- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Leden 2011

Theurgie

28. ledna 2011 v 10:12 11 - THEURGIE


T H E U R G I E

RSCR
Theurgy
(z řeckého theos - bůh  a ergon - práce)

je forma magie, která umožňuje komunikovat s univerzální (božskou) energií a pracovat s ní

k dosažení pochopení univerzálního (božského) principu.

pokračování......

DOKONČENO .... Zvířetníková znamení v roce 2012 ..... DOKONČENO

18. ledna 2011 v 10:50 13 - Astrologie - Z o d i a k

Znamení zvěrokruhu (zodiaku), které odpovídá určitému datu a času, je odvozeno od polohy
Slunce na Zvěrokruhu.

zodiak
Samotné označení "zvěrokruh" je nesprávným překladem řecko-latinského zodiakus. To nesouvisí se 
slovním základem zvíře, ale spíše zoé - oduševnělá bytost. Původ slova se váže k představě, že 
nebeská tělesa jsou obdařena vlastní duší. 
Zodiak je původem zřejmě ještě předantický a objevil se asi ve starověké Mezopotámii. 
Kolem roku 400 př. n. l. (někdy je udáván rok 700 př. n. l.) byl počet znamení omezen na dvanáct.

Zde jsou postupně rozebána jednotlivá znamení v roce 2012.......

Úvod do zvířetníkových znamení v roce 2012


BERAN
beran

BÝK
býk

BLÍŽENCI
blíženci

RAK
rak

LEV
lev

PANNA
panna

VÁHY
váhy

ŠTÍR
štír

STŘELEC
střelec

KOZOROH
kozoroh

VODNÁŘ
vodnář

RYBY
ryby

Vyrobeno ve spolupráci s poradnou Tholus


Varující skutečnosti od 6. ledna........

16. ledna 2011 v 0:07 VARUJÍCÍ SYMBOLIKA VĚCÍ SKRYTÝCH

V tomto příspěvku budu navazovat na předešlý článek
,, Zvon míru,Nostradamus a věci příští I. ...,,.
V něm píši o mé teorii, že by to mohl být spouštěcí signál (mechanizmus) k věcem příštím, mne nové události jen utvrzují, protože to jsou situace do očí bijící!!

Nedlouho po této události (pád srdce Zvonu světového míru a jeho následné rozlomení v katedrále Kolína nad Rýnem na Tři krále..),
se přihodilo sice ne do obsahu ale do významu toto....

...upozornil jsem na vodu jako takovou a její následnou kontaminaci. A copak se nám to u sousedů nestalo....ve čtvrtek 13. 1. 2011 ...

...,,Na Rýnu se ve čtvrtek u St. Goarshausenu převrátila loď Walhof přepravující 2400 tun kyseliny sírové. (výňatek z článku Novinky.cz),,...

...,,Zatím není jasné, proč se loď převrátila. Je ale možné, že k tomu přispěly stávající povodně.(výňatek z článku Novinky.cz),,......

Kdyby, a nedej Bože, se celý náklad vylil z tohoto plavidla, i když oficiální zpráva hovoří o .....
.....,,Po havárii z ní uniklo malé množství kyseliny. I když podle úřadů není životní prostředí ohroženo, byla o tom podána informace i pro zahraničí. Loď je dvouplášťová, což brání většímu úniku.(výňatek z článku Novinky.cz),,.....

rem

.......ale, kdyby se kyselina sírová vylila do řeky Rýn, tu ekologickou katastrofu si neumíme ani
v bujné fantazii představit.
Po proudu by kyselina sírová vyhubila veškerou faunu a floru.
Kontaminace spodních vod by zničila veškerou spodní vodu nejen v okolí řečiště, ale díky rozvodnění řeky, by kontaminace spodních vod dosahovala daleko do vnitrozemí, a na těchto spodních vodách není závislá jen příroda, ale hlavně člověk, žijící v těchto oblastech.
Následný ekonomický dopad, by vyvolal mnohonásobné ekonomické škody a to díky vystěhování obyvatel z postižených oblastí a následné ubytování, včetně materiálního odškodnění, dodávky pitné vody, rekultivace postižených oblastí atd. ......
Kdo tuto víceméně uměle vyvolanou ekonomickou ztrátu nahradí!?

