- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Prosinec 2012

Novoroční přání 2013

29. prosince 2012 v 21:37 | Solis Templ

Novoroční přání pro rok 2013
-----------------------------------------------------------


Děkuji Všem, kteří ať už pravidelně či nepravidelně navštěvují a čtou můj blog.

Děkuji všem, kteří má slova berou vážně a ať už i jen trošičku nad nimi přemýšleli či dokonce se podle nich řídili.

Děkuji i těm, kteří odsuzují má slova, mé vhledy, prognozy či věštby a mou osobu.

Protože bez těchto osob bych nebyl tím čím jsem dnes

Děkuji

Jsou to mé náhledy na vývoj a stav člověka ku pochopení souvstažností mezi naším světem
a světem spirituelním.

Jsem velice potěšen, že má slova (i když jsou psaná) dopadají jako kapky deště na rozpálenou zem
a zkrápějí semínka rostlin aby mohla vyrůst v silný les.....

Děkuji

Krátký Luděk
- Solis Templ - Chrám duše -

- čas epagomeny - den IV.

26. prosince 2012 v 8:22 | Solis Templ |  Dny - E P A G O M E N Y - 5 dní temnoty


DNY EPAGOMENY - DNY TEMNOTY

DEN - IV.
Den čtvrtý.....

V tento den se bohyně Eset a její pomosník Anubis
vydávají na cestu, k nalezení dalšík kusů Usirevova těla a jeho atributů.
Jejich cesta sje zavedla do říše Vzduchu.
Tělo Usireva, je již sestaveno a má tvar i podobu.
Bohyně Eset vydala ze sebe veškeré síly k nalezení všech krystalů, které patřili mrtvému bratrovi.
Všechny krystaly, včetně nalezeného krystalu Vzduchu, který zapečetila, jsou již nalezeny!
Jsou vsazeny do koruny a vloženy na hlavu boha Usireva.
Však na co bohyni Eset a Anubisovi chybí síly je vdechnout tělu život.
Všichni zůčastnění mají sílu a moc sestavovat a tvořit,
však nemají tu moc
oživovat již mrtvé a nehybné.
Proto se již jen Bohyně Eset vydává s tělem Usireva na vrchol pyramidy zvané Ben-ben,
kde žádá stvořitele všeho živého i mrtvého,
boha RA
k vdechnutí života projeveného v sestaveném těle boha Usireva.
Dává zde slib a zpečeťuje smlouvu.
Zavazuje se dobrovolně, že pojme za manžela svého bratra Usireva
a zplodí spolu dítě.
Dítě, kterému dají jmého Hor.
Tak se stalo, tak bylo napsáno ve Smaragdové desce.
Zde se odhaluje tajemství života a odhalují veškerá mysteria.
Oživení a zmrtvýchvstání, je známo
nejen v příběhu Ježíše z Nazaretu, ale i v saracenských příbězích a mysteriích.
My jsme toto pojali z hlediska západní kultury a hermetizmu.

K vdechnutí života se odehraje dnes v noci (z 25.12. 2012 na 26.12. 2012),
při vyvrcholení a ztvrzení smlouvy.

S kým se vlastně podepisuje a ztrvrzuje tato smlouva!?

S něčím či někým kdo vládne, nebo se sebou samým....................!!?????

Solis Templ

Vyvrcholení transformace a "konce času"
na stránce -

- epagomena - den V. - vrchol


- čas epagomeny - den III.

23. prosince 2012 v 8:22 | Solis Templ |  Dny - E P A G O M E N Y - 5 dní temnotySVÁTEK NESVÁTEK, DAL JSEM SLIB, KTERÝ JE MOU POVINNOSTÍ DODRŽET.
JE OPRAVDU JEDNO, JESTLI SI NĚKDO O MÉ OSOBĚ UDĚLÁ JAKÝKOLI ÚSUDEK.
JE TO PRO VÁS, O POCHOPENÍ DĚJE, KTERÝ JEŠTĚ NENÍ U KONCE......
JÁ JSEM PŘIPRAVENÝ AŤ SE BUDE ODEHRÁVAT COKOLI . . . .

Je Štědrý den a já Vám přeji klidné prožití Vánočních svátků za zpěvu andělíčků
... pokoj lidem dobré vůle .....
a za svitu komety zvěstující příchod spasitele Ježíše z Nazaretu
vám přeji mír v duši a lásku v srdci.
Luděk Krátký
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNY EPAGOMENY - DNY TEMNOTY

DEN - III.


Pokračujme v našem mysteriu znovuzrození v jiném příběhu s jinými aktéry,
ale o to víc symbolicky znázorňující průběh obnovení člověka v jeho myšlení a vidění věcí souvisejících!!
Bohyně Eset a Anubis, jsou již den na cestě,
kde pozbírali jednotlivé kusy krystalu z koruny mrtvého Usireva.
Dnes naleznou další kusy krystalů z koruny usireva.
Naleznou krystaly Vody a Země,
které zapečetí ve své podstatě.
Vše nalezené odnášejí do výhně a tam veškeré doposud nalezené atributy vloží do
nádoby, kde vytvoří
nové tělo boha Usireva.
Práce je to nelehká a nadlidská.
Jednotlivé střepy krystalů již mění svou starou podobu
a mísí se v jednotu.
Jednota v našem příběhu je splynutí s podstatou stvoření.
Však, co chybí tomuto stvořenému, je život.
Eset a Anubis stvořili tělo a hmotu.
Stvořili dokonalé dílo v jeho projevu a hmotě, ne však v jeho projevu života.
To co se dnes odehrává je více než podstatné a důležité.
Protože,
jakou formu a podobu tělu (hmota) dnes dáme,
tak již se nedá nic měnit
a zůstane stvořeno po staletí a tisíciletí......

BUĎTE DNES TVOŘITELI NANEJVÝŠ ZODPOVĚDNÝMI A MOUDRÝNI......

Solis Templ


- čas epagomeny - den II.

23. prosince 2012 v 7:48 | Solis Templ |  Dny - E P A G O M E N Y - 5 dní temnoty


DNY EPAGOMENY - DNY TEMNOTY

DEN - II.


Žal, nad ztrátou svého bratra Usireva, dává najevo bohyně Eset svými slzami,
které zkrápějí projevený Svět.
Bolest a smutek je patrný vůkol.
Nikdo ji nevidí, neslyší .......
Však, díky blížícímu se Štědrému dni (křesťanství) a narození Ježíše z Nazaretu,
se bohužel člověk pachtí nad posledním nákupem,
aby se v hojnosti a obžerství prohýbal stůl pod nánosy jídel,
aby se s funěním odvalil k Vánočnímu stromku,
kde si bude dokazovat, jak štědrý je Ježíšek....

Vánoční svátky jsou o pokoře, soucitu, naslouchání,
pochopení, skromnosti a dalších atributech,
které jsme zapomněli......

....zapomněli, nebo si je člověk nechce přiznat'??

Nicméně, Eset truchlí nad smrtí Usireva a její slzy zkrápějí zem...
Když se na ní podíváme zblízka, spatříme zkroucenou tvář žalem a rudé oči od slz,
však co ještě spatříme, je to,
že v jejím srdci se začíná
rodit záměr oživit svého bratra!
Proto vedle ní, stojí Anubis a spolu jsou odhodláni na cestu.
Oheň a síla, jí dodává moc tvořit a vytvářet.
Za svitu louče Luny, se vydává hledat kusy krystalu z koruny boha Usireva,
který pro něj znamená atribut moci a síly.
Dnes ho tedy i přes smutek najde a
zapečetí v Ohni.
Železo, z kterého se skládá nový život,
je ještě studené a neforemné.
Však pec, v které se zrodí nový život se již roztápí na správnou teplotu k tavbě!!
Dnes je tedy den smutku nad ztrátou a v nalezení odholání.
Den, kdy se pečetním prstenem
tvrdí smlouva k probuzení......

Solis Templ

- čas epagomeny - den I.

22. prosince 2012 v 8:56 | Solis Templ |  Dny - E P A G O M E N Y - 5 dní temnoty


DOBA EPAGOMENY - DNY TEMNOTY -

DEN I.
Tak a máme to za sebou.
Žádný asteroid nespadl, žádné potopy, nepřistálo ani očerávané UFO,
prostě nic!!
Jaké zklamání!!
Jsem zvědavý co teď ti, kteří si vybudovali svá podzemní sídla,
nashromáždili hektolitry pitné vody a nezměrné zásoby jídla!!
Jsme šťastní, že se nic opravdu nestalo!
No, jak myslíte.

Zrovna jsem se díval na ranní zprávy v Tv,
a tam lidé, kteří navštívili Myské památky a další vyhlášená Apokalyptická místa,
popisovali své zážitky jak se realita změnila v hustou mlhu a od té doby vidí vše jak opravdu vypadá..........

To se máme na co teda opravdu těšit!!!

Nicméně, vládce Seth,
(byl bohem pouště, moře a bouře, války, temnoty a rovněž pán chaosu)
pozval na dnešní hostinu vládce a svého bratra Usireva
(bůh plodnosti, úrody a současně bohem zemřelých a králem podsvětní říše)
a
vládkyni, svou sestru Eset
(bohyně spravedlnosti, plodnosti, věrnosti, cnosti)
na hostinu k oslavě upevnění rodinného svazku.
Seth, který byl závistivý a dožadoval se sňatku s Eset, vymyslel plán, jak zabít svého bratra Usireva.
Hostina byla v plném proudu, když Seth z nenadání skočil na Usireva a v návalu zášti a vzteku ho usmrtil.
Holýma rukama roztrhal jeho tělo.
Eset uprchla a schovala se v temných zákoutích paláce Setha.
Sledovala, jak Seth kousky těla bratra sezbíral
a vydal se je rozházet po celém Egyptě.
Jednotlivé kusy,
zapečetil
pečetí -

živlem Země
živlem Vody
živlem Vzduchu
živlem Ohně

Dnes je tedy první den zrady nad vlastním já,
Den, kdy nepochopený princip ukončení času
z člověka dělá nebezpečnou šelmu!
Opilost sebestřednosti, vytváří v myšlenkách bludné představy a pocit nedotknutelnosti.
Temnota, zahalí mysl člověka a bude jednat neuváženě.
Ve chvíli, kdy si člověk myslí, že je vše v pořádku a nic ho nemůže zaskočit,
tak v tu chvíli, je ztracen, protože netuší a ani nepředpokládá,
že může být zrazen a usmrcen.
Slavte neuskutečněnou Apokalypsu!
Veselte se a zpívejte oslavné písně, pijte co hrdlo ráčí,
užívejte si vítězství......

Já slavit nebudu, protože v tomto tkví záludnost okamžiku a popření sebe sama!
Já pět dní budu poznávat co se bude dít, abych byl nezaskočen a připraven!!
Na co !?

