- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Březen 2012

Chotěboř 2012 - projevy

19. března 2012 v 9:15
Chotěboř - místo, kde se setkali lidé a bytosti, kteří po klikatých cestách svého osudu, však v přímé linii záměru a poslání vytvořili základní kámen archaických základů - Velkého Kruhu Vědomí, pro další vývoj a uskutečnění při transformaci.

......ten kdo VÍ - pochopí, ten kdo hledá - pozná, ten kdo nevěří - nezná a nepochopí.....

................
..........................................................................................................................................................................................

Duben 2012 dle Zodiaku a běžného měsíce.....

14. března 2012 v 9:25 3 - Rok 2012 dle Zodiaku a dle běžných měsíců
DUBEN

dle Zodiaku.......


dle běžného měsíce......

A již tu máme Duben, ve kterém se začínat vše zelenat, jaro začíná rašit nejen v přirodě,
ale začíná se probouzet i v nás.
Tak jak sluníčko nabírá na síle, nabíráme na síle i my.
Do našich domovů vnášíme čerstvý vítr a tmavé kouty nejen našich domovů, ale i naší mysli
se rozjasňují v novém očekávání k uskutečnění našich plánů.
Sice naše rodiny a nejbližší okolí nám budou dávat dosti hlasitě najevo, že tu jsou a nemalé problémy nastanou. Hlavně naše potomstvo nám ukazuje, že i oni jsou právoplatnými členy našeho života
a vydobíjejí si svoje místo vedle nás.
Bude záležet na nás, zda je již konečně začneme respektovat a nebo jim dáme najevo svou nadřazenost.
Ono totiž, když se podíváme, co jsme vše zvládli na tom našem poli, zjistíme, že i názory a rady našich synů a dcer nejsou zase až tak špatné a dovolíme jim spoluúčast na vytváření a zhodnocení toho našeho pole.
Protože když se poohlédneme zpět na počáteční měsíce, zjistíme, že jsme na to byli sami a jsme poměrně unaveni a pomalinku vyčerpáni tím věčním Já.
Jestliže se vymaníme z toho našeho usurpátorství a umožníme projevit se ostatním, pochopíme v budoucnu,
že jsme udělali jedině dobře.
Již nebudeme vyhánět i toho polního zajíce z našich polí a budeme se radovat spolu s nimi, že je radost žít.
Ono sice je hezké a pohodlné mít vše v pomyslném vlastnictví a majetnictví, ale nepřináší nám to žádné uspokojení a máme tendenci a chuť se o toto bohatství podělit s ostatními.
Proto měsíc Duben je měsícem ZMĚNY.