- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Praha a konec času 21.12. 2012 spolu s dr.Johnem Dee a mgr.Edwardem Kelly

Setkání s dušemi dávných časů a o rozřešení odkazu Testamentu do dne 21.12. 2012.....

13. listopadu 2012 v 13:04 | Solis Templ

Setkání s dušemi dávných časů a o rozřešení odkazu Testamentu do dne 21.12. 2012..... I.


Na Starém městě v Praze v jedné zapadlé uličce,
blízko Karlovy ulice či chcete-li blízko Královské cesty,
se pomalu vkrádá noc a rozsvícené lucerny spoře osvětlují vchod do kavárničky,
kde se schází spisovatelé, bohémové, malíři či umělci v hereckém oboru.
Jsou tu jména věhlasných umělců doby 19 a 20 století ........
.........a kavárnička se jmenuje Mormartre v uličce s příznačným jménem Řetězová.

Tito živě debatující, bůh ví očem, nás však nezajímají.
Zajímá nás člověk sedící mimo debatující skupinu, který horlivě popisuje jeden arch papíru za druhým....
...........podívali bychom se blíž, zjistili bychom, že tento člověk je v tranzu a zapisuje slovem
vše, to co ve svých vizích vidí a prožívá.
Tento pán se jmenuje Gustav Meyring a zrovna zapisuje svou vizi a nacítění se do Rudolfínské doby.
Možná že píše o pražském Golemu, Zelené tváři, O Bílém dominikánovi nebo dokonce román o kterém budeme mluvit Anděl Západního okna.

Toto velkolepé mystické dílo pojednává o době a místech,
kde magistr Edward Kelly s alchymistou a mágem Johnem Dee pobýval v Praze .....
.......a popisuje jejich práci tak podrobně, že se čtenář doslova vžije do Rudolfínské doby,
a prožívá s nimi jejich osud.

Popisuje jak oba byli ubytováni u městského radního na Staroměstském náměstí,
v domě s názvem U Bílého Jednorožce, kde při magických rituálech a použití Enochiánských klíčů,
které byly dány Johnovi Dee při předchozích evokacích a on je uvedl v praxi,
odhalovali skrytá a tajná pojednání o hmotě, prvcích, živlech,
o stvoření a o dalších,
nám doposud neznámých tajemstvích nezměrnosti života projeveného či neprojeveného.

Nebudeme zde odhalovat jejich tajemství a práci, alespoň ne hned.
Budeme se zabývat tím co se odehrálo a jaké následky neb odkazy toto setkání a pobyt v Praze má do dnešních dnů, které jsou nejen symbolicé ale hlavně živé. Živé nejen odkazem ale živé v pravém slova smyslu.
Před několika lety a jedné mé magické práci, se ke mě dostala živá informace o doposud neobjevené oratoři a alchymistické dílně mgr.E. Kellyho a dr.J. Dee.

Bylo mi vyjeveno v kterých místech se nachází a co v ní je dopodud ukyto.
Nejdůležitější informace byla ta, že se v těchto prostorách nachází důležitý Testament,
který dopodrobna vysvětluje a dopodrobna popisuje adeptovu práci
při výrobě Kamene Mudrců, elixíru Mládí či dokonce o nápoji Nesmrtelnosti.
Vysvětluje nejen pracovní postup,
ale hlavně morální čistotu adepta, který prakticky pracuje s božími zákony, anděli, archanděli,
či dokonce s démony toho nejhrubšího zrna.

Jak je ovládat, jak je přimět spolupracovat s ním samotným aby mu neublížili nebo dokonce nezničili.

Díky mému kamarádovi panu Romanovi Zahrádkovi a jeho esoterickému časopisu Ve Hvězdách,
který se mimochodem vypracoval mezi odbornou špičku na této platformě a odhaluje skutečnosti,
které mnohým unikají,
mne oslovila paní astroložka a malířka Dáša Kocůrková nejdříve jako klientka,
ze které se vyklubala má kamarádka a se kterou v dnešních dnech spolupracujeme.

