- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Srpen 2014

SRPEN 2014

6. srpna 2014 v 8:08 | Solis Templ Salutaris |  ROK 2014 - výklad dle měsíců
S R P E N 2014


V tomto měsíci nastává ten skutečný zlom v našem chápání Světa.
To, co se nám odhalí v srpnu, se nebude nikomu líbit.
Nový, ale skutečně naprosto nový vjem
a skutečnost mnohé zaskočí.
Projev toho, co je nám doposud zastřeno tajemstvím,
nám jasně dá najevo kudy bychom se měli ubírat.
Projevy "nadpřirozena" budou viditelné i pro ty, kteří jsou
skeptičtí a naprosto nevnímají svět, který je neviditelný.
To co příjde, zasáhne do života všech lidí bez vyjímky.
Hmatatelný důkaz nenechá nikoho stranou.
A nastane doba, kdy se člověk ať chce nebo nechce,
bude muset rozhodnout.
Ono bezmezně věřit něčemu co nemá ruce a nohy ....
.....je nemyslitelné a nesmyslné.
Konfrontace, která tento měsíc nastane je již mnohokrát
popsaná a nevědělo kdy se uskuteční.
Minulý měsíc, jsem poukazoval na to,
že by se mělo dívat pod povrch a nalézt co je za tím skryto.
Aktivace jedinců se uskutečnila a
jen hrstka statečných pochopila skrytý význam.
Přitom u všech proběhlo "něco" co si nedokážou přeložit
do našeho jazyka a řeči.
Mnoho symbolických klíčů nám bylo předloženo.
Nyní nastává doba, kdy již není cesta zpět v započaté cestě.
Proto v tomto měcíci mnoho "falešných proroků"
ztratí svou masku a budou vidět v pravém světle.
Ti, kteří je slepě následovali, zůstanou stát na cestě opuštěni
a zmateně budou pobíhat v labyrintu nevědomostí.
Proto přichází TO, na co jsme všichni celou dobu čekali.
Nastane Nový AEON a s ním nové chápání souvislostí,
které se v tomto měsíci srpnu 2014 projeví.
Stále jsme do této doby čekali až "zahřmí a naprší"
abychom měli důvod něco pro sebe udělat.
Hřmí a prší .... tak mějte odvahu.
Ten kdo zná a ví, je připravený a není zaskočen.
Nejhorší smrt je z hrůzy a strachu z neznámého.
Protože to co je neznámé je pro mnohé strach.
Poznáme-li to není se čeho bát a mít strach.
Proto bych na měsíc srpen dal atribut
- SOUDNÁ ODVAHA -

Vzkaz pro ty kteří ví -
Čtyři Strážné Věže jsou aktivovány a brány do NJ jsou otevřeny.
Vstupuj s hrdostí pro nové a opusť s radostí staré.
Řeky jsou vylity ze svých koryt a vyplavují tisícileté nánosy.
Znovunastolení je v tvých rukách.

Věřím tomu, že tento odkaz nebude nepovšimnut i těmi,
kteří nechápou a opět mi napíšou "co píšu za bláboly".
....je mi to jedno.
Protože se jmenuji Krátký Luděk a to co mám ve svém
kodexu psáno je odkaz Templu a to je má víra a mé přesvědčení.
Nikomu ho nenutím.......

To jen malá odluka od výkladu na měsíc srpen roku 2014.
Však, věřte, že byla potřeba to napsat...

Solis Templ salutaris - Chrám Duše