- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Magický rituál - popis a postřehy zůčastněných

17. března 2015 v 6:37 | Solis Templ - salutaris |  Magický RITUÁL - Zimní slunovrat 2014

Magický rituál při Zimním slunovratu a Novolunní 2014 - popis a postřehy aktérů a zůčastněných..........
Poměrně dlouho jsem přemýšlel, jak Vám podat co nejpřesnější popis toho, co jsme uskutečnili.

Do této jedinečné příležitosti se zapojily celé Čechy, od vrchu Žiži přes Malou stranu a Starého města pražského
do blízkých, ale i dalekých končin naší vlasti.

A to od Libereckého kraje přes Pardubicko, Vysočinu, Jihomoravský kraj až po Zlínský.
Neměl bych opomenout i Jihočeský kraj.

Všude v těchto krajích v daný čas a danou hodinu byli přítomni úžasní lidé, kteří byli přímímy účastníky.
Jejich i mé prožitky a vjemy se v tomto článku pokusím přiblížit a to nejen mými, ale i jejich slovy.

.....ale popořádku.

Nejdříve vám přiblížím, co jsme vlastně vykonali a co jsme spustili a to z mého pohledu a prožitých pocitů.

......na původní dlažbě staré Prahy jsme připravili stolek, na který se umístilo vše potřebné k aktivaci živlů.
Za hlavní vykuřovadlo se použila Lípa. Její vůně se pomalu rozprostírala vůkol....
V připravených rituálních miskách se za příslušné formule posvětily živly.
Za perzonifikaci živlů a jejich svěcení se použilo:
za oheň posvěcená svíce, voda z artézské studně, zem představovalo uhlí a vzduch zastupovalo pero z kohouta.

Nakreslil se mimo kruh kříž se svatými jménem ve kterém se zapálila svíce..

...tento kříž se jménem a svící, byl nejdůležitějším prvkem, protože byl přímým spojníkem mezi námi a světem,
se kterým jsme komunikovali a žádali o navrácení atributů.
Dále se vytvořil křídou dvojitý ochranný kruh, už jen z bezpečnostních důvodů,
který byl (průvodní příznaky) prozíravě účinný.

Do mezikruží se napsalo svěcenou křídou skutečné jméno toho, který vše řídí a má vše v patronaci od věků.
Jeho jméno se skládá ze sedmnácti písmen, které se v Theurgii pokládá za šém ha`m foráš.
To jen pro úplnost.

Napětí a atmosféra začínali nabírat tu správnou emoční energii potřebnou k uskutečnění našeho záměru.

Obešel jsem kruh a spříslušnou formulí daného Genia, abych ho uzavřel a Dílo mohlo započít....

....všechny potřebné formule, včetně hlavního zaříkávání bylo napsáno na papíře.

Požádal jsem o požehnání k uskutečnění rituálu a začali jsme....
Pomocník po mé pravé ruce začal předříkávat formule k svěcení živlů......něco nebylo v pořádku....
At´ to byl jeho přednes či nesrozumitelnost slov.......ukončil jsem průběh.
Po vysvětlení a znovu uzavření kruhu jsme započali nanovo...
Tato "chyba" se ukázala více než správná..... jak se později ukázalo,
začali jsme o čtyři minuty dříve a vše by se minulo účinkem!

Takže ve správný čas jsme začali s tímto dlouho připravovaným magickým rituálem.

Posvětil se oheň, voda, vzduch a země....
Svíce v invokačním prostoru a její plamen se protáhl, začal zářit......
Požádal jsem příslušného genia dané hodiny, aby nám byl nápomocen ke zdaru záměru....

...ted´tedy byla vhodná minuta k invokaci 21.génia NELCHAELA (BUOH),
který má v příslušné kompetenci působení na národ Čechů.

