- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Duben 2013

Praha a její Genius Loci ...

26. dubna 2013 v 8:28 | Solis Templ |  Praha tajů plná

PRAHA a její Genius Loci

V tomto článku bych se chtěl s Vámi podělit o svůj zážitek a co se ke mě dostalo skrze mé vidění.
Nejsem bůh ví jaký prorok či dokonce spasitel věcí příštích, to v žádném případě,
ale každý má svou roli v "ZÁMĚRU" budeme tomu říkat Vyšší moc,
která vše řídí a určuje směr či vývoj nejen celku, ale i jednotlivého člověka.
Tento článek píši v den, na který připadá pro mne smutné výročí smrti mé mámy.
Ženy, které jsem za mnohé vděčný a za mnohé jsem jí dlužníkem,
neboť když člověk stárne, uvědomuje si víc a vidí věci v jiném pohledu.
Moje máma byla věčná bojovnice a trpělivě snášela nepochopení nejen svých blízkých, ale i okolí.
Ne, nebudu tu psát o smrti a o své mámě, píši o tom,
že v tento den se u mne začaly dít věci neočekávané a zásadní.

Bydlel jsem v daný čas a dobu na Starém městě a to v ulici Železná.
Já, jelikož jsem Beran (4.4. 62), a to s životním číslem osm, tak vše mělo a má souvislosti.
Moje planeta je Mars, prvek železo, číslo 4 jako představitel živlu.
Tak a poslouchejte....
..tedy bydlel jsem do určité doby v ulici ŽELEZNÁ - železo - číslo 18 - 1+8 = 9 - naplnění osudu,
ve 4 patře - oheň, byt číslo 13=4 - opět oheň,
mé jméno je Luděk a jeho význam je "slavný bojem a válečník",
pracuji jako kuchař - opět železo (nože) a oheň....
.....vše co dělám a kde jsem bydlel má mystický význam nejen pro mne ale i pro místo a místa kde bydlím.
Takže můj symbiozní vztah se Starou Prahou je více než patrný.

Nedávno jsem si řekl, že bych mohl jít z nového bydliště pěšky do práce,
přes Staré Město a Malou Stranu. kde pracuji a podívat se na místa důvěrně mi známá.....
Byla sobota, sluníčko pěkně začínalo hřát, tak jsem vyrazil....
Kdybych věděl co vše se na této anabázi uskuteční, tak bych zavolal do práce a řekl mému zaměstnavateli,
že jsem dostal žlutou zimnici, kurděje nebo při nejlepším spalničky s černým kašlem...
.....ale na druhou stranu bych se nedověděl to o čem vám chci referovat.

Jakmile jsem vyšel z domu kde v současnosti bydlím, tak jsem musel překročit párek bezdomovců, kteří se ztráceli v mlžném oparu krabicového vína.....
.........za rohem ulice se dva nepřizpůsobilí občané dohadovali o ceně za několik gramů trávy....
........při míjení Bolzanovy ulice, kde sídlí středisko ,,Naděje,, pro pomoc občanům bez domova,
se mi vytvořil tlak v oblasti žaludku a odér v žádném případě nebyl ani na míle přiblížen jakékoli libé vůni.

Zrychlil jsem krok a na několik minut s přestávkami přestal dýchat.....ufff!

Přežil jsem tuto cestu přes ,,Údolí Glumů,, jak jsem si to sám pojmenoval, bez úhony a vyprázdnění snídaně.
V Hybernské ulici se nic vyjímečného nestalo,
jen že u vchodu do nádražní haly Masarykova nádraží stály dva policejní vozy se zapnutými majáky a donucovacími prostředky usměrňovali skupinku rozjařených turistů..
.....upozorňuji, že bylo na hodinách devět hodin ráno.....

Tak, konečně stojím před Prašnou bránou,
kde začíná Královská cesta a povznesen do stavu očekávání jsem vstoupil do Starého Města pražského..
...jak jsem se na tento vstup těšil, tak jsem byl vržen do víru míjejících se skupin turistů,
kde průvodci již používají technologii mikrofonů a tlampačů...
.....hned mne napadlo - vešel jsem do Matičky Prahy nebo do Babylonu!??

