- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Lucifeeurum Dei Orbis ........

Lucifeeurum Dei Orbis .......

17. dubna 2011 v 19:56 | Luděk Krátký - Solis Templ
LUCIFEEURUM DEI ORBIS
Budeme putovat zemí, kde v písku zanechává stopy muž, nesoucí jméno Ježíš. Jeho kroky jsou rozvážné, cílené a jeho otisk nohou je jasně zřetelný. Kudy prochází je po něm patrná vůně jasmínu a olivovníku. Jeho kroky směřují k jedinému cíli. K cíli, který poznamená svět budoucí. Ti, kteří jsou ještě nenarození budou žit pod jeho gloriolou vítězství ducha nad hmotou. Tento cíl není záviděníhodný, neboť bude zrazen, uvězněn, bičován a nakonec ukřižován. Však jen on sám zná proč. Byl zrozen, aby v náruči otce zemřel. Jeho smrt bude oslavou života, neboť on vzal na sebe hříchy celého světa a vykoupil je svou smrtí.
Však jeho smrt nebyla zbytečná neb on z mtrvých vstal a slávu otce roznáší za vůně jasmínu a oliv dál.
Jeho stopy v dnešní době nejsou vidět, ale víme že je mezi námi.
Budeme-li dnes hledat stopy člověka, který dobrovolně vezme hřích a vinu světa ... budeme hledat marně. Tolik viny a hříchu jako v dnešních časech nenajdeme v celé historii.
Těch dva tisíce let .... je hrozných. Vězte,že i kdyby v dnešních dnech žil Ježíš, neunesl by vše na svých bedrech.
Zajisté , jste mnozí z Vás dostali poselství od Archanděla Michaela přijaté Ronnou Herman.
V tomto poselství je mnoho moudra, krásných a vzletných slov, poučení jak a kam směřovat svou vnitřní sílu a potenciál, který roznášet vůkol a do celého Světa.

V jádru s ním souhlasím ale v principu odmítám.

Těch, několik Vyvolených je již poměrně delší dobu na Světě a to o čem nás ,,informuje,, toto poselství Archanděla Michaela je jejich každodenní prací.

Prací říkám schválně, protože tuto úlohu přijali dobrovolně za vlastní a přijali s tím i řeholi služby pro Vás.
Tito Světlonoši, nemají jednoduchý život zde na Zemi.

Jejich životní a osudová vlákna se zamotávají do neřešitelných klubíček chaosu a jsou vystaveni nelehkým ba krutým zkouškám své životní cesty.
Ptáte se proč tomu tak je!?
Z prosté a jednoduché odpovědi, Jsou vystaveni zkouškám vnitřní síly a nezdolné víry.
Ale přenesme se zpět na cestu utrpení a budeme li pozornými, spatříme jak se Jeho stopy stávají hlubšími a výraznějšími. Občas zaregistrujeme i kapky krve, prýštící z Jeho ran ........ však nikdo z přihlížejících mu nepodá pomocnou ruku. Jen jedna jediná žena mu dá napít a setře mu pot z čela. Jen jedna jediná žena mu setře krev z jeho utržených ran ve tváři. Ve tváři, která nese výraz člověka trpícího ale odhodlaného donést svůj kříž až do konce, protože ví, že je na cestě za svým Otcem. Tato žena mu dodá novou sílu ve víru v člověka. Ví, že jeho smrt není smrtí, ale vzkříšením nového života, nového věku a nových začátků v spletité cestě Osudu člověka.

Proto v novém věku je několik vyvolených, kteří mají tu čest nést hříchy světa na svých bedrech.
Těchto "spasitelů" člověka je do počtu 144.
A jelikož ve Všem okolo nás je rovnováha, proto těchto 144 vyvolených je rozděleno na 72 na straně jedné (plusové) a 72 na straně druhé (minusové).
Lépe řečeno dělí se na ženský (aktivní) a mužský (pasivní) princip.
Tito Vyvolení se nemusí prezentovat a halasně okolo sebe rozkřikovat......
........ To jsem já!!!!! Já jsem ten, kdo Vás spasí!!!Buďte mě za to vděční a proto mi snášejte dary.....!! Následujte mne!!!!

