- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

12 - Hermetismus

Esoterika versus Ezoterika a jejich iniciace

30. listopadu 2010 v 9:38

Iniciace...........
hiero
Když se poohlédnete po okolí, tak jste si určitě všimli, že nastalal expanze esoteriky v takové míře, až to je zarážející.

V dnešní uspěchané a hektické době je vše buď esoterické nebo duchovní. Každý druhý čech je esoterik. Vše se esoterikovalo, to znaména odkrylo - odtajnilo.
Neboť esoterický znamená odkrytý.

Vykládat karty umí snad každý čech. Proč ne.. byla by to nádherná věc, která by přinesla povznesení duše.
Však ... skutečnost je jiná..¨Každý, kdo si koupí tarotové či jiné vykládací karty, vstupuje do světa, kterému naprosto nerozumí.
A najednou se z esoteriky stává ezoterika.
Ezoterický znamený skrytý, tajný. Najednou se okolo každého, kdo vstoupil do toho světa, začínají dít věci, které s ním cloumají a najednou vidí věci v souvislostech.

Však naprosto jim nerozumí, hledají pomoc a při nejhorším zjevují osud jiným hledajícím. Každý, který má alespoň drobet z hůry dáno a ve spolupráci s knihou popisující jednotlivé karty a jejich význam vykládá - vpadne do tohoto světa s vědomím...... ono mi to jde.

Vyhledává nějaký kurz výkladu karet, který absoluvuje a po skončení kurzu se z něj stává profesionální vykladač karet a je z něj rázem esoterik.
Tyto kurzy karet lze prodělat i během tří dnů....

 Když budu mluvit za sebe, tak Vám mohu říci, že mé první karty jsem zakupil v roce 1986 a pro veřejnost jsem začal vykládat po roce 1996.
Těch deset let jsem se učil tyto karty pochopit, načíst a odkrýt, co se za tím vše skrývá. Karty nejsou jen karty, je za tím něco víc.
Karty jsou jen vizuální ztvárnění toho, co se snažíme pochopit. Je to brána k ezoterickému světu.
Poodhlalují Isidin závoj do říší, které lidský mozek není s to pochopit.
Lze do nich nahlédnout. Tu význam esoterický ztrácí svůj význam a stává se z něj ezoterika v pravém slova významu. 

Ten, kdo ve věcech za závojem Isidiným poodhalil alespoň část, se stává jiným v pravém slova smyslu i bytí. A nastupuje cestu hledání a nacházení smyslu věcí v jejich souvstažností a projevení.
Ti, kteří svou loď života řídí tak, jak chtěji a nepodřizují se pokorně principu bytí.
Ti, kteří na svůj koráb plující po hladině bytí vyvěsili prapor hlásající Já jsem, kdo Vás zachrání, Já jsem, kdo vám pomůže...
......nemohou vniknout do astrální říše, natož ji pochopit. Nemohou pochopit ničeho o duchovních stavech či o životě andělském.
Nikdy se ani nepřiblíží Božskému světlu a jeho paprscích projevení.
Tito popírají svou vlastní existenci a nahrazují ji svou ilusorní vlastní potřebností existence. Zaměňují vlastní předpoklad, že jednají v souladu s Božskou podstatou a že jsou vyslanci podstaty bytí.

Mnozí z Vás podotknou.... ale my všichni jsme součástí této podstaty. Ano, jsme.
Však - kdo si toto uvědomuje a podle toho tak činí !?! 

Zde poukazuji na ty, kteří se pasují na vědomé úrovni na vyslance ducha.
Ti, kteří si toto dovolí řici před pomyslným trůnem Božství jsou k němu obráceni zády, protože chtějí být slyšeni.
Kdokoli se pasuje do posla nebes, kdokoli se v tomto jeho ilusorním nebi vytvořenem svou podstatou bytí řadí k povolaným a snaží se pomáhat za účelem pozdvihnutí své existence nad ostatní.....
........je předem odsouzen k věčnému bloudění na pláních Tantalu.
Však není odsouzen nikým.
Bude souzen sám sebou, protože nepochopil ničeho!

Až jednou jeho bludná existence nevyhnutelně bude přecházet přes řeku Styx a platit Charonovi za převoz.... až tehdy si uvědí, že díky svým bludným představám se jeho vlastní existence stala otrokem své vlastní iluse vědomí i podvědomí, dostal na začátek a jeho strastiplnýá pouť životem začíná nanovo s tím, že to, co zasel, sklidí.

Tehdy si teprve uvědomí, že jeho vlastní existence je sice jedinečná, ale s tím rozdílem, že je součástí existence ducha v jeho rovině bytí.

Naše duše touží po splynutí s duchem, však jak tyto duše mohou splynout, když se postavily k duchu jako sobě rovnému.

Povolaní jsme všichni, je jen na našem vědomí a svědomí, jak tuto výsadu zužitkujeme či využijeme.

Vyvolení činí zázraky a žijí v souladu s duchem.

Je jediný rozdíl mezi povolanými a vyvolenými.

A to, že vyvolený mlči a koná narozdíl od povolaného, který mluví a nečiní.

Nejhorší a smutné na tomto je, že povolaní poukazují na chyby ostatních povolaných v domění, že činí dobro, ale nepoukazují na sebe a své chyby natož, aby se z nich poučili.