.....po příslušné formuli, která se v daný čas odříkala po matce měst Praze,
tak po celé naší vlasti na severu, jihu a východě....
....Liberecko, Šumava, Vysočina, Pardubicko, Morava až po Zlín.....

Tady všude se jednotný hlas vznesl do výšin aby probudil "jeho" netečnost vůči nám, NÁM tady na zemi.
.....vložili jsme do jeho atributů i toto -
- VKLÁDÁME DO TEBE VE JMÉNU ADONAJE, SÍLU, CNOST, ODVAHU, MORÁLKU, PRAVDU,
EMPATII SE ZÁMĚREM POMÁHAT, SKUTEČNÝ CIT, ODHODLANOST, TVOŘENÍ, SJEDNOCENOST A HRDOST......

V invokační (meditační) formě jsme zažívali obrovský tok energie,
věděli jsme, že tato slova dopadla na příslušné místo v inteligenci a působení genia NELCHAELA..

Teď byla ta správná chvíle k hlavnímu invokačnímu zaříkávání směřované nejen k působení
našich patronů v historickém měřítku, ale i k našemu geniu a dál do nezměrnosti toho, jenž vše řídí...

Po odříkání jsme se spojili s vírem energie, která vyvěrala všude kolem nás i uvnitř nás samotných.
V tomto napojení každý z zúčastněných měl vize a pocity, které byli každému dané.


Osobě po mé pravici se odehrálo toto.....
....neuvěřitelný tlak se jí usadil na šíji a stlačoval do země a tíha byla jen těžko snesitelná, však ustála toto působení.
Přirovnal bych to k tíži minulosti, která byla a i v součastnosti je více než hmatatelná....je to jho, které jsme takto vyvolali a snažili jsme se odlehčit pro věci budoucí.

Osobě po mé levici se odehrálo toto....
Dalo by se to popsat jako dva trychtýře víru energie, kde byli spojené užším průměrem spojené.
Pocit byl jako by jí to natahovalo směrem nahoru i dolu. Snaha prolínání světa nad a pod byl více než evidentní.
Prožitek nebyl nepříjemný, ale smutek a žal byl přítomen, byla tato osoba jen kanálem propojení ne však
nástrojem. Jen a jen prostředkem.

Když budu mluvit za své pocity a vize, odehrálo se toto....
Jako by ve mě explodovala atomová bomba a já byl jejím epicentrem.
V několika tlakových vlnách se světelná energie v barvách oranžových, fialových, červeně zabarvených a modrých
rozprostírala do mého okolí plošně....přirovnal bych to k optickému vjemu jako když hodíte do stojaté vody
kámen a ten v kruzích vytváří vlny okolo sebe. Ale jen po hladině....

Tato nezměrná energie a její působení nás rozkmitalo směrem dopředu a dozadu...

Po tomto energetickém působení a souznění jsme odevzdali živlové prvky zpět do jejich center.

Poděkovali jsme všem silám, entitám i těm, kteří byli po celé naší vlasti,
propustili jsme ty konkrétní Genie, které jsme žádali s poděkováním při jejich účasti
a ukončili jsme tímto tento magircký rituál.

Poděkoval jsem těmto osobám za jejich účast a podáním ruky jsme se rozešli do svých domovů......

Teď vám přiblížím pocity zúčastněných v jednotlivých místech v Praze a na dalších místech po naší vlasti.
Požádal jsem tyto úžasné osoby o jejich prožitky a budu citovat z jejich slov,
však nebudu zde zveřejňovat vše, jen jejich prožitek,
který považuji za nejdůležitější.

Vše je zveřejněno s jejich souhlasem.

Začneme s poděkováním k účasti této osobě a nejdůležitějším místem u rotundy Sv. Kříže na Starém městě v Praze.....

