- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

A je to tady!........??

Retrospektiva od události na Tři krále a Zvon Míru,,,,,

9. srpna 2011 v 8:22
Retrospektiva od události na Tři krále a Zvon Míru.............

Bylo klasické zimní ráno, mnozí se choulili do svých kabátů a bund, protože i když svítilo sluníčko,
zima byla vlezlá a zalézala pod kůži.
Však, co na tomto dni bylo zvláštního, je to, že je svátek Tří Králů.
Rodiny se chystaly na návštěvy svých blízkých, babičky pekly koláče a mazance,
všude vonělo svařené víno a punč.
Však v Kolíně nad Rýnem, okolo tamní katedrály vládl shon, nervozita a vzduch byl cítit napětím a očekáváním. Co se to tu děje!?
Docela významná událost!
Sám Svatý otec, papež Benedikt XVI. má zde sloužit sváteční mši.
Koberce vzeli čistotou, katedrála byla provoněna kadidlem, svíčky vznešeně plápolaly
a rozsvěcovaly oči všem přítomným.
Všude vládl tajemný a posvátný čas......
Však.....co se to děje!!?
Mohutná rána přeťala postní ticho....
Nastal shon a zmatek, protože nikdo nevěděl, co se stalo.
Co to bylo za ránu, která se rozléhá po katedrále!!?
V této ohlušující ráně (která zní do dnešních dnů), se stalo to, že Zvonu Míru upadlo srdce!!

Ó Bože, proč zrovna v tento sváteční a bohoslužný den!!!

A jsme u toho.
Netahejme do této události Boha, ten s tímto nemá co dočinění a nechme jej v klidu a pro ty, kteří jsou k tomu povolanější a fundovanější.
Budeme však do této události tahat člověka!!
Pochybil lidský faktor?!
Zasáhla vyšší moc !?
Způsobila to únava materiálu?!
Znamení?!
Signál?!
Začátek nové éry?
Tyto otázky jsem si kladl ve chvílích, kdy pero zaznamenávalo slova na papíře a měli jste možnost je číst v tomto časopise ,, VE HVĚZDÁCH,, v únorovém čísle.
S odstupem času, jsem přesvědčen o tom, že to byl předem promyšlený a připravený signál, který odstartoval zásadní změny ve světě a započal novou kapitolu v éře lidstva.

Když se poohlédnete zpět, na oněch sedm uplynulých měsíců ve světě a u nás, co se vše odehrálo...............no to je docela mazec!! Nemám-li pravdu!??

Těch přírodních katastrof, co během této doby postihlo svět, je dosti zarážející a výmluvné.
Erupce sopek, záplavy, zemětřesení, vlny Tsunami, tornáda, sněžení v tropických oblastech, tání a posun ledovců, posun zemské kůry, rozsáhlé požáry, sesuvy půdy, kroupy, přívalové deště.......
Není jediný světadíl, který by nebyl postižen přírodní katastrofou.
A to je prosím pěkně jen projev přírody!!!!!

Jaký projev a reakci má člověk na tento signál!!?

V Afrických zemích, je jeden politický převrat za druhým. Někdy v poklidu a někdy za dramatických událostí. Tunisko, Lybie, Egypt, Sýrie,
Těch válečných konfliktů vůči těmto změnám a těch mrtvých........
V Lybii se válčí do dnešních dnů a dokonce do toho se zainteresovala a byla zatažena Evropa!!!
V Sýrii jde jen v současnosti o moc......těch zbytečně zmařených lidských životů!!
Vlna nespokojenosti s vládou v tamních zemích se přehoupla přes Jonské moře (tak jak píše ve svých proroctvích Nostradamus), do Evropy a tamní protesty proti politickému zřízení se rozhořely v Řecku, 3panělsku, v Česku (strašný oficielní název pro naši vlast!!), Ukrajinu, Maďarsko, Irsko, Anglie, Polsko, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko......no je toho hodně....že??
Letmo jsme se dozvěděli o revoluci na Islandu a o tamní změně vládního režimu.