Ale půjdem dále ve výčtu s tím souvisejících událostí....

V současnosti naším veřejným životem hýbe událost s kontaminovaným vepřovým masem a to
rakovinotvorným dioxinem......
.....,,Skandál s dioxiny propukl v Německu minulý týden. Nejprve byly zjištěny ve vejcích a v drůbežím mase a následně také u prasat. Úřady kvůli tomu daly zabít stovky vepřů (výňatek z článku Novinky.cz),,......
.....dovezeným.....
......a to hádejte z které země!?!
Vepřovým masem, které několikanásobně překračuje povolenou normu a to neuvěřitelně 77násobně!!!!?
Jak si může stát sdružený v Evropské unii (a přitom je touto organizací řízený a je jí podřízen), dovolit obejít tuto kontrolu, natož ohrozit zdraví někoho jiného, potažmo zdraví občanů jiného státu!?!?
Je to záměr!?!?......
....cituji ......
.....,,Ministerstvo zemědělství Šlesvicka-Holštýnska uvedlo, že firma věděla o kontaminaci už od loňského března, úřadům to ale neohlásila.(výňatek z článku Novinky.cz),,........

.......budu doufat, že nikoliv!!!!

Jestliže budeme mluvit o škodlivých potravinách, je na pořadí vejce a kuřecí maso.....to znamená, že nejen výsledný produkt je zdraví škodlivý, ale závadný je již prvopočátek výsledných produktů.
To znamená, domácí zvířata, půda v které roste obilí, krmivo, které se vyrábí z tohoto obilí, výroba hnojiv (chemický průmysl)......toto nemůže být dílo jen jedné jediné firmy......to je dílo daleko sahající.......
........a co za tímto vším je!???........
........PENÍZE A S TÍM SOUVISEJÍCÍ MOC, VČETNĚ KONTROLY!!.............

A nyní, jak odpoutat pozornost od těchto zarážejících skutečností!?
.....jak je církev v čele se svatým otcem Benediktem XVI. (původem Němec!!), blahovolná, shovívavá a oznámila oficiálně, že Jan Pavel II. bude blahoslaven a svatořečen.....
.......,,Papež Jan Pavel II. bude v první polovině roku blahořečen, jeho nástupce Benedikt XVI. mu oficiálně přiznal zázrak. Uvedl to v pátek kardinál Angelo Amato, který vede komisi pro blahoslavení a svatořečení Jana Pavla II.(výňatek z článku Novinky.cz),,......
........jaké ovace a nadšení toto oznámení vyvolalo!!!

Ano Jan Pavel II. sám o sobě byl zázrakem.
Jan Pavel II.
Byl to jen člověk, který svůj život zasvětil své víře a svému přesvědčení.
Skromnost a tolerance tohoto člověka povzneslo mezi zázraky!!

Současný svatý otec se tedy snaží o co!?!?
Je to snad pozornost odvádějící manévr!?

Bohužel, vypadá to tak....

Těch katastrofických událostí od 6. ledna letošního roku stoupá geometrickou řadou. A podotýkám, že mluvím jen o blízkém okolí v globálním měřítku!!

V následujícím příspěvku budu poukazovat na události v celosvětovém měřítku.......
Budu mluvit o Austrálii a její zničujících povodních, o Tunisku a jeho vyjímečném stavu, o Americe a stoupajícím násilí v této zemi, o Evropě a dalších okolnostech, které jsou velice zarážející..........

Kam to tedy vše směřuje.......!??

Zvon míru , Nostradamus a věci příští

9. ledna 2011 v 21:43

V novém článku o symbolice varování, bych chtěl navázat na to, co se vlastně stalo, jaké má pozadí a jaká skrytá hrozba z ní vyzařuje. 

