- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

21 - Deus Inverzus...

Deus Inversus......

23. listopadu 2009 v 22:57

..... DEUS INVERSUS ....


Vytvořený egregor (podstata) ovládaný vytvořenými zákonitostmi a definovaný zvrhlým jejich výkladem, projevených v nemilosrdných instinktech nižší zvířecí povahy (pudovost), projevujících se u člověka postrádající morální vědomí.

Ve vnitřních strukturách astrálních světů, sídlí spirituelní (duchovní) bytosti, z nichž jsou většinou inteligentní a chytré. Tyto bytosti, jsou vytvořené egoistickou podstatou (vědomím) člověka, jenž vyvolávají většinu bídy, strádání, utrpení atd.. , které se promítají na hmotné ůrovni.

V astrálních sférách se vytvořila temná duše, vyvolaná a živená lidmi, kteří ve svém vědomí, vytvořili myšlenku a přání postavené na svém JÁ, nebo-li na svém egoismu a pokrytectví.
Tito lidé si neuvědomují, že činí špatně, protože si zdůvodnili a vytvořili své zákonitosti a nejsou ochotni se vzdát svého JÁ, pro svůj prospěch na úkor celku.

Odtud je neviditelný proud negativity, která proniká do nejhlubší sféry lidské duše, až do té míry, že ji natolik zaměstná a srdce natolik zatíží, až se to zdá, že činí člověk v čistém úmyslu a nezištně. Člověk se stane odvráceným i když to ve své podstatě a povaze necítí.

Stane se člověkem znetvořujícím bez výčitek každé arkánum pravdy a přírody, dávajíce jim Svou logickou formu a výklad Své pravdy. Je to imaginační forma duševního vývoje bez podkladu a pevného základu.
Tímto ...DEUS INVERSUS... se nechají zlákat ti, kteří znají tajemství a mysteria přírody z poloviny. Nechají se zlákat svým JÁ (pýchou) a svou dosaženou nadřazeností, které podlehli.
Polozasvěcenci, kteří se stali prospěcháři, znevažující dary Přírody pro své uspokojení chtíče egoismu.
Jak říkají Hermetici a Adepti DÍLA.....- trocha vědění je nebezpečné -.

V dnešní době je mnoho Esoteriků........ale jak bylo již řečeno..

...JE MNOHO POVOLANÝCH, ALE MÁLO VYVOLENÝCH......

DEUS INVERSUS ve své klamné pravdě oslepilo mnoho duší......

V pevné víře ve spravedlnost Božského JÁ, je DEUS INVERSUS odsouzeno k jisté zkáze, skrze nevědomost svých interpretů a jejich četných omylů, lží, sebestředných polopravd a sebeobohacování.

Tito lidé a jejich duše, jsou příliš zřejmé čistému duchu.

Na spekulativní DEUS INVERSUS, dříve nebo později musí zákonitě vzniknout reakce.

V Božské pravdě se svrhne škraboška z obličeje těch, kteří znesvětili myšlenku pravdy a Božského principu v NÁS a tehdy se ukáže, kdo je synem temnoty a kdo dítětem světla.

Přejme těmto duším, at´ pocítí Boží princip a Boží světlo včas, at´ poznají pravdu a skutečnou tvář sebe sama, at´ poznají pokoru před svým JÁ....
Nezatracujme je, ale pomožme jim najít správnou tvář a skutečnou cestu, ze které sešli oslepeni.


 
 

Reklama