Teroristické útoky v Arabských zemích a dokonce už i v Evropě!!!
Jak nám mocní zakrývají oči a uši pompéznímy gesty, kdy v první řadě pluje jak vlajková loď hrdinské zneškodnění Usama bin Ládina!!
Už i na tomto gestu, je plno polopravd a nejasností. Mocní mlží a mlžit vždy budou a to jen proto, abychom byli odtrženi od zásadních věcí a situací!!
Místo toho, abychom byli přesvědčeni, že nejhledanější muž planety byl zneškodněn se stalo co!?
Rozhodlo se, že se fotografie těla nebudou zveřejňovat pro nevhodnost (mnoho filmů, kde se zabíjí je brutálních a krve či zmrzačených těl je vidět bez skrupulí...), potažmo, okamžité pohřbení těla do oceánu.....
Jistý Američan se rozhodl najít a vyzdvihnou tělo z oceánu.......bylo mu doporučeno, že by toto neměl dělat.
Jak to dopadlo!?
Od tohoto úmyslu odstoupil.......!
A jakoby nešťastnou shodou okolností, byl sestřelena helikoptéra v Afghanistanu se členy komanda Navy Seal, kteří uskutečnily tuto likvidační misi.
Nepřipadá vám to jak z blbýho scénáře béčkového filmu, kdy jsou svědci odstraňováni, aby nemohli vypovídat o skutečnostech!??
Když budu mluvit za sebe, tak ano!!
Tolik násilí, válek, hladomoru, zmařených lidských životů, vykonstruovaných záměrů, závisti, boje o moc, pokrytectví.........strašný!!
A kdo za tímto vším stojí a nese zodpovědnost!?
Bůh!?
Kdepak, člověk a zase jen člověk!!!!
Tolik špíny v politickém světě, která vyšla najevo a byla transparentně odhalena, je neúnosné.
Nespočet odhalených úplatků a v jaké výši je odsouzení hodné, však kdo za tím je v pozadí!?
Zase jen člověk a jeho touha po moci a penězích!!
Neříkám, mít dostatek financí je hezké, ale za jakoukoli cenu!?
To raději budu chudý, ale poctivý a čestný, i když to v dnešní době není populární a nebudu IN.

Již při referendu při hlasování, jestli má Česká republika vstoupit do Evropské Unie, jsem byl zásadně proti. Měl jsem a stále mám obavu o naší svrchovanosti jako státu.
Někdo může podotknout, že díky investicím, grantům a dotacím se mnohé zrealizovalo a města či venkov si pomohla zrealizovat svůj rozvoj.
Chyba, dílčí úspěchy neberme za vítězství.
Umíte si představit kolik peněz náš stát vyčerpal z Evropské unie!?
Od roku 2007, dostal náš stát ....... 340miliard korun českých!!
To je sumička!!!.....kdepak jsou!?

Nicméně, v dnešních dnech se otřásá ekonomika celého světa, a všichni se bojí tzv. Černého pátku na burze.
Je to jen vývojové stádium a proces, který byl nastartován v roce 2008 a to firmou EPSON v USA.
Tehdy se provalil skandál z defraudace několik miliard dolarů ze státního rozpočtu.
Tehdy byly před krachem nadnárodní firmy, které na tomto gigantu byly závislé
(za všechny automobilový průmysl v USA).
Však co se stalo!?
Kongres odsouhlasil, že tutu díru zalepí ze státního rozpočtu o několik destítek miliard dolarů a vypomůže tak hrubému domácímu rozpočtu, který má právě vliv na celosvětové dění.
V vzniklém deficitu se USA rozhodly odprodat svoje státní zadlužení.....světe div se, Číně!!
A jak na toto zareagovala ČÍNA!??
Začala tlačit do kouta nejen Spojené státy, ale potažmo celý Svět!!
Nebude dlouho trvat a Evropská banka bude na pokraji krachu, protože dotuje evropské státy, aby se nezhroutily a nezbankrotovaly!
A opravdu se stane noční můra v podobě Černého pátku skutečností a celosvětová ekonomika padne.
Hádejte dvakrát, kdo na toto doplatí!!!!

Jeden velice moudrý muž prohlásil, že podle myšlenek se tvoří svět a myšlenky jsou podkladam skutku.
Jak moudrá slova, a je smutné, že vyznívají naprázdno........

Nenastane žádné DEUX EX MACHINA....

Tu tečku a závěr si každý z vás udělá sám.....

Je jen na nás samotných jak se k těmto změnám postavíme a jak budeme hrdí na to, že jsme lidi!!

Takže, slyšíte tak jako já, že rozléhající se rána opravdu signalizuje novou éru lidstva!?

Ono totiž, jací budeme sami uvnitř, takové bude naše prostředí a náš život!!

A JE TO TADY!....??

12. března 2011 v 9:54 | S.T.
A JE TO TADY!.......??

Tak to vypadá jakoby se proti nám spojily všechny mocnosti.
A to nemyslím jen světské.
Když si vezmete mapu Světa a vybarvíte státy, kde se cosi odehrává (....válka, nepokoje, zemětřesení
atd. ...), tak dospějete k jedinému závěru a řeknete si..
...NO TO JE MAZEC!!!
Všimněte si i jedné věci, naše .... ,, Čechy krásné, Čechy mé,, .....se nacházejí uprostřed!!

Každý stát má své obyvatele a ti mají nějakou víru a své náboženství. A každé náboženství v dnešní
době a času je vystaveno zkoušce.
V Japonsku a přilehlých oblastech je Budhismus a Šintoismus, v dnešní době se i v těchto oblastech
vyvíjí Islám. v zemích okolo Indie je rozšířen Hinduismus, dále na západ a jih od Indie je Islám, který se
šíří dále na západ a nakonec i naše Evropská víra a tím je Křesťanství.
Takže z pohledu na mapu světa (kde jste si určitě vybarvili všechny státy, kde se něco odehrává :-) ..)
jste dospěli k závěru..
......A JE TO TADY!!

