- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Březen 2014

Duben 2014

25. března 2014 v 8:28 | Solis Templ Salutaris
 

DUBEN 2014

Výklad na duben 2014 dle Solis Templ Salutaris c.r.

karty


výklad
Duben 2014

V tomto měsíci se odehrají klíčové změny.
Člověk již přestává chtít být klamán a zkoumá jestli to co mu je předkládáno je pravda. Bude hledat a pátrat po pravdivých skutečnostech, které mu doposavad unikali.
Je škoda, že jsme ve většině ovlivnitelní nejen naším okolím ale i internetem, televizí, rádiem a všemi médii,
které jsou nám dostupné.
Podle toho si vytvoříme svůj pohled na věci a události, které jsou jak v naší blízkosti tak i vzdálené.
Svět se mění a mění se i jeho energie.
Také my se měníme a naše pohledy a vhledy jsou pomalu a jistě změněné.
Náš pocit bude euforický, protože informace, které se k nám dostanou budou ve formě nadhledů.
V tu chvíli si každý řekne.....

..tak to co mne doposud formovalo a informovalo je zcestné a já konečně vidím tu správnou stránku věci.
Již mne nebude nikdo klamat a lhát mi.....

A začne jednat, Nenechá si nic pro svou pravdu líbit a bude se bránit.
Mnoho svazků, ať jsou to partnerské či vztahové, dohod a smluv vezmou za své.
Když se na tuto skutečnost podíváme z obou stran, tak zjistíte,
že každá zůčastněná strana má svůj náhled a každá strana má svou pravdu.
A tím vznikne ještě větší chaos než je doposud.
Proto se v tomto měsíci bude vše přiostřovat a napětí mezi dogmaticky tvrzenou pravdou jednotlivých subjektů,
bude vést k přesvědčování.
A to buď smírčím stanoviskem nebo k totální katastrofě.
Bohužel, vše co jsem doposud popsal je jen vývojem změny nám opět předkládané!!!
Zase máme tu tendenci spadnout do vývoje, který je vykonstruovaný
a nemá vůbec nic společného se skutečností a vývojem.
Zapomínáme na jeden velice důležitý aspekt, a v měsíci Dubnu 2014, ho máme možnost a šanci v nás probudit.
Tím je prozřít, poznat a pochopit souvislosti, které nám doposud unikají.
Pochopíme li souvislosti proč, jak a důvod, tak nám předkládané informace nemohou zakrývat oči a myšlení.
Je mi těžko psát o tom, že to co vám v tomto výkladu předkládám,
bude neakceptováno a vývoj se bude uskutečňovat podle scénáře nám předkládaným někým,
kdo si naplánoval vývoj podle sebe.

Však tu možnost a šanci tento globalizační plán zhatit a zničit máme všichni v rukách v tomto měsíci.
Proto apeluji na vás, kteří tyto řádky čtete....
...odhalujte a poukazujte na skryté souvislosti a mějte svou intuici k řešení ve svých rukách a ne v područí systému.
Šance je opravdu velká, nepromarněte ji..
....je nám předkládána na zlatém podnose TÍM, čím jsme součástí všichni....
Krátký Luděk
Sols Templ Salutaris - Chrám duše je jen v nás

Pravidla pro život.....?

