- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Květen 2015

Květen 2015

7. května 2015 v 8:57 | Solis Templ - salutaris |  rok 2015 - Výklad dle běžných měsíců

KVĚTEN 2015Nevím proč, ale nějak se mi nedaří psát predikce na daný měsíc před....
Nicméně zde předkládám svůj výklad na měsíc květen l.p. 2015.
Květen bude pro všechny zatěžkávající zkouškou pro vnímáním světa v jeho
projevu jak do makrokosmu tak do mikrokosmu.
U všech, se bude odehrávat vnitřní boj,
protože to co příjde se bude vymykat všemu co jsme doposud znali či poznali.
Vrátíme se tedy o měsíc a připomeneme si Velikonoční svátky, které byly vyjímečné (možná i zásadní).......
......a to co do datumu (ne však letopočtu), času a dne.
.....více méně jsme dodržovali tradice co se do pomlázky a kraslic týče,
pečení beránků, štol, kočiček ve váze a další obyčeje a tradice.
VŠAK VÍME CO VLASTNĚ TYTO SVÁTKY ZNAMENAJÍ A CO VLASTNĚ SLAVÍME!?
Věřím, že Vy, kteří toto čtete víte a znáte jejich význam.
Vidíte a to jsem si myslel taky.
Docela mne dostalo jak to vlastně prožíváme.
Bereme to jako fakt a málo kdo (včetně mne), se nepozastavil nad tím jak tyto svátky vlastně započaly.
Jasně, podotknete že jde o ukřižování Ježíše Nazaretského a jeho z mrtvých vstání.....
to jo, ale přece jde o svátky křesťanské....to jsme všichni na takové výši, že jsme se staly křesťany!?
Proč tedy, jako pohané, kteří nevěří v Boha toto vlastně slavíme a uctíváme!?
Uctíváme je tedy jako pohani!??!
Mě to připadá, jako bychom se na určité období (Vánoční svátky či Velikonoce),
staly pokrytecky věřícími ve spásu a Boha
v podobenství Ježíše Nazaretského a jeho lidské podobě.
Kolik z Vás si vlastně připomnělo to strašné utrpení, které Ježíš na kříži prožil?
Kolik z Vás si prošlo Křížovou cestu a strasti na ní!?
Kdo z nás si vlastně toto vše uvědomuje!?
Věřím, že pár jedinců se najde a budou mým článkem pobouřeni.
Oni vlastně budou pobouřeni všichni, kteří tyto řádky čtou.....
Hlavně ti, kteří hlásají a volají do světa širého o tom, jak se máme navzájem milovat,
šířit lásku směrem k sobě a poté ven,
jak se stát smířlivým, odpouštění hodným, morálním, cnostným,
jak máme příjmout transformaci lásky,
protože nám to milostivý a odpouštějící Bůh předložil a umožnil....
Teď se budu s prominutím rouhat.....Ježíši Kriste, to snad není možný jaký bláboly nám tu hlásají.....
Víte, ono na tom kus pravdy je, ale ten kdo toto hlásá a toto evangelium šíří,
by se měl chovat ve všech směrech tak, jak sám hlásá......znáte někoho takového!?
Někoho takového, že opravdu pije vodu a jí jen chléb!?
Já tedy opravdu ne.
Bohužel ne!
Ono totiž, už v počátku je něco postavené špatně.
Bůh nechce abychom ho nejen milovali....ale on po nás chce především bezmeznou důvěru.
Důvěru takovou jako bychom věřili a důvěřovali sami sobě!!?
A co je nezbytně důležité je to .....nepochybovat!!!!!
Ale vraťme se k výkladu na měsíc květen 2015.....
Ten předešlý odstavec o Velikonocích je dost důležitý pro měsíc květen....
Teprve v tomto měsíci se ukáže podstata každého jednotlivce jak to tedy má s vírou....
Ne, nejedná se o dogmatické církevní regule, zde půjde o něco jiného.
Bude to velice choulostivá záležitost v rámci naší identity.
Takže, abych nechodil dlouho okolo horké kaše...
V tomto měsíci okolo svátku letnic (seslání ducha svatého),
se u každého dostaví hmatatelný důkaz o existenci základního principu...
......jestli to nazýváme bůh, univerzum, stvořitel či jakékoli dané pojmenování
je naprosto jedno.
Od tohoto okamžiku se naše hodnoty změní
a naše vnímání světa se posune jinam než jsme doposud byli zvyklí....
Mnoho neadekvátního jednání od jednotlivců do této doby můžeme očekávat.
Nespočet otázek a jejich rozuzlení bude člověk mít a hledat.....
Nespokojenost se sebou samým nás má spíš přivést k moudrosti,
než k vybíjení si zlosti a své neschopnosti na okolí.
Měl bych v tomto období upozornit na možné posuny země.
Dále bych byl obezřetný před živlem vody....ta se může chovat nepředvídatelně.
A to nejen v přírodním prostředí, ale i v přísunu pitné vody....změna chutě
a možná i konzistence....prostě bude trochu změněná.....
Co se týče zdraví......což pro mnohé bude zatěžující...
..arytmie srdce, zátěž dýchacího ústrojí, malátnost a bolesti hlavy.
Psychika člověka dostane zabrat a bude si připadat jako loutka s automatickými pohyby....
....rozdvojení je na bíledni....
....ne není to, že se všichni zblázníme, je to proto abychom si uvědomili dualitu v nás.
Co bude i zatěžující je to, že nás bude konfrontovat minulost abychom se k ní postavili čelem
a ne (jak to mnozí dělají) před ní utíkali.
I když to pro nás bude dost nepříjemné.
Možná jsem opravdu škarohlíd a říkám věci před kterými vás ostatní varují aby jste jim nepodlehli,
však vězte, že to proč to říkám je predikční a prozaický.......
......já vidím cestu, a ta cesta není jednoduchá, však výsledek za to opravdu stojí....
Přeji Vám, že až budete stát na křižovatce cest, si vyberete tu správnou.
Tu, která je daná vaším úsilím, prací, pochopení a hlavně víře....
Protože, když člověk nevěří, protože byl a je stále klamán, měl by už konečně
nepochybovat a věřit.....
......o kom mluvím!?
......O člověku?
Krátký Luděk
Solis Templ - salutaris
Mnozí se mne ptají co to vlastně slovo "salutaris" znamená.
Je z latiny a znamená - salutaris - léčivý, prospěšný,užitečný či zdravý.
V mém pojetí to tedy znamená -
SOLIS - jednotný, TEMPL - chrám, SALUTARIS - uzdravující.