- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Červen 2014

Odkaz minulosti je mrtvý.......???

9. června 2014 v 7:50 | Solis Templ Salutaris |  Praha tajů plná

Odkaz minulosti je mrtvý....?????


...A květen se blíží ke svému závěru.
To byl hukot......ještě teď mi v uších zní burácení svistu a z turbulence se mi točí hlava....
A co Vy?
Jak se vám podařilo zvládnout hezké naservírování největší a nejvyšší vysokohorské dráhy?
Když se podíváme na animické projevy Přírody,
tak jsme zažili povodně, bouřky, přívalové deště, zemětřesení, sucho, tropická vedra....
....no, na naši Českou kotlinu toho bylo nějak mnoho, nemyslíte!?
Když se podíváme na projevy z pohledu Psychurgie,
tak to je jeden problém za druhým.
Otevřely se dveře a brány minulosti se vší parádou a v největším možném zhutnění.
To co se odehrálo s lidskou psychikou se nedá ani popsat slovy.
Někteří ( a je jich poměrně dost), pochopili co se od nich očekává
a postavili se ke svým "problémům" čelem a řeší minulost pro budoucnost.

Klientům, kteří mne vyhledali, jsem jasně říkal, že to vypadá
jako by ve tři hodiny v noci někdo zazvonil u jejich domovních dveří.
V rozespalosti otevřeli dveře a tam stál posel ze shora a posel ze spoda
a oba se zeptali: "....koho si na další cestu vybereš?....."
a oni bez žádných úvah a polemizování, kdo mu nabídne víc, jasně řeknou,
ne na bázi rozumu ale na bázi přesvědčení,
jakou a koho cestu si vybral.
Ten koho si vybere poděkuje a oba odejdou.
V tu chvíli nastoupil tu danou cestu bez možnosti porušení smlouvy.
Běda tomu, kdo úmyslně a ze zištných důvodů poruší to co si na základě dobrovolné volby vybral.
Zde budou následky v pravém slova smyslu katastrofické.
Mám kolem sebe pár lidí, kterým se jasně a srozumitelně představilo to co je nahoře.
S němým úžasem byli konfrontováni se zázrakem...
To co prožili se opravdu rovná zázraku..
...dostali důkaz o něčem co doposud vnímali ale nedokázali pojmenovat.
Dostali dar pokory v pravém slova smyslu a s ním neuvěřitelnou moc tvoření.
Jsem jen pozorovatel a jsem opravdu zvědavý,
jestli tohoto daru využijí k vytváření nové platformy k pochopení k objasňování všem těm,
kteří hledají toho čemu byli oni přítomni.
Zatím tomu nic neodpovídá.....ale doba ukáže. Dám vám jeden příklad za všechny.
Předem se omlouvám za to co zde teď napíši.
Tímto článkem nechci nikoho poškodit, zesměšnit, soudit či odsuzovat.
je to jen pouze můj osobní názor a to jak to cítím, vnímám a vidím.

Vzniklá platforma k probuzení Češství vyzvala národ k...cituji :
...
"....nastal čas zpracovat pobělohorské trauma, které je uloženo v našem kolektivním nevědomí."

A pozvala nás na společensko-kulturní a meditativní setkání v daný termín,
který byl zpracován a vypracován v souladu konstelací "planet" astrologem. ..
..nejsem zběhlý v astrologickém umění, ale jak se někdo může pustit do takovéto věci,
když se rozpadá Kosmický kříž, který je totožný jako před 1981 lety
a s naším národem to nemá pranic společného.
Natož, když planeta Mars je nejostřejší za posledních několik let.....
Budiž, když toto nerad pominu....co se vlastně ten daný den odehrálo!?
Probuzení národa!?
No tak to bych moc neviděl..
..prohráli jsme klíčový zápas na MS v ledním hokeji, na chebsku bylo zemětřesení,
volby do Evropského parlamentu skončily fiaskem (nebyl zájem),
Moravu a východní Čechy zmítaly extrémní bouřky,
Na východě čech přívalový déšť napáchal velké škody...
......no to je probuzení češství jako hrom....
........zoufalství, netečnost, arogance (řidiči se tento den chovali jak zběsilí),
pohodlnost a nezájem o dění....
.to byl přívlastek tohoto dne.
Postrádám jakýkoli smysl....... V uveřejněném článku je taková malá,
ale velice důležitá informace ,kde si autoři odpovídají sami.....opět cituji :

"....je nasnadě otázka, zda lze tento škodlivý kód ( někdy se mluví o duši pobělohorské) odblokovat,
odstranit, nebo-li matrici vrátit do původního stavu.
Jsme na to připraveni?
Jsou vnější okolnosti příznivé?..."