Při důkladnějším rozboru dané situace a při srovnávání několika aspektů jsem ve spolupráci s astrologem (který si nepřeje být jmenován) a dalšími věštci dospěl k tomoto skrytému pozadí a jeho možných důsledcích.

pečeť vatikánu


Nejdříve se však vrátíme o několik století vzad a připomeňme si proroctví Nostradamovo na roky 2010, 2011 a 2012.

a) -2010 -
" Čtyři nájemní vrahové - strašlivá válka nastane. Velký nepřítel lidského rodu. Bude ještě horší ten děd - jedenáctka zplodí dvě války. Železem, ohněm, vodou - krvavé a nelidské."

b) -2011 -
"Mezi Iónskými kuchyněmi - nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován - na trůnu se raduje vévoda z léčky."

c) -2012 -
" Mezi nízkými - nezbytnost znovukoupených zvířat. Jeví se deset - vedeno k vítězství ve větru dvoupolitické ligy. Schovaní vojáci řídí hrozivé zbraně. Ne daleko čas vyzkoušení protipólného města."

Podotýkám, že toto je můj volný překlad...

a) - 2010 - Čtyři nájemní vrahové - strašlivá válka nastane, já za těmi nájemnými vrahy nevidím jedince ale velké korporace (státy, nadnárodní společnosti, vládnoucí strany, nadnárodní organizace), které v honbě za mocí, úspěchem, penězi či nadvládou, jsou schopny udělat cokoli pro své plány (pád letadla v Polsku). Lidský faktor pro ně neznamená naprosto nic a stávají se v dogmatickém pojetí nepřítelem lidského rodu. Jestliže v útoku na Dvojčata 11.září stál Usama bin Ladin, tak tato mocenská klika je v důsledku opravdu horší, protože se již jedná o celý svět a je schopna opravdu rozpoutat jakoukoli válku (železo). Připoměňme si jen ,, válku ,, finanční, která vyústila do celosvětové ekonomické krize, kde důsledky jsou a budou patrné ještě mnoho let. Oheň zde představuje agresivitu a nemorálnost bez svědomí tzv. přes mrtvoly.

Příklad je únik ropy v Mexickém zálivu a další v erupci sopky na Islandu, její dopad na svět a ochromení nejen letecké dopravy. Jak se tato firma a dopravci vyrovnali se ztrátou!? A voda!? Loňský rok byl na vodu a její projev velice hojný....skoro celá Evropa byla díky záplavám ochromená.....jak se Evropská Unie vyrovnala opět se ztrátou!? Já osobně nevím, ale když se podíváte na ceny ropy, potravin a zboží, které člověk potřebuje ke svému životu a přežití, tak polovina příjmů obyčejné rodiny připadne na toto. Krvavé a nelidské!? Ano, krvavé a nelidské.

b) - 2011 - Mezi Ionskými kuchyněmi - nebezpečná příprava. Zde bych poukázal na případ, který vyvolal tuto mou reakci (zvon Míru v Kolíně nad Rýnem a jeho poškození). Když se podíváte na horoskop vzniku tohoto zvonu a jeho vysvěcení a porovnáte s touto situací, zjistíte, že to, co se stalo není zásah  Principielní Vyšší moci, nýbrž Vyšší moci z hlediska člověka. A zde se dostáváme k situaci a stavu, kterou podrobněji popíši v závěru tohoto článku.....

Okolo jdoucí pohrobek, tak za tímto vidím Církev takovou jakou nám představuje Vatikán. Je to dogma, které si církev vytvořila k obrazu svému a pro člověka se stalo bohužel břemenem než pomocí. Vytvořila si víru k obrazu svému a všechny pokusy navrátit jí tam kde je jí potřeba, končí krví. Příklady za všechny mohu uvést procesy s údajnými čarodějnicemi (Kladivo na čarodějnice) a Templáře, kteří byli krvavě potlačeni, ne však vyhlazeni.
A to jen, že měli svou víru, která se neslučovala s tím, co bylo a je nařízeno v dogmatu Vatikánu.

V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení, tak v tomto bych viděl, že toto vše se bude týkat v důsledcích jen měst, která jsou v dění a nebude se to týkat venkova, protože ten bude mít dost problémů přežít (nezaměstnanost, povodně, svých starostí až nad hlavu a nebude se zabývat děním ve městech natož ve Světě).