Opět jsem zrychlil kroky mé a po prokličkování se mezi těmito skupinami,
za které by se nemusel stydět ani vrcholový lyžař, jsem spočinul v ulici Celetná,
paprsky sluníčka hřály víc a víc a rozsvěcovaly domy s jejich domovními znameními,
které opravdu pamatují staré časy a o mnoho větší klid,
které si zaslouží.
Zpomalil jsem a vciťoval se do překrásné melodie Prahy a její mystičnosti......

....nechával jsem se pomalu kolébat na vlnách tónů dobře mě známých,
v tomto až meditačním stavu mne někdo zatahá za rukáv a okamžitě slyším -
.......pažalsta, kuda na Pražskij grad...
.....to bylo jako by někdo násilím serval struny na houslích panu Hudečkovi při tónech Smetanovy Vltavy....
....ruština...ojjjojjjojjj....
.....já a ruští turisti.....ojojoj!
To natrefili na toho pravého!!
Po několika minutovém vysvětlování kudy tudy, jsem je odkázal na Pražskou informační službu,
tam jsou jistě školeni na trpělivost a nezdvořilost východních národů.
Já se vždy snažím vysvětlit či pomoc, když si mě nějací turisté vyberou, ale jak slyším ruštinu.......
Teď to vypadá jako bych byl proti nim nějak zaujatý, no, až tak nejsem, ale nemusím je.

Po tomto zážitku a násilného vytržení z mé ,,mysteriózní,, cesty jsem si řekl, jestli to mám zapotřebí
a chtěl jsem jít na tramvaj...
.....však najednou se stalo něco čemu jsem opradu nerozuměl.
Slyšel jsem dusot koní.
Otočil jsem se v domění, že jede policie na koních abych jim ustoupil z cesty a ......
..... nikde nic.
Žádný oř tu nebyl, natož policista!!
Pomyslel jsem si, tak a tady to máš....jsi blázen a fantasta!
Kopyta jak dopadala na dlažbu,
se přes mumraj cize mluvících turistů čím dál více rozléhala po ulici a stala se dominantním vjemem.
Pocítil jsem mrazení po celém těle a v tu chvíli mi přišlo, že tu nejsem jen tak z nějakého rozmaru.
Celý průvod (jak jsem pochopil), prošel a já jsem ho začal následovat.
Jak jsem vešel Staroměstské náměstí, tak jsem ucítil neuvěřitelnou bolest.
Bylo to něco,
jako by jste byli svědkem velice smutné události a ona ve vás vzbudila spoluůčast a byli jste vtaženi do situace.
Neumím to popsat, ale je to nepředstavitelné a až hrůzné.
Co se to děje, proč jsem byl vtažen to této situace a vjemu!?
Těžko se mi dýchalo, ztěžkly mi nohy a hlava se mi točila.
Zem se předemnou houpala a ztrácela se do obludných dálek.

V duchu jsem si řekl....tak a je to, infarkt a konec....

Prdlajs konec, teď to teprve začalo .....
...... neviditelná síla mne táhla po Královské cestě až k Staroměstské mostecké věži.
Nevím a nepamatuji si jestli jsem prošel Karlovu ulici.....možná že ano, možná ne.
Logicky si vysvětluji že jsem ji musel projít, jinak bych se neocitl před Karlovým mostem.
Ale kdo ví....!?

Staroměstská mostecká věž,
jak monumentální svědek věcí minulých, válečných vřav či smutečních průvodů.
Svědek korunovací českých králů, jejich slavnostních průvodů na Pražský hrad,
ale hlavně strážce Starého města.
Kolik vody v naší Vltavě proteklo není v lidských silách spočítat...
......takže před tímto majestátným symbolem češství jsem stál ve své maličkosti.

Maličkosti!?
Vždyď jsem byl součástí tohoto mysteriozního průvodu..
.....můj tmavě červený plášť splýval se zemí a já kráčel po boku rytířů oděných v skvostných brněních
kde jejich standarty vlály hrdě ve větru.

Prošli jsme branou a já jsem se ocitl zpět v reálném čase.

