- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Říjen 2011

.... a čas se nemilosrdně krátí...

23. října 2011 v 9:33 Zneklidňující dny do dne 21.12. 2012 - I.
.... A čas se nemilosrdně krátí k bodu ,, Z ,,......

co máte udělat - udělejte...........
co máte vykonat - vykonejte...
co máte změnit - změnte......

.......protože čas vyměřený pro Nás se neůprosně krátí a poté bude již nemožné cokoli změnit.......


Fátimské zjevení......

13. října 2011 v 8:47 13. říjen - Fátimské zjevení
Psal se rok 1917 a den 13. říjen.................... a tisíce lidí spatřili zázrak zjevení.....

...........Lucia Santos a papež Jan Pavel II.................co se skrývá v třetím Fatimském proroctví???

.........................existují náznaky, že církev vědomě i nadále zatajuje podstat­nou část pravdy. Existuje prý totiž zdokumentovaný rozhovor s papežem Janem Pavlem II., když v roce 1980 na­vštívil západoněmecké město Fulda, a který je s nynějším oficiálním prohlášením v naprostém rozporu. Zde je jeho text:

"Pro složitý obsah a v zájmu toho, aby jistá velmoc nebyla podnícena k jistým činům, dali všichni dosavadní držitelé Petrova stolce přednost diplomatické formulaci třetí části fatimského poselství. Každému křesťanovi by, ale mělo postačit, že tam je možno číst, že oceány zalijí celé světadíly, a že milióny lidí budou v několika minutách odvolány z tohoto života. Pak by už skutečně neměli toužit po zveřejnění tohoto tajemství. Mnozí ho chtějí znát jen z touhy po senzaci. Přitom však zapomínají, že znalost znamená také odpovědnost. Je nebez­pečné, když současně nemají zájem nic udělat, neboť říkají, že zlu se stejně nedá zabránit... Církev se musí při­pravit na velké zkoušky. Ty po nás mohou žádat dokonce i nasazení vlastního života pro Krista, a naprostou od­danost Kristu. Mohou být zmírněny modlitbou, ale nemohou již být odvráceny, neboť jen tak může dojít k opravdové obnově církve."
Říjen 2011

1. října 2011 v 8:28 Věštba na rok 2010 podle CRATA-REPOA z.s.e.m. a tarotu A.CROWLEY - KAAR-
Říjen 2011


....... Na úvod bych měl napsat,
že v tomto prvním vydání Tothova Tarotu od
Aleistera Crowleyho,
je o dvě karty více, než v nových vydáních a to o dva Mágy.

Jedná se o karty Mág Bílý a Mág Černý.

Co jednotlivé názvy Mágů perzonifikují, je nasnadě ........
....to jen na úvod, protože se ve výkladu na měsíc říjen se Mág černý objevil.......

Takže, zde je již výklad na měsíc říjen 2011.......


Měsíc říjen nás donutí přemýšlet o našem upevnění ve svém Já, upevnění a uvědomění si postavení své rodiny, svého domova a všeho, co se nás týká osobně.
Konečně po dlouhých měsících začneme racionálně uvažovat a budeme stavět vše na úrovni logiky. Vše, co se bude týkat naší rodiny i našeho Já, je jako pomyslný hrad obklopený vodním příkopem.
Protože aspekt vody v tomto měsíci nám přináší informace, které nás budou ovlivňovat do dalších let. Proto mějte napaměti, že ne všechny Vám nabízené možnosti ,ať už se jedná o výhodné půjčky, úvěry, neuvěřitelné slevy, prostě vše, čím se nás snaží okolní vlivy zatáhnout do závislostí a područí.
Vše, co se jeví jako úžasné, neuvěřitelné či zázračné a usnadňující nám nést břemeno, které s sebou všichni vláčíme, je ve své podstatě slunce, které nás oslnilo a vůbec nevnímáme, že slunce nás spaluje až na troud.
Jak jsem již psal v Apokalypse v Zjevení sv. Jana vše, co nám půjde na ruku je prodloužená ruka "černého mága". Pro upřesnění, co vlastně černý mág personifikuje, je cituji: …...... umíněné a sobecké zájmy a způsoby je možno kdykoliv rozpoznat a upustit od nich, rozhodni se pro upřímnost a rozvíjej v sobě schopnost zkoumavého nahlížení do nitra. Protože rozhodnutí nebo skutky, jenž nejsou v souladu s božskou jednotou, nemohou vést nikdy ku prospěchu všech zúčastněných včetně tebe ….... .
Proto přistupujte ke všem vlivům, které k Vám budou přicházet jako matka, která je moudrá ve vychovávání svých dětí pro jejich vnitřní a vnější bohatství. Určitě nechcete být jako ta matka, která se nestará o svou rodinu, která posléze zanikne.

Víte, velice mnoho lidí, které oslovujete při cestě za poznáním, tzn. lidi duchovně pracující a nabízející Vám to teplo slunce, nejsou vedeni svou vírou v jednotu a bohužel jsou vedeni tou temnou stranou k ovládnutí Vás, Vašeho okolí, ovládnutí mas pro svůj záměr.
Velice všichni dobře víte, že se blíží rozhodující střet mezi tzv. Dobrem a Zlem.
Tito lidé, kteří Vás ovládají svým "umem", není nic jiného než područí. Proto v měsíci říjnu uvažujte logicky a otevřete oči pro vnímání, kdo to s Vámi myslí dobře (stále Vás kárá a upozorňuje na Vaše chyby, což se mnohým samozřejmě nelíbí) a nebo ti, kteří Vám pokrytecky pochlebují a říkají jak jste dobří, jak vše bude krásné, protože nad Vámi bdí Váš Anděl strážný a umožňují Vám pod jejich vedení osobní růst.
Poslední karta, která je ve výkladu na měsíc říjen je soud. Já tuto kartu nepovažuji jen za soud, nýbrž za dvojí "duchovní" svět, kde matka MAAT ochraňuje ten svět, který nám byl dán.
Však jak tento duchovní svět naplníme je naše volba a náš soud.

Proto na závěr bych Vám doporučil ukotvit své Já v říši duše, aby logické uvažování bylo v souladu s jednotou bytí, protože člověk je tím, co vkládá do svých myšlenek.

Proto využijte ten čas, který Vám byl dán a uskutečněte to, co potřebujete protože "poté" je již pozdě.