Na největší mysterium života, které lze v současném životě poznat a být u toho!!
Další příležitost bych měl opět až za 26000 let.................
A jak jste na tom Vy!?

Solis Templ

den 21.prosinec 2012 - "konec času"

20. prosince 2012 v 9:31 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

- DEN 21.PROSINEC 2012 -

zbývá 1/2 dne do naplnění
" KONCE ČASU "

Výklad z pohledu člověka

Tak!
A je to opravdu zde.
NIC A NIKDO NA TOMTO FAKTU UŽ NEZMĚNÍ!!
No a co člověk!? Jak se s tímto faktem srovnal!?
Nesrovnal, jen stále předvídá všemožné scénáře a hltá jakoukoli zmínku, co se stane a jak se má chovat.
Přes všechna upozornění a varování, že se vůbec nic nestane, je rozklepaný jak malý ratlík,
na kterého štěká velký pes!
Je podrážděný, nervozní, arogantní, pesimistický, nostalgický
a hraje hru, že se vůbec nic neděje a vše je v pořádku.
No jak myslýš člověče, jen ti prozradím ten fakt,
že nahráváš druhé straně!
Straně porážky a prohry!
Peklo se otevírá vůkol a ty si myslíš, že je to ráj!!
Plodivá a nezměrná síla zhouby,
se dere na povrch a jako sémě zkázy svým dechem otravuje vše živé!!
Dnes vám řeknu a prozradím ten fakt, na který jistě budete nazírat špatně!
Mnozí mne odsoudí, ale přesto to řeknu!

ČLOVĚK (myšleno jako celek) TO NEZVLÁDL A NEPOCHOPIL

To co se bude odehrávat další roky, pro člověka bude spíš otroctví než jakkýkoli růst.
Všemožné esoterické školy, univerzity, akademie, kurzy, školení a já nevím co ještě
člověk vymyslí k šíření svých záměrů
...budou učit a produkovat úplně to samé jako před deseti, pěti lety.
To co učily letos i před několika dny,
bude stejné i do budoucna!!
Nemají vůbec představu o tom co se odehrává a co se odehraje.
Veškerá struktura je jiná a bude jiná!!
Vždyď právě o tomto tento konec času přece byl!!!!!!!!!!!!
O jiném pohledu a chápání člověka směrem nahoru ale i dolu!!

Proto, za sebe a pouze jen za sebe, od ledna otevírám
- EZOTERICKOU POLIKLINIKU -
s první pomocí a ambulantní péčí........


Výklad z pohledu Univerza

Univerzum si přálo a fandilo člověku celou dobu,
a proto mu dlouhá léta dávalo signály a pomocnou ruku k zvládnutí této odcházející éry.
Tolikrát člověka varovalo, tolikrát kleplo přes prsty!
Mnohokrát dalo možnost a příležitost mnohým dotknout se jeho samotného,
vniknout do jeho podstaty a nahlédnout do jeho myšlenek.....
..... je smutné, protože ho nebylo vyslyšeno natož pochopeno!!
Tolik příležitostí člověk dostal.... a copak s tím člověk asi udělal!??
Využil a zneužil pro svou hamižnou potřebu veškeré mu svěřené dary a schopnosti.
Pro pocit moci, pocit nepostradatelnosti, pocit nadřanzenosti, pocit moudrosti.......
...... co si asi myslíte že Univerzum, které prošlo transformací s tímto faktem asi udělá!!?
Je jedno přísloví ..... nové koště dobře mete ......
Zde si vytvořte ve své fantazii cokoli a bude to skutečnost!!!!


Výklad z pohledu Transformace

K tomuto faktu nemám cokoli napsat a cokoli vysvětlovat.

Ten nejkrásnější a největší cit, který je ve Všehomíru obsažen nám byl dán v šanc!!
Opravdu je vše stvořené schopno pocítit a vnímat tento cit!?
Láska není dogmaticky někoho či něco vlastnit pro svou potřebu!!
Láska je zadarmo a je všudypřítomna!!!!
Prosím, uchopme jí opravdu tak jak si zaslouží a jak nám je poskytována!!!!
PROSÍM!!!!


Očekávané je přítomno v projevení příčiny


Bod a hodina - 12 hodin 11 minut -
konce času - začátek nového času


Jak příznačná karta se vyloupla z výkladu.
Snad ani jiná karta než eso HOLÍ zde nemůže být.
Co vlastně ve výkladu znamená a co obsahuje!?

Je to karta živlu OHNĚ ve svém prvopočátku a svém záměru.
Bez tvořivé energie, která má nepředstavitelnou sílu a lidskému chápání na míle vzdálena,
by nic nebylo stvořené a nemělo by život.
V danou hodinu a minutu se otevřel zdroj veškeré síly a energie,
která proudí do všech zákoutí života projeveného a neprojeveného.

Ničí a spaluje svým žárem vše co jí stojí v cestě.
Veškeré ochranné systémy které se vybudovaly
a na kterých se stavěl dosavadní život
budou zničeny a sežehnuty.
Ne pro ničení a zkázu, ale pro možnost,
vybudovat a postavit život nový.

Na jiných platformách, na novém chápání a uchopení podstaty Všehomíra!!
Duchovno,
jak ho známe doposud,

již ztratilo díky plamenům svou podobu

a jak ho člověk
(který umí zkrotit oneň)

vybuduje a obnoví je na jeho přístupu k energii, která mu byla věnována!!

Síla a moc, neznamená vládu
ale jen a pouze

ZODPOVĚDNOST

...................................................den 20.prosinec 2012

20. prosince 2012 v 9:20 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 2 dny ....................................... den 20.12. 2012

Výklad z pohledu
Člověka


Člověk a jeho vnímání reality je na míle vzdálen jakékoli realizaci.
Jen tupě zírá jak se mu boří za léta pracně vybudovaný oltář jeho modly.
Je mu rozebírán na kousíčky a on se malicherně snaží zachránit co mu z něj zbylo.
Však stavitel nového oltáře je nekompromisní,
a zbytky modly "zlatého býka" taví a přetavuje.
Člověk ve snaze zachránit co se dá, má popálené ruce až na krev, neuvěřitelně ho to pálí a bolí.
Ale prostě nedá pokoj, dokud ho někdo nevezme za ruku a odtáhne ho od stavby nového oltáře.
Je v tom malý háček!!!!
Nikdo ho za ruku nevezme a neodvede pryč.
Volá o pomoc a nikdo ho neslyší, nevidí a nevnímá!
Jen v sobě slyší vnitřní hlas -
...... měl jsi dostatek času abys pochopil a přizpůsobil se neodvratné změny, která právě probíhá!!! ....
Volá marně o pmoc či soucit Matku Zemi,
Přináší ji obětiny a slibuje hory doly i s horákama......
Teď už mu to je málo platné.
Však ještě má tu možnost a šanci, zbavit se tenat a osidel své minulosti
a pokorně příjmout sdílení Jednoty.
Je člověk natolik ve své sebestřednosti ochoten se vzát dobrovolně čehokoli!?
Poslední příležitost má, zítra již bude opravdu a skutečně pozdě!!!!!


Výklad z pohledu
Univerza


Svatební průvod již vyšel ze svého domova a ve vší parádě vyrazil na cestu.
Nevěsta je ještě trochu nervozní,
ale již ví co jí čeká v novém domově po boku svého manžela.
Opustila svůj hrad, kde po dlouhá léta přestavovala, budovala a rozšiřovala své působiště,
pro pohodlný a spokojený život.
V životě, ve kterém si natolik poživačně lebedila,
a v malichernosti sobě vlastní občas překročila
únosnost svých potřeb a chtíčů.
Její "rodiče" se snažili všelikými možnostmi ji usměrňovat
ale i přes zákazy a nařízení,
se naše nevěsta chovala jak nezvladatelný rozmazlený spratek.
Sňatek, o kterém dlouho dopředu věděla se tedy nezvratně přiblížil,
a ona si uvědomila jak se chovala a stydí se nad svým chováním, činy, myšlenkami, obžerstvím, nezřízeností
ale hlavně nad tím že si neuvědomila, jakou má zodpovědnost!!
Nyní již ví a zná co to obnáší, protože sama bude Matkou!!
Je poučena ze svých chyb minulosti, které se již napravit nedají.
Však zapomenout nelze také!!!
Ne pro obnovení starých chyb, ale pro konfrontaci uvědomnění opakujících se situací a možností!!
Ví, že v novém domově již nelze cokoli vytvořit podle svých představ,
protože by se nemusely shodovat s představami manžela!!
Komunikace a spolupráce bude hlavním tématem uzavřeného svazku v jednotu rodiny Uskutečněné!!!
Lidem bylo umožněno v tento čas a dobu, být přítomno posvátnému obřadu při realizaci nové epochy.
Budou si toho pozvaní hosté a přihlížející natolik vážit, že mohli být součástí u tohoto rituálu!?
..... čas ukáže


Výklad z pohledu
Transformace


Veškerý systém, kolečka, páky, kabely, lanka, kladky, propojení je zkontrolováno!!
Revize ke spuštění Transformace je ukončena.
Nůžky k přestřižení slavnostní pásky jsou nabroušené,
červený koberec k spouštěcí rampě se luxuje a dočišťuje.
Vše se leskne v zářivém lesku a čistotě.
Transformace (zde myšlena jako bytost), se obléká v nachový plášť,
a atributy císařského majestátu odrážejí paprsky světla po stěnách katedrály.
Již se přibližuje ceremoniář s císařskou korunou,
aby mohl korunovat nového vládce času.
Starý vládce přihlíží veškerému dění okolo nového vládce
a s radostí a zodpovědností mu přeje při soukromé audienci mnoho zdaru při jeho vládě.
Však všude je ticho a mír.
Nikdo nejásá, nikdo nemluví.
Všichni a všechny zůčastněné bytosti, stvořené či nestvořené jsou potichu,
protože posvátné ticho je víc znatelné a slyšitelné než kdejaké bujaré veselí!
My lidé,
buďme tedy také potichu,
a v posvátné chvíli poděkujme starému vládci času za jeho trpělivost s námi
, a popřejme novému vládci času lehkou práci s člověkem.....

.... Děkuji ....


