- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

10c - Andělé II (padlí Andělé)....

Andělé II - padlí Andělé

11. srpna 2009 v 7:18

.......tento článek není konečný, není jednoduché popsat a vysvětlit ZLO a jeho projevy mezi námi.......

Toto uvádím jen na přání a varuji všechny profání adepty, kteří se nechali zlákat pozlátkem moci, sliby neuskutečnitelného bohatství...........vězte, že vše směřuje k jednomu......ztráta své duše a srdce, vždy toto končí tím, že člověk se stane jen loutkou a figurkou na poli, kde nemá svou vůli, srdce, nic co by dělalo člověka člověkem...............varuji před tímto.........!!!!!!!!
ROZDĚLENÍ A USPOŘÁDÁNÍ PEKLA (protiváhy v rovnováze sil).....

císař - LUCIFER

kníže - BELZEBUB

Velký Mogul - ASTAROT

ministerský předseda - LUCIFUG
jeho poradci - BAEL
- AGARES
- MARBAS

polní maršálek - SATANACHIA
jeho poradci - PRUSLAS
- AMON
- BARBALOS

vrchní hoffmistr - BALTHIM
jeho poradci - BALTHIM
- PURSAN
- ABIGER

vrchní komorník - NEBIROS
jeho poradci - AYPEROS
- NUBEROS
- GLASIABORAS

nadřízený I.- AGALIAREPT
jeho poradci - BUER
- GUYSONIA
- VOBIS

nadřízený II. - SARGATANAS
jeho poradci - LOREY
- VELAFER
- FORAN

JEJICH POSTY DLE FUNKCÍ A ZAŘAZENÍ......

BAEL - ceremoniář
AGARES - velkoalmužník
MARBAS - ministr spravedlnosti
PRUSLAS - generální rada zloduchů
AMON - prezident propagandy
BARBALOS - prezident smolných a sírových továren
GUYSON - prezident vrchní školní rady
BUER - pzezident obchodního prezidia
VOBIS - I. generální pobočník
BALTHIM - II. generální pobočník
PURSAN - III. generální pobočník
ABIRER - IV. generální pobočník
LOREY - ženijní generál
VELEFAR - generál jízdy
FORAN - generál jízdy
AYPEROS - generál pěchoty
NUBEROS - generál pěchoty
GLASIABORAS - generální profous a řadový kancléř
..na přání uvádím i protigenie, jen proto, abych upozornil na nebezpečí a zkázu, kterou sebou přináší nezodpovědnost a chtíč.......

