- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Červen 2011

Červenec 2011

30. června 2011 v 21:53 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa
Červenec 2011Je červenec, čas prázdnin, uvolnění, relaxace a všeho, co nás spojuje s oddychem.
Někdo nás musí mít nahoře velice rád a dal nám čas k zamyšlení a nedechnutí se k dalšímu .......
Připodobním to jakoby otec domlouval svému synu a říkal mu:
........ " Chlapče, co bylo to bylo, vše smažeme, uděláme za vším tlustou čáru a začneme odznova."

Nastává "klid zbraní", ale to neznamená, že se nic nebude dít.
Zpočátku rovnováha sil bude vyvážená a každá ze zúčastněných stran bude očekávat, jak se ta druhá strana zachová a co dalšího podnikne.
Tak a to je ten problém.
Syn v přemíře radosti, že je vše smazáno a zapomenuto se bude chtít snažit dokázat otci, že za to stojí. Přemíra snahy nás uvrhne opět do starých zajetých kolejí, kde vše, co budeme dokazovat bude zbytečné a marné. Proč? Z jednoho jediného důvodu. Budeme chtít dokázat za jakoukoli cenu, že jsme hodni postoupit do dalšího kola a v přemíře snahy a euforie nasekáme spoustu chyb. Ne, že bychom nebyli neponaučitelní, to ne ....... mnohé jsme pochopili a mnohé jsme oddálili, ale v zažitých zvycích, závislostech, lpění a předpokladech jsme uvrhnuti o krok zpět.
Může zde hrát roli také trochu pohodlnosti a letargie.
Však věci a situace, které víceméně očekáváme nenechají na sebe dlouho čekat. Poodhalím a předběhnu trochu čas a podíváme se na srpen.Živel vzduchu bude zápasit se živlem ohně a přináší to mnohé ztráty. Pro někoho ztráta může být opravdu ztrátou, ale v šiřším slova měřítku zde vypadá, že ztráty jsou sice bolestné, ale očišťující a regenerační. Srpen pro nás bude klíčovým do dalších měsíců....... to jen na okraj.

Však vraťme se k měsíci červenci.
To, co jsem psal o 28. červnu, že se mělo uskutečnit a neuskutečnilo se z důvodu odkladu ( ikdyž menší projevy těchto energetických sil se projevují nenadálým výpadkem elektřiny nebo nečekanými přívalovými dešti nebo enormním poklesem teplot ) projeví v plné síle, to znamená, že červenec je nová šance k regeneraci sil, vzbuzení a probuzení morální čistoty těla i duše, k velkému nádechu před tím, co je psáno v knize Osudu.
Věřím a toužebně si přeji by český člověk nalezl mír v duši, čistotu srdce a plodivou sílu myšlenek, protože ne nadarmo se české kotlině říká Bohemia, to znamená Bohem vyvolená.
Věřím Vám, sobě i tomu, co je nahoře, že nabytí zkušeností využijeme pro pozvednutí našeho ducha do vyšších sfér, kde již nic nebudeme předstírat .......
....... a budeme jednat dle morálních hodnot, které jsme si vytvořili.

Poodhalení mezníkového dne - 28.6. - II. 2011

29. června 2011 v 10:23 Zneklidňující dny do dne 21.12. 2012 - I.
Co se odehrálo či neodehrálo a hledání......proč!?


Sami dobře vidíte na výkladu, že první karta je NETEČNOST a hned za touto kartou je karta ZAMILOVANÍ (MILENCI).
Co to znamená, no jedině to, že Vás má někdo nahoře velice rád a miluje Vás.
Dal další šanci na přemýšlení, co vlastně chcete dokázat a jestli vaše učení a poučení je v současnosti dostačující.
Když se na to budu dívat JÁ, bez ohledu na výklad, tak budu říkat že nikoliv.
Karty, které jsou za nadějí a možností pochopení symboliky snů a vizí, jsou Princezna Disků a Královna Mečů......

Princezna Disků
je zde jako představitelka něčeho nového. Nové vidění skutečností, nové myšlení, symbolizuje také rovnováhu sil a vyváženou polaritu ku prospěchu daných věcí.

Karta Královna Mečů
zde představuje aspekt sama sebe a uvědomnění si, že lpět na svém pochopení světa nemusí být až takové jaké předpokládáte. Jde i o pokryteckou hru, či skrývání se za nějakou masku....

...ono to je nakonec dobré, budu hrát jejich hru abych nevybočoval, vždyď není tak špatně.......