Solis Templ


den 19.prosinec 2012

19. prosince 2012 v 8:33 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 3 dny .............................................. den 19.12. 2012


Výklad z pohledu
Člověka


Pro dnešní den je typický jediný aspekt.
A tím je netrpělivost.
Na jednu stranu je člověk smířen a připraven k procesu.....
no a to je ten kámen úrazu!!
Vlastně k čemu a čím, je člověk připraven a naplněný až po okraj!?
Těší se a nervozně tuší cosi ....
Ale ani v nejmenším si neumí představit čím je naplněn a co se na něj chystá!
Veškerý rozumně myslící člověk hledí do nebe a sleduje jakýkoli náznak,
aby mohl říci......
....Jé už je to tady a já to vidím, slyším, vnímám....
A ono naprosto nic, ani sebemenší náznak čehokoli.
Takže se člověk paradoxně přesytil
"duchovní stravou"
a je mu velice špatně.
Vše bylo vyřčeno, vše bylo popsáno, vše bylo objasněno,
ale člověk a jeho mysl je natolik plná,
že má vlastně strach.....
Proto se u člověka již nic zásadního měnit nebude.
Člověk to ví a se strachem a nalpněností netrpělivě a trpitelsky očekává.....
Radím vám za sebe dobře.....nečekejte!
Kdo na něco čeká - nedočká se.
Příjde to tehdy, když na nic nečeká......
V tom je ten zásadní fígl!!!!
...... ono to opravdu příjde nečekaně ......


Výklad z pohledu
Univerza


Zde bych jen podotkl,
že nevěsta již chystá své šaty a vzpomíná na svá léta,
kdy byla připravována na manželství.
Uvědomuje si, že ztrácí svou vlastní svobodu
a nostalgicky hodnotí své činy, rozhodnutí a omyly.
Uvědomuje si ten fakt, že sice ztrácí svou svobodu,
ale zodpovědně a s rozmyslem vstupuje dobrovolně do manželství,
kde bude mít také svou svobodu, ale již nebude na vše sama.
Předurčený a daný manžel, je již plnohodnotná bytost,
kde jen v jejich spojení a uzavření procesu
vytvoří nový život.
Život plný převratných změn, objevů, odhalení doposud skrytých tajemství
a věcí které ještě není schopen chápat.
Tak, jak svůj ještě nenarozený plod budou vychovávat, takový bude projev ....
....tak to pocítíme a pochopíme my tady na zemi....
Jak se k tomu ti dole (myšleno lidé), postaví, takové to budou mít.....


Výklad z pohledu
Transformace


Raz, dva , tři ............ a zmáčkne se tlačítko.
Kontrola veškerého mechanismu je v plném proudu
a jednotliví zodpovědní pracovníci za svá pracoviště
hlásí do řídící jednotky svou připravenost.
Dolaďují se jednotlivá připojení do systému.
Tady již není čas na zkoušku, buď se to povede nebo ne.....
Na omyl není místo......
Prostě a jasně termín je daný a basta!!
Zkušenost a profesionalita má svá opodstatnění....

Opravdu vše stvořené je připraveno na nový přísun energie!?
Má vše stvořené také zkontrolované vedení a jističe!??
........ To je Transformaci naprosto lhostejné, prostě to v daný den a čas spustí.....
.... a co člověk?????

Solis Templ


den 18.prosince 2012

18. prosince 2012 v 8:14 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 4 dny ............................................. den 18.12. 2012


Výklad z pohledu
Člověka


Tak pro dnešní den jsem opravdu velice mile překvapen.
Člověk si konečně uvědomuje, že se uskutečňuje něco na co mená vliv,
maximálně může posoudit a změnit svůj postoj.
A ten se v dnešní den mění.
Aktivita vulkánů se pomalinku stupňuje, ne však díky někomu či něčemu nahoře,
ale z důvodu pohybu planety v polarizaci k seskupení při slunovratu.
Selhávání elektroniky a internetové sítě bude čím dál větší,
proto člověk začíná více vnímat intuici a své myšlenky.
Konstruktivní řešení jednotlivých dílčích situací,
které jsou pro jednotlivce individuelní, budou realizována.
Nezřídka i odříkání a odmítnutí budou na místě.
Člověk si zdůvodňuje co a jak tvoří ne pro sebe,
ale pro nejbližší a celek.
Vnímá dnešní den, že je součástí velikého celku,
který se stmeluje ve vědomí bytosti projevené.


Výklad z pohledu
Univerza


Univerzum, chápané zde jako bytost, si najednou neumí vysvětlit markantní postoj člověka.
Vnímá ho, jako pokus něco napravit či ovlivnit jeho rozhodování.
Musí si však člověk uvědomit, že tato bytost je opravdu neovlivnitelná a nebude
nikomu a ničemu stranit či poskytovat výhody.
I kdyby sebevíc chtělo nějak zasáhnout do postoje vůči němu člověkem,
zákon transformace a konec etapy je prostě daný.
Proces je v realizaci a již se nedá jakkoli ovlivnit.
Univerzum v současnosti sleduje člověka a jeho snahy z pohledu bytosti smutné a zklamané.
Velice dlouhou dobu na člověka volalo a ukazovalo,
co by měl (ještě když byl dostatek času) udělat.
Nyní je v předporodních bolestech a čeká na
daný den,
danou hodinu,
danou minutu,
danou vteřinu.......


Výklad z pohledu
Transformace


Tady to bublá, vaří se, dochucuje, přidávají se ingredience, zahušťuje, obarvuje,
prostě a jasně
DÍLO TRANSFORMACE
je jeden velký kotel, kde se dováří a dotváří strava pro další vývoj života.
Jakou podobu bude mít, neví ani samotná Transformace.
Ona ví jakou bude mít tato "manna"
chuť, konzistenci, barvu, vůni,.
Připravuje recept a návod pro další pokolení všeho stvořeného.
Stvořeného na hmotné, ale i na nehmotné úrovni.
Bytosti přítomny při uskutečnění stvoření,
získávají novou identitu a kvalitu.
Budou to ty samé bytosti, které byli přítomny při uvědomění a utváření světa,
budou mít ty samá jména a vlastnosti, ty samé atributy,
však v jiné podobě a kvalitě.
Jak bude tato strava chutnat životu projevenému, je Transformaci jedno.
Ona prostě dá na stůl jídlo a buď se naučíme ho stravovat a vnímat,
nebo zahyneme a vymřeme hlady.

Solis Templ

den 17.prosinec 2012

16. prosince 2012 v 21:29 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 5 dní ............................................. den 17.12. 2012


Výklad z pohledu
Člověka


Na poslední chvíli se člověk snaží dohonit co zameškal.
A že toho zameškal hodně, je velice patrné.
Těch slibů, předsevzetí, modliteb, proseb, rad,
hltání jakékoli zprávy o tom co se děje nejen doma ale v celém světě,
vstřebávání informací co, kde, proč a jak....
Mnoho informací zahubí i nejvýkonnější počítač.
Jde o to, jaké informace je člověk vlastně schopen přijímat.
Ne vše co uslyší a uvidí je důležitá informace.
Těch negativních zpráv je v dnešní den až neůnosné.
Samý podvod, krádeže, okrádání důvěřivců, neurvalost, hádky, arogance, nevšímavost,
toto vše a další negativita jsou v dnešní den aktivní.
Nedejte se zaskočit........


Výklad z pohledu
Univerza


Univerzum, když ho budeme považovat za bytost, toho má až pokrk.
Dívá se jak člověk je vůči němu nevšímavý a netečný.
Je natolik rozzlobené, že by nejraději trestalo a soudilo.
Však, díky bohu, nemůže a nesmí.
Je již v procesu, kdy se věci již uvádějí v realizaci a v utváření transformace vědomí, nejen jeho, ale i lidstva.
Však, je opravdu zaskočeno a překvapeno, jak se k němu člověk staví.
Těch několik vybraných jednotlivců, nemá ani v nejmenším šanci
ospravedlnit celek, a orodovat či bojovat za něj.....
Vidí a slyší jen pokrytecké chvástání ........
....jak je lidstvo připraveno na novou cestu......
Je připraveno na novou cestu, ale do říše Seta.....

Výklad z pohledu
Transformace


To je daná záležitost, která je v plné aktivaci.
Protipóly se připravují na transmutační svatbu.
Ta je již opravdu blízko a oslava spojení a oplodnění se srovnává do plnohodnotné polarizace.
Je jí naprosto lhostejné kdo s ní bude slavit a kdo změní hostinu plodnosti, za smuteční panichidu.....
Zde není potřeba darů, zde je potřeba oběti......

Solis Templ

den 16.prosinec

16. prosince 2012 v 21:28 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do 21.12. 2012 - zbývá 6 dní ............................................ den 16.12. 2012


Výklad z pohledu
ČlověkaVýklad z pohledu
UniverzaVýklad z pohledu
Transformace


Solis Templ

den 15.prosinec 2012

16. prosince 2012 v 21:27 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 7 dní ........................................ den 15.12.2012


Výklad z pohledu
ČlověkaVýklad z pohledu
UniverzaVýklad z pohledu
Transformace


Solis Templ- epagomena - den V. - vrchol

15. prosince 2012 v 9:15 | Solis Templ a astro-tarot.cz |  Odhalení dne a hodiny vyvrcholení a projevení "konce času" a Transformace 2012

DNY EPAGOMENY - DNY TEMNOTY

DEN - V.

Tak jak jsem již v předešlých výkladech upozorňoval na "temnotu epagomeny",
tak zde v tomto výkladu je již patrné co se odehrálo a co se uskutečnilo.

z Tarotu....


Den 26.12. 2012
čas 02 hodina 20 minuta

Vdechnutí života a uvedení v činnost nezvratné

Pro další běh času se vložili atributy,
které nemají nic společného s tím co jsem popisoval.
Vše zde, je jak čistý nepopsaný arch papyru,
kde jsou však již přesně nalinkovány činnosti,
které jsou dané zákonem příčin, důsledků a následků.

Budu zde psát jen o nás a naší vlasti.
Protože, naše vlast, je důležitým mezníkem v celosvětovém a globálním dění.
O tom zde psát nebudu, protože bych zde při popisování událostí strávil zbytek života ......
Nejdůležitější body a situace v globálním měřítku se zde na mém blogu dozvíte včas......

Vraťme se k nám domů....
Vztahy, věc, na kterou se v poslední době všichni ptají a všechny zajímá.....

VZTAHY V DALŠÍM PRŮBĚHU ROKU A LET, BUDE TAKÉ NEJZÁVAŽNĚJŠÍ TÉMA

Zde se nejedná jen o partnersví, ale o vztahy jako takové.
To znamená kamarádské, přátelské, pracovní, obchodní.....
....prostě o vztahy v jakékoli podobě.
Jestli-že se člověk nezmění v náhledu na okolí, tak to je začátek konce člověka.
V průběhu několika dní nazpátek, měl člověk možnost pochopit změnu, která mu byla dána v šanc.
Bylo na člověku (globálně myšleno), aby tuto změnu přijal a zařídil se podle ní.

Dnes mohu říci, že člověk nabízenou šanci ke změně
- NEPOCHOPIL -

ZMĚNU, KTERÁ BYLA VIDĚT A SLYŠET ČLOVĚK NEZVLÁDL, TUDÍŽ NEPROŠEL TRANSFORMACÍ

Když budeme počítat v procentech, tak jen pouhých 10 procent veškerého lidstva
zvládlo tento proces Transformace.

