- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Březen 2011

....je mi smutno...

13. března 2011 v 9:33 | S.T. |  Je mi smutno......
....je mi smutno!

Ve své podstatě nikdo nemusí být smutný, protože ty věci, které nás smutkem zasáhnou jsou více méně
i dílem naší práce!
Ale o tom zde nechci psát.
V neposlední době jsem procházel webové stránky věštců, astrologů, kartářek a kartářů, šamanů,
duchovních poradců, kineziologů a dalších lidí, včetně společností, kteří nabízejí své služby pro klienty.
Několik jich znám osobně, spoustu podle osobních setkání, některé z doslechu a některé vůbec ne.

Nebudu zde hodnotit jejich práci, na to nemám právo a ani mne tím nikdo nepověřil.
Svůj soud si nechám pro sebe, protože je to jen moje věc.
Jestli-že, hodnotí a soudí někdo mne, je to jen jeho problém a měl by se sám nad sebou zamyslet, zda je natolik zralý, že může hodnotit.

Ale o tom zde nechci psát.
Chtěl bych napsat o kvalitě postavené proti kvantitě.
A to z hlediska nabídky klientům a hlavně o ceně za
zprostředkované služby či pomoci klientele.
Musím podotknout, že i já mám ceník, kde návštěva u mne na osobní konzultaci je 500.- kč na hodinu,
kde tuto cenu při dvouhodinových sezení striktně nedodržuji.
Tato částka je u mne již šest let a nehodlám ji ani měnit. Tyto peníze jsou za můj čas a hlavně za
informace pro klienty.
A jak dobře všichni víme, informace jsou největší obchodní artikl.

Však.....když jsem procházel stránky ,,kolegů,,.....tak mi je smutno!!
Většina si z tohoto udělala docela výnosnou živnost a jejich jednotlivé osobní nabídky zahrnují od
nacházení ztracených klíčů od auta až po zhmotnění Anděla stážného díky stravovacím návykům a
změně jídelního lístku!!
Všichi, to znamená včetně mne a bez vyjímky, mohou pouze doporučovat. jestliže někdo z nás Vám
bude říkat .....
....to musíte!!.....seberte se a utečte!!!

Tak a jsme u cen za poskytované služby.
Mnoho věštců se díky možnostem tv, internetu a tisku zviditelnilo. Budiž jim přáno! Myslím to upřímně,
protože i já jsem měl tu možnost vystupovat v jednom pořadu na tv a mohu vám říci, že to není tak
jednoduché jak to na první pohled vypadá.
Ale jako zkušenost....k nezaplacení.
Nicméně i po mém zviditelnění, jsem svou cenu za osobní konzultaci nezvýšil.
Projdete-li si stránky věštců, kteří se zviditelnili ........tak vám bude opravdu smutno!
Nebudu zde psát jen o věštcích, kteří se zviditelnili, ale o všech, kteří v tomto oboru pracují.
Opravdu zde nebudu nikoho hodnotit či soudit, jestli je dobrý či špatný, to nechám na vás!!!
Vy na to máte právo, protože Vy si tyto služby kupujete.
Jejich ceny se pohybují od 1200.-kč až po 2500.- za hodinu!!!!!!!!!!!!!
Samozřejmě, je to jejich volba a cena, ale......
............kde je tedy morální kodex!?
Kam se poděla ta pokora!?

Výklad budoucnosti a další divinační techniky, jako je svatá MAGIE, KABALLA, TAROT či VÝKLAD SNŮ,
bylo výsostné právo jen vyvolených lidí, jako jsou knězi (nepleťte do toho církev), kněžky, druidi, mágové,
šamani a vyvolení jedinci (mesiášové).
Dnes, každá druhá žena má v kabelce vykládací karty nebo alespoň kyvadlo!!
Jak otřesné a smutné!!!!

Například - Kaballa je svaté učení o stvoření, které se předává výhradně ústně a Talmud je posvátně uchováván v
synagogách a to na místech k tomu určených, kde má výsostné právo dotýkat se ho jen určený
předčítač a to za zvláštních podmínek a ritů.
Za věštci se chodilo jen vyjímečně protože to byli vyjímečné osobnosti, které prošli zasvěcovacím
rituálem.
A mohu vám říci, že bylo mnoho povolaných, jako je nyní v současnosti, ale jen málo
vyvolených!! Jejich zasvěcovací rituály byly přísné a pochybení znamenalo někdy i smrt!!