Poukazuje také, a to podle mého výkladu a jak to cítím,
je odvaha se vzdát i za cenu bolesti toho co je pro Vás zkažené.

Karta SMILSTVÍ (ZKAŽENOSTI)
jasně ukazuje, že to co se odehrává nejen na povrchu, ale i pod povrchem není dobré.

Výsledek!?!!
Eso HOLÍ.....
....Oheň ve svém archetypu. Oheň jako energie která je buď ničivá nebo plodivá.
Je nen na člověku, zda tuto nabídnutou šanci příjme či nikoliv. Zda ji využije pro svou obrodu.

Jsem potěšen a velice rád, že se v tento den nic nestalo, však odehrálo se toho mnoho.
Moje kamarádka mi před tímto datumem napsala, že Jupiter nad Námi drží ochrannou ruku, měla pravdu.
Z dalších konzultací s mými kolegy a kamarády na toto klíčové datum,
ke chodilo mnoho informací a možností jak vše bude probíhat.
Názory více-méně korespondovaly s mým výkladem
a dostalo se mi té možnosti podívat se pod pokličku událostí.

Díky mé kamarádce se mi do ruky dostala informace a symbol, s kterým se s vámi podělím.


........cituji :

..........Důležitost
Opatrnost - jakoby mi "toto nepatřilo" - cítím silnou odtažitost až nedůvěru.
17631 - 18555 FL, 701 - 712 PA
Skryté informace nadále zůstávají skryté.
Červený vavřín na hlavách Označených - zatím zůstává beze změn.
Jedovaté vody proniknou do buněk Označených.

Na těchto územích se mohou projevit i rozsáhlejší poruchy elektrických zařízení
a především mohou kolabovat dálkové přenosy dat a informací.
Časoprostorové smyčky budou uzavřeny po dobu 312 - 812 dní.


Oblast okolo .......... je v současné době vysoce nestabilní.
Přeměňující.
Jemné přístroje mohou zaznamenat posun spodních desek hluboko pod povrchem
- až v hloubce 8 -30 km - 7. hladina spodních struktur.
Vystupují z větších hloubek Země Krystalické struktury,
které byly v klidu milióny let
a jen na velmi krátkou dobu byly aktivovány Vědomými Silami na Zemi.
Ale tato aktivace se udržela jen po velmi krátkou dobu - několik minut.

......pro toho kdo zná a ví!
........................................................
Co se tedy odehrálo!?

Z běžného a konzumního hlediska nic významného, jen Pražský arcibiskup D. Duka bude během mše dekorován "čestným a konventuálním velkokřížem", sluneční den s vysokou teplotou vzduchu.....prostě konzumní den jako každý...........

Z jiného pohledu dost významný...........
...........ODKLAD!!!

Jen pro ty, kteří si myslí, že jsem zaujatý či pomýlený.....
.........v inkriminovanou dobu jsem byl přítomen v epicentru dění.......
Byl bych jeden z prvních, kteří by toto vše pocítil na vlastní kůži....
.... strach jsem neměl, spíš naopak!!! Nechal jsem věci samovolně plynout a nezasahoval.......
....... škoda!!??


Poodhalení mezníkového dne - 28.6. 2011

17. června 2011 v 9:40 Zneklidňující dny do dne 21.12. 2012 - I.
Po menších editorských problémech.........