Vraťme se však ke vbzahům......
....tak to bude doslova a do písmene masakr.
Ti, kteří nejsou spokojeni se svými vztahy, budou lpět na něčem co je dávno překonané a ví,
že to nemá smysl v takovýchto závazcích setrvávat......
Budou všemožnými způsoby obcházet vztahy
a jelikož to bude dělat i druhá strana, nastane zákonitě střet obou stran.
O to větší krutost nastane.
A tady se nejedná již o pocit, tady se jedná o hmatatelný projev.
Vzroste agresivita a na vzestupu bude domácí násilí, agrese vůči dětem, agrese vůči zvířatům.
Vztek zůčastněných přeroste v závislosti a to je první krok do Pekla!
Krádeže a podvody budou na denním pořádku, protože člověk se snaží být nezávislý a proto se stane závislým.
Mnoho psychiatrů a psychologů bude mít přeplněno klientelou.
Mnoho rádoby esoteriků si bude budovat svou kariéru na závislostech klientů a ti budou rádi za jakoukoli pomoc.
Že bude nekvalitní a bude se s nimi zacházet jako s obchodovatelným zbožím neuvidí, natož pochopí.

Češsvví a bránění své svrchovanosti,
bude záviset na pochopení vztahu k naší vlasti a vidět další souvislosti s tímto faktem spojené....
Velý nárůst cizích státních příslušníků má tu tendenci zašlapat naši kulturu a hrdost.
Mnozí se za vidinou "mít se lépe" zaprodají někomu či něčemu.
A to teď myslím i v celonárodním měřítku.
Volba prezidenta v prvních měsících příštího roku, zamává s naší svrchovaností.
A je velká pravděpodobnost, že příjmeme měnu euro....
No a to by byl první hřebík do rakve češství......

Pro začátek, jsem poodhalil jen zběžně roušku let příštích.......

V pravidelných týdenních rekapitulacích budu zveřejňovat další a další nástrahy, do kterých
se člověk vrhnul bez nového pohledu a souvislosti.....

Nyní následuje rozbor Milana Fošnára www.astro-tarot.cz
podle hvězd a co v nich viděl a objevil.....


Horoskop Slunovratu

Očekává se od zimního slunovratu 21.12.2012 přelom epochy?

Přelom Věků a Regulus.

Kdysi jsem se dočetl, že jedním z ukazatelů přelomu epochy je změna polohy královské hvězdy Regula.

Když tato hvězda z pohledu Země změní znamení, tak se mění i epocha.

Pouštím tedy svou fantazii z uzdy a pro !!!" pobavení"!!! se vydávám hledat taková data.

Astrologický program mi ukazuje, že Regulus přestoupil ze Lva do Panny již vloni koncem listopadu.

Z Raka do Lva měl vstoupit v roce 157 před naším letopočtem: Ve Lvu tedy Regulus pobýval 2168 let.

Epocha se tedy tenkrát nezměnila ze dne na den.
Na narození Krista se čekalo 157 let od tehdejšího "přelomu věků".
A tak bych rovněž očekával pozvolnější přelom i nyní.

Pokud bych uvažoval o tom, že horoskop vstupu Regula do jiného znamení je horoskopem epochy a bude platný něco přes dva tisíce let, pak výmluvně vypadá pohled na horoskop vstupu Regula do Lva roku 0157 BC.

Tehdy se ve znamení Střelce nacházel Neptun - planeta víry, náboženství umění, mediality a bohužel také alkoholu, omamných prostředků, drog a jedů.

To, že se Neptun nacházel ve znamení Střelce by se dalo interpretovat jako intenzivní rozvoj
a rozpínavost těchto věcí.

Neptun pomáhá jak utíkat od reality, tak v jiném případě dává vedení, ohromnou sílu v podobě euforie,
jindy oslabuje apatií.

Euforie a apatie je tu jako rub a líc téže mince, kterou znázorňuje Neptun.

Neptun v horoskopu znázorňuje i energie a vibrace, které někdy pojmenováváme jako bůh nebo anděl,
při disharmonii jde spíš o peklo.

Pokud není na tak značný časový rozdíl odchylka počítačového programu velká, pak se Neptun při vstupu naházel v konfliktním aspektu s Plutem, které " tlačí" Neptuna do krajních poloh.
Tedy během " minulé epochy" mělo lidstvo zažít zkušenosti s Neptunem " až na dřeň".
A to jak po stránce víry, tak v chemii pohyb na hraně přežití a někdy i za ní.

Dále se zdá, že Planeta technického pokroku a svobody - Uran byla tenkrát v konjunkci se severním Lunárním uzlem, který poukazuje na cíl - poslání horoskopu- tedy epochy.
Ano, vzlétli jsme ke hvězdám a člověk se prošel po Měsíci.Vstup Regula do Pany….2011… Bylo by pošetilé myslet si, že se nám v této době rozkóduje poslání celé epochy. Docela určitě tu schází planety které jsou již objeveny, ale ještě se pracuje výkladu jejich postavení.

Z tolerance k přesnosti vstupu, bych se opřel pouze o pár aspektů.

Harmonický aspekt Neptuna se Saturnem tady může představovat namáhavou nápravu znečištění a přísnější pravidla pro zacházení s vodou. Vůbec, co se týče vody, která je pod vládou Neptuna je třeba říct, že Neptun je v tomto horoskopu ve špatné kondici, aspekt od Saturna naznačuje ochlazování vody,
což je paradox k dnešnímu globálnímu oteplování.

Nabízí se tedy úvaha, že bychom během této epochy začali s umělou tvorbou ledovců?
Nebo něco jiného způsobí ochlazení? Budeme za 216 let korigovat globální ochlazování?

Dále tento aspekt v dnešní době často značí psychoanalýzu, jakousi povinnost vyznat se v sobě.

Budeme mít prášky na dlouhodobé vztahy? Virtuální partnery? Volnější společenství pomůže udržet pevnost vztahů, které nebudou lehké?

Za 288 let bych čekal matriarchát, za 432 let by to na Zemi mohlo vypadat jako ve filmu sexmise,
když se tak dívám na Mars v Panně.

Disharmonie Pluta s Uranem, by mohla naznačovat náhlé změny v přístupu ke globalizaci. Stísněné, či ohrožené životní podmínky na jednu stranu přispějí k dalšímu technickému pokroku,
avšak v nějakých obdobích může přijít naopak destrukce a záměrné ničení techniky ve jménu přežití.

Stejně tak technický pokrok v některých odvětvích životní podmínky ještě utáhne a sníží plodnost.

Technika i pokrok je bohužel limitována jednak mocí a jednak zachováním podmínek pro přežití.

Tak jako v "minulé epoše" jsme měli mít krajní zkušenosti s Neptunem (*Víra, náboženství, voda, chemie atd.)
v této nás zřejmě čekají krajní zkušenosti
s Uranem (Technika, elektřina, nervy, vítr, led, náhlé zvraty, odlišnost, svoboda, člověk.)

Samotné Pluto v Kozorohu pociťujeme od roku 2008, které nás žene do nejúspornějších opatření,
v souvislosti s epochou může naznačovat vyčerpání důlních zdrojů.

Slunce poblíž severního uzlu? Je to poslání a cíl této epochy?

Mohl bych to vyložit jako rozvoj věcí, které souvisí se srdcem, intuicí, důraz na individualitu, také kontakt se "stvořitelem" tvůrčím, či oživujícím principem, možná návrat do "království", daleké cesty do království nebo kontakt se "vzdáleným královstvím". Podle vzdálenosti Slunce od Uzlu bych to odhadoval na dobu za 650-700 let.
Do té doby nám skončí další Mayský kalendář.

Horoskop Slunovratu, tedy nejen tohoto, ale jakéhokoliv, je vlastně přirozený horoskop, stejně jako horoskop novoluní, slunečního návratu nebo vstupu planety do znamení.

Slunovrat má platnost půl roku, měl by poukazovat na nejdůležitější události do příštího slunovratu v létě.

Pro koho takový horoskop platí?

Platí universálně pro všechny. K okamžiku vstupu Slunce do znamení dochází v jeden moment, který je v každém časovém pásmu vyjádřen místním časem. Poloha a místní čas okamžiku vstupu Slunce do znamení Kozoroha pak dává podrobnější rozlišení pro každou oblast. Porovnání s horoskopem narození každého jedince či sestrojení " kompozitního horoskopu" pak může poukazovat na individuelní zkušenosti během půl roku.

Horoskop zimního Slunovratu 21.12.2012

Pro zajímavost porovnávám horoskopy zimních Slunovratů minulého a příštího,
na první pohled se mi zdají ten minulý i příští o něco ostřejší než tento.

V každém z těchto Slunovratů doprovází Jupitera Černá luna, což je v horoskopu taková černá kočka nebo kocour.

Jupiter je ve zkratce planeta štěstí, rozvoje a rozpínavosti. Často zobrazuje cizince, učitele, sportovce a taky hodného strýčka. Tato dvojka pohromadě může naznačovat, že se štěstí v těchto letech má příchuť pepře, rozvíjíme se a rozpínáme na úkor něčeho, na dluh, který budeme muset zaplatit a nebo také: naše námaha a úspěchy jsou fajn, ale současně k nim dostáváme účtenku za to, co jme si už vzali v minulosti. Nebo se nám vyloženě nedaří, přitom možnosti máme na dosah, ale museli bychom za to dělat věci, které nechceme. Zkrátka, náš " strýček" má poněkud silnější vztah k černému humoru a pokud pro nás něco udělá, bude za to chtít časem protislužbu, je to ten strýček, kterého známe z filmu "Brutální Nikita".

V horoskopu slunovratu je od ostatních planet mírně odsazený retrográdní Jupiter na 8. stupni Blíženců,
který je navíc na vrcholu sdruženého aspektu "Yod".

Ten svírá spolu s Plutem a Saturnem. To by mělo znamenat, že máme příležitost něco dobrovolně vyřešit, udělat změnu ke které nás zatím nic z vnějšku nenutí. Avšak, pokud změnu neuděláme dobrovolně zevnitř pak se zřejmě okolnosti zvenčí seběhnou tak, že nám nic jiného nezbude než změnu provést, ale za dramatičtějších podmínek nebo za okolností, které se vymknou naší kontrole. Podobný aspekt provázel stavbu a vyplutí Titaniku.

Teď si můžeme za jednotlivé planety dosadit slova.

Začnu Jupiterem, protože je na vrcholu aspektu. Jupiter v Blížencích, to je taková návštěva,
která se nám doma poněkud roztahuje.
Nejspíš proto, že jsme sami na návštěvě jinde, nebo jsme ji pozvali nebo je to oplátka za návštěvu naší.

Asi bych to mohl přirovnat ke stavu, kdy ve škole čekáme na učitele, který místo toho,
aby byl za katedrou je u nás doma.