Proto je mnoho esoteriků, ale málo ezoteriků.
Zkuste se zeptat esoterika, jakou víru má a v jaké tradici zasvěecní pokračuje...

Zasvěcení je uvedení do stavu ve kterém se z adepta stává mistr a to z důvodu pochopení principu.

Projevy vyšších sfér z hlediska Hermetického.....

6. července 2010 v 10:20

levi
Tento příspěvek začnu výňatkem z knihy....

...tam nalezl Anděla černého obočí a 

temného zraku, zahleděného do svých mohutných křídel....byl to Lucifer. Vzpurný 

Anděl byl smutný a unavený, a s opovržením hleděl na Zemi, kde zlo nemělo genia a 

kde nuda zbabělé korupce nastoupila po titánských bojích velikých, antických 

vášní....poznal že zkoušel lidstvo jen proto, aby poučil silné a oklamal slabé. Býval to 

ANDĚL mocný a krásný, záviděl však Kristovi a tato zášť stala se mu hadem jenž nořil 

svou hlavu do prsou a užíral mu srdce......špatný je ten kdo zabil svého nevinného 

syna pod záminkou, že mstí na něm zločiny vinníků a jenž nedopustil provinilým, 

naopak, nechal je spáchati nový zločin usmrcením svého syna,tak pravil Lucifer k 

Ježíši.....on pravil - proč připomínáš mi nevědomost a omyly lidství, lépe než ty vím 

jak znetvořiti obraz Boha....Bůh nedal ti žízeň inteligence, aby pro tebe zničil věčnou 

pravdu....budeš-li hledat světlo tam kde je, najdeš ho, neboť v Bohu není ani stínu, ani 

tajemství.stíny jsou v tobě a tajemství vznikají jen ze slabosti tvého ducha........


Tento úvod jsem zde napsal záměrně, protože to o čem píšu na těchto řádcích, je 

 alarmjící pro vývoj z hlediska Hermetického univerzalismu a iniciace. 


Každá oblast svého konání má příčiny a důsledky. Nebudu psát o člověku ale o těch 

bytostech, andělech a geniů, které hýbou světem a jeho děním za přispění a živení 

jejich podstat myslí člověka. 


ARCHANDĚLÉ - Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Neustálá dynamika 

mezi hmotou a duchem.

Andělé: Nejnižší andělský kůr se přímo zabývá pomocí lidstvu. Patří sem strážní 

Andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na 

cestu pravdy.


Nyní se nacházíme ve stavu, kde na naše podvědomí, nevědomí a vědomí řídí z 

hlediska vyšších vybrací na úrovni ARCHANDĚLSKÉ......co to pro nás znamená!??

Jsme ve stadiu, kdy se hmota stává otrockou veličinou pro duši, ne pro obohacení 

se(materiálno), ale uvědomění si poznání. Proto se děje v mysli člověka to, že tato 

dynamika je jak na houpačce a člověk neví, tápe a pochybuje. Příčina tohoto vlivu z 

Archandělských sfér je z minulosti, kdy člověk ve své nadřazenosti a nabubřelosti 

zapomněl na tuto sféru a místo toho aby vše uvedl do rovnováhy učinil rozpor mezi 

tím co potřeboval a to co chtěl. Archandělské bytosti (andělé), nemohou zasahovat 

do vůle člověka už jen z toho dúvodu, že svoboda je výsada božství, a jak velice 

dobře víme SVOBODA je veliká zodpovědnost!!
Takže dynamika se stala destruktivní v rámci celku. Proto je nejtěžším zločinem v 

současnosti, že všichni se snaží léčit hmotu místo vyléčení ducha!!!
 Nůžky (misky Vah) se rozevřely v rozporu a zákonitě se jednou spojí v celek.......a to 

je už jen důsledek našich nezodpovědých činů v minulosti (půjčky, zadlužování se, žití 

nad poměry a i pohodlnost).....jakmile se opět spojí následuje to, že to pro nás bude 

destruktivní (exekuce, zabírání majetku, bankroty....), detruktivní ale jen na nehmotné 

úrovni.....to je ta dynamika, kterou nám Archandělé poskytují.je jen na nás zda je 

budeme slyšet a podle toho budeme jednat, to znamená že spojíme dynamicky hmotu 

s duchem.
A nyní nastupují na scénu nejnižší andělské ůrovně....které nezasahují do vůle 

člověka ale mohou ho nasměrovat, nebo poučit či s ním procházet na jeho cestě 

inicialismu......

A opět výňatek z knihy na konec tohoto příspěvku, který bude mít několik dílů............

.......Bůh nezabil svého syna, naopak, syn Boží dal dobrovolně svůj život život, aby zabil smrt,

....a proto také přichází nyní do celého lidstva, aby spasil všechna jeho pokolení....

....přicházím ti nyní oznámit Lucifere, že přišla tvá poslední hodina, nechceš-li se státi svobodným

a kralovati se mnou nad světem inteligencí a láskou, nebudeš se již nazývati Luciferem,

přijmeš slavné jméno SVĚTLONOŠ a já vložím hvězdu na tvoje čelo a pochodeň do tvé ruky.

Budeš GENIEM práce poněvadž jsi mnoho zápasil, mnoho trpěl a bolestně myslel.....

luc
 
 

Reklama