- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Moje začátky......

Luděk Krátký

19. června 2008 v 11:12
Můj život započal za branami velké Prahy na Poříčí.
Na té známé průpovídce na Poříčí dítě křičí asi něco bude. Protože jsme se brzo přestěhovali do ulice Biskupský dvůr, kde jsme měli okna přímo naproti kostelu sv. Petra.
Jako malý kluk jsem ze zvědavosti chodil do tohoto kostela, kde si mně všiml tehdejší farář a já začal chodit na faru na Katechismus. Do určitého věku mne to zaujímalo. Ale přišla puberta a jiné zájmy a záhy jsem se Katechismu vzdálil až jsem ho zanechal.
Však zůstalo ve mně něco čemu jsem dlouhá léta nerozuměl.
Po letech jsem se dostal do společností lidí, kteří se zabývali okultismem a jeho projevy.
Začal jsem se o Hermetizmus zajímat podrobněji. Tehdy literatura na toto téma nebyla běžně v prodeji a díky tomuto společenství jsem měl možnost a přístup ke knihám tištěným v samizdatu. Má první kniha byla od Papuse: ,, ZÁKLADOVÉ PRAKTICKÉ MAGIE" .
Od té doby jsem se ponořil do studia Hermetizmu. Nebyl nikdo v mém okolí koho bych měl za učitele. Osobním přístupem a samostudiem jsem dospěl ke svému poznání Univerza. Svému okolí jsem předstíral že ničemu nerozumím, ale díky několika osudovým zvratům jsem šel s pravdou ven, po poznání že mému okolí mohu pomoci a poradit na jejich cestě do poznání sebe sama.
Již řadu let jsem na tomto světě pro všechny kteří potřebují mé možnosti a znalosti. Začal jsem totiž vnímat nejen sebe a své okolí ale naslouchat duchovní hlas. A mohu vám říci, že poznání Archetypu příčin a důsledků mne naučilo nejen pokoře před Universem ale i principu všeobjímající lásky, která tou silou tvoří. Mé možnosti dané Universem jsou i pro vás skrze mé TAROTOVÉ KARTY a ENERGETICKÉ OBRÁZKY a OBRAZY ale i SVÍČKY, které jsou určeny pro konkrétního klienta ke konkrétnímu použití.
V současné době, době, která předznamenává osobní zvraty v pochopení příčin a následků, v době návratu k archetypálním zákonitostem Univerza, jsem se stal Průvodcem do nových možností jednotlivce. Nejsem žádný Mistr, učitel či dokonce zasvětitel do mysterií, to si neodvažuji ani pomyslet jako mnozí mí kolegové. Jsem jen pouhý Poutník, který předává to, co jsem za několik let poznal, objevil a na vlastní kůži zažil. Mnohé mé informace jsou osobního charakteru pro jednotlivce či skupiny lidí. Nevkrádám se do podvědomí lidí klamným a líbivým slibem. Ten, kdo potřebuje či chce znát tajemství týkající se jeho osobně či odhalení tajemství Univerza, které mu mohu předat, mne najde.....
Luděk Krátký


foto: 19.6.08/nedalekého Olšanského hřbitova.Měsíc v celé své kráse.
 
 

Reklama