- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Mé úvahy

Cesta labyrintem - po linii cest za středobodem naší duše.....

22. července 2010 v 9:32
Cesta naší duše .......
labyrint
Životní cesty se ubírají mnoha směry, vedou stezkami, ulicemi, přes mosty, bulváry, údolím přes hory, propasti........cest je nekonečně mnoho.

Však všechny směřují k jedinému cíli.

Kudy se naše kroky ubírají, je naprosto jedno.

Volbu cesty máme vždy.

Budu zde však psát o jiné cestě......o cestě duchovního růstu.

Když se vydáme na tuto cestu, jdeme po ní ze své svobodné vůle.....

I.

Když jsme se tedy vydali na tuto cestu, zjistíme v průběhu cesty, že jsme buď své síly přecenili, že jsme zbloudili nebo, při nejhorším si uvědomíme, že jdeme špatně a přesto jdeme dál a nevnímáme či si neuvědomujeme hrozící nebezpečí.

V tom případě, jsme zmateni a jak se říká....zoufalý člověk děká zoufalé činy....neadekvátně řešíme navstalou krizovou situaci.
Jedna jediná, neodklonitelná cesta je z bodu A do bodu B. Kudy se vydáme je naprosto jedno, je to jen na naší volbě a vůli.

Z hlediska duchovních cest pro duši člověka je její posun kupředu.

Zde je pro člověka a jeho duši připraveno
......32 cest z hlediska esoterického, nebo 44 cest z hlediska ezoterického.

Zde si nesmíme plést pojmy, protože esoterický znamená odhalený a ezoterický znamená skrytý.
To znamená, že širší veřejnosti je projeveno jen tolik cest,
kolik mohou pojmout ve svém vědomí a podvědomí.

Těch zbývajících 12 cest navíc, je na vyšších úrovních podvědomí (duše) a nadvědomí (duch),
tudíž se tyto cesty odhalí těm, kteří ve svém vědomí a podvědomí (duše), dosáhli pomyslného Rubikonu a naskýtají se mu další cesty do vyššího (božského) poznání věcí skrytých před těmi, kteří nejsou na takové morální, citové, vědomé výši a úrovni a nemají dostatečně vyvynutý smysl pro povinnost, svobodu a zodpovědnost.

Cesty, které se odhalují na této vyšší ůrovni, odhalují smysl bytí, smysl utváření, smysl hmoty, smysl ducha, smysl kosmického utváření v rámci celistvosti vesmíru a všehomíra.

DVANÁCT CEST, DVANÁCT BRAN, DVANÁCT ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU, DVANÁCT MĚSÍCŮ......

Jak se říká, každému co jeho jest, tak každému bez vyjímky se otevře možnost s nabídkou jeho cesty. Cesty pouští k oáze, kde naplní svou vyprahlou duši tím, čím potřebuje a ne tím co chce.
Je jedinečné, že máme svobodnou vůli se rozhodnout, zda se vydat na cestu, zda po ní jít či odmítnout.
Avšak ti, kteří vykročili na tyto cesty se již nikdy nevrátí, nesejdou,
protože ví, že na konci je čeká odměna,
odměna naplnění své duše, naplnění svého bytí, směřující k věčnému
JÁ JSEM.....tedy k cíli.

II.

Jakou rychlostí se naše kroky budou ubírat vpřed je naprosto jedno, je jen na nás jak dané informace vstřebáme a pochopíme.

Však, jedno pomyslné vybočení, před kterým zde musím varovat, je to,že na poutníky na cestě číhá to nebezpečí zpracovat získané informace pro svou potřebu!!
Tito hledající, získají kusé znalosti a díky jim se jejich ego nafoukne euforií z pocitu Všehomíra a mají pocit, že mohou vše.......tento pocit (iluze), je natolik opojný, že mu lze lehce podlehnout.

Je to varující signál, že tito lidé si zaměnili zodpovědnost s iluzí moci.....zapomněli
....že čím více víme, tím větší zodpovědnost máme.....
Mnozí tomuto klamu podlehli a stávají se pro okolí nebezpeční, díky svým egoistickým potřebám na úkor ostatních.......

Dovolím si zde napsat citaci z knihy od Elifase L. .....

....... jest jisté, že když někdo ze sebe učiní otroka některého proudu jakýkolich pudů, z nichž učiní si svoje ideje, zbavuje se své
vlastní osobnosti a stává se otrokem onoho genia davu, nazvaného v evangeliu LEGIÍ.
Ti, kteří podlehli iluzi slávy a všemohoucnosti a jejich častá zaklínání
(schopni udělat cokoli pro svou potřebnost)
univerzálního světla, je vysilují.
Stávají se médii, to jest nemocnými.
Čím více naleznou úspěchu ve veřejném mínění, tím více zmenšuje se jejich osobitost, stávají se rozmarnými, pošetilými, závistivými a zlostnými.
Neuznávají, že může někdo jiný získati si zásluh. Stávají se nejdříve nespravedliví a zbavují se také zdvořilosti.

...pokračování
 
 

Reklama