25. března 2014 v 7:55 | Solis Templ Salutaris |  .......ŠELMA

Pravidla pro život....??Ukrajina, když se řekne tento název republiky, okamžitě si každý představí levnou pracovní sílu, pracovitost, houževnatost ale i na druhé straně problémy, alkohol, kriminalitu, násilnost a vzdorovitost. Nikdo si však neuvědomí, že tam také žijí lidé jako jsme my. Lidé, kteří mají stejné, ne-li větší problémy jako my.
Také mají právo na lásku, děti, rodinu, práci, zábavu, sport a další radosti a strasti běžného života.
Je pravda, že mají jiný potenciál možností na vzdělání a práci. Jsou v nátuře jiní než jsme my.
A o to právě jde.
Tamní společnost a kulura se liší od naší a rozdíl mezi vládnoucí politickou garniturou,
místními ,,oligarchy,, - oligarcha - prominentní osoba z bohaté vrstvy,
která má vliv na oblastní politickou či vládnoucí moc, majetnými a chudými, je víc než markantní.
Podle toho také vypadá nestabilita této země, protože tyto čtyři prvky způsobu života spolu nekorespondují.
A zde začíná problém.
Z celkového počtu obyvatel, který činí něco přes čtyřicet šest milionů je rozděleno na etnika,
kde ukrajinců je cca třicet šest milionů,
rusů okolo devíti milionů a menšiny tvoří poláci, maďaři, rumuni, moldavané, bělorusové a místní etnika jako jsou tataři, kozáci, krymští kozáci atd....
Ale vratme se o nějaké to desetiletí zpět v čase a podíváme-li se na dějiny Ukrajiny...
..i když je to zlouhavé, je to dobré znát pro to co se tam děje nyní.
První zmínka o osídlení této oblasti je od řeckého historika Herodota a to z doby kdy zde bylo království Skytů - skytové jsou kočovné kmeny íránského původu. Až v druhé polovině devátého století se na východě zformoval první východní stát - Kyjevská rus, kde nejvýznamnější její panovník Vladimír I přijal roku 988 n.l. křestanství.
Po rozpadu tohoto prvního státu se na území ukrajiny usídlily kočovné kmeny Polovců.
Okolo 13 století došlo k obsazení tatarskými nájezdníky a oblast ukrajiny se stala součástí Osmanské říše, po jejím rozpadu se část dostala pod Litevské velkoknížectví, východní část pod Moskevsou rus a jižní část pod Krymský chanát.
To znamená že většina dnešní ukrajiny přešla pod polskou moc.
Při dělení Polska v letech 1793-1795 byla k Rusku připojena i většina pravobřežní (střední a západní) Ukrajiny kromě Haliče a Bukoviny, jež získala Habsburská monarchie. Postupně tak Ukrajina ztratila i jen náznak jakékoliv autonomie.
Koncem 18. století byla také zlikvidována tatarská a turecká moc na jihu.
Carevna Kateřina II. Veliká a její rádce kníže Potěmkin založili v nově dobyté tzv. Nové Rusi několik významných měst:
mj. Oděsu, Dněpropetrovsk, Simferopol a Sevastopol.
19. století bylo dobou tvrdého národnostního útlaku ze strany Ruské říše
a zároveň dobou ukrajinského národního obrození, zprvu kulturního, později také politického.
Tyto snahy se po carských represích a zákazu užívání ukrajinštiny (1876) soustředily především do habsburské části země, kde byl mnohem liberálnější režim.
Roku 1929 se ve Vídni uskutečnila konference Ukrajinců, kteří emigrovali z vlasti a na této konferenci založili Organizaci ukrajinských nacionalistů, která usilovala o samostatný ukrajinský stát (často násilnou formou)
a významně zasahovala do dalšího osudu Ukrajiny.
V letech 1921-1923, 1932-1933 a 1946-1947 postihl Ukrajinu hladomor,
kde se odhaduje počet mrtvých na dva až dva a půl milinonu.
V letech 1941-1944 byla Ukrajina okupována Německou říší; po německé porážce byla k Ukrajině připojena její západní část (západní Volyň a východní Halič), která před válkou patřila Polsku (krátkodobě obsazeno sovětskými vojsky již v září 1939, v zimě 1939/1940 pak proběhla zfalšovaná referenda o připojení těchto území k SSSR), a dále Podkarpatská Rus, předválečná součást ČSR. V roce 1954 se stal součástí Ukrajinské SSR i poloostrov Krym, jenž byl do té doby součástí Ruské SFSR.
Předání tohoto převážně ruskojazyčného (a kdysi Ruskem na Tatarech dobytého) území vyvolalo napětí,
přetrvávající dodnes, prosadil N.S. CHruščov.
V roce 1990 vyhlásila Verchovna rada (parlament) suverenitu Ukrajiny,
nezávislost pak byla vyhlášena 24.srpna 1991 při rozpadu Sovětského svazu.
Zdlouhavé, vyčerpávající a nudné, ale velice potřebné pro další popis
a vývoj situace v dnešní dny na Krymském poloostrově a celkovém dění na Ukrajině.

O co tedy tady jde v konečném důsledku?

Evropská unie se snaží začlenit Ukrajinu do evropské integrity a to z několika důležitých prvků.
Za prvé jde o přístup k Černému a Azovskému moři ze strtategických důvodů vůči Rusku. Kdo by si nechal vpadnout na své teritorium cizí vojska? Berte to z pohledu Ruska, kdyby se Ukrajina dostala a začlenila do Evropské unie, okamžitě by NATO po celé Ukrajině a hlavně na Krymu vybudovalo své základny....jak prozaické mít kontrolu nad Černým a Azovským mořem a tudíž mít pod kontrolou část Ruska. Přístup, a to kontrolovaný k Marmanskému moři a tím přístup k Středozenímu moři......šílenost v pomyslných strategických plánech ke globalizaci.
Dále se tu jedná o Černomořskou flotilu, kterou spravuje Ukrajina.
No panečku, to by byl pro Evropskou unii kauf. V tu chvíli by nebylo ohroženo jen Rusko, ale i Turecko, kde mimochodem tato země má také nemalé válečné loďstvo, Bulharsko a Rumunsko.