.....Když nastal čas, řekl jsem nahlas invokaci, ale připadalo mi, že jsem to neřekl dost důrazně nebo nahlas, tak jsem jí řekl víckrát (myslím že 3 krát). Pak jsem vyciťoval, co ke mně přijde. Ale necítil jsme ani pozitivní ani negativní pocity, přesto jsem při každém nádechu si představoval, jak do mě skrz ruku proudí energie, jde do mého hrudníku, kde se transformuje nebo umocňuje na lásku, štěstí, mír, pokoru a radost a při výdechu transformovaná nebo umocněná proudí ze mě ven do okolního prostředí nebo do Jeruzaléma. Občas se mi myšlenky zabloudili k tomu, co dělají ostatní a tak možná kvůli mé bujné představivosti jsem viděl obraz, jak stojí různí lidé s obličejem vzhůru k nebi a z pusy nebo prostě z nich vychází proud bílého světla k nebi. Poté v jednu dobu se mi ukázal Pražský hrad (možná to bylo kvůli tomu, že jsem se na něj byl předtím podívat a tak se mi nějak dostal na mysl, ale nepřipadá mi, že bych na něj v tu chvíli myslel). A pak v jednu chvíli spíše v druhé polovině "modlitby" jsem viděl takovou tmavší bublinu fialového světla, která je obklopena žlutozeleným světlem a ta se po chvilce otevřela, to fialové proudilo směrem vzhůru a pak se udělala další bublina, která se zase otevřela a zase proudila směrem vzhůru, takto ještě párkrát a pak už jsem viděl zase jen tmu ( tohle už nevím jak si rozumově vysvětlit :D , páč na nic takového jsem nemyslel ani si nepředstavoval, tak možná že tohle přece jenom mohlo být něco, co jsem vycítil).
Jo a během modlitby mi připadalo, že se děj (proudění) stále stupňuje, tak jsem si pak představoval, jak energie neproudí jenom mou rukou, ale celým mým tělem dovnitř, tam se transformuje a umocňuje a pak vychází zase z celého těla ven. Toto intenzivní prodění pak nějak postupně opadávalo a když už bylo minimální, tak mi došlo, že už to skončilo, pak jsem zkontroloval čas a poté jsem sbalil věci a šel zpátky na tramvaj. Když jsem šel kolem parku Národního probuzení, tak mi připadalo, že to kolem Krannerovy kašny malinko jemně září (to mi připadalo i trochu kolem Pražského hradu). A měl jsem z toho všeho velice pozitivní pocity, byl jsem plný štěstí, nadšení a radosti.
Jo a během modlitby, jsem měl zavřené oči, jednou jsem je otevřel, zrovna ve chvíli, kdy si mě prohlížel nějaký kluk. Když viděl, že sem si ho všiml, tak se mě ptal jestli se modlím, když jsem mu řek, že jo, tak odpověděl, že to je fajn, že to je správný, že i to někdy pomůže a šel dál. Asi je to zbytečný sem psát, ale mě to připadalo, jako potvrzení, že to co dělám je správné.

...zde jsem dostal svolení zveřejnit jméno, takže tímto děkuji za účast paní Ludmile Kartouskové,
která měla své místo u rotundy Sv. Longina v ulici Štěpánské na Novém městě v Praze