Den 28. 6. 2011
Pan Jindřich Paseka (známý lidový léčitel), který již bohužel není mezi námi, kdysi při svých vizích prohlásil............jednou a nebude to dlouho trvat, český národ pochopí, že to, jakým směrem se vyvíjí naše společnost není dobré. Těch upozornění bylo dostatek a teď je na řadě to co nás dělá člověkem. Přírodní síly pohnou Zemskou masou a teprv tehdy se češi postaví vedle sebe jako jedna velká rodina a budou řešit daný problém jednotně....a namaloval plánek místa, kde se ,,cosi,, odehraje....není to přesná citace slov pana Paseky, ale takto mně to přišlo......při jedné návštěvě pana R.Z., který osobně pana Paseku znal a kde jsme si povídali o možném projevení se sil přírody mi zdělil, že tuto vizi mám totožnou s p. Pasekou.
Nuž tedy to je na úvod a zde je poodhalení toho co se odehraje......
.....Již toho bylo dost a poctivost a morálka je pro nás vrchol pyramidy na který se jen díváme a ne a ne se k němu alespoň přiblížit.
Nastane tedy čas kdy Mars (oheň) se projeví ve své síle. Již nebude dělat kompromisy a bude pracovat na hmotné úrovni. Tím jak bude hýbat zemskou osou, stane se že tlak bude posunovat zemí ale i zeminou ve větším měřítku. Sesuvy půdy budou tak markantní a zničující, že odhalí vodní prameny a tu vodu, která se v podzemních prostorách hromadila.....takže, voda se k nám přivalí nejen v podobě silných přívalových dešťů ale i zespoda. To co sebou bude brát bude nenahraditelné....
Za další projev Marsu, bude Sluneční vítr, který nám nepřidá na nervové soustavě, spíš naopak. Následky na elektřině, mobilních sítích, internetu a el. spotřebičích si jistě dovedete představit.
Tímto nikoho nechci strašit, a ani nechci přivolávat katastrofy.......budu doufat, že se v tomto mýlím ( vždyď jsem jen člověk)!!
Schválně nepopisuji, kde se toto pro nás odehraje a to z důvodu abych nešířil případnou paniku.
Však vězte, že teprve tehdy, kdy čechovi hrozí nějaká ztráta či útlak....teprve tehdy je schopen udělat naprosto něco vyjímečného.
Český národ je požehnán a povolán probudit lidstvo z netečnosti, vzkřísit lidského ducha a pozdvihnout ho na vyšší úroveň.
Je však zapotřebí takovýchto ztrát!??
Není toho potřeba.......
Nikde na světě není tolik hradů a zámků, Jižní čechy mají unikát v J. Krčínovi a jeho revolučním vybudování rybníků, Morava má poklad pod nohama v podobě úrodné půdy, Šumava - kdy J. Váchal neocenitelným způsobem Šumavu vyjádřil jak slovem tak fotografiemi, kde i studené srdce zjihne, nikde na světě nemohou ukazovat své hlavní město jako Matku měst, kde Pražský hrad je největší hradní komplex na světě....mohl bych zde psát o Čechách a jejich božské kráse do nekonečna......
Jsme hrdí na to že jsme češi!?
Vážíme si toho, co nám naše vlast poskytuje....!?
Jakým způsobem jsme ji vděční a pečujeme o ní...!?
Vraťme se však k tomuto datumu ( i když o čem jsem psal není od věci...) a tím je 28.6. 2011.
S těmito sesuvy se odkryjí netušená místa a s tím spojená odhalená minulost.
Spisovatel L. Souček napsal knihu Tušení Světla, která nikdy nebyla vydaná, protože v ní popisoval přesné události věcí budoucích......kniha se ztratila při jeho neobjasněném úmrtí v roce 1978!!
Slovem na závěr bych chtěl upozornit......v tomto období necestujte na delší cesty, jak po zemi tak ve vzduchu, omezte své využívání elektřiny a sítí operátorů. Mějte při sobě dostatek pitné vody a nějaký zdroj ohně (sirky, zapalovač.....), nikdy nevíte kdy se vám to bude hodit.
Přál bych si, aby toto vše byla jen moje doměnka..........
Však, kdo ví......................................

V pražském podzemí .....

