- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Datumový mezník na den 4.4.2011 pro rok 2012

V pražském podzemí .....

14. června 2011 v 7:48
V Pražském podzemí.....
Docela nedávno, při spoustě ,,náhod,, se mi dostala do rukou věc, nad kterou si její majitel lámal hlavu co s tímto předmětem má dělat. Nebudu od věci, když řeknu, že mne tato věc zaujala. Jednalo se o ručně vyrobenou dýku. Přinesl mi ji do pracovny s tím, že se časem pro ni staví, že ať se podívám na její vznik a historii.
Její vznik jsem stanovil okolo roku 1941 a to v Praze. K jakému účelu byla vyrobena nasvědčoval latinský nápis na čepeli a rukojěť byla v podobě obtočeného hada kde patka nože tvořila koule.
V překladu tento latinský název je - JSEM MOCNÝ BEZ BOHA.
Věděl jsem, že mám v rukách magickou dýku, která byla vyrobena podle přísných pravidel určených k tkzv. ČERNÉ MŠI a k evokačnímu rituálu.
Její anima byla již nefunkční, proto jsem se zkusil napojit na její paměť.
Povedlo se a díky tomu jsem zjistil, že toto vše se odehrálo v jednom kostele na Starém městě.
Nebudu zveřejňovat ve kterém.
Několik lidí, včetně vydavatele tothoto časopisu Ve Hvězdách pana Romana Zahrádky, mělo tu možnost vidět a držet tuto dýku v ruce.
Proč o tom píši tak dopodrobna!?
To není totiž konec všech ,,náhod,,!
Majitel se pro ni po několika dnech vrátil a vyslechl moje zjištění. Naprosto s tím souhlasil, protože její původ a použití moc dobře znal od........jen nevěděl o který svatostánek se jednalo. Ne, nebude pokračovat v díle, které měla tato dýka za úkol. Zavřel jsem ji, je bez paměti a života. Dá se použít jen jako muzejní exponát.
Nicméně, poděkoval a nabídl mi za mou práci...........exkurzi do Pražského podzemí, kde má přístup.
Ano, zde si opět zahrála ,,náhoda,, zatočila se mi hlava a raději jsem se zeptal ještě jednou. Ne, slyšel jsem dobře, prohlídka Pražského podzemí, kam má tu možnost se podívat jen pár lidí.
Přijal jsem s nadšením, protože to co se okolo nás odehrává, ať je to odkrytý testament a jeho poselství či probouzení dávno zapomenutého učení Starých mistrů, má co dočinění s tím co bylo. A všichni moc dobře víme a uvědomujeme si, že bez pochopení minulosti, objasnění přítomnosti není budoucnost. Samozřejmně že je budoucnost, ale taková, jakou si ji postavíme dnes.
Nastala hodina H a já jsem nastoupil cestu po Pražském podzemí.
Nebudu popisovat dopodrobna cestu, nevím zda by to čtenáře zajímalo, protože je to monotonní cesta plná uliček, odboček a vstupních portálů.
Nicméně, jsem setupoval stále níž a níž až jsem se ocitl, nebudete tomu věřit, 60 metrů pod úrovní povrchu.
Ten pocit vám chci popsat. Je nezaměnitelný a to co jsem si v té hloubce a tmě prvotně uvědomil je pojem času.
Stál jsem před mohutnou zdí z dob krále Václava I. (1230-1253), kdy se začala budovat Praha.
Praha, jakou neznáme.
