- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

16 - Energie a její projevy....

Energie a její alternativní projevy.......

4. srpna 2009 v 7:36 | deepr-kaar
Když se řekne

ENERGIE....
...........tak si každý pod tímto slovem představí cokoli. Někdo si představí proud něčeho co vypadá jako polární záře, někdo si pod tímto představí elektřinu, někdo teplo atd......
Běžnými přístroji je energie nezměřitelná, přestože všichni ji známe a vnímáme, Jsme jejím působením do jisté míry ovlivněni, at se nám to líbí nebo ne.
Má na nás bud´ blahodárný vliv nebo destruktivní vliv. To známe každý, setkáme li se s něčím co nás stahuje do depresí a nostalgických nálad je to proto, že jsme se setkali s energií kterou vyzařuje bud´ člověk s kterým jsme se setkali, či místo, které svou povahou již na první pohled je zarážející. A samozřejmě naopak......když se setkáme s lidmi kteří září optimismem a spokojeností, jejich energie nás pohltí a ovlivní.


Do jisté míry jsme ovlivněni Planetární energií a to díky našemu zrození v ten daný čas a místo. Díky těmto energetickým vlivům se u nás vytváří a utváří naše morální, estetické, mravní, psychické, atd... vlastnosti, které energeticky vyzařujeme do svého okolí, a díky tomuto se setkáváme a vytváříme své působení na ostatní lidi se kterými se v průběhu života setkáváme. Vytvoříme si určitý egregor v rámci Univerza a díky jeho působení se vyvíjí náš život a sním i působení at´ už směrem ven či dovnitř na své okolí.


Jsou určité techniky, které nám energii svou i energii okolí umožńují měnit díky svému působení. Za mnohé budu jmenovat třeba..... REIKI, KUNDALINI atd....
Díky těmto energiím může člověk, který je zasvěcen do jejich mysterií a je natolik morálně na výši, že tyto energie a jejich působení na člověka nezneužije ve svůj prospěch, léčit či ovlivńovat energetické toky u člověka na kterého působí.


Současná věda sice občas připustí, že cosi existuje a připustí možnost existence takovéto energie, ale hned na druhé straně se snaží toto zjištění popřít a vyvrátit. Ale i přesto že neuznávají možnost alternativní energie, zkoumají nepopsatelné a neuchopitelné. Podle mého názoru, si s energiemi neví rady a proto, že se nedá jejich aparaturami změřit ji odmítají jako seriozní zdroj.
Psychotronikové a lidé kteří se energiemi zabývají v rámci duchovna a jeho působení v celistvosti Univerza, tyto energie nejenže připouští ale i s nimi pracují. První zmínka o energii a v jejím projeveném působení je v Indických Védách (prastaré hinduistické texty vědění). Zde se však zmińuje energie univerzální, která má být všudypřítomná.
Od té doby co jsou sepsány tyto texty uběhlo mnoho času a náhled na energii jako takovou se změnil, at´ už v náhledu či působení.

V současné době bych uvedl tři projevy energie v jejich projevu a působení.

1) ENERGIE ŽIVÝCH BYTOSTÍ
Má mnoho pojmenování, bioenergie, bioplazma, životní energie, psychenergie....atd. Každá z živých bytostí vyzařuje energii, kterou působí na své okolí a potažmo i na sebe. To znamená, že by jsme ji mohli rozdělit na energii tělesnou a energii mentální. Tělesnou energii je možno spatřit na fotografiích při fotografování AURY. To je energie, kterou cítíme a vyzařujeme. Druhý projev, mentální, je nezměřitelný a neviditelný. To je energie, která nám tvoří myšlenky, přání, názory, reakce, pohotovost řešení...atd.

2) ENERGIE ZEMSKÁ
Jak tato energie vzniká není zcela jasné a není objasněno. Je mnoho názorů, ale ani jeden z nich nevystihuje její podstatu a zdroj. Jen víme, že tryská na povrch z nitra planety.
Známe ji pod názvy.....geopatogení záření, dračí žíly...atd. Mnoho megalitických staveb a starých kultovních míst je postaveno na trhlinách v zemské kůře, kde právě tato energie vyvěrá na povrch. Tyto centra jsou postavena na tzv. Ley-lines, to je na místech na celé zeměkouli, která jsou Energetická silová centra planety. Tuto energii Mayové, Egyptani či Keltové znali a dokonce i používali.

3) KOSMICKÁ (PLANETÁRNÍ) ENERGIE
Kosmická (planetární) energie je přírodní silou, která působí svým vlivem z vesmíru. Ovlivńuje fyzickou i psychickou kondici lidí a zvířat. Známe ji pod názvy.....Prána, Akaša, Nirvana.......atd.
 
 

Reklama