Ti, kteří vystavují na obdiv svou práci, mění své působení díky tomu co je v trendu a tomu přispůsobují
ceny, je opravdu hodně smutné!
Ten, kdo si koupí ,,nějaké,, vykládací karty díky tomu že se mu líbí a ,,někdo,, je má a ani jim nerozumí,
leda díky knížce (kde stejně není vše!!), hned je zkusí a ono mu to nějak jde.....to neznamená, že je
věštec!
Ale já jsem moc rád, že takovýchto ,,věštců a věštkyň,, je jak hub po dešti.
Jsem rád, že mají nehorázné ceny za své služby
............jsem rád, že pořádají sezení o duchovním vývoji, jsem rád, že pořádají kurzy a školení, jsem rád, že dělají svou práci!!!

Je jich zapotřebí!!!!!

Včera jsem měl v nočních hodinách telefonát, kde mi volala klientka, která se před svým odjezdem na
dovolenou z několika příčin nemohla dostavit na osobní konzultaci, a proto navštívila kartářku se svým
problémem.
Tato kartářka (neřekla mi její jméno, protože ji prý znám) ji řekla.....,,že může bez problémů
odjet na dovolenou se svým partnerem, a všechny starosti pustit z hlavy. Že dovolená, bude pro ni snová
a ůžasná!!........stalo se co!??...........stalo se to, že dovolená byla pro ni to nejhorší co ji v životě potkalo
a přítel se s ní rozešel, protože všechny starosti, co měla pustit z hlavy ji na dovolené dohnali a ona se
zhroutila.........
.....podíval jsem se do karet já, a vyšlo mi, že neměla v žádném případě někam odjíždět a
nejdříve vyřešit minulost.
Proč o tom píši!??
Z prozaického důvodu........
....takovýchto věštců a jejich nehorázných cen je opravdu zapotřebí!
Protože poté, mám práci já, a pocit, že někomu mohu otevřít oči a probudit v něm to jeho JÁ, je
zadostiučinění pro toho, kdo poradit a pomoc potřebuje.
Ano, mnozí podotknou, že i já za to beru peníze.
Jenže, je zde to o čem mnozí ani neuvažovali. A to je právo volby a rozhodnutí.
Má cena za poskytované služby je přijatelná......
Proto těmto úžasným ,,VĚŠTCŮM,,......
........... přeji mnoho úspěchů na tomto poli působení, mnoho klientely a lidí, kteří je
vyhledají!!
Ať jim jejich živnost vzkvétá a jsou nezávislí a jejich popularita roste až do nebes......
Však proto nyní mohu říci ........
.... lidi, Vy, kteří hledáte pochopení a pravdu jak dál, Vy, kteří chcete vědět a
znát to co je skryto, Vy, kteří hledáte.........

...je mi Vás líto a je mi za Vás smutno!!

A JE TO TADY!....??

12. března 2011 v 9:54 | S.T. |  A je to tady!........??
A JE TO TADY!.......??

Tak to vypadá jakoby se proti nám spojily všechny mocnosti.
A to nemyslím jen světské.
Když si vezmete mapu Světa a vybarvíte státy, kde se cosi odehrává (....válka, nepokoje, zemětřesení
atd. ...), tak dospějete k jedinému závěru a řeknete si..
...NO TO JE MAZEC!!!
Všimněte si i jedné věci, naše .... ,, Čechy krásné, Čechy mé,, .....se nacházejí uprostřed!!

Každý stát má své obyvatele a ti mají nějakou víru a své náboženství. A každé náboženství v dnešní
době a času je vystaveno zkoušce.
V Japonsku a přilehlých oblastech je Budhismus a Šintoismus, v dnešní době se i v těchto oblastech
vyvíjí Islám. v zemích okolo Indie je rozšířen Hinduismus, dále na západ a jih od Indie je Islám, který se
šíří dále na západ a nakonec i naše Evropská víra a tím je Křesťanství.
Takže z pohledu na mapu světa (kde jste si určitě vybarvili všechny státy, kde se něco odehrává :-) ..)
jste dospěli k závěru..
......A JE TO TADY!!

Z hlediska Živlů - ZDE JE NASNADĚ UPOZORNIT, ŽE ŽIVEL JAKO TAKOVÝ SÁM O SOBĚ NENÍ NIC,
ALE PŘITOM JE VŠÍM. ŽIVLY SE PROLÍNAJÍ VE SVĚTĚ EMANAČNÍM A TO BUĎ ROZPÍNAJÍCÍM ČI
STAHUJÍCÍM.