Co tam dělá? ……Má sebou toulavou černou kočku, která mu vnukne dvě možnosti. Buď propadne schyzofenii, trochu mu hrábne a sní nám všechny zásoby a pak rozhází po bytě odpadky.

Nebo,……..

nám přestaví nábytek tak aby naší přirozenou dualitu sjednotil, vzorně uklidí, že to doma ani nepoznáme, dá do pořádku naší poštu a převychová nám děti.

Jde samozřejmě o příměr - princip, který se může zhmotnit v různých variantách a rozsahu.

K dokreslení polohy Jupitera přidávám symboliku stupně na kterém stojí.

Jupiter ( 8 BL 52)
Sabiánské:
Toulec plný šípů.
Duševní činnost, která zkoumá vnitřní problémy a ničí vnější překážky, které se proti ní staví. Vůle dobývat.

Hinduistické:
Žena držící kouli a žezlo.

V tarotových kartách Jupitera představuje Kolo štěstí a Černou lunu Velekněžka.

Pak máme ve sdruženém aspektu Pluto - Pluto je planetou zásadní změny,
ale symbolizuje také odpad, stoky, kanály, infrastrukturu, podsvětí, moc a posedlost, krajní meze a jadernou energii.

symbolika stupně:
Pluto ( 8 KO 56)
Sabiánské:
Anděl hraje na harfu.
Bytí v harmonii s rytmy vesmíru a zasvěcení se životu ve službě Bohu.
V tarotových kartách Pluta zobrazuje karta Soud.

A Saturn?, to je námaha, chlad, omezení, řád, struktura, tvrdost, kámen pořádek, morálka, hranice, vymezení, zkouška.symboliku stupně:
Saturn ( 8 ŠT 39)
Sabiánské:
Zubař při práci.
Schopnost napravovat špatné osobní návyky a skutky, které vyplývají z nepřirozenosti společenského života.
V tarotových kartách Saturna Představuje karta Universum..

Asi je třeba poznamenat, že Saturn s Plutem v aspektu bývají známkou krajností, psychického vydeptání.

Teď máme po ruce stavebnici, z které můžeme skládat věty o budoucnosti nadcházejících 6ti měsíců.

Asi se budou všechny točit kolem principu :
"Ukliď si vlastní odpad dřív, než ti ho někdo nebo něco postaví do cesty".

Nehledej štěstí daleko než si někdo z dálky vezme co si měl blízko.

Zřejmě jde o velký vyčerpávající úklid, šetření, omezení spotřeby které může spustit " Jupiter" což je:

člověk, který v dané oblasti není doma, kultura která není domácí, špatně pochopená nebo vyslovená rada- zákon, snaha o navázání vzdáleného kontaktu, cestování samo o sobě, špatný odhad, slabá filtrace.
Lov a v neposlední řadě sama příroda.

V organizmu Jupiter představuje játra a krevní oběh, Jupiter v Blížencích je okysličování krve.

Dále je tomto horoskopu poněkud více " recepcí " tedy takových postavení planet, při kterém se navzájem ovlivňují, mohou si vyměnit místo, nacházejí se vzájemně na svých územích. Je to sice posilující postavení, ale stručněji bych to popsat takto: jsem na cizím území, jehož vládce je právě teď u mě doma. Nemůžu tady úplně rozvinout co je ve mně, protože jsem stavěný na jiné podmínky.
To samé zažívá zdejší domorodec u mě doma, vzájemně si však můžeme pomoc.

Trochu mi to připomíná naší snahu naučit se jíst rýži hůlkami, zatím co asiat si dává v bufetu klobásu s pivem. Hledáme odbytiště na Ukrajině protože kupujeme věci " z dovozu" .

Jsme promíchaní jako koření v polévce, teď už stačí jen hrnečku vař..

Zřejmě bude silná výměna kultur, ale neměli bychom se nechat " vyčerpat" kulturou a filosofií, která není naše a taky bychom si neměli vyměňovat choroby.

Dále je v horoskopu slunovratu na vzestupu síla planety Mars

Mars ( 26 KO 25)
Sabiánské:
Poutníci namáhavě stoupají po schodech vedoucích k horskému klášteru.
Individuální úsilí potřebné k dosažení velkých výkonů náboženského života či okultních jevů.

A teď bych mel zohlednit naše časové pásmo, či přímo okamžik Slunovratu vhledem k Praze. Slunce je nepatrně vzdáleno od středu nebe, z čehož bych usoudil, že nová hlava státu nastoupí do úřadu velmi rychle, avšak přejme si, aby tam vydržela déle než čtyři měsíce.

Reformní planety jako Pluto a Uran během roku několikrát křižují "světla z horoskopu republiky 93",
proto doufejme, že se nebudeme volbou hlavy státu zabývat každou chvilku.

Je zajímavé, že ascendent ( vycházející bod nad obzorem) je v konjunkci s postavením Luny
v horoskopu republiky z roku 1993. Toto postavení nahrává ženským principům.

Kompozitní horoskop Slunovratu s horoskopem republiky pokládá Lunu blízko citlivého bodu pro domov a rodinu, navíc ji příznivě ozařuje Jupiter a Pluto což jsou opět velmi příznivá postavení preferující ženský a domácí princip na našem území. Tranzitní planety pak ještě posilují tyto principy během února a od června dále.

Lunu máme i v prvním domě Slunovratu, zřejmě u nás budou mít v tomto období ženy nebo nějaká žena významnější řídící úlohu a vliv na reformy. Zesílí vliv veřejného mínění a vůle lidu.

Předpokládal bych zásadnější reformy které se dotknou potravinářského průmyslu a paliv. Může se během tohoto období otevřít otázka rajonizace území nebo úprava hranic i jednání o území za hranicemi ,
která jsou osídlena našimi domorodci.

.Podle Chaledejského sytému řazení planet je celý rok 2013 pod vládou Luny, slunovratový příznivý aspekt mezi Lunou a Venuší může zpříjemnit bytovou politiku a dostupnost hypoték. Je to i další aspekt,
který nahrává ženám ve vládě.

Ve všech horoskopech republiky tzn. z roku 1993, 1918 i v lokalizovaném slunovratu je zvýrazněno postavení Pluta jež samo o sobě znamená reformu i návrat - znovuzrození, regeneraci. Také však dluhy, odpady, skládky a oblast jaderné energie, a ozbrojené složky.Tady se zřejmě bude uklízet a dbát na dodržování pravidel. Ekonomika i úklid bude souviset s pobytem a vlivem cizinců na naše území.
Je to naděje, že bychom se dočkali nařízení, které by preferovalo domácí produkt.

Padne i dost vyhlášek, které se míjely účinkem. Vyhrotí se podmínky pro dopravu.
Možná se sáhne do tajných zásob a rezerv.

Pluto je také planetou vůle, tak si přejme ať se máme co nejlépe .

Milan FošnárSolis templ + astro-tarot.cz


14.prosinec 2012

15. prosince 2012 v 8:53 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 8 dnů ....................................... den 14.12. 2012

.... o den později, ale přec z důvodu napadení mého pc a blogu - solis templ -
a překonfigurování mého systému a ochrany ..........
děkuji za pochopení L.K.


Výklad z pohledu
Člověka


Člověk se snaží zůrodnit to, co již pochytil a pochopil ve svém přerodu.
Ne vše se ale daří tak jaký je jeho předpoklad a proto vše dělá přes něco,
co se mu v žádném případě nelíbí.
Veškeré konání by mělo jít s lehkostí a bez jakýchkoli odříkání či obětí.
Jestli-že se člověk pro něco rozhodne, tak by už nad tím neměl přemýšlet či pochybovat.
Natož, když něco za něco obětuje, mělo by to být dobrovolné a ne nucené.
Vypočítavost zde již není na místě.
Dnes by se neměl skrývat jakýkoli přesudek v okolí
a uvnitř sebe poukazovat na svou vnitřní nerovnováhu.
...

Výklad z pohledu
Univerza


Slunce se již transformuje a jeho vliv na naší planetu začíná být jiný s jinou kvalitou.
Planeta Slunce je nositel života a jeho kvalita závisí v postavení vůči Zemi.
Vše se přibližuje k určitému bodu (základní matrice Univerza) v kterém se setkají všechny prvky.
Opravdu veškeré dění je neměnné a jakýkoli vliv na tento proces ze strany člověka je neadekvátní.
Univerzu je nyní již lhostejné jakékoli ovlivňování děje ze strany člověka
v jeho meditacích, žádostí, proseb, modlitbách a atd.......
Neslyší, nevnímá, protože je již v procesu své transformace......
....


Výklad z pohledu
Transformace


Text tohoto výkladu by byl jiný, ale ve své podstatě totožný jako pohled Univerza...
..... veškeré vlivy člověka jsou liž plané .....
Času měl člověk dostatek!!
...

Solis Templ


13.prosinec 2012

13. prosince 2012 v 10:04 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 9 dní ....................................... den 13.12. 2012

Výklad z pohledu
Člověka

Dnes se projevilo to, co mnozí podnikli včera při avízované akci
- 12.12. 2012 ve 12hodin12minut
Blamáž, nic víc k tomu nemohu dodat.
Jako jednotlivec, mohl každý sám za sebe cosi udělat, aby se vysílaný signál do centra vesmíru dostal.
To co se však poslalo jako celistvostní signál, byl zbytečný, neadekvátní a minul se účinkem.
Snad možná uspokojil bláhové ale v žádném případě nepomohl v transformaci.
V dnešní den si tedy člověk uvědomuje své plýtvání energií v marných pokusech zvrátit neodklonitelné!
Toliká vyčerpanost je dnes velice cítit a proto bych doporučoval šetřit energií a zmobilizovat novou sílu,
protože jí bude opravdu zapotřebí.
Ten správný okamžik, použít svou vnitřní sílu je a bude markantní během několika dní.
Neplýtvejte tedy a mobilizujte své síly k správnému okamžiku!


Výklad z pohledu
Univerza

To co jsem popisoval výše ve výkladu, potvrzuje tento výklad.
Cosi se k univerzu dostalo, ale opravdu s tímto nábojem nekoresponduje.
Vypadá to, jako by člověk přemlouval líbivými slovíčky (i když myšleny upřímně),
situaci a čas.
Všichni moc dobře víme, že čas je relativní pojem a změnit čas je nemožné.
Univerzum, čas neregistruje tak jako my, lidé.
Registruje ho v přítomnosti okamžiku akce a reakce.
To je věčný koloběh života znázorněný v Uroborosu.
Univerzum je nestranné a objektivní k žádostem a prosbám.
Vždy bude tvořit, ničit, vytvářet, plodit
a jednat podle daného záměru,
s kterým člověk nemá co dočinění, natož ho ovlivňovat.