Pocit z tohoto vjemu se mi vryl do myšlení takovým způsobem,
že jsem pro okolí musel vypadat jak mimozemšťan,
který se před nimi z čista jasna objevil...
..rozhlížel jsem se co se děje, protože tyto změny zvukové i vizuální se děly během mžiku.
Svírající bolest na hrudníku byla veliká, ale dala se vydržet.
Zatím....
Smutek, pláč, nářek, soužení, strach, zmar a hlavně pocit umírání,
který byl víc než fyzický se rozplynul mávnutím kouzelným proutkem
a já si uvědomil v plné síle, že to není moje.....jen jsem měl zakusit, jaké to je!!
Pochopil jsem!!

To volal Karlův most, ne jako most, ale jako symbol PRAHY!!!
Duše Prahy a její GENIUS LOCI (význam slova genius loci: duch vládnoucí na určitém místě).
Na určitém místě uprostřed mostu se mi objevil tento symbol -
A jasně a srozumitelně mi chodily informace......
Informace a návody co udělat mi chodily jasně a srozumitelně.

Pro záchranu mystičnosti Prahy a zachování jejího statutu,
zachování celistvosti a navrácení jejího status quo ve výsadním postavení mezi městy.

Pražská Sybyla již před dávnými věky prorokovala, že zničenou Prahou,
kde stojí jen jediný kostel s posvátným ,,prahem,, teče Vltava,
která se mění v krvavý tok odnášející zbytky hnijících těl jejích obyvatel......

Ten čas se neůprosně blíží.
Pražská Sybyla to sice pojala alegoricky, však při mimosmyslovém vnímání se to opravdu tak jeví.
Praha se stala domovem cizáků a loupeživých lapků.
Servávají z Ducha Prahy co se dá a znesvěcují naše právo na každém rohu a každém kroku.
Projdete- li se po Královské cestě, zjistíte, že vývěsní štíty obchodů a krámků jsou psány sice latinkou,
ale v cizí řeči!
Nabídka v těchto krámech je víc než pofidérní a s umem starých mistů Prahy,
který nás proslavil po celém světě nemá naprosto nic společného!

Stydím se, že jsme se nechali vlákat do područí a zapoměli jsme na svou vlast, svou Prahu a své češství!!

Restaurace a rychlá občerstvení lákají na hamburgery, hranolky, buritta, hot dogy ...
.. co jediné jsem zaregistroval je že se tu čepuje sice Plzeňské piv.o ale je naše....
.....vlastně už taky není....prodali jsme pivovar cizákům.

No co dělat je na snadě, ale jednotlivec toho moc nenadělá.
Bude poukazovat na nešvary ale nezmůže nic, je sám.
Vyvstala mi myšlenka na pověst o Svatoplukovi, jak na příkladu spojených prutů poučuje své syny
o nezlomné síle společného vládnutí.
Když se rozdělí, zlomí se nejen pruty, ale také síla kterou představují.............

Po zbytek nejen cesty do práce, ale celý den jsem měl myšlenky a hlavu jak centrální mozek
spojený s kronikou Prahy....

Možná pro někoho jsem snílek, pošetilec, blázen či já nevím co ještě,
však moje info je víc než skutečné.
Mám k dispozici výpočty, souřadnice a přesný popis co dělat....


Chcete vědět víc....!??

A zvony hovoří ....

16. dubna 2013 v 9:05 | Solis Templ |  Konkláve 2013 a Petrus Romulus

A zvony se rozezvučely do širého světa ......


