- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Květen 2014

Odkaz minulosti je živý.....

12. května 2014 v 9:28 | Solis Templ Salutaris |  Praha tajů plná


Je pozdní večerní čtvrtek 17. dubna 2014 a já jsem přišel z práce domů,
kde na mne čekaly moje holky, pro které bych dal v šanc i svůj život,
abych jim mohl popřát dobrou noc a malému ďáblíkovi dát pusu.
Karolínka usnula s Barnyim (postavička ze seriálu pro děti) v náručí
a se Štěpánkou jsme probírali každodenní radosti a strasti běžného života.
Moje Štěpánka studuje na UK teologii a tak jsme si povídali jak vlastně Velikonoční svátky
a jejich průběh vznikly a jaký mají význam pro minulý, ale i nynější svět.
Zamotala mi trochu hlavu, protože mi vysvětlila, že Velikonoční svátky,
tak jak je známe v dnešní podobě vznikly až o několik stovek let později
a to díky Nicejskému koncilu, který svolal císař Constantin I. na den 20. května roku 325.
Byl to prvotní ekumenický koncil (shromáždění biskupů církve křesťanské),
který se zabýval osobou Ježíše a jaký měl vztah s otcem Bohem.
Hlavní náplní bylo ustanovit a vypočítat pro všechny církve stanovené datum pro Velikonoční svátky,
smrti Ježíše a vzkříšení.
Jsou to nejdůležitější svátky pro všechny církve a zde na tomto koncilu se stanovila pevná pravidla pro výpočet.
To znamená, že tyto svátky připadají na následující neděli po prvním jarním úplňku.

S touto informací jsem si šel po celodenní honičce v kuchyni lehnout...a usnul jsem jak špalek.....
......cosi mne vytrhlo ze spánku....kouknu na spokojeně spící rodinu a bleskne mi hlavou.
..co blbneš takhle v noci, bylo přesně čtyři hodiny po půlnoci, a nespíš!?
A v ten okamžik to začalo..

...nával neuvěřitelného smutku a žalu, který ve mě sílil, mne vytáhl z postele....
Sedl jsem si v obývacím pokoji do křesla a rozklepanou rukou jsem si zapálil cigaretu,
nechutnala mi a tak jsem jen tupě seděl a zíral do blba....
Sakra, co se děje nebo co se kde stalo a hlavou mi začaly lítat obrázky
až se z toho stal vizuální jev.....
......v nějaké zahradě či parku, se za svitu kahanů scházeli lidé..
...byli oblečeni v dlouhých světlých rouchách a jeden je převyšoval,kterému všichni bedlivě naslouchali......
..neslyšel jsem je ale uvědomil jsem si že stojí v nějakém olivovém háji...
..napočítal jsem jich třináct..
...ne čtrnáct, jeden je ukrytý opodál a má na sobě nějakou zbroj,
která vypadala jak za dob říše Římské....
..zpozoroval jsem, že jeden z tohoto shromáždění se dotkl ramene toho nejvyššího....
...uslyšel jsem velký výdech a nadechnutí....
..propukl jsem v nářek, který se nedal zastavit...
..beznaděj, zoufalství, prázdnota, smutek jako když zemře nejbližší vašemu srdci...
....dusot vojenských bot, hluk, řinčení řetězů a vojenské zbroje..
...už to bylo i viditelné, že jsou to vojáci římské legie..
...je jich nespočet.....vrhají se na toho nejvyššího postavou a spoutávají ho řetězy....
...odvečují ho pryč.....zůstalo jich zde stát jedenáct..
...dvanáctý odešel dobrovolně s vojáky a spoutaným mužem..
....jedenáct jich zde stálo a plakalo....
....jsem blázen či co!? Co se to teď v noci vlastně odehrálo!?.....
..kouknul jsem na hodinky a půl hodina byla fuč!!!
Uvědomil jsem si že smutek a beznaděj se někam vytratily a já byl unavenej...
..honem do postele....ráno vstáváš.....lehl jsem si a okamžitě usnul.....