....můj aktivační bod u rotundy sv. Longina. Ta se nachází nedaleko mého bydliště.
Rotunda tvoří jednu z astronomických zajímavostí Prahy. Její spojnice s rotundou sv. Kříže na Starém Městě, s Malostranskou mosteckou věží a s chrámem sv. Víta ukazuje azimut letního a zimního slunovratu platný pro 11. a 12. století. Tomu odpovídalo i původní zasvěcení koncových bodů přímky.
Rituál byl naplánován na 21. 12. od 23. hod 50 min do 22. 12. 0 hod 10 min. Již odpoledne v neděli jsem se byla seznámit s tímto magickým místem. Přicházela jsem k němu s úctou a pokorou. A měla jsem pocit sounáležitosti. V tichosti jsem si rotundu obešla a napojila se na její silnou energii. Cítila jsem, že jsem na tam, kde být mám a nějakou dobu jsem zde setrvala. Cestou zpět domů jsem se ještě zastavila v kostele sv. Štěpána, který se nachází v blízkosti. Celý den jsem prožila v tiché přípravě na půlnoční událost. Kolem 23 hodiny jsem se opět vydala na cestu k rotundě a soustředila jsem se modlitbou na tento důležitý rituál. Měla jsem pocit vnitřního klidu a pohody a věděla jsem, že vše dopadne dobře a dopadne jak má. Stoupla jsem si k rotundě a cítila ji v celém svém bytí. V určený čas ke mně přišlo od Malé strany světlo, které jsem měla levou rukou přijmout a pravdou přeposlat dále. Tak jsem i učinila. Byl to příjemný okamžik, a vnitřně jsem cítila úžas, účast, a hlavně pocit Ano tak je to správné tak to má být. Celou dobu jsem odříkávala domluvený text, který šel tak zvaně skrze mně, přes mne, ode mne. Celá akce trvala dvacet minut a pravdou je, že mně nikdo z tohoto počínání nevyrušil. Měla jsem pocit, že jsem chráněná. Dokonce šli kolem dva mladí lidé, kteří si tento večer zpříjemnili nějakou omamující látkou, což bylo poznat na jejich chůzi a chování, ale mně s úctou pozdravili, což se v Praze opravdu nestává. Jinak ostatní kolem jdou mně obloukem obcházeli. Dodnes v sobě cítím velký klid, mír a pokoru, kterou jsem zažívala v tento vzácný okamžik. Měla jsem pocit nepopsané úlevy, která sahala až do kořenů bytí. Jsem vděčná, že mi byla dána tato příležitost se zúčastnit tak důležitého okamžiku pro budoucnost národů. Děkuji za ni...
......Můj vnitřní zážitek byl tak silný, že ve mně zůstane navždy. Pravdou je, že každý z nás je tu určen k nějakému Záměru.

....Liberecko, osoba, která to v životě neměla lehké, ale díky příjmutí svých možností se z ní stala aktivní bytost.
Děkuji tímto za účast...

......Když řeknu, že jsem k té věci přistoupila "smrtelně vážně", tak to není přehnané. Verš (se nímž moje srdce souzní) jsem si s citem opakovala mockrát a taky v noci, když jsem se probudila...prostě jsem naplno prožívala , že jsem součástí vyššího záměru. I když jsem se i dalším, už praktickým přípravám věnovala taky pečlivě, věděla jsem a trochu mě to rozechvívalo, že jsem v praxi úplný nováček. Ale uklidňovala jsem se tím, že nejdůležitější je čistota záměru a o ní jsem nepochybovala...Připravila jsem: místnost, místo, směr, sebe, předměty. Ráno toho dne jsem vytáhla kartu "Vítězství". Pak jsem odešla do hor, bylo tam ticho, sníh a objevila jsem v pustině starobylou skoro nepoužívanou cestu (významné!) spojující vrchol s dolejškem. Chvílemi se mi ztrácela, ale převážně jsem ji nacházela....
Pár momentů před samotnou akcí jsem věděla, že couvnout není možné, protože cesta je pouze vpřed. Při "tom" jsem vnímala hlavně sebe a svůj záměr. Že jsem neměla zrakové vjemy mě nepřekvapuje, protože při různých "esoterických" akcích v dávnější minulosti "všichni popisovali různě bohatý obrazový materiál, jen já nic" :-).
Vnímala jsem pálení až bolestivost v obou dlaních, v celém těle teplo. Po skončení akce jsem chvíli cítila místo pod hrudním košem a taky psychický klid.
.....Taky si silně uvědomuji, že zdařený rituál může rozpoutat něco, co na první pohled bude "průser". Sama se nebojím, spíš mám na mysli ostatní a boření zaběhnutých věcí....