Výklad z pohledu
Transformace

Z hlediska Transformace se stalo to,
že člověk naprosto nepochopil co by měl udělat a jak jednat!
Pro sbvou záchranu je člověk udělat cokoli, jen aby přežil.
Pomocné balíčky pro poslední záchranu jsou lukrativní zboží,
a budování si opevnění v apokalyptických scénářích je v plném proudu.
O to víc se očekávané promítne ve viditelné a hmotné.
Transformace (zde považovaná za bytost),
se bude jen dívat na zlořád, který si člověk buduje ve své představivosti.
Tato bytost je hemafroditní a tudíš, plodí jen sama sebe.
Zrod nového "života" je neochvějný, však jakou povahu mu dá,
není v její moci, to je v moci člověka a jeho přerodu.
Zatím, je tato bytost zklamána,
protože vlastnosti, které nové bytosti člověk vkládá
nejsou zatím v pozitivní!!
Myšleno jako celek....ne jednotlivec!!

p.s.
Proto Sešperonkové ("seš-per-anch) v počtu 144
udržují při životě jednotlivé kusy těla Usireva,
aby mohly být spojeny a povstat jako celek!

Solis Templ


12.prosinec 2012

12. prosince 2012 v 10:13 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 10 dnů ........................................... den 12.12. 2012

Výklad z pohledu
Člověka


Ať člověk bude dělat cokoli v jeho myšlení, je mu to málo platné.
Protože jeho podvědomí velice dobře ví, že jsou věci před kterými se nedá utéct.
Člověku jsou dnes dávány najevo v hojné míře symboly či signály, pro jeho zkloubení podvědomí a vědomí.
Vědomí si pomalu začíná uvědomovat podvědomí a učí se rozumět tomu co mu říká.
Včera jsem psal o snech, dnes tedy již to není jen o snech, nýbrž o příkladech a prožitcích.
V dnešní den se tedy bude setkávat skutečnost, realita a přítomnost okamžiku.
Řád CHAOSU je chaos samotný, nesnaž se tedy člověče měnit řád v něčem, čemu naprosto nejsi schopen porozumět!


Výklad z pohledu
Univerza


Tento pohled ze shora, svědčí o spokojenosti s vývojem ve světě Utváření.
Sefirotický strom dostává jasná spojení s lidským myšlením a jako stavitel světelného proudu
dodává potřebnou energii tam, kde je potřeba.
Však bez ohledu na lidské emoce a předpoklady.
Je to nekompromisní stavitel základů nových propojení.


Výklad z pohledu
Transformace


V tomto výkladu bych se zaměřil na pochopení, proč se dějí věci tak jak se dějí.
Změny v myšlení jsou neznatelné (v rámci přetváření celku), ale markantní v jednotlivcích.
Jsou situace a dnes tedy opravdu viditelné, že se člověk diví, jak je to vlastně možné.
Nevidí souvislost a myslí si, že je to jeho vlastní prožitek.
Tomu opravdu tak není.
Odhalení v chápání souvstažností je jak blesk z čistého nebe.
Je opravdu člověk natolik na výši, aby toto zvládnul!?
Zkoušky dnes na sebe nenechají čekat!!

Solis Templ

11. prosinec 2012

11. prosince 2012 v 10:53 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 11 dnů .................................................... den 11. 12. 2012Výklad z pohledu
Člověka


Lidská mysl se zatěžkává zbytečným srachem a obavou.
Stále se ohlíží do minulosti, co udělal či neudělal.
Ve své nabubřelosti a povýšenecké pozice předpokládá,
že vše co vykonal, je v souladu s blížícím se datumem 21.12. a nic a nikdo ho nemůže zaskočit.
Člověče, jak hluboce se pleteš ve svých úvahách a myšlenkách.
Neumíš si ani v nejmenším představit do čeho se Svět a natož člověk řítí.
Ten den se nestane nic, jen se planety postaví jako již pátý konec cyklu v danou konstelaci
a vytvoří nový prostor v nulovém bodě.
Předpoklad, že člověk tuto novou roli zvládnul, je mylná.
Nastávající rok bude pro mnohé zásadním zlomem v jeho životě,
v jeho nazírání na své možnosti a v neposlední řadě vztahové záležitosti nabudou agresivní ráz.
Dnes není vhodná doba odkrývat budoucnost,
nýbrž je vhodný čas opustit strach ne z budoucnosti, ale z přítomnosti a minulosti.
Člověk neumí a a ni ve sebestřednosti nechce zavírat minulost,
protože je to jeho strava, které se nechce dobrovolně vzdát!!


Výklad z pohledu
Univerza


Jasně a zřetelně dává najevo že člověk je zaslepen, hluchý a neposlouchá!!
Jelikož nemá ani nejmenší šanci s duší člověka komunikovat, protože mu to neumožňuje,
hovoří k němu skrze sny a ukazuje mu v prožitcích a putování v rámci astrálních světů možnosti,
radí mu jak pracovat či co má možnost vytvořit.
Naplno mu vkládá do duše své projevy, své požadavky, protože ono je řídící jednotkou člověka.
Vlévá mu do podvědomí moudrost věků a moudrost kolektivního vědomí v klíčovém propojení duší.
Však člověk vnímá sny jen jako vjem a nepřikládá jim pražádného významu.
Ve snech se člověk čvachtá v přílivu rozkoše a nechává se hýčkat v prožitcích.......ó jak bláhové!!!
Vše co od neděle Univerzum projevuje je skutečnost
a zdroj poučení, jak a co by měl konkrétní jednotlivec udělat.
Připadá mi to jako básnička ......
.....andělé na člověka řvou z plných hrdel a člověk volá....andělé polibte mi "....." ......
Radím vám dobře, poslouchejte je!!
Oni to s námi opravdu myslí dobře a nechtějí, aby člověk zanikl jako forma projeveného života.


Výklad z pohledu
Transformace


K tomu nemám vlastně co napsat.
Přerod je v plném proudu a na nikoho a na nic nečeká.
Je to rozjetá věc, která se prostě stane ať se to někomu líbí či nelíbí.
Povznesení do vyššího a kvalitního vývoje je daná záležitost.
Prostě a jasně bez žádných oslav a pompézních řečí uskuteční svůj záměr
a nikomu či ničemu nebude nic ulehčovat.
Ten fakt je pro někoho nadějí a pro někoho zklamání.
Transformace jako taková nemá cit, je to spravedlnost.
A jako spravedlnost ve své podstatě je neodklonitelná.
Zboří staré a postaví nové, jestli někoho zasypou sutiny, či se bude jen dívat....je jeho svobodná vůle.
A nebo se zůčastní jako součást spravedlnosti....je také na jeho svobodné vůli.
Je mnoho povolaných.......

Solis Templ

den 9.prosince 2012

8. prosince 2012 v 9:57 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 13 dnů .................................... den 9.12. 2012


Když budeme brát kartu - č. 21 (UNIVERSUM), za den 21. 12. 2012 -

Jak příznačné pro dnešní druhou Adventní neděli.
Zbývá třináct dní do 21.12. a karta "SMRT" s číslem XIII, v mém výkladu znamená jediné.
Konečně se začnou odehrávat věci, na které všichni čekáme.
Někdo s obavou, někdo ze strachem, někdo s nejistotou....
Někteří (jako já) se na těchto třináct dní těší!
Proč!??
Neptejte se, všichni to poznáme.
Dnes se tedy velice rychle odstraní všechny zábrany pro ty,
kteří jsou vnitřně přesvědčeni o své jedinečnosti.
Ne ve smyslu...já jsem vyvolený....ale ve smyslu jedinečnosti svobodné vůle rozhodovat za sebe.
Celek tvoří jednotlivec a jak kvalitní je jednotlivec, tak kvalitní je celek.
Doposud, jsme byli zahaleni v plášti a masce, aby jsme nebyli poznáni, a skrytě jsme pozorovali okolí a podle toho jednali.
Nebudu to nazývat pokrytectvím, to by bylo silné slovo, ale trochu to tímto zavánělo.
Dnes tedy strhneme masku sebezapírání a veřejně se budeme dožadovat právoplatného místa v rámci celku.
Okolí, z našich reakcí bude velmi překvapeno, protože se projevíme tak, jak nás nikdo nezná.
Už toho plácání okolo bylo opravdu dost.
Dnes se tedy v nás probudí bytost, která ví co potřebuje.
Ne však pro své pohodlí ale pro uskutečnění záměru "konce času".

Dnešním dnem končím s popisováním lidského vědomí, svědomí, myšlenek a duše.
Popsal jsem toho dost o našem podvědomí a jakbychom se měli k daným dnům stavět či co pochopit.

To, co jsem zde vyložil, bylo informativního charakteru pro chápání lidského vědomí.
Jestli-že se trochu podle toho někdo řídil, či to měl na paměti, jedině dobře a děkuji.

Od zítřka se zde budeme věnovat den po dni souvstažností ke dni 21.12. 2012.
Však už ne pro vnitřní podstatu člověka, ale pro vnitřní podstatu UNIVERZA.

Proto dnešek, je daná transformace člověka k bytosti povznesenou do vyšších tónů sfér,
kde již není potřeba slov.

Dnešní Adventní nedělí, jsme započali novou éru ve vývoji lidské duše.

Očekávaná změna na den 21.12. 2012 započala dnešním dnem!!!!
Dnes je tedy den takový, že ti, kteří jsou připraveni budou konfrontováni .....

Jasná a stručná otázka kam člověče jdeš, má jen jednu jedinou odpověď.

Den, kdy zemře Usirev a Eset poskládá jeho tělo, aby se s ním oddala je blízko.
Temnota "EPAGOMENY" se snoubí se světy Amentet a Tuat.
Sešperonchové jsou připraveni přivítat Hora.

Solis Templ

den 8.prosince 2012

8. prosince 2012 v 9:25 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. - zbývá 14 dnů ....................................... den 8.12. 2012Když budeme brát kartu - č. 21 (UNIVERSUM), za den 21. 12. 2012 -


Začínám být pomalu pesimista.
Když budu mluvit sám za sebe, tak můj předpoklad v tom co se bude odehrávat je takový,
že věřím v povznesení myšlení a duše člověka........
Ale to co se odehrává v myšlenkových pochodech člověka, je zatím na míle daleko.
On opravdu čas spěje ke svému závěru, a člověk se pitvoří a vymýšlí kdejaké vytáčky a výmluvy.
Mnozí podotknou, že se děje vše tak jak má být!!
Kecy.......
Děje se to tak, jak se vytváří naše myšlení a pochopení souvstažností.
Jestli-že si stále budeme klást v našich myšlenkách klacky pod nohy a svádět to jeden na druhého.....
.....tak to nemá cenu.
V tom případě to zabalte a věnujte se světským radovánkám
a bezmyšlenkovitě si ,,užívejte,, života v klamu a bludu.

Však, ti kteří alespoň trochu vnímají sebe a své okolí,
je dnešní den propojení a zkloubení
intuitivních vjemů s citovými prožitky, které mají jeden jediný cíl....
...... vnitřní proměnu!!