Tehdy nestál ještě Juditin most přes Vltavu, tehdy byla výsada rytířského stavu na prvním místě. Ta se však nedala koupit, nýbrž zasloužit a to jak na bitevním poli, tak hlavně čestností, skromností a hájením pravdy. Dnes se pravda dá koupit, protože mravní kodex zůstal asi tady dole, hluboko pod zemí, skrytý ve tmě zašlé slávy rytířského stavu.
Bušilo mne srdce nepopsatelnou vibrací a chodily mi neuvěřitelné obrazy dávných věků.
Promlouvaly ke mě stovky hlasů, míchala se tu latina, němčina, staročeština, čeština, jazyk kterému jsem nerozuměl a další a další, prostě babylon slov. Však i přes to, že jsem většině nerozuměl, mi v hlavě ve všech těchto jazycích křičelo jedno jediné slovo...............pomoc!!
Zprvu jsem si myslel, že se jedná o nějaké místo, kde se odehrávaly popravy nebo kde se odehrávaly ošklivé věci. Ne, nebylo tomu tak, stál jsem na místě, kde kdysi dávno zde stávala vstupní brána do města Prahy.
Proč tedy ke mě volali všicni o pomoc!? Nerozuměl jsem tomu!
Pochopil jsem, až když jsem se ocitl na rušné ulici, kde vládl shon a nervozita.
Dostal jsem od naší přítomnosti takovou facku, že jsem hned pochopil.
Čest, pravda, upřímnost, tvrdá práce, hrdost na řemeslo....to vše zůstalo dole.
Jak v dnešní době můžeme být na něco hrdí!?
Jak v dnešní době projevujeme úctu k našim předkům, kteří sebeodříkáním a někdy i krví budovali naše město k prosperitě a slávě!? Zapoměli jsme na ně a ještě víc.
Nemáme úctu, nejen k sobě ale i k jejim obětem.
Bez zaváhání, jediným rozhodnutím a jediným podpisem ničíme skvosty naší minulosti. Přehlížíme to, na čem je vybudované naše město a bez skrupulí ničíme a ničíme a ničíme!! Proto ke mě všechny ty hlasy volaly.............Pomoc!!
Tehdy, když se objevil ranhojič, bylinkářka či někdo kdo uměl předvídat budoucnost, byl buď všemocnou církví odstraněn, nebo při nejlepším vyhnán z města.
Tehdy se lidé těchto lidí buď báli (protože jsou spolčeni s ďáblem, neboť bůh je jediným kdo léčí, dává nebo bere život) a nebo je po setmění navštěvovali.
Ten kdo směl toto řemeslo bylinkářky či ranhojiče provozovat byl jediný člověk a tím byl kat.
Dnes v současnosti je katem každý kdo dává na odiv své propůjčené možnosti a klamnými sliby se vtírá do přízně. Tehdy se reklama neprovozovala a jen ústní doporučení stačilo. Dnes bez reklamy (ať je jakkákoli) nikdo nic neudělá a nevybíravým způsobem nás ovlivňuje.
Co tedy mám říci těm, kteří se ze tmy dávných věků dívají na naše činy!?
Nevím, nemohu se jim ani podívat do očí, protože stud a vina mi v tom brání.
Sliby, které bych jim dal by byla lež a pravda by se nenávratně ztratila v sutinách zdí, které pro nás vybudovaly generace před námi.
Můžeme společně budovat budoucnost na základech bez klamu a lží, předsudků a netečnosti.
Vybudovat společnost, která staví na odkazu předků, odkazu, který je podepsán krví a na pravdě, kterou jsme někde potratili.
Jedno vám mohu říci!! Již není mnoho času............!!