ČísloBožstvo/boží jménoMerkurský protigéniusZnamení/stupněCharakteristika protigénia (Papus)
1.AnnaRurralelBeran 0°-5°hněv, hlučná povaha
2.GududDithedljahBeran 6°-10°všechno, co škodí živým bytostem
3.SinSadohelBeran 11°-12°pochlebnictví, nevděk
4.DlibatNathophelBeran 16°-20°špatná výchova, nebezpečné objevy
5.AgruPhamugiahBeran 21°-25°nevědomost, špatné vlastnosti
6.Kakkab u alap shameThathumelBeran 26°-30°falešná ctižádost
7.Re´u kinu shameIbrahBýk 1°-5°překážka osvícení
8.ShittuIbodelBýk 6°-10°všechna půdě škodící znamení
9.Kalbu rabuCabuelBýk 11°-15°nenávist a licoměrnost
10.ShiruAhloiahBýk 16°-20°špatné zdraví
11.UmunpadduWygelBýk 21°-25°pýcha, hněv
12.ZibanitumSasyelBýk 26°-30°lež, zneužití důvěry
13.BadurFajuviahBlíženci 0°-5°nevědomost, lež, omyl
14.AkrabuIburiahBlíženci 6°-10°nařčení, falešné svědectví
15.Pa-bil-sagRobafelBlíženci 11°-12°schisma, sektářství
16.Suxur mashRebuiahBlíženci 16°-20°zrada
17.MastabarruRuhiahBlíženci 21°-25°ateizmus
18.GulaVuxapelBlíženci 26°-30°nízcí lidé, pohoršující soudní spory
19.Dilgan u rikis nuniUguonRak 1°-5°ztráty, zoufalství
20.ShammashYgumiahRak 6°-10°odpadlíci, nepřátelé náboženství
21.AgWugiahRak 11°-15°nevědomost, předsudky
22.KaimanuErhaliahRak 16°-20°otroci, piráti
23.MardukZuquelRak 21°-25°nemoci, mory
24.MarukkaQuquelRak 26°-30°poškozování
25.MarutukkuVobiponLev 0°-5°černá magie
26.BarashakushuPovevelLev 6°-10°zrádci, spiklenci
27.LuggaldimmerankiaRizobiahLev 11°-12°nevědomost, otroctví, nesnášenlivost
28.NariluggaldimmerankiaNivazolLev 16°-20°katastrofy, mrtvice
29.AsaruluduZerozelLev 21°-25°fanatismus
30.NamtillakuDehuvelLev 26°-30°nestvůrné zjevy
31.NamruLebakelPanna 1°-5°hrabivost
32.AsaruHariasaPanna 6°-10°špatné vlastnosti
33.AsarualimAhihujePanna 11°-15°podněcuje vzpouru
34.AsarualimnunnaJahahelPanna 16°-20°nesvornost, válka
35.TutuAhikavekPanna 21°-25°nespokojenost
36.ZiukkinnaLedamenPanna 26°-30°chrání nespravedlivé
37.ZikuAhamiahVáhy 0°-5°opačný duchovní směr
38.AgakuLeaherVáhy 6°-10°lež
39.TukuJezaiaVáhy 11°-12°vraždy dětí, zlá země
40.ShazuLehahaVáhy 16°-20°melancholie
41.ZisiLikamiVáhy 21°-25°odpadlíci
42.SuhrimJanielVáhy 26°-30°sklon ke zlu, zrady
43.SuhgurimHabivueŠtír 1°-5°rozkol
44.ZahrimHihalejaŠtír 6°-10°války
45.ZahgurimLahiseaŠtír 11°-15°vládne atmosférou
46.EnbiluluLireaŠtír 16°-20°duševní chaos
47.EpadunHilaasaŠtír 21°-25°nepříjemná povaha
48.EnbilulugugalLahemiŠtír 26°-30°neplodnost, přepych
49.HegalLuheveStřelec 1°-5°egoismus, nenávist
50.SirsirLinedaStřelec 6°-10°dobrodruhové
51.MalahHasiahahStřelec 11°-15°šarlatán
52.GilAhimamiStřelec 16°-20°pýcha, zloba, rouhání
53.GilmaLaenanStřelec 21°-25°nevědomost
54.AgilmaLahetinStřelec 26°-30°zhroucení říší
55.ZulumJahabemKozoroh 0°-5°nepřátelé ctnosti
56.MummuJelopKozoroh 6°-10°pýcha
57.ZulummarHamimanKozoroh 11°-12°zrada
58.LugalabduburLelajaiKozoroh 16°-20°hněv, vražda
59.PagalguennaHalerahaKozoroh 21°-25°bankrot, finanční zruinování
60.LugaldurmahRalezimKozoroh 26°-30°neposlušnost, odpor
61.AranunnaLebamuVodnář 1°-5°nepřirozená neřest, výstřednost
62.DumudukuElhiahVodnář 6°-10°mrzutosti, rozvod
63.LugalannaElmujanaVodnář 11°-15°šílenství
64.LugaluggaIlihemVodnář 16°-20°falešná moudrost, kritik
65.IrkinguHawamadVodnář 21°-25°bouře, ztroskotání
66.KinmaElkanamVodnář 26°-30°špatné vlastnosti
67.EsizkurJelajeRyby 0°-5°omyl, předsudek
68.GibilHajubahRyby 6°-10°hlad, mor, škodlivý hmyz, neplodnost
69.AdduElhorRyby 11°-12°právo, závěť
70.AsharruIhamabaiRyby 16°-20°ateizmus
71.NebiruLejahRyby 21°-25°rozkol, zrada
72.NinnuamHamiumRyby 26°-30°zoufalství, sebevražda


........Geniové protiváhy dle atributů.....
1. Král Bael
2. Vévoda Agares
3. Princ Vassago
4. Markýz Samigina
5. Děkan Marbas
6. Vévoda Valefar
7. Markýz Amon
8. Vévoda Barbatos
9. Král Paimon
10. Děkan Buer
11. Vévoda Gusion
12. Princ Sitri
13. Král Beleth
14. Markýz Leraje
15. Vévoda Eligos
16. Vévoda Zepar
17. Hrabě/Děkan Botis
18. Vévoda Bathin
19. Vévoda Sallos
20. Král Purson
21. Hrabě/Děkan Morax
22. Hrabě/Princ Ipos
23. Vévoda Aim
24. Markýz Naberius
25. Hrabě/Děkan Glasya-Labolas
26. Vévoda Bune
27. Markýz/Hrabě Ronove
28. Vévoda Berith
29. Vévoda Astaroth
30. Markýz Forneus
31. Děkan Foras
32. Král Asmodeus
33. Princ/Děkan Gaap
34. Hrabě Furfur
35. Markýz Marchosias
36. Princ Stolas
37. Markýz Phenex
38. Hrabě Halphas
39. Děkan Malphas
40. Hrabě Raum
41. Vévoda Focalor
42. Vévoda Vepar
43. Markýz Sabnock
44. Markýz Shax
45. Král/Hrabě Vine
46. Hrabě Bifrons
47. Vévoda Uvall
48. Děkan Haagenti
49. Vévoda Crocell
50. Knight Furcas
51. Král Balam
52. Vévoda Alloces
53. Děkan Caim
54. Vévoda/Hrabě Murmur
55. Princ Orobas
56. Vévoda Gremory
57. Děkan Ose
58. Děkan Amy
59. Markýz Orias
60. Vévoda Vapula
61. Král/Děkan Zagan
62. Děkan Volac
63. Markýz Andras
64. Vévoda Haures
65. Markýz Andrealphus
66. Markýz Cimejes
67. Vévoda Amdusias
68. Král Belial
69. Markýz Decarabia
70. Princ Seere
71. Vévoda Dantalion
72. Hrabě Andromalius
 
 

Reklama