Jak jsem již psal, bylo mi odhaleno místo, kde se tato dílna nachází,
však díky okolnostem, místu a silné zdi (kde jsou dveře, které umožňují vstup přímo k tomuto místu),
se k ní nedalo přiblížit ani na jeden metr.
Co je velice zajímavé je poloha a vzdálenost této dílny, která měřena od středu Karlova mostu, je přímá a na jeden metr přesná k místu, kde jsem ještě donedávna bydlel.
Dáša Kocůrková je nejen astroložka a malířka, ale i empatik,
který se umí nacítit nejen do času, místa, osoby, doby,
ale i do duší dávno zemřelých či do duší bloudících mezi světy.
Proto, a nejen pro to jí oslovují i ty bytosti, které nemohou najíd klid.

A tady začíná tak nádherná a dobrodružná práce.
Dáša má dlouholetou kamarádku Lucii Nízkou, která je v současnosti ředitelkou exkluzivního hotelu v těsné blízkosti tohoto místa.....jak příznačné!!
A při jedné návštěvě ji to táhlo trochu jinam než je obvyklé.
Dáša poslechla svůj vnitřní hlas a vydala se tam, kam ji vedl.
Vžila se do Rudolfínské doby a zavedl ji k místu (světe div se),
kde je ukryta před zraky tato naše popisovaná Alchymistická dílna a oratoř.

To co následovalo, se nedá vyjádřit a popsat slovy.
Dáša vzala do ruky papír a tužku a svým vnitřním pohledem napsala něco, čemu sama nerozuměla.
Čemu však porozuměla, je duše mgr. Kellyho.
Jasnou a srozumitelnou řečí, kde nejsou zapotřebí slova, jí bylo vyjeveno,
že po staletích bloudící duše mgr. Kellyho je již připravena se smířit a díky očistě, kterou prošla,
odejít v míru tam kam je jí souzeno.
Samozřejmě s tím je silně osudově a neochvějně spjat i dr. Dee a jeho manželka Jane.

Je zarážející, nikoli však překvapivé, že když zemřel dr.John Dee na jeho zámku v Mortlake,
který vyhořel, se nenašlo jeho tělo.
Tak je to i s mgr. Kellym, který zemřel 1.listopadu při sebevraždě ve městě Most v žaláři....
...také se poté nenašlo jeho tělo...
...ani jeden z nich nemá hrob, kde by v klidu spočinuly jejich ostatky.

Však, tímto náš příběh nekončí, ba naopak.
Nejsme ještě ani ve třetině, jsme stále na začátku celého dění......
Dáša mne tedy oslovila a řekla mi, že se něco odehrálo a něco prý napsala.
Setkali jsme se tedy v jedné útulné kavárně a ona mi předložila.....
....text Testamentu o kterém neměla ani tušení, natož o nějaké oratoři.
Zeptal jsem se jí, kde a v kterých místech to napsala.
Řekla mi, že se na to místo můžeme jít podívat, že prý je nedaleko.
Již jsem začal tušit, kam mne zavede.
Nejdříve jsem však po prostudování toto poselství či vzkaz, přeložil do srozumitela.
Dáša se vnořila svým vnitřním zrakem do překladu,
a poté naprosto porozuměla a pochopila slova v textu Testamentu.

Vyšli jsme a dorazili tam, kde jsem již před lety stál já.
Vše jsem ji vyjevil a ona pochopila svou roli v tomto příběhu, která teprve příjde....
...ale nespěchejme.
Na daném místě jsme si povídali a zdělovali informace, které proudily jak fontána znovuzrození....
....pomalu jsme odcházeli a Dáša volá.......... AHOOOOJ!
To zdravila nově příchozího člověka a tím byl Kryštof.
Úžasná, neposkvrněná a čistá duše a člověk znalý moudrosti předků sahajících od Atlantidy,
přes Lemuri, zemi Mu, Egypt až do dnešních dnů.

Dáša nás seznámila a po krátké komunikaci jsme se rozloučili.
Požádal jsem Dášu ať Kryštofa seznámíme s tím co máme v rukách.

To co následovalo, by se mohlo nazývat konfrontací minulosti, současnosti,
tím co je mezi nebem a zemí.
Jelikož Kryštof je také velice empatický,
požádal jsem ho aby se podíval na dané místo a nacítil co tam doopravdy je.......

pokračování ...........
 
 

Reklama