- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Listopad 2014

VÝZVA II

17. listopadu 2014 v 9:33 | Solis Templ salutaris |  VÝZVA

V Ý Z V A II
pokračováníJak jsem již předeslal ve VÝZVĚ k uskutečnění magického rituálu,
k probuzení Českého národa při Zimním slunovratu,
že budou následovat
podrobnější informace ... jsou nyní zde.

Je příhodné, že se zveřejňují opět na významný den pro Český národ.

V daný čas se na několika významných místech v Praze
zaktivují příslušné atributy,
co do významu a působení, pro Čechy jako zemi, tak Čechy jako národ.

V linii dané pro Zimní slunovrat v návaznosti na Jeruzalém se zpečetí
díky zúčastněným právoplatné místo v Kolektivním vědomí Země.

Rozlomí se pouto jha, které přetrvává staletí a způsobilo devastaci Českého národa.

Odvrátíme porobu čechů od nadvlády cizáků a navrátíme hrdost a sílu
Českého lva, jako tomu bylo za doby krále českého a císaře římského Karla VI.

Vyčistíme Českou zemi od těch, kteří parazitují na naší svrchovanosti.

....cca čtrnáct dní před uskutečněním rituálu se uskuteční setkání těch,
kteří budou zúčastněni,
kde se seznámí s podrobnostmi,
které z pochopitelných důvodů nemohu být zveřejněny.

Jedná se o ceremonielní magický rituál, kde pochybení a strach nemají místo.

Zde se nejedná již o nějakou taškařici či hru.
Jde opravdu o zodpovědnost danému.

Přihlásit se můžete na adrese ritualzimnislunovrat@seznam.cz

Všem bude zaslána odpověď na případné dotazy či přímé účasti.

Za Solis Templ salutaris - Krátký Luděk