ZEMĚ
- pomalu a jistě se tektonické desky sunou pod sebe a to 8.08 cm za rok...co to znamená...tlak,
způsobený nešetrným zacházením se Zemí, na který vyvíjíme neadekvátní tlak (doly, těžba ropy jak na
souši tak v mořích, stavění přehrad, ničení přírodních zdrojů, a další zásahy do chodu prvku Země), tak
se samozřejmně Živel Země bude adekvátně chovat k nám. Je to důsledek naší příčiny. Pochopitelně
živel Země nemá ruce tak se projevuje v zemětřesení, sesuvů půdy a v dalších projevů.

VZDUCH
- vzpomeneme si na erupci sopky (živel Země) na Islandu a následné zamoření spadovým mrakem
celou Evropu, zkažené ovzduší v průmyslových oblastech ( Ostravsko, Tokio, a další města a oblasti po
celém Světě), snaha jistých společenství a jejich vypouštění tzv. chemtrails a to buď na ovlivnění počasí
či mysl člověka (zda je to pravda nebo ne, nechám na jednotlivci a jeho přesvědčení), abnormální změny
počasí v projevu hmotném (tornáda, kroupy, sníh, déšť...) tak nehmotném (výkyvy teplot). Následné
projevy Slunečního větru na klima, a ovlivňování polarity planety Země.

VODA
- tolik záplav (Austrálie, Čechy a většina Evropy) a vln Tsunami (Srílanka, Haiti a v neposlední době
Japonsko), nepamatuje nikdo z nás! Tolik přívalových dešťů za poslední dva roky je varující! zkuste si
vyhledat, kolik je zničeno přírodních zdrojů pitné vody....to číslo je zarážející! Schválně....kolik bylo za
posledních deset let postaveno nových čističek vody....a tím nemyslím lokální ůpravny pro vesnice, ale
pro velkoměsta jako je Praha, Brno, Ostrava....!?? Kolik jste napočítali!?? A přitom pitná voda je základ
života!!! Víme co vlastně pijeme a v čem se myjeme!? Jsme konzumenti a spoléháme na
nezávadnost!! Když si koupíme vodu balenou....sakra to musí být pramenů, že si dovolíme ji i vyvážet!!
Popřemýšlejte, záplava bere sebou vše.......posléze se vsakuje do ZEMĚ a následně do spodních
pramenů čisté a pitné vody......sakra!!

OHEŇ
- zde je snad každému jasné projev v erupcích sopek po celém Světě. A opět vás vyzvu, zakroužkujte si
všechny sopky, které v posledních pěti letech projevily svou činnost erupcí. Když je spojíte od zhora dolů
a propojíte......jej!! Ale to je projev živlu OHNĚ, který vidíme. Však je projev tohoto živlu skrytý. A tím jsou
ozbrojené střety, kde bůh válek ÁRÉS podněcuje plamen nenávisti. To si myslím, že zde nemusím ani
rozebírat. Plamen nenávisti a agrese má každý v sobě, někdo s ním umí pracovat, umí ho zkrotit či
odbourat, ale většina lidstva nikoli.

VŠIMLI JSTE SI, JAK VŠECHNY ŽIVLY NA SEBE NAVAZUJÍ!?

Takže, je to opravdu tady!? Je to opravdu projev nespokojenosti řídícího principu univerzálního bytí a
nepřipravenosti na chystané změny lidského druhu!?

NE!!
NENÍ TO TADY!!
........je to jen projev našeho zacházení s naším domovem, s naší planetou Zemí. Ona se jen
brání svými prostředky. A lidský druh jak slepý a hluchý nevidí, neslyší a mele si tu svou písničku....já
jsem tady od toho abych si vytvořil podnínky ke svému pohodlnému bytí. Je krásné a záslužné, že
několik skupin lidí, kterým není toto vše o čem jsem psal jedno, nesedí se založenýma rukama doma, a
snaží se pomoci planetě Zemi třeba meditacemi k podpoře a uzdravení naší matky Přírody. Jak já jim
fandím a obdivuji jejich práci, však na druhé straně planety někdo vykácí pár stromů .....jak bolestné a
odsouzení hodné!! Záleží nejen na těchto skupinkách, záleží na každém jednotlivci jak se k tomuto
problému postavíme a jaké stanovisko zaujmeme!
To je to oč tu běží!!!
O změnu myšlení člověka v jeho
podstatě a k navrácení hodnot v souladu se vším co nám bylo umožněno a dovoleno sdílet s podstatou
bytí, kde jsme jen součástí obrovského mechanizmu života.

