- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

11 - THEURGIE

Theurgie

28. ledna 2011 v 10:12


T H E U R G I E

RSCR
Theurgy
(z řeckého theos - bůh  a ergon - práce)

je forma magie, která umožňuje komunikovat s univerzální (božskou) energií a pracovat s ní

k dosažení pochopení univerzálního (božského) principu.

pokračování......
 
 

Reklama