- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Leden 2012

Leden 2012 dle Zodiaku a běžného měsíce....

7. ledna 2012 v 9:30 | Solis Templ - Šakl Ihram |  3 - Rok 2012 dle Zodiaku a dle běžných měsíců
L E D E N 2012

Dle Zodiaku........Dle běžného měsíce..............

.....video v realizaci (editor)

Podle karet...........

Bujaré oslavy příchodu Nového roku i Novoroční projev našeho prezidenta V. Klause nám ještě zní v uších a všichni si uvědomujeme že jsme vstoupili na pole nezorané roku 2012.
Všichni čekáme co nám tento rok přinese a hlavně plni očekávání závěr roku.
Však, jsme teprve na začátku, proto se dívejme na naše pole, které je zasněžené a čeká co s ním uděláme.
V měsíci Lednu, stojíme na kraji tohoto pole a plni předsevzetí, které stejně za pár dní zapomeneme,
že se dáme do díla.
Stojíme a máme ruce v bok. Dumáme a kombinujeme, jaká cesta je pro nás ta nejschůdnější, abychom se co nejméně umazali a nenachladili se, protože to tady ten vítr nějak profukuje.
Je nám zima a tak raději odkráčíme domů, kde je přeci jenom vlídněji a teplo.
Při příchodu domů, jsme zjistili, že až tak příjemně nám tu není..
..taky si musíme zatopit a uvařit čaj či svařák, no jo, ale jsme na to sami,
protože zbytek rodiny čeká, že to udělá ten druhý....
..a v tu chvíli se zdravě naštveme a řekneme si..
..tak hele já teda pro to něco udělám, ale vy ostatní nanosíte dříví do kamen, natočíte vodu do konvice a atd, prostě začnete řídit domácnost tak jak je potřeba aby fungovala a vy se mohli vrátit do tepla,pocitu bezpečí a náručiplné lásky a něhy.
Ale co s tím polem, není to podobnost čistě náhodná!?
Je a jak je!!
Vrátíme se k tomu našemu zasněženému poli s pocitem a odhodláním......
......tak a tady si udělám lán pole, kde mě pšenka pokvete!!
A pustíme se do vykolíkování svého prostoru, kam mohu a kam ne, spočítám si, kolik osiva bych měl pořídit, prostě začnu plánovat a stavět na tom bouchnutí do stolu, že už nebudu jen přihlížet a spoléhat na druhé,
......................ale že mým startem budu pro ostatní příkladem
a budou se taky pomalu a jistě hýbat a dělat něco nejen pro sebe ale i pro okolí.
Takže bych nazval a pojmenoval Leden měsícem
ROZHODNUTÍ


Mé vidění a pochopení V. Havla

4. ledna 2012 v 17:40 6a - Moje postřehy a úvahy na současnost.......

Lidé přicházejí a odcházejí, je to zákonitost života a jeho koloběhu. Je to zákonitost, která je neměnná.
Od počátku věků se však v určité době a čase vyskytnou lidé,
kteří pohnou dějinami, a jejich jména se nesmazatelně vryjou do knihy velikánů lidstva.

Někteří upadnou v zapomění a ztratí se ve víru událostí, a někteří vykonají něco tak velikého nebo vznešeného, že jejich odkaz k nám hovoří do dnešních dnů.

Václav Havel, kdo to byl? Jaký to byl vlastně člověk? Jaká duše se v něm vlastně projevila!?

To jsou otázky, které mě oslovili při sledování průběhu jeho pohřbu a celého dění okolo tohoto aktu.
Víte, já jsem nějak V. Havla nemusel, byl jsem sice rád a spokojen, když se stal naším prezidentem, ale na druhé straně jsem mu měl za zlé jeho neuvážená rozhodnutí, co se týče amnestie po jeho inauguraci, vstup do NATO, umožnění vstupu investorů ze zahraničí (částečné rozprodání nemovitostí cizincům viz Karlovy Vary) a hlavně začlenění Čech do Evropské unie.
Byl jsem na něj naštvaný, ale respektoval jsem jeho rozhodnutí.
Jeho peripetie se zdravím jsem vnímal jen jako zprávy a nijak jsem se nad tím nepozastavoval.
Však co se nestalo. On odešel a já jsem ho teprve po jeho smrti začal vnímat a chápat.
Jeho prosazované heslo ,,Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí,, , které bylo symbolem Sametové revoluce začalo mít smysl paradoxně po jeho smrti.
Přiznám se, že jsem ho vnímal spíš jako politika než jako člověka a to člověka naivního.
Nyní ho chápu jako člověka, ale na míle vzdálené naivitě včetně jeho lidskosti v politickém dění.
On tu musel být, on musel nám všem ukázat tu lidskost, on musel na tuto dobu zde být, aby ukázal nejen nám čechům, že jsme češi, ale celému světu, že to jde utvořit a chápat taky jinak.
Jeho duch a jeho projevení je hodnotným odkazem pro nás všechny.
Je škoda, že jsem nepochopil jeho dílo za jeho života, ale jsem vděčný za to, že jsem ho pochopil po jeho smrti.
Čekal jsem na Zádušní mši a na projevy nad jeho rakví.
Nečekal jsem však svou osobní účast.
Projevy byly osobní i státnické, však jen jeden lidský a plný emocí.

A tím byl projev Karla Schwarzenberga.

Budu citovat čát projevu, která objasnila V. Havla jako velikána dějin......

.......,,Václav Havel ovšem věděl, že slovo pravda má i značně zúžený smysl.
Věděl také, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu,
tak je to příčina sváru, ba nesnášenlivosti.
Proto jeho heslo bylo - Pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého,
pravdě jiných.
To je ta láska, která nás též vede k pokoře, čímž Václav Havel předčil nás všechny.
To je hluboký smysl hesla - Pravda a láska, kterému se lidé mnohdy vysmívali a velmi mu ho vyčítali.
Přesto je to podstata lidského boje.
My všichni víme, že tento boj bude trvat po celou existenci lidstva. My víme, že ten boj o lásku a pravdu nesmíme nikdy vzdát,,......

Proto, nyní v dnešní dramatické době nebudu smutnit nad jeho odchodem,
protože příchod a odchod je koloběh života,
budu s úctou a pokorou slavit zrození projevení jeho myšlenky o Pravdě a lásce v našem materiálním světě.
Proto se připojuji ke Karlu Schwarzenbergovi a k jeho závěru projevu...

Pane prezidente Havle, za pravdu a lásku budeme nadále bojovat. Neustaneme. Můžete se na nás spolehnout....
..........a já dodávám Děkuji za otevření srdce.


Vítejte v roce 2012 ....

2. ledna 2012 v 9:52 Vítejte v roce 2012
Vítejte v roce 2012 .....

.......v roce utváření hodnoty principu, kde se navracíme k základním hodnotám pro budoucnost nejen Naší, ale hlavně pro Naše budoucí pokolení.

Pojďme tedy spolu se mnou utvářet Svět projevený i neprojevený....

Bude to tvrdá práce podívat se zpříma do očí tomu co je pro Nás škodlivé a nikam nás neposouvá, protože co jsme si doposud mysleli, že je pro nás to nejlepší bude překvapivě na straně druhé, která je to nejhorší v lidském rozhodování a úsudku a čemu mnozí podlehli.

Odklonit se a vzdát se tohoto škodlivého působení, bude opravdu mnohé hodně bolet.

Pojďme tedy odhalovávat a pojmenovávat v letošním roce ty, kteří okolo sebe šíří aureolu falešných avatárů a mesiášů.

Solis Templ - Chrám duše