Proto nyní mohu říci....A JE TO TADY!!

Březen 2011

1. března 2011 v 22:19 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa

Březen 2011


V měsíci březnu se otevírají staré rány z minulosti, které nám natolik

zaměstnávají mysl, že nejsme schopni se pohnout o krok dále. Tíže

minulosti a je jedno, jestli to je minulost daleká či blízká, nám svazuje

ruce i nohy a zaměstnává dění okolo nás. V měsíci březnu máme šanci

spravedlivě rozsoudit minulost. Je opravdu naprosto jedno o čem ta

minulost u každého z jednotlivců je. Však pozor! Nesmíme podlehnout

klamným snům o lepším zítřku či budoucnosti. Jakmile v pozici soudce

našeho života budeme rozhodovat spravedlivě, to znamená bez emocí,

vlivů okolí a myšlenek, že by snad ..... tak rozsudek je osvobozující od

naší minulosti.

Ne všichni při odpoutání se minulosti se budou cítit skvěle. Je to

proces, který se nám v žádném případě nelíbí, protože bolí, neboť

lpíme na tradicích a zvyklostech v našem běžném životě. Bojíme se říci

buď ano nebo ne, protože nevíme, co se za tímto skrývá. Obava a strach

z toho, co nás po našem rozhodnutí čeká, nás svazuje, proto prosím

Vás, nebojte se rozhodovat spravedlivě pro to, co potřebujeme a ne pro

to, co chceme. Chceme sny. Chceme si uskutěčnovat své sny na úkor

toho, co je potřeba. Zde platí přísloví: " Musíme ztratit vše, abychom

vše nalezli." Víra a přesvědčení v naději ke změnám by měla být naším

motorem při rozhodování. Je nejvyšší šance a možnost se postavit

čelem k minulosti, která nás sžírá uvnitř. Zbavme se jí jednou pro vždy

s poučením, že takto už nikdy více ne.

Pamatujte si, že základ rodiny vždy tvoří matka. Když v přeneseném

slova smyslu budeme považovat matku za přírodu a nás za její děti,

měli bychom se podle toho k ní také chovat. Všem nám dala život a ve

vší čestnosti a poctivosti jí dané nám umožnila žít a vykročit do světa.

Jak poté naložíme se svým životem, svědomím, vírou a myšlením je jen

na nás. Nyní se nacházíme v pozici, že člověk sestoupil z cesty a je

nejvyšší prioritou v součastnosti, to znamená v březnu, se navrátit na

cestu správnou. Na cestu života, slunce, plodnosti a uskutečňování

horizontu následných dnů. Připomíná mi to jako putování Ahasvera,

který zbloudil a čeká až bude povolán zpět na svou cestu. Stále jen

hledáme kličky a vytáčky místo toho, abychom se k problémům

(minulosti) postavili čelem.

Proto měsíc březen bude pro nás klíčovým do dalších dnů při

spravedlivém soudu našich potřeb, abychom mohli žít v souladu s

Matkou.


Zvon míru, Nostradamus, věci příští a Jasmínová revoluce ......

1. března 2011 v 12:18 | Luděk Krátký - Solis Templ ve spolupráci s poradnou Tholus |  Zvon míru, Nostradamus, věci příští a Jasmínová revoluce .......
Zvon míru, Nostradamus, věci příští a Jasmínová revoluce ......

V tomto článku bych chtěl navázat na předešlý článek "Zvon míru, Nostradamus a věci příští."
Vrátím se k věštbě Nostradama na rok 2011 - "Mezi Jónskými kuchyněmi - nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován - na trůnu se raduje vévoda z léčky."

Tak, jak jsem psal, že srdce zvonu míru upadlo na Tři krále v Kolíně nad Rýnem a že to je daný signál k věcem příštím, nedalo na sebe dlouho čekat. V blížících se změnách v celosvětovém řádu věcí příštích se věci daly do pohybu. Němý hlas zvonu vyslal signál na protilehlý břeh Jónského moře ke změnám v zřízení a přeměně těch států, které mají strategický vliv nejen na střední východ, ale i na africký kontinent. Nejdříve bouřlivé změny vyvolané nespokojeností občanů nastaly v Tunisku. Takovéto bouřlivé protesty s tamní politikou se odehrály přes noc?! Vzpomeneme si na naši republiku, kdy Sametová revoluce 17. listopadu 1989 měla být vyvrcholením nespokojenosti občanů, které měla ale signály už hodně dlouhou dobu! Kdokoli, kdo navštívil o dovolené Tunisko sice byl jen v uzavřených areálech, ale nikdo nezaznamenal blížící se změny. Byl prostě klid! A najednou z ničeho nic se tunisané vzbouřili proti režimu. A jako domino se tytou masivní protesty rozhořely v Egyptě, kde sice tamní zřízení není jedno z nejlepších.... spíš jedno z nejhorších, ale Egypt doposud fungoval. Fungoval proto, protože jeho poloha je strategická brána do středního východu skrze Suezský kanál. A mít pod kontrolou Suezský průplav je nasnadě! A nyní jsme se dostali až k současnému děni v Libyi.

