- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Březen 2016

Březen l.p. 2016

1. března 2016 v 9:26 | Solis Templ |  Výklad dle běžného měsíce na rok 2016

Březen 2016Březen 2016
Tak jsem se konečně po dlouhé odmlce odhodlal udělat výklad na měsíc.
Měl jsem z toho poměrně obavu,
protože v mém vědomí je predikční předpověď na tento rok poněkud katastrofická,
a mnozí z Vás si řeknou že jsem pesimista, škarohlíd a já nevím co ještě.....

....ale i přesto jsem se rozhodl se s Vámi o toto podělit, byť to není hezké.

Takže následuje výklad na měsíc březen l.p. 2016.

Jak sami vidíte rozložení a postoupnost karet,
tak se opravdu v březnu nemáme na co moc těšit....
Víte ono rozhodování a souzení není moc příjemné
a kor když se jedná o nás samotných.
Tady objektivita ztrácí svůj smysl a skutečnost a realita je bůh ví kde
v nezměrnosti našich myšlenek, natož ve skutcích.

Neříkám a netvrdím, že se zde jedná o jednotlivce,
kteří opravdu a skutečně vytvářejí a uskutečňují platformu pro Velké Dílo
....ale těch je opravdu poskrovnu.

Nicméně je tento výklad obraz naší společnosti v nejjemnější formě....
Těch rádoby proroků, kteří hlásají i v dnešních dnech
o transformaci na vyšší vědomí či se dokonce odvolávají
na vyšší kosmické vědomí a mají pověření od univerza k pomoci,
hlásají o všeobecné láskyplné obrodě.....podívejte se na sociální sítě a bude vám blivno.

Já k tomuto výkladu na březen mám spoustu slov, ale nebudu je říkat......

Postačí, když nechám promluvit toho nejpovolanějšího
na kterého se v dnešních dnech obracejí všichni....

....Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor aby Vás nikdo nesvedl.
Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat já jsem Kristus a svedou mnohé.
....budete pak slýchat války a zprávy o válkách.
Hleďte, aby jste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát.
Ale to ještě nebude konec.
Povstane totiž národ proti národu a království proti království
a budou hlady, mory a zemětřesení na mnohých místech.
Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí.
Tehdy Vás vydají soužení a budou Vás i zabíjet
a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.
Tehdy se mnozí pohorší a budou se navzájem zrazovat a nenávidět jedni druhé
a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vyprahne.
Kdo však vytrvá do konce, ten bude spasen.
A toto evangelium království bude kázáno po celém světě
na svědectví všem národům a tehdy příjde konec.....

Ten kdo bude číst dogmaticky a neuvidí souvislosti těchto slov bude soudit a odsuzovat.

Však ten, kdo pochopí symboliku slov nejpovolanějšího, pochopí.

A s tím pochopí i můj výklad na měsíc březen l.p. 2016

.....loni mi napsala paní Daniela, že chodím okolo horké kaše a říkám samé jinotaje.....
Takže, paní Danielo a Vy ostatní......já už opravdu nemohu být víc konkrétní!

Chrám duše je jen v nás.....Solis Templ