...autoři si myslí že ANO.

Já si myslím že NE.

Kdyby se tato myšlenka (myslím tím tuto platformu),
která má smysl a má velký potenciál k úspěchu,
nestala náhražkou a organizátoři ve svém přesvědčení a víře
se stali čechy v pravém slova smyslu...
..je to jak atomová bomba k probuzení češství.

Tehdy, myslím rok 1620, se odmítaly knihy psané německy,
ignorovali se cizáci a bojůvkami se dávala najevo nespokojenost...
..duch národa volal po svobodě a nezávislosti.
Češi se chopili zbraní a šli hájit svou čest, svou integritu a šli hájit národní hrdost.....
...tušili, že to nedopadne dobře, ale přesto šli ve své víře do boje.
Ne za svou slávou a ziskem, ale za sebe, za svůj původ, za národ.

Četl jsem nedávno jeden článek, který má titul "Nejhorší je slepá víra - v cokoliv".

Je to poutavý článek, kde autor vnímá víru svým poznáním v srdci
a touto cestou ji prezentuje. Ušlechtilé, ale zde jsem narazil na něco, s čím nemohu souhlasit.
Autor zděluje, cituji:....
"Nevěřte tedy nikdy slepě ničemu, pro váš duchovní vývoj to nemá cenu"....
....samozřejmně je to vytrženo z kontextu, ale to jsou tak zásadní slova, že bijí do očí......
...pokračuji v citaci:
....." Cesta ke Kristu vede skrze naše srdce.
Křesťanství dnešní doby už beztak není tím učením, co měl Ježíš na mysli.
Některé věci nám skrze náboženství mohou být nápomocny,
ale spousta dalších nás omezuje,zastrašuje a spoutává.
Vede lidi spíše ke slepé víře a ztrátě možnosti objevit Boží přítomnost uvnitř sebe."

Tak a to je problém, alespoň já to tak vnímám.
Jak se mám vyvarovat něčemu, co pro mne nemá význam, když právě Ježíš Nazaretský
byla je přímím důkazem o víře.
Ano o slepé víře.... Protože jeho otec požaduje od člověka odevzdání se jemu a jeho vůli.
Nepřipouští osobnost a její myšlenky, protože vše pochází od něj.
Vše u něj začíná a končí.
Bezmezná láska k němu osvobozuje od omezení, zastrašení a spoutávání.
Autor píše o totálním osvobození se od toho
co je pro člověka nepřijatelnéa odporuje boží lásce.
Ale ono toho je potřeba více a ve větším měřítku, jen z jednoho malého detailu..
..člověk není schopen a neumí přijímat.
Člověk není připraven pochopit Boží lásku v pravém slova smyslu,
protože jeho víra není slepá,ona moc dobře vidí, cítí a naslouchá.
Naslouchá však těm, kteří hrdě hlásí svou víru, která je slepá.
Věří těm, které jejich slepá víra je zavedla do devátého kruhu Pekla
a stahují všechny kteří mu věří sebou hloubš a hloubš.
Proto nemohu souhlasit s tím co autor zděluje...
..jen slepá víra v Boha a Ježíše Krista
nás může osvobodit od tohoto současného vnímání světa.
Oba proklamované články mají v sobě neuvěřitelnou sílu a moc.
Děkuji vám (myšleno autorům) za ně.
Však, prosím, vnímejte to co je za tím, koukejte se o něco hlouběji a pochopíte,
že to co děláte má opravdu smysl, ale važte slova a vnímejte víc jinak než vnímáte teď.

Moudrý člověk mlčí, nepomáhá, nezasahuje a nemění věci protože "chce".
Moudrý a znalý člověk pracuje tehdy, když je o to požádán.....a je jedno kým.
Moudrý člověk ukazuje cestu a nechává na svobodné vůli člověka kam se vydat.