....Nedaleko města Litomyšle, byla a je osoba, která pracuje s energií a její přístup k tomuto rituálu nebyl jen pasivní.
Tento člověk se "spojil" s naším invokovaným geniem a komunikoval s ním....
Děkuji za jeho účast a provedení.

.... K vlastnímu rituálu mohu říci, že jsem se řídíl vašimi instrukcemi včetně zapálení svíčky, počátku přeříkání formule a následného pozorování případných jevů až do 12,30 hod. K počasí : Po celou dobu větrno, teplota pod nulou, Obloha - z počátku rituálu zatažena těžkými kovovými mraky, pak se jižní část protrhala a byly vidět hvězdy, na ostatní části oblohy byly vidět střídájiící se mraky. Jinak v podstatě temná obloha. V druhé půlce rituálu jsem začal pozorovat při pohledu západním směrem / Praha/, světlý pruh postupně stoupající vysoko po obloze. Tento pruh světla se diametrálně lišil od světel, které byly vidět např, nad Pardubicemi. Oproti pozorovanému stoupajícímu pruhu svěla, to byly malé půlkulovité útvary nad obzorem. Světelný pruh jsem pozoroval až do mého odjezdu. Dalším pozorovaným úkazem byly světelné stopy v části zatažené oblohy/ v mracích/, připomínající padající hvězdy, ovšem s menší intenzitou. Takto bych popsal zážitky v době provedení rituálu. Nyní bych se chtěl věnovat další prožitkům. Vlastně byl jen jeden. Již druhý den jsem začal pociťovat brnění v dolních končetinách a mohu říct, že jsem v určitých chvílích měl problémy s chůzí, jak se říká, nohy mě neposlouchaly tak, jak by měly. Když se tento stav nezměnil ani po několika dnech, tak jsem začal pátrat po příčině a zjistil jsem přítomnost negativních energií. Vzhledem k tomu, že s energiemi pracuju, provedl jsem jejich odvedení, čímž problémy ustaly. Tuto skutečnost lze samozřejmě vykládat různýmí způsoby, ale já jsem nabyl dojmu, že jsem tímto procesem pomohl odvést alespoň zlomek negativní energie země, která se tak neblaze v naší zemi projevuje.


...nedakeko hory BLANÍK se nachází kaple Panenky Marie a u ní se sešlo hned pět účastníků....něco neuvěřitelného za což všem srdečně děkuji...
Hlavně bych chtěl srdečně poděkovat ženě, která vše uvedla do chodu...

...u kaple panenky Marie se nás sešlo 5, avšak to co nyní vylíčím, jsou mé pocity.
Po zahájení rituálu mě začaly silně hřát prokřehlé ruce jen na dlaních, po chvíli jsem cítila ztuhnutí ramen a měla jsem pocit, jakoby proudila skrze ruce příjemná bolest a druhou rukou to vycházelo. Pak mě opět začaly mírně zábst ruce, ale to byla chvilička a po té jsem necítila ani teplo, ale ani chlad. Současně s tím se nad Blaníkem objevilo světlo, které bylo ohraničené, červené. Pohledem na tuto zář jsem cítila něco tak krásného, co nejde ani vyjádřit.
Dále bych chtěla navázat na náš včerejší rozhovor a uvědomila jsem si, že jsem Vám zapomněla v souvislosti s mými zdravotními problémy sdělit, že ze 23.12. na 24.12. jsem měla sen, ale byl to takový sen, při kterém máte pocit, že to prožíváte ve skutečnosti.
Takže zdálo se mi, že mi sedíte u postele a já hledala bylinky na čaj pro Vás, nic jste neříkal, ale přesto jsem Vám rozumněla, ovšem s přicházejícím ránem jsem obsah komunikace zapomněla.
Tady bych chtěl dodat, že při našem rozhovoru a mém dotazu na horu Blaník při a po rituálu.....jsem se dověděl že tuto mystickou horu jsme
rozsvítili a to narůžovělým světlem až do slabě do fialova.....k tomuto nemám co dodat...jen....velké Děkuji