Ráno jsem v pohodě vstal a na noční zážitek jsem sice myslel a honily se mi různé myšlenky,
ale nebyl čas nad nimi nějak víc přemýšlet.
Odešel jsem do práce a všicni moc dobře víme, že nejdůležitější věci a informace
k nám chodí ve chvílích, kdy je nejmíň čekáme.
Také u mne se to stalo....v tramvaji mi to vše najednou došlo.
Stal jsem se očitým svědkem chvíle, kdy Jidáš Iškariotský označil Ježíše Nazaretského
a vydal ho římským vojákům. Byl jsem svědkem této události v přímém přenosu....
Proč zrovna já!?
Zavolal jsem tedy svému dlouholetému kamarádovi,
který patří k absolutní špičce v oboru astrologie,
s kterým jsme již vyřešili a řešíme spoustu záhad minulosti
(včetně polohy zmizelého templářského pokladu) Milanu Fošnárovi.
Požádal jsem ho o srovnání letošních Velikonočních svátků a dané noční hodiny
s průběhem dnů v roce 0033.
To, co vypočítal a co vyložil mne docela šokovalo.
Napsal - rok 33...úplněk připadá zrovna na pátek.
Čas?
....přepočítaný na Prahu má úplněk cca v 16hodin, nevím, jestli je to úplně pátek,
ale horoskop ukazuje jako Venušin den, což by pátek měl být.
Píše se 3.4. roku 33, znamenalo by to tedy,
že "velikonoce" připadly na 4.4. 33. (18.4. 2014).
Ve 04.00 hodiny ráno 3.4. 33 (17.4. 2014), je na nebi "kosmický kříž" jako je právě v těchto dnech.
Poloha Lunárních uzlů - severního byla totožná s tvojí současnou polohou měsíce,
to znamená jako bys dnes cítil smysl tehdejší doby.
O týden později 10.4. 33 (21.4. 2014) se rozestoupil "kosmický kříž"
a pro prahu se objevuje pozitivní aspekt mezi sluncem, uranem a středem nebe,
to je jako svoboda pro Prahu.
Zůstává však fanatická opozice, která je na nebi i dnes...
..Jelikož je i vyjimečný a výtečný kartář, tak na tuto situaci vyložil své karty....
...vyložil Královnu Holí, Blázna, Krále Pohárů, Vůz, Měsíc, sedm Holí a Císařovnu
- a jeho výklad zněl -
příjde mi to jako svatba, ale taková, ke které je dotlačen situací.....
Dále se podíval na rok 33, hodinu 04.00 ráno a den 18.4.(1.5. 2014) -
cituji ....Velký Pátek opět ani ne den po úplňku,
přesná opozice Jupitera s Merkurem, to znamená napětí mezi učitelem a žákem.
Proražení jakýchsi zábran, pád "řádu" a pravidel.
Neptun tehdy stál přesně tam, kde dnes ve tvém horoskopu stojí Saturn,
planeta tvých zkoušek, povolání a omezení.
Je tu konjunkce Saturna s Uranem,
to je ten pád řádu a dnes v těchto místech je Pluto,
to je planeta, která by měla souviset s "tvým dědictvím",
zde mohlo dojít k nějakému rozkrytí minulosti, nebo přímo otevření - vykopání "pokladu".
Jeho znalosti a veškeré výklady, co se týče planet
a jejich....ani nevím čeho...jsou pro mne totální maglajs,
protože vznešenou vědu Astrologie neznám a nerozumím jí.
