠLENÍ a ROZUMU.
V měsíci LISTOPADU, se nám všem otevře možnost na základě našeho vnímání a inteligence využít tohoto daru myšlení ZODPOVĚDNĚ a bez PODMÍNEK přijmout to, čemu jsme se vyhýbali.
Budeme tomu říkat, že se v nás narodil nový život a teď je jen na nás jak tento NOVÝ ŽIVOT nasměrujeme a jak s ním naložíme.
Bohužel to vypadá, že většina nad toto možností mávne rukou a bude se k změnám chovat netečně, a bude si říkat......mě se přece tohle netýká, ať ti druzí si dělají co chtějí! Já jsem já a nebudu nikomu a ničemu podřízen, natož se tím řídit........
Budiž, však nebudu ani já, ani vyšší princip přikazovat TY MUSÍŠ!!
Je to na každém jednotlivci jak se k těmto změnám postaví a jaké k tomu zaujme stanovisko!!
Jak jsem již v článku ,,DATUMOVÉ MEZNÍKY PRO ROK 2012,, poodhalil roušku, 21.11.2010 bude každý postaven před rozhodnutí. V tento den se budou odehrávat soukromá dramata....a vězte, že ten, kdo je v pomyslném žebříčku duchovních hodnot na určité výši, to o to bude mít složitější v projevu.
Bude záležet na tom, jak pochopíme a bez žádných vytáček přijmeme zodpovědnost......
V měsíci Listopadu se budou střídat projevy přírody ve výkyvech teplot(živel ohně), silných větrech (živel vzduchu), budou lokální záplavy (živel vody), zemětřesení v místech kde bychom je nepředpokládali (živel země),a co nás čeká, je projev živlu ohně v největším měřítku.....je tu možnost opětovné erupce sopky na Isandu.......ale to je zhruba padesáti procentní možnost, karty toto předpovídají, ale časové rozmezí neudávají, však je mou morální povinností zde toto uvést.
Zdražení v tomto měsíci, hlavně pocítí ženy při nákupech potravin.
Děti v tomto měsíci budou neklidné a mají tendenci se vzpírat rodičům a těm kdo je vychovávají.....však pozor!!!...nemají náhodou ve většině případech pravdu!!???? Zamyslete se nad tím.....
Na závěr mého výkladu na měsíc listopad bych chtěl poukázat na poslední kartu ve výkladu....je to karta MĚSÍC...............
Co karta MĚSÍC znamená nemusím snad vysvětlovat....ale pro případ že by tuto podstatu karty někdo neznal.....
Podstata karty Měsíce personifikuje .....poslední zkoušky, poslední možnost, vyvážení roviny podvědomí, ukončení karmy, cesta k novým úrovním vědomí a podvědomí, iluze, tápání a hledání.....
Afirmace....největší tma je těsně před východem slunce......

Proto vám všem ale i sobě přeji úspěšné zvládnutí navstalých zkoušek a nových možnostech v novém vnímání............
PAMATUJTE NA TO, ŽE JEDINÝM CHRÁMEM NAŠÍ DUŠE JSME MY...............