Vcítění se do této podstaty, z nás učiní vnitřního mentora, který svým postojem a činy jde příkladem pro druhé.
Někoho učit či vysvětlovat okolí o tom co se v nás děje, není na škodu.

Budu citovat jeden výrok......
.........učení je objevování toho, co již znáš. Konání a činy poukazují na to, že to víš.
Učit, je pomáhat druhým lidem poznat, že oni to ví stejně jako ty...............

K tomu není co dodat..................

Proto dnešní den je vzdávat se iluzorních předpokladů a zrod bytosti založené na citu a intuice.
Proto, dnes předcházejte zbytečným střetům s vlastním já a vaším okolím.
Moudrost je první známkou toho, že nejsme k věcem lhostejní.....
Moudrá bytost nemlčí a jedná jen tehdy když je o radu či pomoc požádana.
V dnešní den není důležité přesvědčovat ostatní o naší důležitosti.
Protože ti ostatní, jsou také důležití.........!!
Jen neví kudy se mají vydat........

Dílčí neůspěchy neřešte a nehodnoťte.......
....... nemáte na to dostatek informací a nikdo vás nepasoval na soudce.

Výrony strachu a obav nechte rozplynout v oceánu minulosti
a žijte pro zítřek, však s rozmyslem a zodpovědností.

Dnes je tedy den, kde živel Ohně se snoubí s živlem Vody.
Jen připomenu, že Oheň je akce a Voda informace.

Dnes je den, kde by se naděje neměla vytratit a beznaděj vytratit......

Solis Templ
den 7. prosince 2012

7. prosince 2012 v 21:12 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 15 dnů .................................. den 7.12. 2012Když budeme brát kartu - č. 21 (UNIVERSUM), za den 21. 12. 2012 -

Včera se cosi stalo a dnešek podle toho vypadá.
Změna nenachala na sebe dlouho čekat, a už ji tu dnes máme.
Naše očekávané předpoklady, že se svobodně rozhodujeme
a děláme vše v souladu s naším srdcem,
......berou v dnešní den za své.
Přehnané nároky a přání nám dnes jasně a zřetelně řeknou, že chceme víc, než je v tuto dobu možné a předbíháme událostem v domění......
..... že jsme na správné cestě.
Ne není tomu tak, zaslepenost a pocit všemohoucnosti postavilo mnohé
mimo hlavní dění a sounáležitost ze středem hlavního dění se oddaluje.
Co se to stalo!?
Naše vědomí se spojilo s naším rozumem a hmota nás obklopila se svými lákadly a blýskavým vábením.
Podvědomí, které k nám hovoří jasně a zřetelně, stavíme vědomě na druhou kolej a tím jsme vybočili.
Však podvědomí na nás přímo křičí, ale my jsme slepí a hluší.
Dnes je tedy příležitost (jedna z posledních), uvědomit si co vlastně chci a co potřebuji.
Připodobním to v osobním příkladu.........
.......v internetové televizi ,,Cesty k sobě,, je zveřejněn můj rozhovor s panem Romanem Zahrádkou (vydavatelem ezoterického časopisu ,,VE HVĚZDÁCH a Lidový léčitel,, kde mimo jiné mluvíme o Velkém Kruhu Vědomí v kterém jsme zveřejnili klíče k otevírání lidského vědomí a dopodrobna vysvětlili a popsali jak s tímto pracovat a příjmout. Vše jsme dělali v souladu s posláním, které nám bylo vloženo a dobrým úmyslem. Však stalo se něco s čím jsme ani v nejmenším nepočítali....
...toto odhalení nebylo veřejností pozitivně přijato, natož tento zveřejněný rozhovor. Nikomu nikdo nic necpe násilím, protože rozhodování je jen v moci svobodné vůle. Ti, kteří podle toho pracovali, se někam posunuli a pracují se svým podvědomím na základním principu. Ti, kdož odsoudili a odsuzují projev a ne podstatu
jsou na tom tak, jak dnešek hovoří.

Je tedy na čase se vzpamatovat a uskutečnit skutečný záměr který je jasně vidět a cítit srdcem.

Poblouznění naší všemohoucností je plácání do stojaté vody a nikam a k ničemu nevede.
Vzávání se věcí či lidí, které se staví v hávu falešné lásky a balamutí svými pozlátky je dnes prioritou.
Jak jsem již několikrát upozorňoval, ne vše co se blýská a staví se na piedestal, je to co potřebujeme.
Užívat si života neznamená zrazovat sebe!!
Užívat si života je krásné, ale mělo by to být v souladu se srdcem.

Dnes tedy je odhalení falešnosti a klamu v sobě....
Nebude to dnes opravdu jednoduché.......ale síla srdce napoví......
Buďte tedy dnes objektivní a nezaslepení sami sebou......

Solis Templ

den 6. prosince 2012

6. prosince 2012 v 13:18 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 16 dnů ..................................... den 6.12. 2012
Když budeme brát kartu - č. 21 (UNIVERSUM), za den 21. 12. 2012 -


A je tu opět další den k blížícímu se datumu 21.12..
Jaký vlastě dnešní den bude, se mnozí ptají sebe a svého vnitřku.
Zase jako každý všední den, nebo bude něčím vyjímečný!?

Při našem vnímání běžného času se nebude odehrávat nic vyjímečného.....
Však, podíváme-li se hlouběji, zjistíme, že až tak obyčejný den to nebude.

Konfrontace s tím co bude a dnešního, tady a teď.....
......tak to bude mazec......
Selhávání elektroniky nebude dnes, ničím vyjímečným.
Jako na zlost selže v ten nevhodný okamžik a my budeme bezradně stát,
protože jsme zaskočeni něčím, co ani v nejmenším nebudeme očekávat.
Budeme lát na nedokonalost přístrojů.....
....no tak to by jste si nadrobili.
To, že vás neposlouchá elektronika a kolabuje, je příčinou vaší!!!!

Dnes je totiž nový přísun energetických vibrací, a transformace nás samotných.
Postupujeme v pomyslném schodišti nahoru.......
.....ale i někteří dolu.
A to jen z jednoho důvodu, mají strach co se to s nimi děje.....
Obávají se o svůj vnitřní klid a arogance pro ně dnes bude vlastní.
Ti, kteří stoupjí jsou na tom podobně, ale z jiného úhlu.
To, že vás dnes bolí hlava, je vám tzv. šoufl, nic vás nebaví, je jen obrana kterou jsme si vytvořili. Nebraňte se a nebojujte, ono vám to stejně nebude nic platné.
Buď si to sedne, to znamená příjmeme a nebo nesedne, to znamená odmítáme.

Bude to těžké, ale je to zkouška, zda jsme připraveni.
Připraveni přijímat ty informace, které jsou důležité pro nás a pro naše okolí.
Ještě není čas vše odhalovat,
je čas na přípravnou a závěrečnou zkoušku,
kde již nebude možné couvnout, opisovat či se jí vyhnout.
Dnes se tedy setkáme s něčím novým,
kde se střetává nejen minulost, tady a teď (jako včera),
ale i budoucnost.
Netečnost a flegmatizmus není dnes dobrým rádcem.
Buďme tedy dnes v klidu a nenechme se zavést do tenat.
Klid je sice relativní pojem, ale raději počítejte ne do deseti, ale do dvaceti.
Ono se to vylpatí, uvidíte.
Vše má řešní a nemá cenu cokoli řešit pod tlakem.
Dnešní kombinace karet nic neřeší, jen poukazuje a připomíná.
Samotu nikdo nemá v oblibě, ale zkuste si ji dnes alespoň na krátký okamžik vytvořit,
a v ní si uspořádejte své energie a dnešní vjemy.
alespoň chvilku......
.....buďme sami se sebou!!

Solis Templden 5. prosince 2012

5. prosince 2012 v 13:10 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 17 dnů ............................. den 5. 12. 2012Když budeme brát kartu - č. 21 (UNIVERSUM), za den 21. 12. 2012 -


V dnešní sváteční a nadílkový den,
kdy v podvečer chodí do našich příbytků Mikuláš, anděl a čert,
si připomeneme naše staré časy,
kdy Mikuláši jsme odříkávali básničku, čert rachotil řetězem a anděl nás uklidňoval,
protože jsme se klepali strachy.......

Dnes, se tedy pomyslně přeneseme do starých časů,
kde si připomeneme jak to bylo jednoduché a prosté.
Bez přetvářek a skutečné radosti.
Jak jsme čokoládové figurky, pamlsky a čokoládu hltali až nám bylo z toho špatně.
Jak jsme byli celý zapatlaný od čokolády a maminky spínali ruce........
V srdcích se nás zmocní lehká nostalgie a pocit dětství.
Vzpomeneme si na naše rodiče jak měli radost z našich obav čertů,
jak jsme se schovávali aby nás nenašel
a přitom jsme nedočkavě čekali až zazvoní domovní zvonek......

Při této vzpomínce, se budeme snažit svým ratolestem a nejbližším vytvořit takovou atmosféru,
aby měli na co vzpomínat.
To zadostiučinění v nás vyvolá obrovskou sílu, která se projeví večer.
Těch vzpomínek bude hodně.
Dokonce někteří dostanou Mikulášskou nadílku i od těch, od kterých bychom to nečekali.
Při této příležitosti, se uskuteční přerod našeho vnímání.
Začneme vnímat a vidět věci doposud nám skryté.
Nebude vyjímkou zhmotnění našich přání a přání našich blízkých.

Mnoho dílčích zázraků se dnes odehraje....

Otevřela se další brána k lidskému vědomí.
V dnešní den se střetne minulost s přítomností a je jen na nás jak to pochopíme a zpracujeme.

Templářský řád měl heslo -
Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí.
Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno

Odhalujme tedy naše tajemství a otevřeme i dveře našich třináctých komnat.
Je již na čase vysmýčit v této cimře tmavé kouty....
Dnes je tomu nejvhodnější čas a doba.
Nezapomeňte, nejsme tady na tom světě sami.
Máme tu nejen naše rodiny, kamarády, přátele........
ale i ty, kteří s námi již nejsou.
Oni žijí v našich vzpomínkách......
Přeji vám krásné prožití dnešního dne a hlavně večra.
Nezapomeňte, že chrám duše je jen v nás.............