podzemí vydává i své poklady.....

Odkryté skutečnosti Testamentu starých mistrů

17. května 2011 v 7:43

Co bylo skryto a čekalo spoustu let ve stínu je objeveno. Co mají říkat tato psaná slova,k nám plyne jak
zurčící prameny Vltavy nádherně nám předloženo B. Smetanou v Mé vlasti a zanechávají v srdci
hlubokou brázdu slov naší hymny od J.K. Tyla a F. Škroupy....

Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj.....

ale aktuálně k nám hovoří slova druhé sloky kde se zpívá......

Znáte v kraji bohumilém
tiché duše v těle čilém,
jasnou mysl, vznik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy - domov můj....

....Slova k nám všem plynou a všichni je slyšíme. Symbolika slov na nás křičí a podává nám jasné projevy.
Jak jsme hrdí že jsme Češi. Jak se pyšně nosíme a hrdě všem říkáme jsem ČECH!!
Ano, to teď slyším všude a vy také...ale jen díky MS v hokeji. To je docela smutné, že je to slyšet jen když
se o něco jedná!
Kam se poděla česká hrdost!?
Všimli jste si jak od 5. května se v nás odehrávají stavy, které neumíme vysvětlit?
Ve vzduchu cítíme napětí, z kterého se nám točí hlava, ztrácíme rovnováhu a ty vlny energie, které námi
prostupují jsou někdy tak nepříjemné, že se musíme posadit či odpočinout. Všimli jste si té únavy, té
nervozity a podrážděnosti!?
Kam se poděl čas!!?
Podívejte se vzůru na počasí, no to je dost neobvyklé, nemyslíte!?
Každý čeká na něco....na co vlastně čeká!??
Ano, tento testament čekal dlouho, moc dlouho a ten kdo ho napsal, měl předpoklad v dobré víře, že
člověk v té době (dnešní dny), až odkryje svou pravdu bude natolik silný duchem a bude moudrý, aby s toto odkrytou
sílou pravdy mohl být seznámen a mohl podle toho pracovat.
Několik vyvolených tyto slova, která plynou a vyvěrají z místa, keré je středem Prahy, kde tluče srdce
českého národa, kde se nachází jedno z míst celosvětového významu co se týče energie, a nejen tyto
slova slyší a vnímají. Poslouchají nářek těch, ke kterým nedolehlo volání pravdy, vnímají bolest těch, kteří
vzdali boj o sebe samé.
Oni sami procházejí transformací duše a ducha. Osamoceni bojují za vás, aby to co se blíží nemělo
destruktivní následky na vašeho ducha a duši.
Stávají se z nich rytíři řádu pravdy, kde jsou pasováni do role strážců, učitelů, pomocníků a rádců.
Ve starých pověstech českých píše A. Jirásek o hoře Blaník, kde spí sv. Václav a jeho družina, kteří
vyjedou ven až českému národu bude hrozit nebezpečí. Je to pověst, takže nikdo z Blaníku nevyjede, ale
odkaz je natolik živý, že toto vojsko vyvolených je probuzeno a připraveno čelit hrozícím hrozbám.
Však, nespoléhejme na tyto lidi. Jsou jen člověkem, kterým byla dána role v plánu, kterému nelze porozumět.

Ne nadarmo se říká.....cesty páně jsou nevyzpytatelné....

Pomohou a poradí těm, kteří čtou a vnímají odkaz testamentu, který k nám všem promlouvá, ba křičí......
Další mezník pro vývoj událostí je 28.6. 2011, kde napsaná a již vyslovená slova starých mistrů života,
nabydou podstatu a odkaz se stane živoucí bytostí.

Bude to zásadní přerod energií, kterých jsme si nevšímali a naprosto lhostejně ignorovali. Tak, jak již od
věků zurčí pramen sv. Norberta, který kapku po kapce naplňuje zrakům skryté jezero, které čeká na
pomyslnou poslední kapku, aby nám ukázalo, že síla není v majetku, svalech, falešných modlách naší
doby či moci. Nýbrž v nezdolné síle ducha člověka, který je bezbraný v ůtlaku ale silný v svobodě.
Zda tuto svobodu pochopíme špatně, běda nám.

Protože svoboda je největší zodpovědnost člověka za své
konání a své činy.
Pravda je jen a pouze jedna a my, jsme se naučili si s ní hrát a překrucovat.

Udělali jsme z ní děvku, kterou si lze koupit.

Však spravedlnost a pravda ve svém archetypu, nezná smilování a překrucování,
proto je slepá aby nebyla ovlivnitelná. V rozhodování zná jen dvě věci. Vinu a nevinu, ano či ne, to
ostatní....snad, kdyby, možná....to jsme si do spravedlnosti dosadili my. Ten, kdo nás bude soudit, je
nestranný a není ovlivnitelný. Ten kdo misky vah má v rukách jsme my! Jsou to naše činy, skutky,
jednání a hlavně pochopení, že to co vlastně chceme a po čem všichni prahneme máme před sebou nazlatém podnose.
A z hůry nám říkají....tady máš to co hledáš, stačí jen vztáhnout ruku, ber......

Však většina tento dar odmítá, protože si mnozí řeknou, to přeci není tak jednoduché a hledají v koutech a
cestách na kterých bloudí a jsou ztraceni v temných labyrintech Tartaru.
Proto, prosím, čtěte to co bylo nalezeno, vnímejte řeku slov a symboliku starých mistrů.
Prociťujte tu nádhernou melodii, která námi prostupuje a z posluchače se staňte součástí orchestru a
tuto symfonii hrajte v souladu s dirigentem, kterého sice není vidět, ale všichni o něm víme že je!!

