- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

4a - Velký Kruh Vědomí - Magna Circuli de Conscientia -

A nastal osmý měsíc, měsíc s číslem 8 - SPRAVEDLNOSTI - díl 2

1. srpna 2012 v 9:14 | Solis Templ. + V.K.V.

...a nastal osmý měsíc, měsíc s číslem 8 - SPRAVEDLNOSTI -
díl 2


Velký Kruh Vědomí a Solis Templ


díl 2
Všichni a to bez rozdílu jsme na stejné planetě a to Zemi.
Všichni máme stejné předpoklady a ba i možnosti, jak poznat dění okolo sebe, tak i to co se děje uvnitř nás.
Ne Všichni mají ale natolik silnou duši a silnou svobodnou vůli, cokoli změnit natož přidat svou ruku k povznesení svého Já.
Naprostá ignorace a pohodlnost, která se usadila v srdcích lidí se jen nechává pohupovat v loďce nezájmu či netečnosti v oceánu marnosti a pochybovačnosti.
Jak změnit chápání a mysl člověka, který v poblouznění euforie se stal jen pouhým principiánlním vykladačem slov na kterých je postavena zákonitost veškerého bytí, a sám o tom nebyl celou svou bytostí přesvědčen!??
Člověka nezmění nic o čem není přesvědčen.
A věřte, že se můžete snažit sebevíc, ať po dobrém či po zlém......s vaší vůlí to nehne, protože ona sice mysl ví, že je to správné, ale srdce to nepřijalo za své.
Nastává doba, a sami to kolem sebe moc dobře vidíte, že se ,,něco,, děje a v podvědomí zvoní na poplach, protože každý má tušení ,,něčeho,, co se blíží mílovými kroky, ne-li že je to už za rohem či v dohledu.
Pouhý vykladač a šiřitel pravdy, který o tom co šíří do svého okolí není přesvědčen, je jen loutkou bez svého vědomí a svého srdce.
Na člověka v dnešní společnosti platí jen peníze a v neposlední straně jsou to také peníze. Ano, bez peněz to nejde a bohužel, čím má člověk víc, o to víc jich chce víc a nezastaví se dokud o všechny v jeho požitkářství nepřijde.
Člověk je poblouzněn vidinou, že si konečně může dovolit to na co celou dobu čekal a o čem snil.
Jakmile někdo či něco dává cokoli zadarmo (nic není zadarmo, jen platba nemusí být zákonitě ve formě peněz, ale může být i ve formě osobních zbavení se pout....), je to podezřelé a mnohdy vystaveno kritice a pátrání po nedokonalosti předkládaného produktu.
To o čem píši, je základním problémem naší společnosti, která se stala konzumní a její kredo je ,,urvi co můžeš,,.
Velký Kruh Vědomí, potažmo Solis Templ - Chrám Duše, se pustil do boje s touto šelmou, s pevným odhodláním zvítězit a neustat v boji s netečností.
Hrdí vlajkonoši a trubači pompézně vztyčili své insignie a vyrazili do zteče.
Jenže se stalo něco, co ani jednoho ve snu nenapadlo.......všichni jsou unaveni díky svým vlastním bojům a soubojům.
Zapoměli co vlastně v začátku chtěli vnést mezi lid......a ptají se sebe samých....kudy teda dál, co teď máme vlastně udělat a volají zmateně okolo sebe, neb se ztatil smysl........!
Volám tedy s prosbou naléhavou směrem vzad do svých řad, prosím Vás rozpomeňte se proč jsme na cestě, rozpomeňte se proč jsme zde, oprašte svou zbroj od prachu letargie a lektvarů zapomění.
Vztyčte své štíty a zbraně s hrdostí nositelů pravdy.
Každé tažení má své slabé stránky, nedovolte, aby tato naše slabá stránka se stala naší porážkou v našem nelítostném boji.
Držme svou standartu vysoko vztyčenou nad ostatní a dovolte svému srdci i svědomí vytrysknout v plné síle by oslepili ty, kteří pochybují či dokonce se nám vysmívají. Ukažme, že to co je naše Archa, není jen pro vyvolené ale i pro prostý lid, který čeká......
Staňme se tedy znovu visionáři věcí příštích pro pochopení základních principů.......staňme se tedy opět rytíři cnosti, mravů a pravdy!!
Nechci a nepřeji si, abychom se stali jen žoldáky............