Solis Templ
den 4. prosince 2012

4. prosince 2012 v 9:56 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 18 dnů ........................ den 4. prosince 2012Když budeme brát kartu - č. 21 (UNIVERSUM), za den 21. 12. 2012 -

Je úterý 4. prosince a díváme se na blížící se události bez strachu a obav.
Ať si kdo chce cokoli říká, my jsme o naší cestě přesvědčeni, nikdo a nic nás nemůže z této cesty odvrátit.
Těch sýčků okolo nás se najednou rojí.....až je to s podivem.
Víte, oni ještě o sobě a svých činech pochybují a zkoumají,
zda ta naše cesta přeci jen není ta správná.
Protože my jsme o ni přesvědčeni
a naše víra na naší cestě má jasný a pevný cíl.
Dnes se tedy nenechme zaskočit otázkami okolí,
které by se mohli zdát pro nás banální,
však pro ty,
kteří se nás dotazují je to alfa a omega.
Buďte tedy v odpovědích pro ně obezřetní a trpěliví.
My jsme se k naší cestě také nějak dostali.....
Dnešní den tedy bude znamenat tvůrčí myšlení,
a v neposlední řadě i mnohdy geniální řešení situací, které před námi navstanou.
Otevírá se další čakra na bytosti zvané člověk a někteří pocítí příliv energie,
která pro ně bude neznámá a v prvotní chvíli se ji zaleknou.....
Není se čeho obávat, spíš naopak.
Konečně se otevírají nové možnosti nejen v myšlenkách,
ale hlavně v komunikaci, projevu a barvě intonance slov vyslovených.

Přispůsobilost novým vjemům se dnes stane klíčovým momentem.

Nebojte se dnes tedy projevit vnitřek a to co se ve vás nahromadilo.
Ale nezapomeňte na jednu podstatnou věc....
....euforie z nových možností je nebezpečná .....
V příštích dnech, dneška nevyjímaje,
se nepovyšujte ani neponižujte nad ostatní.
To by jste porušili zlatý řetěz povznesení člověka,
a jak dobře známe,
řetěz tvoří jednotlivé články.
Podle toho jak jsou jednotlivé články řetězu pevné,
takový je celý řetěz.
Proto dnešní den je o komunikaci, inspiraci a souznění s těmi,
kteří potřebují poradit.
Však rada je dobrá jen tehdy, když se nikomu necpe.....
Včerejší večer byl pro mnohé poučný a někdy i kontrastní....
....vše se děje tak jak má a odhalování skrytých skutečností
dnes bude kumulovat......
Buďte dnes tedy velice pozorní a vše přijímejte.

....NEŘEŠTE....

Řešení příjde již brzy...............

Solis Templ

den 3. prosinec

3. prosince 2012 v 9:49 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 19 dnů ................................... den 3.12. 2012Když budeme brát kartu č. 21 (UNIVERSUM) za den 21. 12. 2012 -

Dnes si všichni uvědomíme, že to s námi není opravdu tak špatné.
Při včerejším zapálení první svíčky na Adventním věnci, jsme si uvědomili, že pachtění a shánění očisty duše nenacházíme v radách a doporučeních, nýbrž v nás samotných.
Dnešní pracovní týden tedy začínáme v klidu a naše odhodlání a vytrvalost v transformaci našeho já nezná hranic!
Překonali jsme úzkostné stavy k poplašným zprávám o konci světa,
a naše vnitřní vyrovnanost začíná provokovat ty, kteří jsou nepoučitelní ve svých dogmaticky katastrofických scénářích.
A to je velice dobře, protože ,,oni,, začínají přemýšlet o naší bláhovosti a odevzdanosti.
Nechápou naše postoje a podezřívavě zkoumají proč se tak začínáme chovat!
Nechme je ať si zkoumají, popřípadě jim objasněme proč se tak radikálně mění naše já!
Oni jsou na tom stejně jako my, ale s tím rozdílem, že jsou stále ještě vázaní smlouvou ke hmotě.
My jsme se poučili.....
a proto dnešní den je pro mnohé - nové vykročení - do pochopení symboliky a tvořivosti života.
Ti, kteří jsou přímo napojeni na Kolektivní vědomí,
dnes zažijí energetickou obrodu,
protože v dnešní den se otevírá první čakra (brána) mezi světy.
Apeluji na vás, kteří máte zodpovědnost za daný stav věcí a dění
(..oni ví ke komu hovořím....)
nedávejte najevo co se s vámi děje....
...druhá strana čeká tiše v tmavých koutech na příležitost ničit započatou PRÁCI NA DÍLE.
Ne vše se bude odehrávat tak jak si přejeme,
bude nás dnes vytáčet selhávání techniky a výpadky proudu budou běžné,
Mění se polarizace a planeta se s tím začíná vyrovnávat tak jak je jí vlastní.
Buďme blahosvolní v dnešní pondělní den, neboť nic není náhoda, nýbrž zákonitostní vývoj dané věci.
Nepochybujte o sobě a buďte vytrvalí.
To světlo je již pomalu cítit ve vzduchu a v našich krocích.........

Solis Templ

Rytíř z Templu v Tv - Cesty k sobě -

2. prosince 2012 v 20:29 Tv Cesty k sobě - Rytíř z Templu

Internetová televize Cesty k sobě uvádí -

Romana Zahrádku (časopis Ve Hvězdách a lidový léčitel), Luďka Krátkého a Ladislavu ..písničku,, Svobodovou .......

,, RYTÍŘ Z TEMPLU ,,

http://www.cestyksobe.cz/rytir-z-templu-ad1800/

den 2. prosince 2012

2. prosince 2012 v 12:51 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.

Do dne 21.12. 2012 - zbývá 20 dnů .................................. den 2.12. 2012Když budeme brát kartu č. 21 (UNIVERSUM) za den 21. 12. 2012 -


Dnes se v nás budou mísit zvláštní pocity.

Už tomu i napovídá dnešní započatý Adventní čas.
Co je to vlastně ten Advent!?
Zapomeňte na nějakou železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou neděli.
To je jen reklamní tah prodavačů k větším ziskům.
Takovéto označení nemá s tradičním pojetím Adventu a Vánoc vůbec nic společného.
Protože Adventní čas je chápán v křesťanské tradici
jako příprava na příchod Ježíše Krista,
druhého příchodu na konci času
a hlavně začátek Liturgického roku.
Nic víc nic míň.
První neděli Adventu se zapaluje první svíce ze čtyř.
Proč má Adventní věnec čtyři svíce!?
Je to symbolika čtyř týdnů k svátkům Vánočních (narození Ježíše)
dále je to symbolika čtyč světových stran, čtyř živlů a v neposlední řadě i kříže.
Jejich plamen symbolicky okolo sebe šíří světlo a probouzí plamen lásky každého člověka.
Je to připomínka slova Ježíše, který pravil....
......Já jsem světlo světa a ten kdo mne bude následovat, nikdy nebude chodit ve tmě......

To jen krátké objasnění co je vlastně Adventní čas.

Ale navraťme se k denešnímu dni a tím je neděle 2. prosince.
Jak už jsem na začátku řekl, budeme dnes mít divné pocity.
Bude se v nás míchat nejen pocit, co jme ještě neudělali či nedodělali,
ale hlavně si uvědomíme že jsme strašně unavení.

Přes různá odříkání se pustíme do věcí, které jsou povinností a jsou po nás vyžadována.
Budeme totiž hodnotit zda to dění a shon okolo nás vlastně chceme.
Jelikož jsme se před časem rozhodli pro daný stav věcí, tak teď již nemá cenu cokoliv hodnotit.
Vztek dnes není dobrým rádcem a ústupky jsou i někdy vítězstvím.
Je to jako bychom museli dělat něco, co nechceme ale je to natolik potřebné a nutné, že to stejně uděláme.
Je to v souladu s naší dobrovolnou vůlí a přesvědčením.
Chtěli jsme takovýto stav věcí, chtěli.
Tak dnes toto bude zásadním pilířem pro dnešní den.

Proto, až budeme dnesnzapalovat první svíci, uvědomíme si, že to není jen pro srandu,
ale že to má hlubokou symboliku k blížícímu dění....
Dnes bych doporučoval větší pozornost sobě sama a na naše projevené pocity.....
...mohou ublížit těm, které milujeme.
Vše se děje a uskutečňuje tak, jak kvalitní jsou naše přání, žádosti a prosby....
Buďte tedy dnes obezřetní i na vaše myšlenky........
Mohou se uskutečnit!!!!!

Solis Templ

den 1. prosince 2012

1. prosince 2012 v 10:35 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 21 dní ................................. 1.12. 2012Když budeme brát kartu č. 21 (UNIVERSUM) za den 21. 12. 2012 -

V dnešní první prosincový den se nám navrací minulost.
Však ne v negativním slova smyslu, spíš radost a pochopení toho,
co jsme v minulém období prožili.

Dnes je den smíření se z minulostí a pochopení souvislostí.
I když vše co jsme dělali, nebylo příjemné a mnohdy i smutné, či žalostné,
nebo jsme se ocitli na kraji propasti a nevěděli co a jak dál.

Dnes tedy chápeme co je minulost, co je přítomnost a hlavně co obnáší budoucnost!!

To co v dnešních hektických dnech vytváříme, je základ pro věci příštích.

Toto si uvědomujeme a myšlenkové pochody nás intuitivně nutí dělat věci,
na které by jsme měli být dnes pyšní.
Budeme překvapovat sami sebe či udivovat okolí
v našich názorech, aktivitou, radostí, tolerancí, nadšením a v neposlední řadě i chápání a porozumění okolí a našich blízkých.
Budem vnímat věci příští a budeme tzv. o krok napřed.
Budeme vědět, že nám zachvíli zazvoní telefon,
že potkáme člověka, kterého jsme delší dobu neviděli,
prostě a jasně......
budeme předvídat věci budoucí
a v naší mysli se usadila mourdrost v uskutečnění toho,
jak se budeme chovat či jednat,
abychom se vyvarovali krizovým nebo nebezpečným situacím a okolnostem.

Dnes večer začíná Adventní čas
a proto si dnes připomeneme, že mnoho lidí nemá tu možnost prožívat čas Vánoc
v klidu a míru domova.
Proto, až zapálíme první svíčku na Adventním věnci, přejme si ......

Takže, dnešní den je návrat k našim srdcím a vědomí.
Poučeni z našich omylných rozhodnutí minulosti,
se nám bnes otevírají brány k vyššímu chápání vědomí
a energií, které kolem nás houstnou.

Prožijeme dnešek opravdu v souladu s tím co cítíme,
nebo si jen stále něco chceme namlouvat!?

Solis Templ


den 30. listopad 2012

1. prosince 2012 v 10:01 | Solis Templ |  Zneklidňující a znervozňující dny do dne 21.12. 2012 - II.


Do dne 21.12. 2012 - zbývá 22 dnů ......................... den 30.11. 2012Když budeme brát kartu č. 21 (UNIVERSUM) za den 21. 12. 2012 -


To co se odehrávalo v pátek (včera), je z karet naprosto jasné.......

Nebudu zde tedy podrobně popisovat věci minulé.....

......jen podotknu, že tento pátek nebyl v žádném případě příjemný,
ale díky vnitřnímu odhodlání jednotlivce, se opět navrací naděje,
a protrhává mraky chmuru, beznaděje a depresí........

Solis Templ