- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

15 - Keltové a druidi....

...Keltové a jejich souvstažnost s VELKOU MATKOU.....

12. března 2010 v 8:08
...v dokončení a dnes bude zveřejněné

V TOMTO PŘÍSPĚVKU, BYCH RÁD PŘIBLÍŽIL NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJZÁKLADNĚJŠÍ BODY V KELTSKÉ MAGII JAKO TAKOVÉ....

Ale hned v začátku musím zdůraznit čtenáři tohoto příspěvku a objasnit toto -
V žádném případě nesmíme ztotožńovat Keltskou magii s Magií DRUIDŮ!

...a ten kdo hrdě sděluje a dává na odiv, že ovládá MAGII DRUIDŮ, a provozuje ji veřejně je samozvancem a samozasvěcencem a dává na přetřes své částečné úspěchy....

Protože ten, kdo je zasvěcený do pravé MAGIE DRUIDŮ mlčí, protože mlčeti je prvotním zákonem a podmínkou této posvátné MAGIE
...ale nejsem zde proto abych soudil, protože na to nemám právo a zděluji jen svůj názor a to díky mým možnostem, které mám propůjčeny....

DRUIDI
slovo druid je odvozeno z keltštiny a znamená - velmi učený -
- jsou to zasvěcenci do tajemství přírodních sil, do archetypů Matky Přírody a již nepoužívají magii na nižších úrocních, a proto nepotřebují ke svámu dílu a práci pomůcek, tak jak je tomu v magii Keltů.
To je jako bychom ztotožńovali magii na nižší úrovni s ceremonielní Magií nebo Theurgií.

Keltská magie používá a využívá pomůcek ke komunikaci s bytostmi obývající astrální ůroveń emanačního stvoření.

Ale to je jen na začátek.....
..... nyní se podíváme na Keltskou magii jako takovou v jejím provedení a jejím vyjevení.
Keltové magii totiž nepoužívali jako něco mimořádného
(magie-pochopení skrytých sil přírody),
byla každodenní součástí jejich života.

Keltové se dokonale zžili s přírodou a využívali její poskytované dary pro svůj běžný život, ale také ji za to náležitě děkovali a nesnažili se získat víc, než bylo zapotřebí.
Prostě, mezi Kelty a Přírodou panovala dokonalá rovnováha a oni svůj dík Přírodě dávali najevo svými obětinami, dary a slavením svátků Přírody jako dík za poskytované.

KELTOVÉ A ŽIVLY......

Všeobecná definice těchto živlů je původem z Británie (Skotsko), a to díky tamním větrům....

- Východní vítr - VÝCHOD - AIET -
červená - svítání

- Jižní vítr - JIH - DEAS -
bílá - poledne

- Západní vítr - ZÁPAD - IAR -
šedá - stmívání

- Severní vítr - SEVER - TUATH -
černá - nocOhen´
...mužská energie -
VODA
...ženská energie
VZDUCH
...mužská energie
ZEM
...ženská energie
DUCH - NYU -
...princip

........pět ŽIVLŮ, čtyři světové strany, čtyři čtvrtiny a pevný bod magického kruhu.....


VZDUCH
vládce - PARALDA - jeho barva je jasně žlutá - teplý a vlhký -
vládne -
...sylfům, zefýrům, fairies atd.....

OHEN´
vládce - DŽIN - jeho barva je jasně červená - teplý a suchý -
vládne -
...salamandrům, drakům a krátkým slunečním paprskům.....

VODA
vládce - NIKSA - jeho barva je jasně modrá - chladná a vlhká -
vládne -
...nymfy, elementárům vod .....

ZEMĚ
vládce - GHOM - jeho barvy je tmavě zelená - chladná a suchá -
vládne -
...elemetárům z měsíčních paprsků, trpaslíkům, gnomům.....

DUCH
vládce -nemám právo zdělovat - jeho barva je neutrální -
vládne -
...všemu stvořenému i nestvořenému.....

Znalost charakteristických rysů říší jednotlivých živlů a jejich vládců, je důležitou a nezbytnou rolí při veškerých operacích.
Neznalost se v tomto případě neomlouvá.
ZNÁT je druhým zákonem DRUIDŮ...

U Keltů měl lunární rok 13 měsíců
a Nový rok začínal 1.listopadu po setmění...

1 - BEITH - bříza
2 - LUIS - jestřáb
3 - FEARN - olše
4 - SAILLE - vrba
5 - NUIN - jasan
6 - HUATHE - hloh
7 - DUIR - dub
8 - TINNE - cesmína
9 - COLL - líska
10 - MUIN - vinná réva
11 - GORT - břečtan
12 - NGETAL - rákos
13 - RUIS - černý bez

Keltský rok je rozdělen na dvě hlavní části - teplou a studenou.
Hlavními svátky jsou Beltine (Beltane), Lughnasad, Samhain a Imbolc.

Dvě hlavní části se dále dělí na další dvě části, tzn. že rok se skládá ze čtyř období, z nichž každé předchází čtvrtletní svátek:

SAMAIN
- zimní čtvrtletí - listopad, prosinec, leden

IMBOLC
- jarní čtvrtletí - únor, březen, duben


BELTINE
- letní čtvrtletí - květen, červen, červenec

LUGNASSAD
- podzimní čtvrtletí - srpen, září, říjen


Období je zároveň i vegetačním cyklem - odpočinek, klíčení, růst a zrání. Vše zároveň vychází z lunárního cyklu, jenž zdůrazňuje, že zemědělský rok se uzavírá a otevírá v pozdním podzimu, kdy sklizeň již skončila a země se připravuje na zimní setí.
Dny slunovratu a rovnodennosti jsou spjaty s pohybem slunce, který Keltové sledovali a orientovali podle toho i své stavby.ALBAN ARTHUAN 22.12
Zimní slunovrat

ALBAN EILER 21.3.
Jarní rovnodennost

ALBAN HERUIN 21.6.
Letní slunovrat

ALBAN ELUED 22.9.
Podzimní rovnodennost

 
 

Reklama