- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Květen 2011

Odkryté skutečnosti Testamentu starých mistrů

17. května 2011 v 7:43 Datumový mezník na den 4.4.2011 pro rok 2012

Co bylo skryto a čekalo spoustu let ve stínu je objeveno. Co mají říkat tato psaná slova,k nám plyne jak
zurčící prameny Vltavy nádherně nám předloženo B. Smetanou v Mé vlasti a zanechávají v srdci
hlubokou brázdu slov naší hymny od J.K. Tyla a F. Škroupy....

Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj.....

ale aktuálně k nám hovoří slova druhé sloky kde se zpívá......

Znáte v kraji bohumilém
tiché duše v těle čilém,
jasnou mysl, vznik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy - domov můj....

....Slova k nám všem plynou a všichni je slyšíme. Symbolika slov na nás křičí a podává nám jasné projevy.
Jak jsme hrdí že jsme Češi. Jak se pyšně nosíme a hrdě všem říkáme jsem ČECH!!
Ano, to teď slyším všude a vy také...ale jen díky MS v hokeji. To je docela smutné, že je to slyšet jen když
se o něco jedná!
Kam se poděla česká hrdost!?
Všimli jste si jak od 5. května se v nás odehrávají stavy, které neumíme vysvětlit?
Ve vzduchu cítíme napětí, z kterého se nám točí hlava, ztrácíme rovnováhu a ty vlny energie, které námi
prostupují jsou někdy tak nepříjemné, že se musíme posadit či odpočinout. Všimli jste si té únavy, té
nervozity a podrážděnosti!?
Kam se poděl čas!!?
Podívejte se vzůru na počasí, no to je dost neobvyklé, nemyslíte!?
Každý čeká na něco....na co vlastně čeká!??
Ano, tento testament čekal dlouho, moc dlouho a ten kdo ho napsal, měl předpoklad v dobré víře, že
člověk v té době (dnešní dny), až odkryje svou pravdu bude natolik silný duchem a bude moudrý, aby s toto odkrytou
sílou pravdy mohl být seznámen a mohl podle toho pracovat.
Několik vyvolených tyto slova, která plynou a vyvěrají z místa, keré je středem Prahy, kde tluče srdce
českého národa, kde se nachází jedno z míst celosvětového významu co se týče energie, a nejen tyto
slova slyší a vnímají. Poslouchají nářek těch, ke kterým nedolehlo volání pravdy, vnímají bolest těch, kteří
vzdali boj o sebe samé.
Oni sami procházejí transformací duše a ducha. Osamoceni bojují za vás, aby to co se blíží nemělo
destruktivní následky na vašeho ducha a duši.
Stávají se z nich rytíři řádu pravdy, kde jsou pasováni do role strážců, učitelů, pomocníků a rádců.
Ve starých pověstech českých píše A. Jirásek o hoře Blaník, kde spí sv. Václav a jeho družina, kteří
vyjedou ven až českému národu bude hrozit nebezpečí. Je to pověst, takže nikdo z Blaníku nevyjede, ale
odkaz je natolik živý, že toto vojsko vyvolených je probuzeno a připraveno čelit hrozícím hrozbám.
Však, nespoléhejme na tyto lidi. Jsou jen člověkem, kterým byla dána role v plánu, kterému nelze porozumět.

Ne nadarmo se říká.....cesty páně jsou nevyzpytatelné....

Pomohou a poradí těm, kteří čtou a vnímají odkaz testamentu, který k nám všem promlouvá, ba křičí......
Další mezník pro vývoj událostí je 28.6. 2011, kde napsaná a již vyslovená slova starých mistrů života,
nabydou podstatu a odkaz se stane živoucí bytostí.

Bude to zásadní přerod energií, kterých jsme si nevšímali a naprosto lhostejně ignorovali. Tak, jak již od
věků zurčí pramen sv. Norberta, který kapku po kapce naplňuje zrakům skryté jezero, které čeká na
pomyslnou poslední kapku, aby nám ukázalo, že síla není v majetku, svalech, falešných modlách naší
doby či moci. Nýbrž v nezdolné síle ducha člověka, který je bezbraný v ůtlaku ale silný v svobodě.
Zda tuto svobodu pochopíme špatně, běda nám.

Protože svoboda je největší zodpovědnost člověka za své
konání a své činy.
Pravda je jen a pouze jedna a my, jsme se naučili si s ní hrát a překrucovat.

Udělali jsme z ní děvku, kterou si lze koupit.

Však spravedlnost a pravda ve svém archetypu, nezná smilování a překrucování,
proto je slepá aby nebyla ovlivnitelná. V rozhodování zná jen dvě věci. Vinu a nevinu, ano či ne, to
ostatní....snad, kdyby, možná....to jsme si do spravedlnosti dosadili my. Ten, kdo nás bude soudit, je
nestranný a není ovlivnitelný. Ten kdo misky vah má v rukách jsme my! Jsou to naše činy, skutky,
jednání a hlavně pochopení, že to co vlastně chceme a po čem všichni prahneme máme před sebou nazlatém podnose.
A z hůry nám říkají....tady máš to co hledáš, stačí jen vztáhnout ruku, ber......