A zvony hovoří .....
Na Sixtinské kapli známé díky své architektuře, která připomíná Šalamounův chrám ze Starého zákona,
se pohybují řemeslníci a stavějí komín pro svolané konkláve,
kde vybraní kardinálové zvolí novou hlavu katolické církve, hierarchie římskokatolické církve,
biskupa města Říma a nástupce svatého apoštola Petra.
Jak všichni dobře víme, konkláve z lat. cum clave - uzamčen na klíč, je zásadní pro volbu papeže,
protože vliv vnějšího světa je nepřípustný a tudíž kardinálové by měli mít před očima pouze Boha,
tzv." Solum Deum prae okulis".
Na hlasování dohlíží kardinál - camerlengo (komorník).
Nejdříve se složí přísaha mlčenlivosti a po následném "extra omnes", to znamená všichni ven začíná přímá volba.
Každý kardinál má před sebou hlasovací lístek, kde je napsáno "Eligo in Summum Pontificem",
tedy - Volím za papeže....
Když je jednomyslně zvolen daný kandidát v kamnech se spálí hlasovací lístky.
Kouř oznamuje všem věřícím, zda byl zvolen či nezvolen nový papež.
Černý znamená nebyl zvolen a bílý že ano, zvolen byl.
Z mých předpovědí byla jedna, že dne 13. března ve večerních hodinách bude zvolen ne-bílý papež. Což se také stalo. Bylo 13.3. 2013, 19. hodin, 04 minut a z komína Sixtinské kaple stoupal bílý kouř.....papež byl zvolen.
Byl v jedné z nejrychlejších konkláve zvolen argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio.
Argentinský!?
Ano Argentinský kardinál....
Nově zvolený papež si dal jméno František, podle Svatého Františka z Assisi
(vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone).
Byl to zakladatel žebravého řádu Františkánů a mystik. Nejdůležitějšími prvky jeho víry byla chudoba a láska ke Kristu. Svým upřímným životem se zasadil o upevnění těchto hodnot, které ve středověké církvi prožívaly krizi. Na dlouhá staletí se stal vzorem důsledného následování Krista v chudobě a lásce k bližnímu.
Podle tohoto vzoru se nový papež stává, alespoň jak ve svých prohlášeních tvrdí, představitelem chudoby,
lásky k Ježíši Kristu a k lásce k bližnímu.
Zda se papeži Františkovi podaří upevnit tyto hodnoty je na snadě.
Čekal jsem, zda při inauguraci si papež vezme berlu s pokřiveným krucifixem....nestalo se tak.
Dal jasně najevo, že to co doposud se snažilo ovládat nejen světské ale i církevní mocenství,
bere jako výzvu k boji s těmito artibuty.
No nevím, zda se mu podaří nasytit chudé a poskytnout jim duchovní útěchu.
Jako člen Jezuitského řádu, na to prostředky má a potřebnou základnu také.
Je přímým následovníkem svatého Petra (Šimona) a jeho rodokmen sahá do Itálie....jaká náhoda!?
Takže za prvé je ne-běloch,
v dobách Nostradama v letech 1555, kdy vychází tiskem jeho první proroctví, kdy byla Amerika objevena Kryštofem Kolumbem 12. října 1492 a 1519 začíná španělský conquistador Hernando Cortés s dobýváním říše Aztéků,
byly všichni neevropané (tehdejší známý střed světového dění) pro evropany černými (domorodci),
tudíž neplnohodnotnými obyvateli.
Za druhé -
Petr Romulus - Petr římský, jak jsem již podotkl, je přímým následovníkem svatého Petra,
kterého Jěžíš ustanovil přímým nástupcem, kdy mu řekl -
"Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam" -
Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou.
A jako on se bude snažit prosadit pomoc chudým, potřebným, nemocným a bude se snažit navrátit podstatu křesťanství na správnou cestu.
Cestu odříkání, pokory, lásky, pomoc bližnímu, nasytit hladové a hlavně cestu skromnosti.
Je nasnadě, že se toto poslání nelíbí a nebude líbit mocenským skupinám,
které se již několik let snaží získat globální moc nad světským světem.
Až se třikrát zachvěje Svatý stolec s hlavou katolické církve, hierarchie římskokatolické církve,
biskupem města Říma a nástupcem svatého apoštola Petra,
tak tehdy při odcházení víry z lidských srdcí příjde spasitel tohoto světa.
Tehdy, až Krista potká zbědovaná a ponížená víra se ho zeptá podruhé a naposledy -
"Quo vadis, Domine?" - Pane, kam kráčíš?.
A tehdy jí spasitel, jako Petrovi, který se zeptal stejnou otázkou odpoví -
- Jdu do města abych byl ukřižován pořetí........
Moje preedikce, kdy se zachvěje Svatý stolec a město sedmi kopců bude na pokraji zničení jsou dny
v letošním roce
a to v měsíci květnu, červnu a říjnu.....
Které dny to jsou, o tom vám povím v dalším pokračování tohoto mého vidění světa a souvislostí,
podle Templářské vize a přesvědčení,
že cnost, věrnost, síla, láska a víra mají platné zákony a atributy v dnešní době víc než platné!
Solis Templ

Zvony mlčí ...