Ne, tak to opavdu nedělají a dělat nikdy nebudou.
Jsou to normální lidé, kterým osud dává zabrat a život zde je opravdu pro ně řeholí, kde jsou vystaveni nejen posměchu ale i nepochopení. Jejich životní cesty se ubírají klikatými uličkami každodenního života, a jejich osobní setkání s protilehlou stranou ( tím mám na mysli samozřejmě pokušení sejít z cesty), je někdy natolik tvrdé, protože se tyto zkoušky týkají osobních a důvěrných věcí v běžném životě a někdy nedávají na výběr.
Jde o to zda tito vyvolení jsou pevní ve svém jednání a konání pro svou úlohu ve hře soudu věcích budoucích.
Je navýsost spravedlivé, že jsou vystaveni těmto projevům nespravedlnosti, za to, že mají tu čest nést naše hříchy!???
Bylo spravedlivé ukřižovat syna Božího!?
Každá doba má své projevy.
Každý čas se jednou naplní.
Každý život jednou končí....
Však vraťme se k těmto lidem nesoucí znamení Světla.
Těchto 144 vyvolených má své pomocníky, kteří mají své pomocníky a dál geometrickou řadou, až dojdeme k číslu 9072.
Někdo podotkne, že to není mnoho.....
Vzhledem k jedinému člověku, který za nás položil svůj život, a který nesl na svých bedrech naše hříchy, je to neuvěřitelné číslo!!

To jsme se museli tedy činit.....

Umíte si to alespoň trochu představit!?? Jeden jediný člověk oproti devítí tisícům a sedmdesáti dvěma lidem!?
Když toto píši, abych Vám alespoň trochu přiblížil co Vám mám prostřednictvím pera předat, je mi neskutečně úzko a bolí mne srdce. Ta tíha, která na mne padla.......
Víte, já nejsem věřící, nejsem součástí jakékoli církve, ale to poselství, které nalézáme v knize knih, v Bibli je stále aktuální.
Roznášet Světlo se nemusíme učit, Světlo nám nemusí nikdo připomínat, Světlo nám nemusí nikdo ukazovat, Světlo nám nikdo nesmí nařizovat..........Světlo, to musíme mít ve svém srdci tak hluboko zakořeněné, že o něm nemusíme mluvit a hlavně nikomu nutit. Je na svobodné vůli člověka, zda ho chce mít ve svém nitru, ve svém srdci a jestli se Světlo stalo součástí našich životů.
Velice choulostivé téma na poli Světla, je úloha a role prvního Anděla, za starých časů stojícího po pravici Stvořitele.
Jeho jméno zní Lucifer - Světlonoš.
Jeho jméno je zatracované, on sám je postaven do role personifikace Zla, On je tím, kdo nám uližuje, vše maří, vše ničí, buduje si palác na našem pokrytectví, jeho pokrm je lež..............je to skutečně tak, jak nám je předkládáno!?
A nebo je to jinak!?
Není to jen tak náhodou On, kdo člověku přinesl Světlo poznání!?
Není to náhodou Jidáš, který ,,zradil,,!?
Bez Jidáše Iškariotského, by nebyl zrazen Ježíš a my, všichni bychom žili nevědomý život.
Není to náhodou tak, že nebýt Světlonoše, který nám přinesl poznání, tak bychom ....... nevím co by bylo kdyby se neodehrálo první střetnutí .... opravdu nevím.
Však odehrálo se to, a proto víme, že Světlo svítí a uvědomujeme si ho díky Stínu.
Protože, jedno bez druhého by ztratilo smysl.
Opět budu podotýkat, nejsem ani na jedné straně.
Jsem uprostřed dění, jsem jazýček Vah, který měří a váží vše co se okolo něj děje.
Snažím se o rovnováhu, když na jedné straně je toho už příliš.....
Proto s poselstvím Archanděla Michaela v jádru souhlasím, ale na druhé straně v principu odmítám.
Pojďme tedy i dnes hledat stopy, které nám zanechal v odkazu člověk.........
Lucifeeurum Dei orbis...............
Luděk Krátký - Crata Repoa
 
 

Reklama