Je jedno, na který nástroj budete hrát, hrajte srdcem a rozdávejte ty slova, která k Vám přicházejí.

Na závěr vám nebude poděkováno, na závěr budete děkovat vy.....
..... děkovat za to, že jste součástí toho, čemu říkáme
život.

Je ve staleté tmě zatuchlých chodeb skrytá pravda?

10. dubna 2011 v 7:36


Je ve staleté tmě zatuchlých chodeb skrytá pravda?
V počátku tohoto pokračování o nalezení Testamentu v Praze, musím uvést oficiální studii dvou amerických vědců, kteří na základě statistik různých zemí světa odhalili devět zemí, ve kterých podle všeho v dohledné době vymizí náboženská
víra. Na prvním místě podle matematického modelu je Česká republika. Tým zpracovával údaje ze
sčítání lidu, které sahaly v některých případech až do 19. století. "Ve většině moderních, sekulárních demokraciích se projevuje trend, kdy se rostoucí počet dotázaných označuje bez příslušnosti k nějakému náboženství," uvedl Wiener s tím, že nejvýrazněji se to projevuje v České republice, kde se mezi bezvěrce řadí 60 procent obyvatel.....(novinky.cz ze dne 22.března).
Mnozí z Vás si řeknou, že to je hloupost, vždyť kostely jsou plné a většina se hlásí k nějaké víře!
Náboženstvím je prostoupeno skoro vše, co nás obklopuje.......to je zase nějaká hloupost, no jo američani!!
Ale skutečnost je opravdu taková!!
Většina lidí, kteří na sobě pracují a chtějí poznat věci skryté, které jsou řídícím principem, hledají a pátrají
po opravdovém poznání. To, co nám je předkládáno ať už v televizi či jiným médiem, neodpovídá tomu,
co bychom měli poznat a znát. Ti, kteří podlehli mámení a klamu (Deus Inverzus), se bez skrupulí a
morálky pouští do bezbřehého oceánu špíny a bláta marnosti, kde nemohou najít pevnou půdu pod
nohama a proto kolem sebe cákají to, v čem topí své dary a schopnosti. Potom to vypadá na Esoterické
scéně tak, jak to je. Díky těmto kejklířům umění Díla se stalo to, co nikdo z tradice a odkazu prvního
Světlonoše, který započal tuto cestu poznání (ne pro sebe, ale pro nás jako člověka), nečekal.
Z Ezoterického zasvěcení, kde vybraní jedinci měli tu poctu a čest sloužit a pomáhat, se stalo mrzské
plýtvání Umění pro obohacení těla, kde duch a duše se úmyslně odstrčili do věcí nepotřebných. Však
malá jiskra naděje pro člověka přece jen doutná a nic není ztraceno. Odkaz starých mistrů Díla stále má
co říci do současného dění okolo lidstva.
Přesně ve stanovený den 4. dubna započala oprava Staroměstského orloje (9. října 1410) a konec oprav
je stanoven na 24. duben a to je neděle Zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského. Jak symbolické.
Při této opravě se stane něco, co nikdo nebude čekat. Ne, že by se orloj porouchal, to ne. Ale stane se
nějaká nehoda, kde se odkryje buď pod malbou, v soše, či na ní, na nějakém nerovném povrchu písmo
nebo symbolika, která přesně určuje místo na Malé Straně, kde se nachází oratoř s Testamentem.
Již Gustav Meyring ve svých mystických románech odehrávajících se v Praze, které psal v kavárně
Mormartr na Starém městě, se zmiňuje o tomto místě ( Golem a Anděl západního okna).
Magistr Kelly a mág John Dee jsou ubytováni v domě U bílého Jednorožce a zde hovoří s bytostí
vyvolanou prostřednictvím Enochiánských klíčů ( Enochiánská magie - John Dee) a jasně a zřetelně
popisuje dopodrobna cestu na Pražský hrad a cestu do této oratoře, kde provádějí své pokusy.
V dalším románu G. Meyring popisuje jak tento Testament hovoří ..........

