- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

10b - Andělé.....

Andělé......

9. srpna 2009 v 6:32


O andělích toho již bylo napsáno mnoho a nechci se opakovat ve stejných frázích, proto se na Anděle podíváme trochu jinak..........z hlediska Hermetického.

Slovo -angelos- je řeckého původu a znamená -posel-. Ve volném překladu tedy Anděl značí Posel. To znamená, že je posel (zvěstovatel) něčeho či někoho.

Podle hermetického učení jsou andělé stvořeni Bohem při vytváření a tvoření SVĚTA.

.......ANDĚLÉ JSOU DUCHOVNÍ BYTOSTI, NETĚLESNÉ, BOHEM STVOŘENÉ NA POČÁTKU ČASU, TVOŘÍCÍ JEDNOTU SE VŠÍM STVOŘENÝM......JSOU TO VYSOKÉ INTELIGENCE PŘIJÍMAJÍCÍ VLIV PRVNÍHO VĚČNÉHO SVĚTLA...........

Jsou nesmrtelní, bezpohlavní, nemají fyzické tělo, mají velkou moc (omezenou) jen na poli svého působení, dokonalejší rozum a svobodnou vůli.

Všichni Andělé byli stvořeni dokonalí a dobří. Avšak Bůh je podrobil zkoušce. Několik v této zkoušce neobstála a duchovně zhřešili. Milovali více sebe než Stvořitele a zahleděli se do sebe, na svou krásu, dokonalost, myšlení, pýchu a stýkali se s lidskými dcerami, kterým vyzrazovali tajemství......díky těmto neřestem je Bůh potrestal - zatratil a svrhl z Nebes, kde doposud žili jako ostatní Andělé ve věčné blaženosti. A proto k němu zahořeli věčnou nenávistí. Známe je pod pojmem Padlí Andělé, kde nejvyšším Andělem byl a je Světlonoš (Lucifer), který stál při stvoření Světa hned po Bohu.

Tvoří určitou hierarchii vůči postavení k UNIVERZÁLNÍMU SVĚTLU (BOHU)...
 1. Serafíni.
 2. Cherubíni.
 3. Trůnové.
 4. Vládcové.
 5. Mocnosti.
 6. Síly (Ctnosti).
 7. Knížata.
 8. Archandělé.
 9. Andělé.
 10. Duše lidské.
Zvláštní kategorii tvoří Andělé zvaní strážní, ti prosí za lidi u Boha, vnukají mu myšlenky, pomáhají mu překonat vliv Padlých Andělů, pomáhají mu v jeho cestě tímto životem, radímu (když je člověk požádá), těší ho v úzkostech a navštěvují ho.

Tito tvoří také určitou hierarchii.......

1. Serafové - hajot-hakodeš, Ofanové, Tvary-kola, CHerubové -gadol-aralim
2. Hašmalové - dagul-chesed, Serafínové -hadur, Malachové
3. Elohimové -beni-elohim, Synové boží, Archandělé, Hořejší -eljonové

Mimo uvedené hierarchické uspořádání stojí duchovní bytosti, dle kabalistické nauky se nazývají -TEHOR- a -IŠIM (heroové)- kteří dávají inteligenci a cnosti, jsou to géniové hermetismu.

.....viz článek o 72 geniech.......

Nejvyšší Andělé tzv. VELKÁ SVĚTLA a jsou to nositelé Boží milosti, tvořící svými vlivy v Astrálu egregory (síla působení) dobra (dobré úmysly) a zla (jsou-li negováni lidským selháním).........

MICHAEL
GABRIEL
SAMAEL
ANAEL
RAFAEL
ZADKIEL
URIEL

Andělé neznají tajemství lidských srdcí, ani budoucí činy člověka a ani všechna tajemství Boží. Mají jiný poměr k času a netvoří společenství. Mají i jiný poměr k hmotě, nejsou ji ovládáni, stojí mimo ni i když jsou její součástí. Zázraky může způsobovat, ale jen se souhlasem Nejvyššího.
Jsou to tedy reálné bytosti, jen v jiném tvaru, hmotě, čase, působení, světle, dimenzi, světě.
Důkazem jejich existence je , že vše má svou duchovní sílu a základ.


Pro další studium uvádím ........

ODPOVÍDAJÍCÍ TOMU JMÉNA BOŽSKÁ.
 1. EHIEH nebo IOD.
 2. IAH.
 3. IÉVÉ nebo IOHA aneb ADONAI.
 4. EL.
 5. ÉLOHIM GHIBOR.
 6. ELOHA.
 7. ÉLOHIM ZÉBAOTH.
 8. IÉVÉ-ZÉBAOTH nebo TETRAGRAMMATON.
 9. SHADAI nebo ELHAI.
 10. ADONAI MELECH.

SYMBOLICKÁ VYSVĚTLENÍ.........

Ehieh: JSEM, KTERÝ JSEM.
Iah: NEKONEČNÝ.
Elohim: BŮH SOUDCE.
El: DUCH.
Ievé Zébaoth: VĚČNÉ VOJSKO.
Shadai: VŠEMOHOUCÍ.

KABBALISTICKÉ SVĚTY......

OLAM AZILUTH (svět emanace).
OLAM BRIAH (svět stvoření).
OLAM IEZIRAH (svět formy, tvaru stvoření).
OLAM AZIAH (svět činnosti).

Tabulka andělů, kteří vládnou hodinami dne.
Jméno
hodiny
NedělePondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobota
1YaïnMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
2IanorAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
3NasniaRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
4SallaGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaël
5SadedaliCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaël
6ThamurSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaël
7OurerSamaëîRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabriel
8ThanirMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
9NerouAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
10JayonRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
11AbayGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel·Michaël
12NatalonCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaël

Tabulka andělů, kteří vládnou v nočních hodinách.
Jméno
hodiny
NedělePondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobota
1BéronSachielAnaëlCassieíMichaëlGabrielSamaëlRaphaël
2BarolSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabriel
3ThamiMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
4AthizAnaelCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
5MathonRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
6RanaGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaël
7NetosCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaël
8TafracSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaël
9SaffurSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabriel
10AgloMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachielAnaëlCassiel
11CalervaAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaëlRaphaëlSachiel
12SalamRaphaëlSachielAnaëlCassielMichaëlGabrielSamaël
OZNAČENÍ JEJICH JMEN -

Anaël: vyslyš mne, Pane!
Gabriel: síla Boží.
Samaël: vyšší ryba.
Michaël: kdo jako Bůh?
Sachiel: spravedlnost Boží.
Raphaël: Bůh uzdravovatel.
Cassiel: trůn Boží.

Kabbalistické Sefiroty.
ENSOPH
(neznámý)

I.
KETHER
(svrchovaná koruna)


III.
BINAH
(inteligence čili duch)
|II.
CHOCHMAH
(nejvyšší moudrost)
|
V.
PECHAD
(obava)IV.
CHESED
(milosrdenství, velebnost)

VI.
TIPHERETH
(krása)


VIII.
HOD
(čest nebo sláva)

VII.
NIZAH
(vítězství)IX.
IESOD
(založení)
|
X.
MALCHUTH
(království)

Duchové nižší....
Duchové země: Gnomové.
Duchové vody: Undiny.
Duchové vzduchu: Skřítkové.
Duchové ohně: Salamandři.


 
 

Reklama