- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Duben 2015

Duben 2015

2. dubna 2015 v 9:50 rok 2015 - Výklad dle běžných měsíců
DUBENPo delší odmlce, zapřičiněné znechucením cokoli dělat v této disciplíně díky mým rádoby kolegům,
kteří naprosto nic nepochopili a stále si melou tu svou písničku jak vodník Česílko, který si šije
své botičky........

Ale právě proto se pouštím s novým elánem do další etapy evolučního vývoje co se týká duše
k posunu směrem do budoucna.
Protože jsem poznal, že současné nivó je shnilé do morku kostí.....tam snad nikdy nespadnu
abych se nenakazil morem nevědomí a klamu......

Však započněme naším výkladem na měsíc Duben léta páně 2015

Tak jak započal tento měsíc co do projevů přírody, takový bude celý měsíc v jeho projevech
na člověka.......
Všichni se těšili na sluníčko a znovuzrození po "tuhé" zimě, kde vše se zazelená a nový život nastane.

Task na to hodně rychle zapomeňte a zůstaňte nohama na zemi.

Rozhlédnete-li se do širšího okolí, tak to co se děje nemá obdoby...
......snad někdy ve středověku, ale to si nepamatuji.

Už jen to, když projížděla americká armáda přes naší vlast,
tak jsem byl konsternován s jakou pompou
se uskutečnil tento přejezd......vlajky, mávátka, jásot, dojetí, vítání chlebem a solí......
Mě to připomnělo, že když jsem byl dospívající jinoch tak jsem také mával vlaječou, mávátkem a adt.....
ale jiným vojákům a z povinnosti......taková byla prostě doba....
Nyní se mohu "svobodně" rozhodovat, protože jsme to chtěli a situace je naprosto stejná!!

Takže, rozkošné tetelení se pod záštitou jara vzalo za své a tím i naše vůle měnit a uskutečňovat
co jsme si předsevzali.....

Naše myšlení se sice vrhá do nových plánů, budování či jak se to dá nazvat......
....však postrádá to hlubší smysl, protože jsme opití okolím.
Na východě je jeden malér za druhým a zprávy, které nám jsou předloženy nejsou založeny
na skutečnostech, a když ano tak jen kusých.....
Je to větší hrozba než si umíme představit.
Tady se opravdu může stát i to, že se vše co se děje tam,
se stane i tady.
Sice ne v takovém měřítku, ale strach je špatný rádce a kamarád.
Islámský stát není jen nějaká platforma založená u kafíčka.
Je založen na přesných postaveních planet a ezoterický základ je víc než viditelný.
To není jen plácání a ukazování krutosti......vše je postavené na daném plánu,
který IS striktně dodržuje.
Ještě neukázal čeho je schopen.....to si opravdu myslíte, že jsme za větrem!??

Duben proto bude plný emočních výkyvů a špatného rozhodování.
Byl jsem nazván ŠKAROHLÍDEM což mne v jednu chvíli pobouřilo,
ale postupem času jsem na toto označení hrdý.
Ano, koukám se do budoucnosti moc ostře a to co vidím není moc pěkné,
proto se snažím spíš varovat než si šít své botičky.
Duben je plný emocí a iluzí, které nás mohou stáhnout do neřešitelných problémů,
nejen našeho okolí ale nás samotných.
Proto bych doporučoval v tomto měsíci, nepodléhat emočním vlivům,
a v klidu si spočítal že jedna plus jedna jsou dvě...poté bych řešil či jednal.
To co bylo je minulost a proto se z ní poučme a nezapadávejme do ní.
Dívejme se kupředu do započatých prací, které nemohou být opomíjeny.

Je tomu přesně rok, kdy jsem já i Vy započali novou éru našeho duševního vývoje,
nestagnujme tedy a bojujme s nevědomím a poukazujme na prohřešky minulosti.

Agresivita bude sílit a krutost se chce dostat do podvědomí......jen proto aby zasila strach.....
Ten kdo v Dubnu 2015 bude nohama na zemi a bude se s moudrostí dívat okolo sebe ,
nebude ničím a nikým ohrožen.

Sluníčko svítit bude a hřát také....tak ať má kam.....

Krátký Luděk - Solis Templ salutaris