Jsem čech jak poleno a jsem pod nadvládou.
Nelíbí se mi to, ale jako jednotlivec nezmůžu toho moc.
Když nás bude víc a budeme to myslet opravdově...
..budou se dít zázraky a my jako národ povstaneme v čele se svatým Václavem a jeho bohatýry.....

budu končit a půjdu do práce..
..koupím si zahraniční cigarety u asijských obchodníků,
telefonem z dovozu, kde operátor má majitele v zahraničí,
pošlu sms pro lístek na mhd.
Tramvají Škoda (majitel je opět za našimi hranicemi)
pojedu na Malou Stranu a po cestě vyslechnu rozhovor rusky mluvící ženy,
protože řve do telefonu jako by jí tramvaj patřila.
Tam vystoupím a houfy zahraničních turistů se prodru na místo
a budu čekat na objednávky jídel pro zahraniční turisty.
Ještě že mám mzdu v českých korunách......teda zatím.

To je naše češství....
......a my budem meditací probouzet.....co!?
Jestli-že znáte odpověď budu nesmírně a upřímně rád dáte-li mi o ní zprávu.

Děkuji.....

Solis Templ Salutaris

ČERVEN 2014

5. června 2014 v 9:23 | Solis Templ Salutaris |  ROK 2014 - výklad dle měsíců

Č E R V E N 2 0 1 4

Zaplať pánbů, květen i s jeho drastickými změnami a následky je za námi.
Docela to byl mazec, co říkáte!?
Mnoho ale opravdu mnoho se v květnu odehrálo, a kdo to nepochopil.....
.....je to jen a jen jeho osobní přístup.
Poučení a rozhodnutí bylo smyslem května....
...ale je červen a zde je to, na co celou dobu všichni čekáme.....
Příroda jako perzonifikace ženy dokončuje svou transformaci.
Začala vládnout mocí milosrdenství.
Však ne milosrdenství ve smyslu "vše odpuštěno".
Nýbrž "tady jste měli možnost, a teď je na vás zda to zvládnete".
Drobné prohřešky budou tolerovány,
však zásadní opozice vůči našemu rozhodnutí budou netolerovány.
Jednou jsme se rozhodli, tak před ženou Přírodou se již nebudeme muset schovávat.
Ona stejně ví o našich krocích.
V tomto měcíci červnu 2014, máme možnost pochopit a vnímat,
jak to s námi vlastně je zamýšleno a kam se
ubírají naše kroky a myšlenky.
Plnohodnotný a smysuplný život nám jasně ukazuje další vývoj v nás samotných.
Však pozor na zbytečný optimizmus......ona moc dobře ví co je jejím záměrem.
Její záměr je prozaický.......
...již několikrát v minulosti nám jasně ukázala směr a cestu,
která byla nepochopena či dokonce zamítnuta.
V trpělivosti ženy jsou meze a ty je neradno překročit.
Toto její varování jsme opomíjeli a nyní nastává doba zklizně toho,
co ona zasela před desetiletími v nás samotných.
Ženy se stávají muži a muži se stávají ženami.
Plodnost žen klesá a plodnost mužů je na nule protože se stali ženami.
Příroda vytvořila přírodní selekci a pomalu a jistě se lidský druh bude vytrácet .....
Však, ten kdo pochopí o čem nás žena Příroda poučuje
a příjme její lásky plnou náruč bez žádných podmínek....
..bude náležitě odměněn a korunován milosrdenstvím v pravém slova smyslu.
Takovou moc a sílu má v sobě ukrytý červen roku 2014.
Pokrytectví, lež a zakrývání skutečností nemá v tomto měsíci prostor.
Jestli-že, nebudeme v červnu 2014 opravdoví ve svých skutcích a činech,
následky budou dosti nepříjemné. Vše se obrátí proti nám ve větší míře.
Není zde čas si na něco hrát a něco předstírat. Buď na to mám nebo nemám.
Tento měsíc nám jasně ukazuje cestu po které bychom měli jít
a neuhnout do žádného směru.
Je to výzva...... zvládneme ji!?
Pamatujte si, že čas není.....
....je jen určená doba k věcem a činům....

Solis Templ Salutaris