Bradatí, dle mého soudu se jedná o učence, kteří si nekompromisně stojí za svým a nejsou schopni příjmout jakoukoli jinou skutečnost. Proto se raduje ten, který nepozorován těmito učenci získal nadvládu nad Světem.

c) - 2012 - Mezi nízkými - nezbytnost znovukoupených zvířat - tady bych poukázal na nevysvětlitelné masové úhyny ryb a živočichů po celém světě. Minulý týden proběhla zpráva o tomto jevu, který však vědci připisují k "normálu". Značí to, že je cosi s vodou v oceánech a to díky tomu, že řeky ústí v oceány, tudíž veškeré chemické splodiny se dostávají touto cestou do oceánu, kdy zapříčiňují tyto úhyny. Samozřejmě to postihne i domácí zvířata, která jsou kontaminovaná a budou se muset nahradit novými zvířaty. To znamená, že současný stav domacích zvířat a jejich produktů pro nás je jak geneticky tak chemicky upravován (jateční maso, mléko, sýry, obiloviny, atd.). To znamená, že touto cestou jsme geneticky a chemicky upravováni i my. Proto tyto zvířata, která jsou pro zdraví člověka škodlivá se nahradí zvířaty neupravovanými (biofarmy).

Jeví se deset - vedeno k vítězství ve větru dvoupolitické ligy. Desítka, tak jak to vidím já, je uzavření koloběhu života a znovunavrácení se k principům duality tzn. rovnováhy. V kabale se desítka uvádí jako skutečnost, tzn. realita projevená v běžném dění. V této desítce se setká lidský rod s principem stvoření v jeho prvopočátku. Víra zde získá novou skutečnost, podle které se člověk bude učit žít. Nový řád odhalí skryté skutečnosti oproti těm, které nám jsou předkládány.

Schovaní vojáci řídí hrozivé zbraně - odhalení skutečností bude vést k obhájení svých pravd, ať už na jedné či na druhé straně. Opět se bude člověk snažit podmanit si druhou stranu i za cenu válek.

Ne daleko čas vyzkoušení protipólného města - na základě této války a skorozničení známého světa se člověk bude snažit osídlit nová území a bude plánovat kolonizaci nových území nejen na planetě Zemi, ale i světů mimo ní. Je však na snadě - za jakou cenu? Připomeňme si slavný film Avatar, jak člověk v jeho dogmatickém myšlení a přežití rodu je schopen vyhubit jiný živočišný druh. V současnosti se toto děje například v amazonském pralese, kde člověk za cenu získání nových území tento prales devastuje i s jeho ojedinělými živočišnými druhy.

Toto je opravdu můj vlastní výklad Nostradamových předpovědí. 


Svatý stolec


Nyní se tedy vraťme k tomu, co se stalo na Tři krále v katedrále v Kolýně nad Rýnem. Připomeňme si, že těsně před tím, než začala bohoslužba upadlo srdce zvonu, který symbolizuje světový mír. Srdce, které mu upadlo se rozlomilo ve dví.

Na základě mých zjištěných skutečností se toto neodehrálo náhodou. V pozadí celé události stojí lidský faktor. Dle zveřejněných faktů se jednalo únavu materiálu. Podle konstalace hvězd a různých divinačních technik se zjistilo, že se zavěšením srdce zvonu kdosi manipuloval. To znamená, že toto se nestalo náhodou, ale úmyslně.

Připomeňme si, že současný svatý otec pochází z Německa a tudíž celou problematiku vlivu církve na celosvětové dění je očividné. Tímto aktem se upozornilo na blížící se změny nejen v církvi, ale v celosvětovém dění. 

Můžeme to brát i jako spoušťěcí signál k dění v celosvětovém měřítku na základě tajných dohod těchto mocenských sil k uskutečnění svých záměrů a plánů do budoucna v blížícím se vlivu a dění okolo roku 2012.

Tím nenapadám Vatikán a jeho politiku jako takovou, ale cosi zarážejícího z toho křičí. Církev jako taková nemá možnost ani pravomoce zasahovat do celosvětového dění, pouze v jeho působení na víru člověka bez rozdílu vyznání. Na základě toho se uměle vyvolaná doktrina celosvětového dění dává do pohybu a varuje před danými skutečnostmi, které jsem popsal v předchozích článcích a mém výkladu Nostradamových proroctví.

