- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Březen 2013

Had leze z díry ....

24. března 2013 v 9:31 | Solis Templ |  Rok 2013....rok souvislostí a přerodu
Had leze z díry díky člověku ......


Není to dlouho, co se celý svět třásl strachy a s obavou se díval upřeně na datum 21.12. 2012,
kdy podle Mayského kalendáře měl končit čas a tím i celý svět.
Co bylo popsáno stránek o možnostech, co se vlastně ten den stane, co bylo prorokováno scénářů,
média do nás prali informace, filmy či dokumenty.
Co novodobých guru učilo přerod do tzv. 5D světa a myšlení.......
No, vůči tomuto datumu se roztrhnul pytel všeho možného,
včetně povznesení duše a mysli člověka v Transformaci k vyššímu vědomí....

Já jsem v danné období psal na mé stránky www.solistempl.blog.cz výklad na každý den
z pohledu člověka a Univerza, kde jsem poukazoval na to, jak se jednotliví aktéři staví k tomuto fenoménu.

Popsal jsem i pět dní Epagomeny, to znamená pět dní ke vzkříšení a znovuobnovení řádu bytí.

Z dnešního pohledu na uběhlé události musím konstatovat,
že člověk a jeho myšlení se odvrátil k nabídnuté šanci uskutečnit Záměr a evoluční vývoj.

Nelze zde vyzdvyhovat jednotlivce, protože Univerzum nás bere jako jednotnou součást celku.
Však budu poukazovat na ty, kteří měli zodpovědnost na uskutečnění Záměru.

Budu pranýřovat 72 vyvolených, kteří nesplnili svou danou roli.
Jak jsem již v předešlých článcích poukazoval a vysvětloval, že těchto 72 avatarů má i své protějšky,
to znamená 72 démonických entit, které mají za roli zhatit Záměr a svrhnout síly tvoření pro zmar a zkázu.
Těchto 144 bytostí stvoření (protože vše má svůj protějšek),
nebudu a ani z mého postavení nesmím hodnotit a soudit,
ale těch 72 avatarů ano,
protože se transformovali do jednotlivých lidí a ti ve své euforii moci a pocitu božství nezvládli svou danou roli. Nechali se zlákat vidinou nepostradatelnosti, moci, bohatství a důležitosti.
Proto na jejich opuštěné místo nastoupili bytosti negace a zla.
A co se tedy v ten daný čas stalo!?
Představme si, že by 72 vyvolených zvládlo svou roli ....
........je to jako trychtýř, který má své okraje směrem dolů a ústí nahoru,
takže veškerý potenciál se soustřeďuje do jednoho bodu, který se spojuje s hořejškem.
To by znamenalo, že se jednotlivé energie spojily v jednotu a tím by byla dovršena spojnice mezi zemí (člověkem) a nebem (Univerzum), tudíž by bylo dílo úspěšně završeno.

A teď obráceně....
..... představme si trychtýř, který má vyústění směrem dolů a okraje směrem nahoru.
Přes vyůstění se dere nahoru množsví energie, však nemá takový potenciál a sílu se spojit
a proto po jednotlivých výronech tryská ven.
Kdyby tomu bylo obráceně, negace a zlo by nám vládlo ve vší parádě a síle....no ale co se tedy stalo?!
Těch 72 avatarů nezvládlo svou roli
a tím umožnilo 72 protipolních entit rozšířit vyústění tohoto dolního trychtýře.
Zákonitě deroucí se síla negace zvýší svoje výrony a tím leze větší potenciál ven na povrch.

A to se také stalo a odehrálo.

Všimli jste si kolik agresivity, netečnosti, lží, pokrytectví a lhostejnosti je kolem vás!?
Stačí se jen podívat na vyhlášenou amnestii.
Do určité doby jsem si pana prezidenta nesmírně vážil,
protože bez okolků poukazoval ve světě na nejednotnost EU a stál pevně na svrchovanosti češství.
Však svou roli na konci svého inaugurátu nezvládl a postavil se do role mesiáše a spasitele,
který má tu moc uskutečnit "zázraky".
Nedomyslel, jaké to bude mít následky a dopad.
A to je přesně to, na co poukazuji.
Tím neříkám, že je pan Klaus jedním z vyvolených, to v žádném případě, ale jako příklad nám posloužil dobře!
Myslel to dobře, ale ve své nadřazenosti a povýšenosti zapomněl na svou roli.
Škoda, převeliká škoda nejen pro něj samotného, ale především pro nás, pro nás jako člověka,
který se nechal vmanipulovat do hry, kde zatím vítězí Legie a rozprostírá svou vládu nad světem,
který měl šanci se povznést do netušených výšin vyššího vědomí.

Jsou mezi námi jednotlivci, kteří urputně bojují proti Legiím, ale jsou zatím osamoceni a sil není nazbyt.
Proto na Vás všechny, kteří tyto řádky čtete a pochopili jste o čem je tu řeč, apeluji,
aby jste ve svých rozhodnutích a úsudcích nejdříve hodnotili sebe a potom druhé.
Apeluji na Vás, najdete-li takovéhoto osamoceného bojovníka za čest a pravdu,
učte se od něj či poslouchejte jeho slova a buďte mu nápomocni,
dodejte mu sílu k tomuto svatému zápasu.

Věřte, že boj to je a bude nelítostný,
však odměna nedosahuje výšin bohatství,
ale výšin poznání srdce a duše! Bojujme tedy ne pro slávu a bohatství,
ale pro sebe a naše srdce.
Amen.

Místo pro vaše dotazy pro rok 2013 ......

10. března 2013 v 8:12 | Solis Templ |  3 - Vaše dotazy a mé odpovědi pro rok 2013

Máme rok 2013 a je spoustu nezodpovězených otázek, na které je potřeba znát odpovědi .....