,,.............Sáhl do tašky a vytáhl z ní knihu.
Pak v ní dlouze listoval.
Kniha měla kovový obal a na něm vlysy ve tvaru rozet a pečetí, barevně malované a vykládané drobnými
drahokamy. Konečně našel místo, které hledal, a ukázal na ně.
Rozluštil jsem, že dotyčná kapitola má název "Ibbur"......."oplodnění duše".
Téměř celou polovinu strany zabírala ve zlatě a červeni vyvedená iniciála " I ". Automaticky jsem šiji
prohlédl a zjistil, že je na kraji poškozená.
Měl bych ji opravit.
Iniciála nebyla na pergamenu nalepena, jak jsem to doposud vídal ve starých knihách. Zdála se spíše
sestávat z dvou tenkých plíšků zlata, které byly uprostřed sletovány dohromady, zatímco jejich okraje
obepínaly kraj pergamenu.
Byl tedy tam, kde se nacházelo toto písmeno, v papíru vyřezán otvor?
Obrátil jsem list a zjistil jsem, že se můj předpoklad potvrdil.
Mimovolně jsem přečetl i tuto stranu a stranu, která ležela proti ní.
A četl jsem dál a dál.
Kniha ke mně hovořila stejně jako promlouvá sen, jen jasněji a daleko zřetelněji. A mého srdce se dotkla
stejně jako otázka.
Z neviditelných úst prýštila slova, stávala se živými a přistupovala ke mně.....,,

Co k tomu dodat.
Všimněte si, jak tento mysteriozní spisovatel proniká do podstaty mystických vizí a
symbolů.
Je pro nás velice důležité, všímat si symboliky okolo nás. Jasně a zřetelně k nám odkaz starých věků
promlouvá, však, kolik z nás vidí a slyší!?

Projdete-li se po Královské cestě, od původního Královského paláce (Palác U Hybernů - Karel IV. a jeho
syn Václav IV.) a Prašné brány ( brána, kterou v roce 1310 vnikli do Prahy Míšenští), ulicí Celetnou dříve
Caletná ( caletník - pekař moučné placky zvané caletník), přes Staroměstské náměstí Karlovou ulicí na
Karlův most ( dříve Juditin). Skrze Malostranskou Věž na Malostranské náměstí a odtud do Neruduvy
ulice až k místu, kde se skrze průčelí domu svažuje dlážděný chodník k staletému dubu, z kterého jsou
patrné již jen zbytky, a tudy dolů do skrytých prostor.........
.........kde na jedné straně za mohutnou skalní stěnou je
znovuobjevená (základna) rotunda sv. Václava (cca 1100), je zajímavé, že se zachovala původní
podlaha sestavená z dlaždic, na kterých jsou vyobrazeni bájní gryfové, podivuhodní kříženci orlů a lvů a
znázorňují jako by střežili tuto rotundu.
Všímáte si těch podivuhodných náhod!?? Náhod!??
Pozorný čtenář si jistě všiml, že jsem naší pouť ukončil v místě, které je povšechné a neurčité. Však, co
jsem nezamlčel je jeho okolí.Tato rotunda se nachází v domě (sklepení), kde v dnešní době je Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy
univerzity a je na požádání přístupná.
Je tedy ve staleté tmě zatuchlých chodeb pod dávnými sídly pohřbena pravda?
Co vlastně tento Testament přinese do dnešní doby!? Toť otázka nad kterou přemýšlím už drahnou
dobu....Na jedné straně pro ty, kteří nevěří pražádnému projevu ducha a duše, to přinese jasný důkaz, že
to, čemu věří je naprosto pomíjivé a hodnoty jsou jinak a jinde. Však bohužel nikdo z těchto
materialisticky a hmotně založených lidí nebude schopen se vzdát dobrovolně toho, čeho buď poctivou
či nepoctivou prací vydobil. Je pro ně těžké a nemyslitelné se vzdát všeho. Oni stejně o to své příjdou....
Na druhé straně pro člověka a duši pátrající po archetipu zákonitosti bytí to znamená vše!
Takovýto člověk je schopen se vzdát všeho, aby mohl najít vše.
Takovýto člověk, je nejbohatší ne na úrovni materiální, ale na úrovni Ducha.
Každý z nás má jedno společné.
A tím je poznání.
Poznáme-li řídící princip, kterému jsme buňkou v jeho nezměrné bytosti, poznáme-li božství v sobě, neb
jsme stvořeni k obrazu Jeho......všechny klamy, lži, předsudky, pokrytectví a hry padnou jak Isidin závoj a
pochopíme, proč jsme na Světě a za jakým účelem.
Věřme, že tento Testament nebude jako mnohé důležité psané listiny zatracen a neskončí buď v
knihovně Vatikánu za železnými dveřmi nebo nedej bože zničen neůmyslně či úmyslně.