Opravdu se MŮŽE přihodit toto:
Na základě ekonomických krizích jednotlivých států, které jsou sdružené v jakémkoli svazku a jsou jím podřízeni, na základě kontaminace a úpravy pitné vody, na genetické úpravě domacích zvířat bude jednotlivý člověk podřízen vedení korporací, aby mohl přežít. Bude na nich závislý, ať už se jedná o potravu, bydlení, cestování, rozmnožování, zdraví. Jediný aspekt, kterému člověk nebude podřízen a  bude se v jakékoli situaci obracet je víra v něco, někoho kdo nás spasí. Jediný, kdo z tohoto může bez omezení profitovat  je církev.

Je teď na každém z nás, zda si tuto sílu moci a je jedno, jestli se jedná o nadnárodní korporace či náboženství uvědomí a bude se proti tomu bránit a nebo se stane obětním beránkem v rukách, které lidský rod řídí podle svého cíle. Při blížícím se roku 2012 a v jeho změnách pro člověka a jeho vnímání světa je toto dosti alarmující. 

Člověk a je mu to jasně ukazováno, by se měl navrátit k tomu, aby se sžil s matkou Zemí a ne jí vykořisťoval, znásilňoval jen pro svou nadřazenost a potřebu.

Takže když toto budeme brát v globálním měřítku, člověk na sebe upletl bič, kterým nemrská pomyslnou Bestii, jak se píše v zjevení svatého Jana, ale nýbrž mrská sám sebe a to až k mdlobám a sebezničení.

Proto říkám, tak jako kdysi říkali rytíři Templu:
"Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno." 

Symbolika varování..........

7. ledna 2011 v 0:14 VARUJÍCÍ SYMBOLIKA VĚCÍ SKRYTÝCH

Největšímu zvonu světa a symbolu míru upadlo srdce

tlpetr

Srdce největšího pohyblivého zvonu světa, jenž se nachází v katedrále v německém Kolíně nad Rýnem, se ve čtvrtek zřítilo a rozbilo, informovaly německé servery. Část zvonu svatého Petra se ve slavném kolínském dómu zřítila kolem 9:30 SEČ. Zvon přezdívaný "Tlustý Petr" má představovat symbol míru.
"Tlustý Petr" je největší zavěšený pohyblivý zvon, který se rozeznívá rozhoupáním. Kolos se může pochlubit průměrem 3,24 metru a hmotností 24 tun.
Srdce zvonu dopadlo na zem a rozpadlo se na dvě části. Před 10:00 SEČ přitom mělo jeho zvonění zahájit slavnost Zjevení Páně (epifanii) a uvést tak svátek Tří králů.

Výňatek z článku na serveru........novinky.cz, zveřejněném v 21.09 seč...........

.......... tak a je to tady!!

Takováto symbolika při svátku Tří králů už hovoří za vše.
Vzpomeňme si na rok 2002 na Prahu na katedrálu sv. Víta a na jeho zvon Zikmund. Co se tehdy stalo? Praskl. A

pro český národ to vždy znamená nějakou blížící se katastrofu. Nikdo tomu nevěnoval tehdy pozornost a co se

stalo? Připomeňme si srpen a záplavy ba přímo potopy nejen v Praze, ale po celých Čechách a celé Moravě.

Těch osobních katastrof bylo mnoho, za všechny budeme jmenovat obec Troubky. A to byl jen symbolický zvon

pro Českou republiku.
Nyní se odehrálo něco, co varuje celý svět bez rozdílu. Je to vztyčený symbolický prst Vyšší moci: Lidé

vzpamatujte se!
Jelikož samozřejmě mě a mému okolí není lhostejné celosvětové dění k blížícímu se roku 2012, tato symbolika

mluví za vše. Proto jsme se zeptali nejen karet, nejen astrologie, ale i bytostí, které ovlivňují děj světa a vyšlo nám

toto:

....... ČLOVĚČE, TVŮJ SPRAVEDLIVÝ SOUD SE BLÍŽÍ, VŠAK NEVNÍMÁŠ MÉ VAROVÁNÍ ŘEČÍ PŘÍRODY,

PROTO JSEM SKRZE VÁŠ SYMBOL MÍRU SESLAL VAROVÁNÍ ......... MÁTE JEDNU Z POSLEDNÍCH

MOŽNOSTÍ POVZNÉST SVÉHO DUCHA A SVÉ SRDCE K PRINCIPŮM, KTERÉ JSOU DÁNY JIŽ TISÍCILETÍ.