O co tedy tady vlastně jde? Myslíte si, že Evropské unii a USA jde o tamní obyvatele?
Teď co napíši bude hodně kontroverzní, ale když se nad tím zamyslíte, dáte mi za pravdu..

...Bůh lidi nemiluje, jde jim jen o jejich duše, které miluje...

.to znamená, že je mu naprosto jedno jak a jakou cestou dojdeme k Němu.
A když to vezmeme v přeneseném slova smyslu na dění na Ukrajině....
..Evropské unii a USA nejde o lidi ale o území a jeho nerostné bohatství.
Co vlastně ukrajinští obyvatelé chtějí? Podle mého názoru to sami neví.
Vzpmeneme si na dění před lety v Egyptě, Libii a dalších státech, kde proběhla tak zvaná revoluce.
Kým byla vyprodukována?
Myslíte si že tamním obyvatelstvem?
Na to hodně rychle zapomeňte....jsou to mocenské kruhy, které se snaží dostat pod svou kontrolu nejen území
ale kompletně globalizovat celý svět, kde cítí kořist.


Ukrajina je na tom naprosto stejně, jako jsme byli my když u nás probíhala tzv. Sametová revoluce.
Jsme jediným státem, kde revoluce proběhla v relativním klidu. Ale vraťme se na Ukrajinu.
Kdo vlastně na tento stát má nárok? Pokud jste četli nudný úvod, postřehli jste tu skutečnost, že území dnešní ukrajiny bylo součástí Ruska a to díky osvobození od nadvlády jak Polska tak Osmanské říše.
Takže, největší nárok na Krym a potažmo na celé území dnešní Ukrajiny mají, ať se to někomu líbí nebo ne Rusové.
A jak známe ruský národ, jsou nevybíraví, nadřazení, egocetričtí, hrubí a násilničtí.
Celá ta léta od roku 1917 jim bylo vštěpováno do hlavy, jsme vyvolený národ a podle toho se budeme chovat.
Jsou hrozbou pro celý svět.
Jak bychom chtěli, aby rus začal přemýšlet v jeho aroganci?
Ne, rusa nezměníme.
Budeme se muset naučit žít vedle něho a naučit ho jak respektovat zbytek světa.
Ale abychom pochopili i věci, které jsou za tímto projevem násilí.
Tajná společnost, která pochází z USA z města Yale a jmenuje se Lebky a Kosti - skull and bones - má nemalé ambice, nejen pro ameriku ale pro celý svět.
Jak je možné že člen tohoto spolku vystupuje jménem EU a USA a přiváží na Ukrajinu miliardu eur?
Jmenuje se John Keery a je ministrem zahraničních věcí USA.
Mimochodem, jeho původ je v čechách, kde jeho praděda Benedikt Kohn žil a praconal v Horním Benešově. Odstěhování do USA bylo v roce 1905, ale to již se jmenoval Kerry po změně jména.

Proč tato organizace či chcete-li společnost, která má ve svých řadách mocné lidi, včetně prezidentů USA, má eminentní zájem o toto území včetně nerostného bohatství a v neposlední straně strategického postavení?
Globalizace......získání moci.
Nic míň nic víc.
Popíši jeden z několika možných scénářů....představte si, že USA jsou na pokraji bankrotu -to je skutečnost, ne vize- a svůj státní dluh a jiné aktivy prodají Číně.....Rus, kdyby byl chytrý,
tak osloví Čínu a odkoupí od něj tento dluh.....koho by potom kdo bojkotoval a měl v hrsti??
A nedej bože, kdyby se rus dohodl s číňanem.....to bychom to mohli zabalit a uzavřít veškeré továrny a úseky naší ekonomie.....naklonované a okopírované bychom měli i sebe samotné.
Platili bychom v rublech a úřední jazyk by byla čínština...
...hrozná představa......
Represe, bojkot a izolace Ruska?
Nenechte se vysmát pánové. na co si tu hrajete?
Pan premiér našeho malého státečku, se nechal slyšet....že budeme bojkotovat vztahy s Ruskem, ale probíhající obchodní styky a fůze budou pokračovat.
No co to je tedy za blokádu....tomu nějak nerozumím, ale trochu jo.
Ona uklidňující zpráva aprohlášení, že máme zásoby ropy a plynu na devadesát dní je tak do očí bijící,
že se mi chce plakat.
Strach z uzavření kohoutků ze strany Ruska je evidentní.
Tak na co si vlastně naše politická reprezentace hraje?
Je to parta kluků, kteří z ničeho nic mají moc a neví jak s ní naložit.
O panu prezidentu nebudu raději psát, protože by mne zavřeli i když je svoboda slova a demokracie.
Cože?
Demokracie......krásné slovo. Demo, něco jako podívej se jak to funguje a popřípadě si to kup??