A jak se říká, každý by měl mít svého osobního Planétníka,
tak ho mám i já....také jako on, má svého osobního věštce v mé osobě.
A už v tom lítám.....
No nazdar....
V průběhu dní mi docházely kousek po kousku střípky celé mozaiky a výsledek
je dost zarážející a výmluvný.
Je to jak volání minulosti do dnešní doby.
Tehdy co se odehrálo je víc než aktuální pro dnešní dobu.
Co z toho vše tedy vyplívá....!?
Je tu paralela, která do očí bije.
V roce 33 se odehrál skutečný příběh,
který je plný odkazů a důkazů o existenci něčeho,
co všichni hledáme a čeho se ve své podstatě bojíme a máme z toho strach.
Tehdy tato oběť člověka podala svědectví,
na které v dnešních dnech poukazujeme ale v drtivé většině nevěříme.
Všichni mluví o lásce k bližnímu, o lásce sama k sobě o pokoře, toleranci, oběti ....
...zeptali jste se těch, kteří toto vše hlásají jak oni naplňují tento odkaz člověka!?
Čemu oni věří!?
V Boha?
V Ježíše?
Jsme pokrytci bez rozdílu pohlaví a vyznání.
Odvoláváme se na Boha a vůbec nevěříme....
V jediné v co věříme je moc peněz, hamižnost, obžerství, nasycenost..
..lžeme kudy chodíme a co je nejhorší, lžeme i sobě..
..chceme být potřební za každou cenu, chceme slávu a popularitu,
chceme aby se o nás mluvilo jak jsme úžasní a skvělí..
...možná se to nebude mnohým co píši líbit, ale jak se říká.....
.....KDO JEST BEZ VINY AŤ HODÍ KAMENEM..
....šáhneme-li si hluboko do nás samotných, tak se musíme sami před sebou stydět.
Všimli jste si kolik lektorů, učitelů, terapeutů, šamanů, mágů, věštců a věštkyň,
jasnovidných lidí, astrologů a já nevím koho ještě a jaké mají názvy je!?
Je to normální??
Odkaz, který máme jasně před očima a je stále živý k nám mluví jasně a srozumitelně.
Co všichni pro něj děláme!?
Nic, naprosto nic.
Tato oběť z dnešního moderního pohledu se vytratila někam,
kde se ztrácí v nedohlednu....zprofanovali jsme ji jen za ůčelem zisku.
Devatenáct dní po ukřižování se stalo to, co slavíme třetí den Velikonoc..
...z mrtvých vstání.
Tento den koresponduje se dnem 16.5. 2014.
V těchto dnech se rozestupuje Kosmický kříž
a zde se teprve naplní odkaz toho co bylo nepochopeno a nenaplněno.
Nechci a ani není mým přáním někoho moralizovat či někoho odsuzovat.
Jen poukazuji na to, co se nyní odehrává v myšlenkových pochodech jednotlivců,
které se zákonitě projevují v globálním měřítku.
To napětí, které okolo sebe cítíme a tušení nějakého maléru je na místě.
Vše má svůj proces, který bude mít rozuzlení v prosinci letošního roku.
Rytíři Templu pochopili a poznali, proto jedno z jejich hesel zní -
Poznej co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí,
neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno....
Co k tomu dodat.....není nic potřeba dodávat.....