14. června 2011 v 7:48 Datumový mezník na den 4.4.2011 pro rok 2012
V Pražském podzemí.....
Docela nedávno, při spoustě ,,náhod,, se mi dostala do rukou věc, nad kterou si její majitel lámal hlavu co s tímto předmětem má dělat. Nebudu od věci, když řeknu, že mne tato věc zaujala. Jednalo se o ručně vyrobenou dýku. Přinesl mi ji do pracovny s tím, že se časem pro ni staví, že ať se podívám na její vznik a historii.
Její vznik jsem stanovil okolo roku 1941 a to v Praze. K jakému účelu byla vyrobena nasvědčoval latinský nápis na čepeli a rukojěť byla v podobě obtočeného hada kde patka nože tvořila koule.
V překladu tento latinský název je - JSEM MOCNÝ BEZ BOHA.
Věděl jsem, že mám v rukách magickou dýku, která byla vyrobena podle přísných pravidel určených k tkzv. ČERNÉ MŠI a k evokačnímu rituálu.
Její anima byla již nefunkční, proto jsem se zkusil napojit na její paměť.
Povedlo se a díky tomu jsem zjistil, že toto vše se odehrálo v jednom kostele na Starém městě.
Nebudu zveřejňovat ve kterém.
Několik lidí, včetně vydavatele tothoto časopisu Ve Hvězdách pana Romana Zahrádky, mělo tu možnost vidět a držet tuto dýku v ruce.
Proč o tom píši tak dopodrobna!?
To není totiž konec všech ,,náhod,,!
Majitel se pro ni po několika dnech vrátil a vyslechl moje zjištění. Naprosto s tím souhlasil, protože její původ a použití moc dobře znal od........jen nevěděl o který svatostánek se jednalo. Ne, nebude pokračovat v díle, které měla tato dýka za úkol. Zavřel jsem ji, je bez paměti a života. Dá se použít jen jako muzejní exponát.
Nicméně, poděkoval a nabídl mi za mou práci...........exkurzi do Pražského podzemí, kde má přístup.
Ano, zde si opět zahrála ,,náhoda,, zatočila se mi hlava a raději jsem se zeptal ještě jednou. Ne, slyšel jsem dobře, prohlídka Pražského podzemí, kam má tu možnost se podívat jen pár lidí.
Přijal jsem s nadšením, protože to co se okolo nás odehrává, ať je to odkrytý testament a jeho poselství či probouzení dávno zapomenutého učení Starých mistrů, má co dočinění s tím co bylo. A všichni moc dobře víme a uvědomujeme si, že bez pochopení minulosti, objasnění přítomnosti není budoucnost. Samozřejmně že je budoucnost, ale taková, jakou si ji postavíme dnes.
Nastala hodina H a já jsem nastoupil cestu po Pražském podzemí.
Nebudu popisovat dopodrobna cestu, nevím zda by to čtenáře zajímalo, protože je to monotonní cesta plná uliček, odboček a vstupních portálů.
Nicméně, jsem setupoval stále níž a níž až jsem se ocitl, nebudete tomu věřit, 60 metrů pod úrovní povrchu.
Ten pocit vám chci popsat. Je nezaměnitelný a to co jsem si v té hloubce a tmě prvotně uvědomil je pojem času.
Stál jsem před mohutnou zdí z dob krále Václava I. (1230-1253), kdy se začala budovat Praha.
Praha, jakou neznáme.
Tehdy nestál ještě Juditin most přes Vltavu, tehdy byla výsada rytířského stavu na prvním místě. Ta se však nedala koupit, nýbrž zasloužit a to jak na bitevním poli, tak hlavně čestností, skromností a hájením pravdy. Dnes se pravda dá koupit, protože mravní kodex zůstal asi tady dole, hluboko pod zemí, skrytý ve tmě zašlé slávy rytířského stavu.
Bušilo mne srdce nepopsatelnou vibrací a chodily mi neuvěřitelné obrazy dávných věků.
Promlouvaly ke mě stovky hlasů, míchala se tu latina, němčina, staročeština, čeština, jazyk kterému jsem nerozuměl a další a další, prostě babylon slov. Však i přes to, že jsem většině nerozuměl, mi v hlavě ve všech těchto jazycích křičelo jedno jediné slovo...............pomoc!!
Zprvu jsem si myslel, že se jedná o nějaké místo, kde se odehrávaly popravy nebo kde se odehrávaly ošklivé věci. Ne, nebylo tomu tak, stál jsem na místě, kde kdysi dávno zde stávala vstupní brána do města Prahy.
Proč tedy ke mě volali všicni o pomoc!? Nerozuměl jsem tomu!
Pochopil jsem, až když jsem se ocitl na rušné ulici, kde vládl shon a nervozita.
Dostal jsem od naší přítomnosti takovou facku, že jsem hned pochopil.
Čest, pravda, upřímnost, tvrdá práce, hrdost na řemeslo....to vše zůstalo dole.
Jak v dnešní době můžeme být na něco hrdí!?
Jak v dnešní době projevujeme úctu k našim předkům, kteří sebeodříkáním a někdy i krví budovali naše město k prosperitě a slávě!? Zapoměli jsme na ně a ještě víc.
Nemáme úctu, nejen k sobě ale i k jejim obětem.
Bez zaváhání, jediným rozhodnutím a jediným podpisem ničíme skvosty naší minulosti. Přehlížíme to, na čem je vybudované naše město a bez skrupulí ničíme a ničíme a ničíme!! Proto ke mě všechny ty hlasy volaly.............Pomoc!!
Tehdy, když se objevil ranhojič, bylinkářka či někdo kdo uměl předvídat budoucnost, byl buď všemocnou církví odstraněn, nebo při nejlepším vyhnán z města.
Tehdy se lidé těchto lidí buď báli (protože jsou spolčeni s ďáblem, neboť bůh je jediným kdo léčí, dává nebo bere život) a nebo je po setmění navštěvovali.
Ten kdo směl toto řemeslo bylinkářky či ranhojiče provozovat byl jediný člověk a tím byl kat.
Dnes v současnosti je katem každý kdo dává na odiv své propůjčené možnosti a klamnými sliby se vtírá do přízně. Tehdy se reklama neprovozovala a jen ústní doporučení stačilo. Dnes bez reklamy (ať je jakkákoli) nikdo nic neudělá a nevybíravým způsobem nás ovlivňuje.
Co tedy mám říci těm, kteří se ze tmy dávných věků dívají na naše činy!?
Nevím, nemohu se jim ani podívat do očí, protože stud a vina mi v tom brání.
Sliby, které bych jim dal by byla lež a pravda by se nenávratně ztratila v sutinách zdí, které pro nás vybudovaly generace před námi.
Můžeme společně budovat budoucnost na základech bez klamu a lží, předsudků a netečnosti.
Vybudovat společnost, která staví na odkazu předků, odkazu, který je podepsán krví a na pravdě, kterou jsme někde potratili.
Jedno vám mohu říci!! Již není mnoho času............!!

