- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Květen 2016

Květen 2016

6. května 2016 v 9:51 | Solis Templ |  Výklad dle běžného měsíce na rok 2016

KVĚTEN 2016Asi jste si všichni, kteří čtete mé měsíční predikce všimli,
že to co píši není vždy tak příjemné a optimistické.
Nejsem tedy podle některých optimista ale jen škarolíd a pesimista.

Budiž....

Věřte, že se mi nepíše lehce o nepříjemných a kritizujících věcech.

Mám napsané i články, kde opravdu není nic pozitivního, ale tyto nejsou k zveřejnění.
A to z důvodu, že nechci vyvolávat chaos a vnášet mezi vás paniku a hrůzu.
Nicméně v jednom časopise zabývajícím se esoterikou,
vyšel článek od ženy, která nechce býti jmenována (nedivím se),
který upozorňuje na blížící se nebezpečí.
....nejsem zde hodnotit či soudit jeho obsah, ale něco na tom bude.....
Kdyby jsme se podle této předpovědi měli řídit...
...je to přesný opak toho, co já v žádném případě nechci mezi vás vnášet!

Nicméně, vrátíme se k původnímu tématu a tím je předpověď na měsíc květen 2016.

Alelujá, hosana na výsostech...co se stalo!?!!

Že by se konečně ve vás něco probudilo!?

Přerod v myšlení je tedy markantní a já se nestačím divit!

Tak příjemný a krásný výklad jsem opravdu dlouho již nepsal.

Konečně se probudila ve Vás ta nádherná skutečnost, že nejsme v našem bytí sami.
Ta skutečnost, že jsme skutečná jedna velká rodina
Projevené božství v nás dokáže hory přenášet a bořit staré pro nové.

Bude to ale i tím, že v tomto měsíci si připomeneme 14. května 700 let od narození
Karla VI. - Českého krále a císaře Svaté říše římské.
Co vše pro české království vykonal není potřeba zde vypisovat.
Co se však ví málo, že byl pokřtěn 30. května 1316 a to jménem Václav.
Jméno Karel přijal při biřmování
ve Francii dle svého kmotra a strýce Karla IV. Sličného.

Dále v tomto měsíci se dle liturgiky
(veřejná služba, služba lidu,
a snaží se o interpretaci a vysvětlení významu úkonů pro potřeby věřících).
se bude slavit v neděli 15.5. Seslání ducha svatého,
19.5. svátek Ježíše Krista
a v neposlední řadě v neděli 22.5. Slavnost těla a krve Páně

Takže, letošní květen je o znovuzrození a nastolení pokoje, klidu a míru do našich srdcí.

Jsme již unaveni věčným handrkováním o plytké snahy prosazení se,
znaveni v dlouhotrvajících sporech,
znechuceni područím a nadvládou něčeho,
co sami nechceme a čeho se rádi vzdáme.

Takže konečně se naše duše vzepře hmotě
a vydá se dobrovolně do náruče důvěře,
pochopení a smíření se se sebou samým.

V květnu pochopíme hlubší smysl toh co, kdy a kam se ubírá náš život.
Poznáme nesmírnou hloubku skutečnosti, že opravdu nejsme sami v tomto hmotném světě.
....a tím nemyslím E.T.

Poznáme či se dotkneme naším srdcem hloubky smyslu našeho života a jeho vývoj.

Theurgie ve svém dogmatu mimo jiné říká...
....bůh aby pochopil člověka, se člověkem stal.
Člověk aby pochopil boha v sobě musí probudit božství...

Co k tomu dodat!?
Nic, samo o sobě to tvoří.

Tvoří sama myšlenka?

Ne, jen myšlenka sama o sobě netvoří.

Myšlenku tvoří čin a ten je jen na nás v jeho uskutečnění.
Konání a čin je podřízen důvěře v myšlenku a oběti pro záměr.
Kdo pochopí, že on sám je tvořitelem a stvořitelem (theurgem)
má před sebou plnohodnotný život,
Kde na konci při pohledu sám sobě do očí neuhne pohledem
a nebude se stydět za to co neudělal či nevykonal.

To nás čeká v tomto květnu léta páně 2016

Nepromarněte tento dar, který nám je předkládán.
Snažně vás prosím, příjměte ho bez předsudků, ty by vše mohly pokazit.
Máme před sebou rozkvět našich duší a srdcí pro nás,
pro naše děti, vnuky, pro rodinu,
pro celý Svět.

Staniž se

Solis Templ - Krátký Luděk