Pravda se vždy vyjeví, a je jedno zda to bude zítra, dnes nebo až ve chvíli soudu......

Testament, který může otřást vším co doposud tušíme v Praze.....

6. ledna 2011 v 10:06
........ 4. duben  2011 .........

Co je to za den.....?

Co se bude dít......!?

Proč zrovna tohle datum.....!?

bibl
....víte, já jsem si toto datum nevybral z důvodu, že mám k němu životní vztah........
Toto datum nikdo nevybral, je prostě dané.

Začněme historií........v dubnu roku 1348 zakládá Český král a císař římský Karel VI. - 
Universitas Carolina - Univerzita Karlova v Praze.........

Od tohoto dubna se v Praha setkává s mnohými učenci té doby a následně další roky zde působí mnoho učenců, filozofů, matematiků, astrologů, magistrů a dalších mudrců, kteří předávali znalosti pro ty, kteří toužili po poznání.

Samozřejmě, že se do Prahy sjížděli i lidé, kteří se věnovali i tajným vědám ...... největší nárůst těchto učenců a zasvěcenců do tajných věd je v období vlády krále Čech a římského císaře Rudolfa II., kterému slavný Nostradamus vytvořil horoskop při jeho inauguraci za prince.
Astrologie a alchymie byla hlavní věda v renesanční Praze , a Rudolf II. byl věrný vyznavač obou věd.

Jeho celoživotní úsilí bylo najít Kámen mudrců ( lapis philosophorum), a Rudolf II. zval do Prahy věhlasné učence v tajných vědách, jako byl Edward Kelley a John Dee.

Rudolf II. dokonce vykonával vlastní experimenty v soukromé laboratoři alchymie.

Všichni velice dobře známe i legendu o Golemovi na Starém městě pražském a s tím související osobnost Jehuda Leva ben Becalel spíše známý jako Rabbi Lévi, vrchní rabín v Praze.

.....z té doby máme mnoho listin, receptů, rituálů a dalších a dalších věcí, které nám sice tuto dobu osvětlují, ale neobjasňují.......

Kam se poděla práce magistra Kelleyho!? Kde jsou veškeré spisy o Enochiánské magii a Enochiánských symbolech, které John Dee vytvořil v Praze!?

Kde je pověstná Alchymistická laboratoř!?

A to jen mluvím o těch, o kterých víme více ..... kde jsou spisy všech Alchymistů, Okultistů, Mágů, Kabalistů!???

O některých spisech víme a o mnohých nevíme naprosto nic......jsou za ta století ztracené!???

Ne, nejsou ztracené, jen čekají na ten správný okamžik a správný čas ...........

Až spatří světlo světa a budou nalezeny, mnohým se z těchto vědomostí zatočí hlava .......

V souvislostech, které se vyvíjejí již pár měsíců a vzhledem k okolnostem, které se okolo míst, kde by se se toto mělo nalézat se dějí prapodivné věci....ať je to enormní zájem o tato místa, nebo z ničeho nic se po letech nezájmu začne s výkopovými práci i když je -15 stupňů, či totální rekonstrukce objektů, které hlídá ostraha a není na nich žádný pracovní ruch, jen do těchto objektů vjíždí dodávka plná lidí na kterých je patrné, že pracují hlavou a ne s krumpáčem.....

O těchto místech ví jen několik lidí a ti monitorují pohyb a aktivitu .......

Však, na dvě místa, kde by se mohl s největší pravděpodobností nalézat tento artefakt, tito ,,aktivisté,, buď pozapomněli nebo (a to je nasnadě) vůbec neberou v patrnosti......


tst


 
 

Reklama