To, co se tam děje, ta genocida tamních obyvatel od prezidenta Kaddáfiho a jeho soupenců je odsouzení hodná! Však podívejme se trochu do historie. Sám Kaddáfí v roce 1969 provedl státní převrat proti králi Idrisovi I., zrušil monarchii a nastolil republiku. Za těch dvaadvacet let se ze smělých revolučních ideí stala z republiky skrytá monarchie Kaddáfího. A opět, když se podíváme a uvědomíme strategickou váhu Libye..... Je to druhá země v těžbě ropy a jejího následného vývozu. Libye je členem Ligy arabských států, která kontroluje vývoz a cenu ropy. Tak a jsme u jádra problému tzv. Jasmínové revoluce. Proč se rozhořely ohně nespokojenosti?! Co vlastně jednotliví příslušníci těchto státu chtějí ?! Demokracii ?! Ale kdepak... Všechny tyto státy jsou muslimské a protiamerické! Oni sami o světě neví naprosto nic, leda to, co jim tamní režim povolil vědět. A zcela jistě neví ničeho o změnách, které od začátku milénia ve světě nastaly. Víte, všechny tyto státy ve kterých se rozhořela vlny nespokojenosti, neví, co je vlastně svoboda a demokracie. Teď to zní jako bych byl zaujatý, ale jen se na věci a dění dívám střízlivě a dávám si věci do souvislostí. Každý národ mě svá specifika. A tamní obyvatelé opravdu neví, co je svoboda, potažmo demokracie. A jak všichni moc dobře víme, svoboda je zodpovědnost. Oni ji chápout tak, že mohou dělat věci, které nemohli a měli zakázané. V příměru to je jako když ženy v arabských státech odhodí roušku, která jim zakrývá tvář! Pro naše chápání je to samozřejmé, ale pro jejich mentalitu je to symbol svobody a demokracie! Protože nic jiného neznají. U nich to byla povinnost po staletí a pro nás banalita, pro ně vítězství!
A demokracie v těchto státech je nemyslitelná. Myslím demokracie v pravém slova smyslu. Tamní pospolitost společnosti drží ve skutečnosti rodinné klany, kde každý z nich má své tradice, závazky, majetek a nasnadě politický vliv na dané území, kde žijí od nepaměti. To jsem popsal věci, které jsou nasnadě a každý rozumný a chápající člověk to vidí a ví!

Však, jsou ale i věci skryté. A o nich teď budu psát.
Z hlediska náboženského kdy známe směry křesťanství, islám, budhismus a hinduismus. Budeme se dívat na směry křesťanství a islámu. Více jak 800 let tyto dva směry mezi sebou válčí na život a na smrt. Připomeňme za vše křížové výpravy. Jelikož se blíží rok 2012 a křesťané ve své víře začínají pochybovat, protože mají strach z blížících se změn a Vatikán má pocit, že ztrácí půdu pod nohama. Aby se navrátil stav vlivu církve na své věřící, musí pro to něco udělat. Ale vraťme se o několik stovek let zpět, až do doby Mojžíše, který žil světe div se v Egyptě! Jeho stoupající vliv v učení "křesťanství", víra v jednoho boha, toho správného a jediného oproti božstvům egypťanů. On tehdy vyvedl první "křesťany" za dramatických událostí z Egypta do země zaslíbené přes Rudé moře. To bylo trochu historie a přeneseme se zpět do dnešních dnů.

