- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Dny - E P A G O M E N Y - 5 dní temnoty

- čas epagomeny - den IV.

26. prosince 2012 v 8:22 | Solis Templ


DNY EPAGOMENY - DNY TEMNOTY

DEN - IV.
Den čtvrtý.....

V tento den se bohyně Eset a její pomosník Anubis
vydávají na cestu, k nalezení dalšík kusů Usirevova těla a jeho atributů.
Jejich cesta sje zavedla do říše Vzduchu.
Tělo Usireva, je již sestaveno a má tvar i podobu.
Bohyně Eset vydala ze sebe veškeré síly k nalezení všech krystalů, které patřili mrtvému bratrovi.
Všechny krystaly, včetně nalezeného krystalu Vzduchu, který zapečetila, jsou již nalezeny!
Jsou vsazeny do koruny a vloženy na hlavu boha Usireva.
Však na co bohyni Eset a Anubisovi chybí síly je vdechnout tělu život.
Všichni zůčastnění mají sílu a moc sestavovat a tvořit,
však nemají tu moc
oživovat již mrtvé a nehybné.
Proto se již jen Bohyně Eset vydává s tělem Usireva na vrchol pyramidy zvané Ben-ben,
kde žádá stvořitele všeho živého i mrtvého,
boha RA
k vdechnutí života projeveného v sestaveném těle boha Usireva.
Dává zde slib a zpečeťuje smlouvu.
Zavazuje se dobrovolně, že pojme za manžela svého bratra Usireva
a zplodí spolu dítě.
Dítě, kterému dají jmého Hor.
Tak se stalo, tak bylo napsáno ve Smaragdové desce.
Zde se odhaluje tajemství života a odhalují veškerá mysteria.
Oživení a zmrtvýchvstání, je známo
nejen v příběhu Ježíše z Nazaretu, ale i v saracenských příbězích a mysteriích.
My jsme toto pojali z hlediska západní kultury a hermetizmu.

K vdechnutí života se odehraje dnes v noci (z 25.12. 2012 na 26.12. 2012),
při vyvrcholení a ztvrzení smlouvy.

S kým se vlastně podepisuje a ztrvrzuje tato smlouva!?

S něčím či někým kdo vládne, nebo se sebou samým....................!!?????

Solis Templ

Vyvrcholení transformace a "konce času"
na stránce -

- epagomena - den V. - vrchol

- čas epagomeny - den III.

23. prosince 2012 v 8:22 | Solis TemplSVÁTEK NESVÁTEK, DAL JSEM SLIB, KTERÝ JE MOU POVINNOSTÍ DODRŽET.
JE OPRAVDU JEDNO, JESTLI SI NĚKDO O MÉ OSOBĚ UDĚLÁ JAKÝKOLI ÚSUDEK.
JE TO PRO VÁS, O POCHOPENÍ DĚJE, KTERÝ JEŠTĚ NENÍ U KONCE......
JÁ JSEM PŘIPRAVENÝ AŤ SE BUDE ODEHRÁVAT COKOLI . . . .

Je Štědrý den a já Vám přeji klidné prožití Vánočních svátků za zpěvu andělíčků
... pokoj lidem dobré vůle .....
a za svitu komety zvěstující příchod spasitele Ježíše z Nazaretu
vám přeji mír v duši a lásku v srdci.
Luděk Krátký
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNY EPAGOMENY - DNY TEMNOTY

DEN - III.


Pokračujme v našem mysteriu znovuzrození v jiném příběhu s jinými aktéry,
ale o to víc symbolicky znázorňující průběh obnovení člověka v jeho myšlení a vidění věcí souvisejících!!
Bohyně Eset a Anubis, jsou již den na cestě,
kde pozbírali jednotlivé kusy krystalu z koruny mrtvého Usireva.
Dnes naleznou další kusy krystalů z koruny usireva.
Naleznou krystaly Vody a Země,
které zapečetí ve své podstatě.
Vše nalezené odnášejí do výhně a tam veškeré doposud nalezené atributy vloží do
nádoby, kde vytvoří
nové tělo boha Usireva.
Práce je to nelehká a nadlidská.
Jednotlivé střepy krystalů již mění svou starou podobu
a mísí se v jednotu.
Jednota v našem příběhu je splynutí s podstatou stvoření.
Však, co chybí tomuto stvořenému, je život.
Eset a Anubis stvořili tělo a hmotu.
Stvořili dokonalé dílo v jeho projevu a hmotě, ne však v jeho projevu života.
To co se dnes odehrává je více než podstatné a důležité.
Protože,
jakou formu a podobu tělu (hmota) dnes dáme,
tak již se nedá nic měnit
a zůstane stvořeno po staletí a tisíciletí......

BUĎTE DNES TVOŘITELI NANEJVÝŠ ZODPOVĚDNÝMI A MOUDRÝNI......

Solis Templ

- čas epagomeny - den II.

23. prosince 2012 v 7:48 | Solis Templ


DNY EPAGOMENY - DNY TEMNOTY

DEN - II.