podzemí vydává i své poklady.....


Červen 2011

2. června 2011 v 23:29 Věštba na rok 2011 dle iniciace Crata-Repoa
Červen 2011
V předpovědi na měsíc červen bych na úvod citoval pasáž z Bible, kde se praví: "Blahoslaveni duchem nechť jsou pochváleni, neboť jejich je Království nebeské."
Proč v úvodu o tomto píši? Hned pochopíte......
To, co pro nás připravil měsíc červen, je pro nás poslední zkouškou v pochopení, co vlastně chceme a kam jdeme. To, co nazýváme v různých zeměpisných šířkách jmény jako je Bůh, Universum, Allah, Buddha, Krišna, já to nazývám Univerzální princip bytí.
Tento prapočátek všeho nám v měsíci červnu naservíruje dost kruté a zničující zkoušky. Lituji těch, kteří nepochopili dané signály, které předcházely tomuto měsíci.
Zde již jde do tuhého.
Každý jednotlivec, mě nevyjímaje, se konečně musí postavit čelem k tomu, k čemu je předurčen. Každý ve skrytu duše ví, co má dělat, jak má jednat, jak má pracovat a jak čelit jak k životním výhrám tak i prohrám.
Pamatujte si, že ne každá výhra je vítězství a ne každá prohra je konečná.
Pamatujte si, že marnost je marnost, ale nic není marnost.
Marnost je jedině tehdy, když podlehneme pozlátku spokojenosti a necháme se ukolébat v loďce na vlnách..... Však tyto vlny jsou na řece Styx, která vede do podsvětí.
Proto nezapomeňte na pádla, když jdete plout, abyste se nestali součástí proudu, který unáší bezduché do říše zapomnění. Proto s rozumem a moudrostí včas použijte pádla, abyste se z proudu povšechnosti vymanili.

Oba dva principy nás mají postavit čelem k daným výzvám.
Připomeneme-li si starý dávný příběh o městech Sodoma a Gomora, kde lid podlehl zhýralosti, lžím, předsudkům, sobectví, nemravnosti a poživačnosti. Kde obžerství bylo znakem blahobytu, kde bez skrupulí okrádal jeden druhého a ještě se s tím chlubil. Takováto situace nyní panuje mezi námi. Je již na čase tomuto udělat přítrž, však nezáleží na našem okolí, záleží pouze a jen na nás. Uvědomíme-li si jaké hodnoty člověk ztratil, to znamená, že ztratil čestnost, mravnost, cnost a lásku.
V tomto měsíci je jen na nás na kterou stranu se přikloníme. Ti, kteří se přikloní k odkazu člověka sice nebudou mít jednoduchou cestu, ale konečné vítězství a štěstí vynahradí veškeré ztráty, které na cestě utrpí. Ti, kteří se přikloní k zavrhnutí člověka budou mít spokojenou samolibou cestu, však konec ....... nechci ani domýšlet.
Proto v měsíci červnu se připravte na tvrdou zkoušku Vašeho srdce, duše a moudrosti.
Jsem optimista a věřím, že mnozí pochopí smysl, co je vlastně život a podstoupí, ikdyž někdy nelehké zkoušky, protože ví, že Království nebeské má na dosah a bude blahoslaven.
Je mi líto těch, kteří nepochopí......