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE TEN, KDO TVOŘÍ NEJSTE VY, NÝBRŽ JÁ. ŘHÁNÍ KONÍ JEZDCŮ JE SLYŠET VŮKOL

CELÉHO SVĚTA . JSOU ODHODLÁNI VYJET VPŘED, TAK JAK JE PSÁNO V ZJEVENÍ SVATÉHO JANA.

OSUD VÁS VŠECH MÁTE V RUKOU. BDĚTE........

Toto nejsou jen slova, toto je symbolika řeči Vašeho jazyka a Vaší mysli. Já a mé okolí se pozastavilo nad tím, že

se projev Vyšší moci ubírá tímto směrem a naše srdce pláče.
Ne nad tím, že se zvon míru rozbil, nad tím určitě ne, ale nad tím, jak si všichni naivně myslí, že budou spaseni,

ale nehnou pro to prstem. Je opravdu jen na jednotlivém člověku, jak pochopí řeč duše, řeč myšlenek a řeč

srdce. Nyní opravdu díky této symbolice máme vše v našich rukách a nemůžeme spoléhat, že někdo nám snad

pomůže. Buďme tedy všichni jako jedno tělo, jedna duše a pomozme povznést lidského ducha na vyšší úroveň,

tzn. na člověka rozumného.

Testament, který může otřást vším co doposud tušíme v Praze.....

6. ledna 2011 v 10:06 Datumový mezník na den 4.4.2011 pro rok 2012
........ 4. duben  2011 .........

Co je to za den.....?

Co se bude dít......!?

Proč zrovna tohle datum.....!?

bibl
....víte, já jsem si toto datum nevybral z důvodu, že mám k němu životní vztah........
Toto datum nikdo nevybral, je prostě dané.

Začněme historií........v dubnu roku 1348 zakládá Český král a císař římský Karel VI. - 
Universitas Carolina - Univerzita Karlova v Praze.........

Od tohoto dubna se v Praha setkává s mnohými učenci té doby a následně další roky zde působí mnoho učenců, filozofů, matematiků, astrologů, magistrů a dalších mudrců, kteří předávali znalosti pro ty, kteří toužili po poznání.

Samozřejmě, že se do Prahy sjížděli i lidé, kteří se věnovali i tajným vědám ...... největší nárůst těchto učenců a zasvěcenců do tajných věd je v období vlády krále Čech a římského císaře Rudolfa II., kterému slavný Nostradamus vytvořil horoskop při jeho inauguraci za prince.
Astrologie a alchymie byla hlavní věda v renesanční Praze , a Rudolf II. byl věrný vyznavač obou věd.

Jeho celoživotní úsilí bylo najít Kámen mudrců ( lapis philosophorum), a Rudolf II. zval do Prahy věhlasné učence v tajných vědách, jako byl Edward Kelley a John Dee.

Rudolf II. dokonce vykonával vlastní experimenty v soukromé laboratoři alchymie.

Všichni velice dobře známe i legendu o Golemovi na Starém městě pražském a s tím související osobnost Jehuda Leva ben Becalel spíše známý jako Rabbi Lévi, vrchní rabín v Praze.

.....z té doby máme mnoho listin, receptů, rituálů a dalších a dalších věcí, které nám sice tuto dobu osvětlují, ale neobjasňují.......

Kam se poděla práce magistra Kelleyho!? Kde jsou veškeré spisy o Enochiánské magii a Enochiánských symbolech, které John Dee vytvořil v Praze!?

Kde je pověstná Alchymistická laboratoř!?

A to jen mluvím o těch, o kterých víme více ..... kde jsou spisy všech Alchymistů, Okultistů, Mágů, Kabalistů!???

O některých spisech víme a o mnohých nevíme naprosto nic......jsou za ta století ztracené!???

Ne, nejsou ztracené, jen čekají na ten správný okamžik a správný čas ...........

Až spatří světlo světa a budou nalezeny, mnohým se z těchto vědomostí zatočí hlava .......