Však většina tento dar odmítá, protože si mnozí řeknou, to přeci není tak jednoduché a hledají v koutech a
cestách na kterých bloudí a jsou ztraceni v temných labyrintech Tartaru.
Proto, prosím, čtěte to co bylo nalezeno, vnímejte řeku slov a symboliku starých mistrů.
Prociťujte tu nádhernou melodii, která námi prostupuje a z posluchače se staňte součástí orchestru a
tuto symfonii hrajte v souladu s dirigentem, kterého sice není vidět, ale všichni o něm víme že je!!

Je jedno, na který nástroj budete hrát, hrajte srdcem a rozdávejte ty slova, která k Vám přicházejí.

Na závěr vám nebude poděkováno, na závěr budete děkovat vy.....
..... děkovat za to, že jste součástí toho, čemu říkáme
život.

......K v ě t e n - 2 0 1 1........

3. května 2011 v 20:11 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa
.... Květen 2011 ....
Vážení návštěvníci a čtenáři mého blogu,
zde je výklad na květen, opět později, ale přece.

Já sám nyní procházím určitou transformací, kde musím vyřešit minulost, abych mohl mít kvalitnější budoucnost. Proto se omlouvám za pozdní zveřejnění výkladu na květen.
Takže ......

Plní neklidu nejen v srdci, ale i na duši očekáváme věci příští a vůbec netušíme a ani v náznacích
nechápeme, co vlastně nám ten svět chystá.Snažíme se, byť jsme plni emocí spravedlivě posuzovat
nejen věci, které se týkají nás samých, ale i dění v celém širém světě. Okolnosti a dění v okolním světě
nás chtě něchtě vtahují do dění v rámci kolektivního vědomí.
Těch poplašných zpráv je opravdu mnoho a citlivá duše člověka je z toho konsternovaná.
Samozřejmě to vnáší netrpělivost a jakýsi vnitřní třes - co se to s námi bude dít?

Člověk ve své podstatě není klidný a
nic v jeho blízkém či vzdáleném okolí není v klidu. To, co nám předvádějí naši vládní činitelé, nás vrhá do
komplikovaných situací, s kterými si nevíme rady. Naše nespokojené podvědomí se nemůže
koncentrovat na nás samotné, a proto děláme zbrklé závěry.

Český člověk má jednu velikou nevýhodu: neumí plánovat a nevidí do budoucnosti. Žije v přítomnosti a
řeší situace tady a teď. Na jednu stranu se nedivím, že naše duše a srdce jsou rozervané, protože
vůbec nevíme, jakým směrem se vydat. A tady vyvstává jedna jediná otázka: Co vlastně chceme? A co
vlastně potřebujeme? To je ta zásadní otázka, která v květnu nám všem bude znít v podvědomí.

NašeVyšší Já nám jasně říká, co máme dělat, proč to máme dělat a jak to máme uskutečnit. Bohužel
okolnosti nás nutí uvažovat racionálně a tudíž zapomínáme vidět dopředu. Na to bychom si měli dát
pozor, protože důsledky a následky jsou nedozírně katastrofické.

Mnohým z nás se zásadně v měsíci květnu změní život. Zde budu varovat, abyste si nespletli svůj vnitřní
hlas, který Vám říká, co potřebujete, narozdíl od hlasu racionálního myšlení, které nás vrhá úplně někam
jinam. Matka Země si nenechá líbit to, co se na ní děje. Je zde mnoho přírodních katastrof, které mohou
postihnout i naší zemi. Jedná se o prvek ohně, to neznamená, že bude něco hořet, protože jak dobře
víme, živel ohně není jen o hoření. Může se jednat o enormní tepla, enormní aktivitu slunečního záření a
to samozřejmě s sebou přináší klimatické změny.

Je zde i možnost teroristických útoků po celém světě.

Většinu lidí dostihne v plné kráse a parádě také finanční krize, to znamená, že její vyvrcholení bude mít
dopad na naše finance.
To znamená, že naše finanční závazky budou věřitelé vymáhat nevybíravými
způsoby. Na druhé straně enormní zdražování nás také postihne.
Doporučoval bych Vám, abyste zklidnili své emoce, krotili pud sebezáchovy, protože nic není tak
tragické jak vypadá.
V přímém působení bych doporučil pít více vody, protože jak víme, voda hasí oheň,
ale hlavně v sobě nese informační kód.

Častěji bych doporučoval se oplachovat obličej studenou vodou,
aby se veškeré negativní energie z Vás smyly. Toto všechno je projev tlaku energie, která nám není
vlastní. Proto se jí vyvarujte.

Takže květen přinese mnoho emocí, rozhodování a hlavně zásadní změny do našeho chápání pro věci

příští.
Solis Templ - Chrám Duše