Z hlediska Živlů - ZDE JE NASNADĚ UPOZORNIT, ŽE ŽIVEL JAKO TAKOVÝ SÁM O SOBĚ NENÍ NIC,
ALE PŘITOM JE VŠÍM. ŽIVLY SE PROLÍNAJÍ VE SVĚTĚ EMANAČNÍM A TO BUĎ ROZPÍNAJÍCÍM ČI
STAHUJÍCÍM.

ZEMĚ
- pomalu a jistě se tektonické desky sunou pod sebe a to 8.08 cm za rok...co to znamená...tlak,
způsobený nešetrným zacházením se Zemí, na který vyvíjíme neadekvátní tlak (doly, těžba ropy jak na
souši tak v mořích, stavění přehrad, ničení přírodních zdrojů, a další zásahy do chodu prvku Země), tak
se samozřejmně Živel Země bude adekvátně chovat k nám. Je to důsledek naší příčiny. Pochopitelně
živel Země nemá ruce tak se projevuje v zemětřesení, sesuvů půdy a v dalších projevů.

VZDUCH
- vzpomeneme si na erupci sopky (živel Země) na Islandu a následné zamoření spadovým mrakem
celou Evropu, zkažené ovzduší v průmyslových oblastech ( Ostravsko, Tokio, a další města a oblasti po
celém Světě), snaha jistých společenství a jejich vypouštění tzv. chemtrails a to buď na ovlivnění počasí
či mysl člověka (zda je to pravda nebo ne, nechám na jednotlivci a jeho přesvědčení), abnormální změny
počasí v projevu hmotném (tornáda, kroupy, sníh, déšť...) tak nehmotném (výkyvy teplot). Následné
projevy Slunečního větru na klima, a ovlivňování polarity planety Země.

VODA
- tolik záplav (Austrálie, Čechy a většina Evropy) a vln Tsunami (Srílanka, Haiti a v neposlední době
Japonsko), nepamatuje nikdo z nás! Tolik přívalových dešťů za poslední dva roky je varující! zkuste si
vyhledat, kolik je zničeno přírodních zdrojů pitné vody....to číslo je zarážející! Schválně....kolik bylo za
posledních deset let postaveno nových čističek vody....a tím nemyslím lokální ůpravny pro vesnice, ale
pro velkoměsta jako je Praha, Brno, Ostrava....!?? Kolik jste napočítali!?? A přitom pitná voda je základ
života!!! Víme co vlastně pijeme a v čem se myjeme!? Jsme konzumenti a spoléháme na
nezávadnost!! Když si koupíme vodu balenou....sakra to musí být pramenů, že si dovolíme ji i vyvážet!!
Popřemýšlejte, záplava bere sebou vše.......posléze se vsakuje do ZEMĚ a následně do spodních
pramenů čisté a pitné vody......sakra!!

OHEŇ
- zde je snad každému jasné projev v erupcích sopek po celém Světě. A opět vás vyzvu, zakroužkujte si
všechny sopky, které v posledních pěti letech projevily svou činnost erupcí. Když je spojíte od zhora dolů
a propojíte......jej!! Ale to je projev živlu OHNĚ, který vidíme. Však je projev tohoto živlu skrytý. A tím jsou
ozbrojené střety, kde bůh válek ÁRÉS podněcuje plamen nenávisti. To si myslím, že zde nemusím ani
rozebírat. Plamen nenávisti a agrese má každý v sobě, někdo s ním umí pracovat, umí ho zkrotit či
odbourat, ale většina lidstva nikoli.

VŠIMLI JSTE SI, JAK VŠECHNY ŽIVLY NA SEBE NAVAZUJÍ!?

Takže, je to opravdu tady!? Je to opravdu projev nespokojenosti řídícího principu univerzálního bytí a
nepřipravenosti na chystané změny lidského druhu!?

NE!!
NENÍ TO TADY!!
........je to jen projev našeho zacházení s naším domovem, s naší planetou Zemí. Ona se jen
brání svými prostředky. A lidský druh jak slepý a hluchý nevidí, neslyší a mele si tu svou písničku....já
jsem tady od toho abych si vytvořil podnínky ke svému pohodlnému bytí. Je krásné a záslužné, že
několik skupin lidí, kterým není toto vše o čem jsem psal jedno, nesedí se založenýma rukama doma, a
snaží se pomoci planetě Zemi třeba meditacemi k podpoře a uzdravení naší matky Přírody. Jak já jim
fandím a obdivuji jejich práci, však na druhé straně planety někdo vykácí pár stromů .....jak bolestné a
odsouzení hodné!! Záleží nejen na těchto skupinkách, záleží na každém jednotlivci jak se k tomuto
problému postavíme a jaké stanovisko zaujmeme!
To je to oč tu běží!!!
O změnu myšlení člověka v jeho
podstatě a k navrácení hodnot v souladu se vším co nám bylo umožněno a dovoleno sdílet s podstatou
bytí, kde jsme jen součástí obrovského mechanizmu života.

Proto nyní mohu říci....A JE TO TADY!!
 
 

Reklama