.... a i morava se zapojila do tohoto rituálu a to přímo město ZLÍN.....zde bych chtěl také poděkovat za účast a zároveň popřát
těmto lidem mnoho krásných a štastných chvil do života protože v brzské době uzavřou sňatek.....děkuji

......V noci z 21.12. na 22.12.2014 jsem se s mou přítelkyní účastnil rituálu
k probuzení českého národa. Byli jsme venku, na louce na kopci. Měli
jsme zapálenou svíčku a i když foukal vítr, byl plamen svíčky relativně
klidný a neměl tendenci se sfoukávat. Dívali jsme se do dálky na
horizont. Bylo pod mrakem a noc nebyla nijak světlá, nicméně byly vidět
znatelné siluety stromů a kopců. V době vrcholení slunovratu jsme oba
zaznamenali, že jsme přestali vnímat veškeré siluety a vše se slilo v
temnotu. Já jsem vnímal pouze světlo svíčky pod sebou, v dálce, ve směru
ve kterém jsem se díval, jasný zářivý bod a nad hlavou světelnou záři
přicházející zezadu. Přítelkyně to vnímala hodně podobně. Po skončení
rituálu (cca po 20ti minutách) se zrakové vnímaní vrátilo do normálu a
opět jsme začali vnímat okolní krajinu. V průběhu celého rituálu jsem
cítil teplo v dlani levé ruky a energii která mnou prochází. Fyzicky
jsem se v průběhu rituálu i po něm cítil velmi dobře. Přítelkyně vnímala
procházející energii, levou ruku měla dosti zatuhlou a cítila v ní
bolest, která po skončení rituálu rychle odezněla. Po skončení měla
klouby levé ruky načervenalé, toto však po několika hodinách úplně zmizelo.
Z celého rituálu jsme měli oba velmi dobrý pocit a příjemnou náladu.

Nevím co a jak se bude dít.....to již není v mých silách.
Při tomto rituálu mi bylo umožněno nahlédnout do budoucnosti, což k tomu zde není prostor a ne vše je
určeno k zveřejnění, ať už z osobních či světských důvodů.
Však jednu informaci jsem poodhalil......
....a to, že dvacet dní po rituálu (tzn. 11.1. 2015) se odehraje cosi co potvrdí náš zdar při tomto DÍLE.
....Ještě musím podotknout, že náš magický rituál se nekonal jen u nás v české kotlině, ale konal se v daných lokalitách
po celé planetě a to se zaměřením k danému národu a lokalitě...
A je nasnadě že 11.1. 2015 se konal smuteční pochod v Paříži po tamním teroristickém útoku i s naší účastí....
Je to symbol jednoty proti cizincům, kteří se asimilují mezi jednotlivé státy a jsou víc než hrozbou pro naši integritu a mír...
Pád rublu a eliminace východního bloku je víc než patrná....tím nechci říci, že jsme to naším rituálem způsobili,
či tomu nenapomohli, ale i toto v zaříkání bylo tématem.....ale kdo ví!!?

Je teď opravdu na jednotlivcích, zda to co jsme pro ně vykonali bude jejich přínosem či jejich zatracením.
Udělali jsme maximum a využili jsme jedinečnou příležitost....nejsme a nikdy nebudeme těmi, kdo
o lásce a porozumění jen mluví a volí krásná a líbivá slovíčka. Budeme vždy těmi, kdo za skutečnou pravdu budou bojovat i za cenu ztrát mezi vlastními řadami.
Neb to, co děláme je pro naše děti a vnuky, ne pro nás, ne tady a teď, i když by to bylo nádherné...
Tvoříme současnost pro naši budoucnost!!!

Krátký Luděk - Solis Templ - salutaris
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.