Solis Templ Salutaris - Krátký Luděk

Květen 2014

3. května 2014 v 8:06 | Solis Templ Salutaris |  ROK 2014 - výklad dle měsíců

KVĚTEN 2014Tak co!? Jak jste na letošní květen naladěni!?
Už jenom to počasí něco naznačuje....
Nicméně, naděje umírá poslední (jak se všeobecně říká), ale co je vlastně naděje!?
To je takové slovíčko s významem,
že se pomalu a jistě ztrácí tov co člověk věří a na co spoléhá.
Naděje je o tom, že se snad vše jednou srovná,
že jednou najdu to po čem celou dobu prahnu a očekávám,
že si mne konečně všimnou v práci, zkrátka a kasně, že jednou bude lépe.
To je sice pravda, ale je taky důležité a to velmi, pro to něco udělat
a nečekat na naději, že snad jednou.
Ony sledy událostí nás stejně zavedou v tomto měsíci tam,
kam většinou nechceme a ani nepředpokládáme.
Totiž, rovnováha je natolik porušena (myslím to v globálním měřítku),
že ať chceme nebo nechceme,
stejně nás to zavede do určitého bodu,
kde již budeme muset říci konečné a rozhodující slovo.
Je opravdu naprosto jedno co chceme.
Svým klientům říkám že jednou nastane doba a čas,
kdy se bude muset člověk rozhodnout na jakou stranu se přidá.
Zpodobňuji to tak, že třeba ve tři hodiny v noci vám někdo zazvoní u domovních dveří
a vy rozespalí otevřete dveře a tam na jedné straně bude stát třeba anděl a na druhé straně čert
a oba se vás zeptají na tutéž otázku.....budeš mne následovat?
A zde již nebude čas na snad, možná, kdyby, uvidíme a co mi nabízíte!
Zde již nebude hovořit mozek, zde již bude hovořit pouze srdce.
Zde již bychom měli být připraveni na jasnou a stručnou odpověď
nad kterou opradu nebudeme mít čas přemýšlet a zjišťovat výhody jednotlivé strany.
Jakmile odpovíme koho budeme následovat, on poděkuje podá nám smlouvu,
která pro nás bude závazná a z které již nevede cesta zpět,
jako tomu bylo doposud, podepíšeme se a tím bude dokonáno.
V dalším sledu událostí již není prostor pro zradu svého rozhodnutí,
protože by to byla zrada vůči celku a tady tresty jsou nekompromisní a kruté.
A že letošní květen je zlomový to jistě mnozí z vás cítí.
Změna a to zásadní, v celkovém měřítku, je na spadnutí.
Podle mých vhledů se okolo patnáctého dne tohoto měsíce změní energie.
Takový výron emocí lze srovnat jen se dnem 23. dubna roku 33 n.l.
to znamená při srovnání kalendáře 14. květen 2014.
Tehdy byl v dán šanc člověk, aby umožnil nám všem pochopení.
Bohužel, do dnešních dnů je naprosto nepochopený tento akt.
Všichni jen o tom zvráceně mluví a prázdně tlachají o lásce, míru, bohu,
duchovním růstu o transformaci
a já nevím jaké názvy se jedinému dávají....
Tak dost!
V tomto měsíci, jsou jasně daná pravidla,
a ten kdo je poruší bude podle zákonitostí potrestán.
Pro většinu, včetně mne to již nebude žádná zkouška. Zde je konečný verdikt.
Svět se změní a jestli toho budete součástí, je jen na vás....
Mnoho lidí ztratí naději, ale mnoho lidí najde
...to co tušili a báli se to sobě samotným přiznat.

Musím zde připomenout tragickou událost Ivety Bartošové,
ne z důvodu proč, ale z důvodu toho o čem vám v tomto výkladu píši.
V tomto dni, měla Iveta možnost nastoupit na znovuobnovení své kariéry
v oblasti zpěvu, psaní textů a pohybové kreativity,
měla možnost se rozhodnout,
protože tento aspekt je totožný jak s znovuzrozením tak se smrtí....
.......podivuji se tomu, že měla okolo sebe nemálo "věštců" a "léčitelů",
kteří jí tuto volbu nenabídli.
Jen všichni prorokovali....to skončí špatně.....

Jen jedna vědma a čarodějka jí dala šanci (M.K.)....
.však nebyla vpuštěna do její blízkosti, škoda.
Moc velká škoda, protože jsme ztratili jednu z ikon našeho mládí
a zpěvačku s nádherným hlasem.

Iveto, buď v míru a klidu.....máme tě rádi.


Takto přesně v podobenství bude vypadat květen roku 2014.
Chrám duše je jen v nás - Solis Templ Salutaris - Krátký Luděk