Nevidím průběh Krymské krize vůbec dobře.
Sice to vypadá v dnešních dnech velice napjatě, ale to není zdaleka konec.
Okolo konce dubna a začátkem května, teprve vyvrcholí tato situace.
Zde se již nebude jednat o Krym, ale o celou Ukrajinu....a tady se toho bojím a mám z toho strach.
Nechme se vývojem událostí vést a doufejme, že můj katastrofický scénář nedojde naplnění.

Chrám duše je jen v nás - Solis Templ Salutaris


Březen 2014 - podle S.T.S.-c.r.

2. března 2014 v 8:51 | Solis Templ Salutaris |  ROK 2014 - výklad dle měsíců

BŘEZEN 2014

podle Solis Templ Salutaris - c.r......a zde je můj výklad, ve kterém se nebudu jako jiní rozepisovat
o vztazích, financích a jiných souvztažnostech...
.....to přenechám jiným, protože jsem a budu jiný......

Každý na sobě cítí, že se něco neočekávaného blíží.
Co to však ve svém niru vlastně hodnotíme a na co vlastně staticky čekáme?
Nikdo to s přesnou určitostí neumí popsat.
Proto měsíc březen a jeho přechod do jara s
sebou nese zásadní změnu v celkovém dění nejen okolo nás ale hlavně v globálním měřítku.
Jak jsem již v minulosti předeslal, že nadejde den a hodina, kde se budeme muset
rozhodnout, kterým směrem se vydáme je na spadnutí.
A jestli jme si mysleli, že víme a vše máme pod kontrolou, tak to je sakra omyl.
Uvnitř jsme sice rozhodnutí, ale pozapoměli jsme na naše okolí. A to nám jasně dá
najevo co a jak. Naše předpoklady v tomto měsíci vezmou za své a realita nás postaví
před hotovou věc....a tady již nebude cesta zpět. To co jsme roky budovali a řídili se
podle toho zmizí jak pára nad hrncem......protože to co jsme v oparu svých předpokladů
věděli a znali nebude již právoplatné, realita je totiž jiná a tady se projeví ve své plné
síle.V tomto měsíci se plně projeví princip Ohně a princip Vody. Buď se naučí spolu žít
pospolu, či nastane neodvratný rozkol, kde každý princip si bude hrát na svém poli
působnosti.Nastává tedy dialog o spolupráci na dalším vývoji a nebo naopak, devastující principy
obou živlů zamíchají energiemi tak, že nikdo z toho nepochopí vůbec nic a bude se
potácet mezi snad a možná....
Ale to již nebude platit.
Rozdělení Světa je na spadnutí a bohužel se vrací léta minulá, kde rozdělení bude
markantní.Nebudu zde daleko od skutečnosti, že se navrátí Východní a Západní blok s jeho
atributy.Spící šelma se konečně projevila ve své podstatě a její zájmy se neztotožňují s okolním
světem. Arogance a nadřazenost zde bude hrát prim pro své potřeby.
A jak se k tomuto postavíme jako jednotlivec?
K jaké straně se přidáme....budeme rezolutně obhajovat svou pravdu v roli demokrata a
pokoutně spolupracovat či obchodovat vesele dál s toto šelmou?
Nebo se postavíme za globální pravdu a vyčleníme tuto šelmu ze svých vjemů a životů?
Nechci tu ani obhajovat ani odsuzovat, jen ukazuji co nás v tomto měsíci čeká a
nemine.Jestli že se rozhodneme pro naší skutečnou pravdu, která je nad všemi
okolnostmi....podle toho se bude vyvíjet svět a jeho projev směrem k nám.
Budeme se tedy již v konečné fázi rozhodovat tak, aby jsme se nemuseli v budoucnu
stydět a říkat ....kdybych to tenkrát věděl tak by to vypadalo dnes jinak....
....ale cesta k napravení již nebude možná.
Nemluvím zde jen k situaci která hýbe světem, nýbrž k jednotlivcům a k jejich poznání
šelmy buď v sobě samých či v okolí, která číhá a je připravena zaůtočit na naše nitro.
Když poznám a pochopím souvislosti věcí budoucích, znám věci současné.
Březen je měsíc o poznání a postoje nás k vyššímu principu. Však, každý z nás má jasně
daný svůj princip ......
..boha či božství......
...však emanace jednotlivých bohů má mnoho podob a atributů.

Jaký atribut má ten váš aby jste se stali univerzálním člověkem??

Nebo se opět budete rozhodovat jen ve svém zájmu??
Tak o tomto bude a je měsíc Březen roku 2014.