To, co se děje v těchto státech je strašné a odsouzení hodné. To bezesporu. Však to, co chtějí nastolit občané těchto států (díky jejich mentalitě a víře) se naprosto nelsučuje s tím, co potřebuje jeho okolí. To znamená mocenské vlivy a kontrola nad těmito státy včetně jejich nerostného bohatství a nasnadě poukázat světu vliv církve na věřící. Do dnešní doby Vatikán nevydal oficiální prohlášení k událostem okolo tzv. Jasmínové revoluce. Proč ?! No protože je ve své podstatě spokojen. Nyní může poukazovat na to, že jediná a správná církev je ta jeho, protože jeho dogma je moc a vliv. Všem křesťanům bude nyní sdělovat, že bůh křeštanů by toto nikdy nespáchal na svých ovečkách. Bude hlásat: "Odsuzujeme to, co se děje, ale mi se musíme více přiblížit k našemu bohu a více mít pevnější víru. Semknout se, aby se peklo násilí a genocidy nerozpoutalo v zemích křesťanského boha." Tudíž mít větší vliv na jednotlivce. Vatikán se nebude míchat do těchto věcí, ale vliv je patrný.

V součastnosti USA zvažují ozbrojený vpád do Libye, s tím, že se na to nemohou dívat, že je demokracie potlačována a Kaddáfí je diktátor a vrah. Nějak zapomněli, že s ním čile obchodovali a měli z toho zisky. Připadá mi to jako křížová výprava s jediným cílem - ziskem !
Itálie zrušila smlouvu o neútočení. No to je samozřejmostí. Protože Libye byla do poloviny minulého století její kolonií a bylo by hezké ji dostat pod svou správu. Opět se zde jedná o ropu!

Kdyby se nedej bože stalo to, že by Amerika vpadla do Libye a "pomohla" tamním povstalcům, to by byl masakr! Umíte si přestavit, jak by reagoval ostatní muslimský svět?! Vždyť by ztratil kontrolu a vliv. Křesťanská církev by získala nová území a nové věřící. Pro muslimský svět je to nemyslitelné.

Dále píše Nostradamus, že vlády se ujme " vévoda z léčky". Syn Kaddáfího se přidal k revoluci a jestliže se změní tamní režim ( a to je jisté) tak oni potřebují, aby v čele stál hrdina! Závěr a zřejmou souvislost nechám na Vás. Ale je to do očí bijící.

Toto vše je součástí velkého plánu a záměru. Podíváme se na toto vše ještě z jiné strany: Při blížícím se roku 2012 se energetické síly a bloky dávají do pohybu. Jsou to síly, které si neumíme představit. Tyto energetické toky se transformují (přepólovávají se) do postavení, kdy člověk se změní. Ne, že by se změnil po fyzické stránce, ale rozšíří se jeho mysl a chápání. Určitě jste si všichni všimli jak ezoterikům, kartářkách a všem věštcům a léčitelům to jde od ruky. Jak každý druhý čech je duchovně pracující. No to je úžasné, to je krásné !!! To jsme se posunuli na vyšší úrověn ducha! Omyl a o to větší katastrofa! Vysvětlím proč...
Díky energetickým změnám se otevírají i ty energie, které jsou tu už od počátku stvoření a proto se jim to vymyká kontrole. Je to jako by se otevírala Pandořina skříňka. A místo toho, abychom tyto energie a síly zkrotili a přetransformovali, tak jich využíváme a zneužíváme. Zodpovědnost hranic ... kam až může jednotlivec zajít při své duchovní práci nezná meze. Pamatujte si, že nastala doba, kdy při jakékoliv práci v esoterice otevíráme bránu věcem a bytostem, které 2000 let čekali na své probuzení. Jakmile pootevře kdokoli bránu, gejzír této energie zasáhne nejen jeho, ale i ty, kteří jsou s ním ve styku při práci.

Ale opět se vrátíme k současnému dění na protilehlém břehu Jónského moře. To, co se tam odehrává, otevřelo neuvěřitelnou sílu, kterou cítíme až zde. Proč ?! Protože v Egyptě vše začalo. Starověký Egypt tyto transformace a síly znal a proto je zapečetil v obavě před zneužití nevědomých. Tarot také pochází z Egypta, Kabala má kořeny tamtéž, křesťanská víra se zrodila v Egyptě. Brána do duchovních sfér se nachází právě v Egyptě!

Jak by bylo úžasné toto posvátné území mít pod kontrolou, jaké by bylo vlastnit kolébku života ?! Všímáte si jaké jsou souvislosti? Kde je tedy pravda ?! Stačí, když se jednotlivec zastaví a bude přemýšlet o věcech příštích. Co tedy odstartoval němý signál zvonu míru? On sice nebyl slyšet, ale tuto vibraci pociťujeme všichni! Jak se k tomu postavíme je jen na nás, protože Chrám duše je jen v nás.
A co dál....... ?