A nastal osmý měsíc, měsíc s číslem 8 - SPRAVEDLNOSTI - díl1

1. srpna 2012 v 8:58 | Solis Templ. + V.K.V.

.......... Osmý měsíc, který nám ohlašuje Spravedlnost a návraty......
díl 1 -
Solis Templ a Velký Kruh Vědomí

Jak šťastný člověk může být, když naplňuje celou svou bytost něčím, čemu naprosto nerozumí a je uchvacován dravým proudem toku myšlenek někoho jiného a něčeho jiného.
Jak může člověk celou svou bytostí pochopit něco, co mu je předkládáno jako skutečnost v dogmatu jiných pravd někoho či něčeho.
Jak může sdružení Velkého Kruhu Vědomí předkládat svou pravdu, když okolí naprosto nechápe o čem vlastně hovoří a co předkládá!?
Žijeme v době, kdy veškeré předávané zkušenosti a informace (a je jedno v jaké podobě), se staly obchodovatelné.
Najednou z ničeho nic, se odkudsi vynořila platforma velkého Kruhu Vědomí, která se ze svého přesvědčení a díky Prozřetelnosti dovolila předložit veřejnosti základ veškerého soustředěného a projeveného života v jednoduchosti a přímosti.
Co se však stalo!?
Většina nerozumí a ani z mála nepochopila co je jim zdělováno. Já osobně jsem předpokládal, že naše současné Tady a teď, již zformovalo myšlenky a chápání většiny lidí. Bylo dáno mnoho času na povznesení chápání dění okolo nás, mnoho času na změnu myšlení a co se nestalo........stále se čeká jak to dopadne a pohodlnost cokoliv změnit a uchopit vládne celému Světu rukou silnou.
Od středověku je naše společnost vedena v duchu křesťanském, kde odpustky a dary klášterům či kostelům byly nedílnou součástí našich předků. Informovanost veškeré společnosti byla zprostředkovávána jen skrze kněze, faráře, a dalších tehdejších platforem. Musíme si uvědomit, že tehdy nebyl internet, televize, noviny, reklamní letáky...
....byla pouze tištěná bible, která byla prezentována skrze církev.
Když se ve středověku dostal prostý vesničan do kostela ve městě ......zákonitě podlehl velikosti chrámu, jeho lesku a třpitu uvnitř a při spatření skvostného oltáře s vyobrazením Ježíše či sochou na kříži,uvěřil, že to co mu je předkládáno je skutečnost a zde vidí důkaz.
Žijeme ve skutečnosti to co je potřeba? Nebo stále máme uvnitř zakodovaný model našich předků, kterému jsme vystaveni doposud!?
Mnozí Čeští reformátoři, buditelé, prezidenti, vizionáři či králové a císaři se snažili vzbudit češství v nás, probudit hrdost a změnit myšlení.......
Měli jsme spoustu času a možností pochopit......osobně mě je vyčítáno, že to co dělám a předkládám veřejnosti je složité a mnohdy používám slova a termíny, které jsou odborné. Ne, tomu tak není. Jen jsem byl přesvědčen a stále jsem, že mysl člověka a jeho chápání skutečností je opravdu na výši, než bylo před lety. Bohužel jen pohodlnost cokoli udělat pro sebe je natolik silnější, že pomalu vzdávám lítý boj s tímto nešvarem a budu směřovat své možnosti, znalosti a jednoduchost práce Velkého díla těm, kteří o toto procitnutí stojí, kteří pochopili, že je před námi pole nezorané a to co zasadíme také sklidíme........a nebojí se vzdát se něčeho co nepotřebuje.


 
 

Reklama