Žal, nad ztrátou svého bratra Usireva, dává najevo bohyně Eset svými slzami,
které zkrápějí projevený Svět.
Bolest a smutek je patrný vůkol.
Nikdo ji nevidí, neslyší .......
Však, díky blížícímu se Štědrému dni (křesťanství) a narození Ježíše z Nazaretu,
se bohužel člověk pachtí nad posledním nákupem,
aby se v hojnosti a obžerství prohýbal stůl pod nánosy jídel,
aby se s funěním odvalil k Vánočnímu stromku,
kde si bude dokazovat, jak štědrý je Ježíšek....

Vánoční svátky jsou o pokoře, soucitu, naslouchání,
pochopení, skromnosti a dalších atributech,
které jsme zapomněli......

....zapomněli, nebo si je člověk nechce přiznat'??

Nicméně, Eset truchlí nad smrtí Usireva a její slzy zkrápějí zem...
Když se na ní podíváme zblízka, spatříme zkroucenou tvář žalem a rudé oči od slz,
však co ještě spatříme, je to,
že v jejím srdci se začíná
rodit záměr oživit svého bratra!
Proto vedle ní, stojí Anubis a spolu jsou odhodláni na cestu.
Oheň a síla, jí dodává moc tvořit a vytvářet.
Za svitu louče Luny, se vydává hledat kusy krystalu z koruny boha Usireva,
který pro něj znamená atribut moci a síly.
Dnes ho tedy i přes smutek najde a
zapečetí v Ohni.
Železo, z kterého se skládá nový život,
je ještě studené a neforemné.
Však pec, v které se zrodí nový život se již roztápí na správnou teplotu k tavbě!!
Dnes je tedy den smutku nad ztrátou a v nalezení odholání.
Den, kdy se pečetním prstenem
tvrdí smlouva k probuzení......

Solis Templ

- čas epagomeny - den I.

22. prosince 2012 v 8:56 | Solis Templ


DOBA EPAGOMENY - DNY TEMNOTY -

DEN I.
Tak a máme to za sebou.
Žádný asteroid nespadl, žádné potopy, nepřistálo ani očerávané UFO,
prostě nic!!
Jaké zklamání!!
Jsem zvědavý co teď ti, kteří si vybudovali svá podzemní sídla,
nashromáždili hektolitry pitné vody a nezměrné zásoby jídla!!
Jsme šťastní, že se nic opravdu nestalo!
No, jak myslíte.

Zrovna jsem se díval na ranní zprávy v Tv,
a tam lidé, kteří navštívili Myské památky a další vyhlášená Apokalyptická místa,
popisovali své zážitky jak se realita změnila v hustou mlhu a od té doby vidí vše jak opravdu vypadá..........

To se máme na co teda opravdu těšit!!!

Nicméně, vládce Seth,
(byl bohem pouště, moře a bouře, války, temnoty a rovněž pán chaosu)
pozval na dnešní hostinu vládce a svého bratra Usireva
(bůh plodnosti, úrody a současně bohem zemřelých a králem podsvětní říše)
a
vládkyni, svou sestru Eset
(bohyně spravedlnosti, plodnosti, věrnosti, cnosti)
na hostinu k oslavě upevnění rodinného svazku.
Seth, který byl závistivý a dožadoval se sňatku s Eset, vymyslel plán, jak zabít svého bratra Usireva.
Hostina byla v plném proudu, když Seth z nenadání skočil na Usireva a v návalu zášti a vzteku ho usmrtil.
Holýma rukama roztrhal jeho tělo.
Eset uprchla a schovala se v temných zákoutích paláce Setha.
Sledovala, jak Seth kousky těla bratra sezbíral
a vydal se je rozházet po celém Egyptě.
Jednotlivé kusy,
zapečetil
pečetí -

živlem Země
živlem Vody
živlem Vzduchu
živlem Ohně

Dnes je tedy první den zrady nad vlastním já,
Den, kdy nepochopený princip ukončení času
z člověka dělá nebezpečnou šelmu!
Opilost sebestřednosti, vytváří v myšlenkách bludné představy a pocit nedotknutelnosti.
Temnota, zahalí mysl člověka a bude jednat neuváženě.
Ve chvíli, kdy si člověk myslí, že je vše v pořádku a nic ho nemůže zaskočit,
tak v tu chvíli, je ztracen, protože netuší a ani nepředpokládá,
že může být zrazen a usmrcen.
Slavte neuskutečněnou Apokalypsu!
Veselte se a zpívejte oslavné písně, pijte co hrdlo ráčí,
užívejte si vítězství......

Já slavit nebudu, protože v tomto tkví záludnost okamžiku a popření sebe sama!
Já pět dní budu poznávat co se bude dít, abych byl nezaskočen a připraven!!
Na co !?

Na největší mysterium života, které lze v současném životě poznat a být u toho!!
Další příležitost bych měl opět až za 26000 let.................
A jak jste na tom Vy!?

Solis Templ
 
 

Reklama