V souvislostech, které se vyvíjejí již pár měsíců a vzhledem k okolnostem, které se okolo míst, kde by se se toto mělo nalézat se dějí prapodivné věci....ať je to enormní zájem o tato místa, nebo z ničeho nic se po letech nezájmu začne s výkopovými práci i když je -15 stupňů, či totální rekonstrukce objektů, které hlídá ostraha a není na nich žádný pracovní ruch, jen do těchto objektů vjíždí dodávka plná lidí na kterých je patrné, že pracují hlavou a ne s krumpáčem.....

O těchto místech ví jen několik lidí a ti monitorují pohyb a aktivitu .......

Však, na dvě místa, kde by se mohl s největší pravděpodobností nalézat tento artefakt, tito ,,aktivisté,, buď pozapomněli nebo (a to je nasnadě) vůbec neberou v patrnosti......


tstVěštba na rok 2011 dle jednotlivých měsíců.........

2. ledna 2011 v 9:20 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa
Věštba na rok 2011 dle jednotlivých měsíců.........

Ani jsme se nenadáli a rok 2010 nám uplynul jak zurčící voda v horské bystřině mizící v průrvě skal do nenávratna.
Letošní rok 2011 bude plný změn, možná již očekávaných, možná netušených, ale změn zásadních.
Nebude se to týkat už jednotlivců a bude se to týkat celku.
Protože to, co jsme měli zvládnout v loňském roce, jsme v žádném případě nezvládli.
Dílčí úspěchy jednotlivců jsou úžasné a dalo by se říci blahoslavené, protože jednotlivec tvoří celek.
Však bohužel okolí jednotlivce nezvládá poučení mravní, ctnostné, smysluplné pro nastávající změny. Dílo jednotlivce, který se poučil ze svých chyb a hlásá a vyzařuje do okolí čistotu srdce a duše, je smysluplná práce, která má obdiv, ikdyž to vypadá jako boj Cervantese s větrnými mlýny, avšak mlýny melou sice pomalu, ale jistě.
A ty změny, které nastanou, nevynechají nikoho z nás. 
Proto zde uvádím a budu uvádět opět věštbu podle společnosti Crata-Repoa dle jednotlivých měsíců......

fant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden 2011

leden


Letošní rok začínáme všichni plni odhodlání, odvahy, hrdinství, euforie, předsevzetí, prostě se chováme jako vládci světa. Avšak ......  Skutečnost a realita je trošičku jiná.... Veškeré naše smysluplné ovlivňování dění věcí je v rozporu s tím, co máme v mysli. A to je kámen úrazu. Naše přesvědčení a víra, že už konečně !!!!! nestojí na pevných základech. Stále si dáváme a budeme dávat neuskutečnitelné sny, kdy jejich realizace je bůhví kde.
Jestliže chceme býti vládcem tohoto světa a hlavně sami sebe, je důležité mít v sobě pokoru, lásku a hlavně přesvědčení, že chceme něco změnit. V součastnosti se chováme jako vládci světa, který se točí okolo nás. Špatně..... Měli bychom si uvědomit, že vládci světa nejsme a nikdy nebudeme, protože vyšší moc, která nad námi je nám to prostě neumožní. Řadili bychom se do role Boha a Všehotvůrce. Tak to opravdu není.
Jsme jen zrnko písku na dně mořském, kde oceán (vyšší moc) s námi hýbe tak, jak potřebuje on. Je pravda, že i jediné zrnko tvoří celek, ale musíme se uvědomit, že ten celek je obrovský. Proto v lednu letošního roku nám Universum dá jasně najevo kudy vede cesta, ať se nám to líbí či nelíbí. Mnozí z nás si šáhnou na pomyslné dno od kterého se odrazí a půjdou už správným směrem, kde používají moudrost duše, vědomosti mysli, znalosti a poučení z chyb a hlavně čistotu srdce. Leden nebude lehký, ale co jsme si v loňském roce spískali, to si také odneseme se vším všudy. Proto v lednu Vám přeji mnoho síly k překlenutí sebe sama. 

Co se týká financí v lednu, přemýšlejte a zvažujte, zda výdaje, které učiníte jsou pro Vás nezbytné a důležité. Je mnoho restů, které by se měli vyřešit. Při rozumném hospodaření se leden dá finančné ustát, když nebudeme rozumní ....... !

Naši potomci nám jasně ukazují jak se vyrovnat s blížícími se změnami. Poslouchejte je a vnímejte. Ve většině případů mají pravdu. 