9. dubna 2013 v 9:22 | Solis Templ |  Konkláve 2013 a Petrus Romulus
A zvony mlčí nejen v Římě, ale po celé širé zemi........


STATUS CIVITATIS VATICANAE - Městský stát Vatikán.
Místo, kde po návratu roku 1377 z Avignonu papežové pobývali a
teprve roku 1929 díky Lateránským smlouvám se stal Městským státem.
Vatikánský městský stát se liší od Svatého stolce, který se datuje do raného křesťanství a
je hlavním biskupským stolcem římskokatolických a ortodoxních věřících po celém světě.
Je to výsostné území Svatého stolce a místo trvalého pobytu Římského biskupa - papeže.
To jen na úvod pro objasnění.
Papež, kdo je to vlastně papež!?
Podle katolického učení je papež zástupcem (náměstkem) Ježíše Krista na Zemi a
nástupcem svatého apoštola Petra a je neodvolatelný.
Tato funkce je nejvyšší post, který smrtelník může dosáhnout.
Prvním papežem, který abdikoval, však pod nátlakem, byl Řehoř XII.
Druhým Papežem, který abdikoval je Benedikt XVI., však prvním ze své svobodné vůle.
Dne 11. února 2013 oznámil své odstoupení ze zdravotních důvodů ......
Prosím!?
Jak se něco takového může stát!?
Pamatuji si poslední bohoslužbu na veřejnosti Jana Pavla II. a pokud mi ještě paměť slouží,
byl na tom zdravotně velice špatně,
ale jeho čest mu nedovolila se vzdát svého poslání a důvěry, vloženého mu koncilem a vůlí církve.
Do posledního dechu stál v čele jeden a půl miliardy věřících.
Co se tedy s Benediktem XVI. stalo!?
Nehledejme v tom politiku, hledejme v tom příměr a souvislosti.
Prostě a jasně, Benedikt XVI. vlastním jménem Joseph Alois Ratzinger duchovně zemřel a
již nemohl vykonávat prostředníka mezi Bohem a věřícími.
Již nemohl poskytnout útěchu sobě, natož ostatním.
Již při inaugurační mši 25.dubna 2005 hrdě nesl ne berlu, jako znak papežství a podřízení biskupové,
ale hůl, na jejímž konci je krucifix, který je ale zvláštně pokřivený a postava na kříži je také pokřivena.
Tato hůl, byla vytvořena úmyslně a zobrazuje zdeformovanou postavu Ježíše,
který volně visí na kříži a vrchol kříže i oba
postranní konce byly nápadně zkroucené směrem nahoru.
Tento pokřivený krucifix, byl poprvé viděn v roce 1963 při korunovaci papeže Pavla VI.
Má zajímavou historii, která ale s křesťanstvím a vírou nemá pranic společného.
Byl vytvořen černými mágy a má zesměšňovat klasický křesťanský krucifix.
Symbolizuje těsné propojení mezi římskokatolickou církví a Illumináty.
Každý jistě zná gesto při kterém je malíček s ukazováčkem vztyčen a
prsteníček, prostředníček i palec konečky spojen.
Je to symbol satanismu v jeho nejhrubším zrně.
Zkroucený kříž se stal pro Illumináty symbolem reprezentující příchod Nového Věku,
zednářského Krista a jeho "Značku Bestie".
Co to pro náš Svět znamená.
Již Jan Pavel II. to jasně začal používat - ,,Nový Světový Řád,,!!
A teď jsme se dostali k sv. Malachiášovi a jeho prorocví o papežích.
Proroctví obsahuje 112 krátkých latinských frází, z nichž každá popisuje jednoho z papežů římskokatolické církve, počínaje rokem 1143 papežem Celestýnem II. a konče posledním papežem jmenovaným jako Petr Římský.
V proroctví se píše -
- Poselství pro posledního papeže zní:

"Petr Římský, který nasytí své ovce během mnohých utrpení. Až ta skončí, město sedmi kopců bude zničeno a hrozivý soudce bude soudit jeho lid''.

Co to znamená si řekneme a objasníme v dalším pokračování tohoto článku.
Chrám duše je jen v nás.
Solis Templ