Ve vztazích jde spíše o ukončení vztahů, které nejsou prespektivní a je jedno, zda se jedná o  manžele, manželky, milence, milenky. Odpoutání se o těchto vztahů je sice bolestivé, ale nezbytné. Nedoporučuji navazovat nové známosti, partnerství natož manželství. 


Držím Vám palce v tomto nelehkém a nerovném boji, ale věřím, že bez výjimky toto zvládneme. 

Krátký Luděk - Solis Templ - Crata Repoa


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Únor 2011 

Unor_mala


Tak, vážení čtenáři mého blogu, předkládám Vám věštbu na únor 2011. Jak je již zvykem, nejdříve se budu dívat na celek jako takový.

Takže: tento měsíc vypadá jako bychom usnuli na vavřínech, protože nic okolo nás se neděje. Ono se děje, ale ne to, co by se týkalo nás samých, a proto tomu nevěnujeme pozornost. Opak je však pravdou. Je to hluboký nádech pro věci příští, které nás v tomto roce čekají. Universum, Vyšší moc, je jedno jak to nazveme, nám dává možnost popřemýšlet v tomto hlubokém nádechu o nás samých.

Je jen na nás jak ve své moudrosti pochopíme, co je to vlastně morálka, pravda, pokrytectví, sobectví, atd. Když toto pochopíme a budeme se řídit universálním principem, který budeme ze sebe vyzařovat, tím pádem to budeme i přitahovat. Zvrácenost našeho myšlení nám doposud neumožnila se podívat jak jednáme v současnosti, protože tím budujeme budoucnost.

Mnozí podotknou, že bez určitých ústupků nelze v dnešní době přežít. Ano, dnešní doba nahrává k tomu, abychom překroutili význam slova láska, morálka, ctnost, pravda a pokora. Každý si to vysvětluje podle svého vnímání. Proto únor nám dává jasně šanci, abychom toto viděli i z druhé strany, tzn. pochopit jeho podstatu. Bohužel to vypadá, že 80 procent lidí toto nechá lhostejnými a v žádném případě se tím nebudou chtít zabývat, protože je to bolí.

Proto Vám v únoru doporučuji zamyslet se nad tím, co potřebujeme a ne, co chceme. Diktát okolí by nás neměl ovlivnit v našem úsudku. Mám velký strach, že to opravdu většina nezvládne. Tyto důsledky se během roku jasně promítnou do našich životů. Pokavaď to kdokoliv z Vás udělá a podívá se do svého nitra, kde se nenechá ovlivnit a povznese svou duši, své srdce do výšin Vyšších sfér,tomu jenom gratuluji, protože své práce bude jíst s úctou sama k sobě jako zahradník, který vypěstoval na stromu života jablko z ráje. 

Co se týká financí tady bych upozornil na to, abyste nepodlehli slibům výhodných půjček či úvěrů, neboť v budoucnu se to stane pro Vás velkou přítěží. Opět mnozí podotknou, že v tíživé finanční situaci není jiného zbytí. Je. V součastnosti trh financní slibuje hory doly i s dolákama za výhodných podmínek, není tomu tak. Je to půjčka jako každá jiná a jelikož finanční trh potřebuje oživit, tak se uchyluje k praktikám skoro až vyděračským...... Dejte si na to pozor !

V oblasti vztahů: Zde bych upřednostnil než do něčeho vstoupíte, prozkoumejte úmysly Vašeho protějšku. Zatím to vypadá, že jde jen o slib, že jednou budete žít v zámku. Ano, budete žít v zámku, ale v oblacích, kde realita je naprosto jiná. Tento měsíc se jedná, a to promiňte za toto slovo, jen o chtíč. Tomu podléhají skoro všichni, protože zima je dlouhá a člověku chybí lidské teplo, pro které je schopen slibů. Nejsem moralista, takže v mezích možností morálky si užívejte, ale v žádném případě neplánujte. 


Otázky a odpovědi I. - 2011 - trochu jinak - video - audio -

2. ledna 2011 v 9:08 Otázky a odpovědi za celý rok 2011

Otázky a odpovědi I. v roce 2011.....trochu jinak......od poloviny ledna ve video formátu......

brr2