- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

...proroctví 2012...

...úvaha....I....počátek

15. listopadu 2009 v 4:21 | kaar

....proroctví 2012.......počátek

V této mé úvaze o tom co bude a jak to bude, mne nutí popsat dění v současnosti a jeho dopad na rok 2012.....

Víte, když se v tomto hektickém shonu zastavíte, rozhlédnete se kolem sebe po okolí a začnete ho vnímat jak se mění........zapláče Vaše srdce!


Lidé ztrácejí soudnost, začínají být pokrytečtí, lžou, podvádějí a určité skupiny lidí se snaží
nabízet služby za nehorázné peníze pod rouškou pomoci bližnímu.......
Jejich hodnoty a praktiky v duchu egoismu jsou natolik zvrácené, že se nestydí jich použít.


Hodnoty partnerství se ztrácejí v prožitku chtíče.....


Hodnota partnerství se rozpadá pro něco, co je již v prvopočátku odsouzeno k zániku.


Lidé začínají být hamižní na ůkor i těch nejbližších, kteří na to doplácejí....


Víte proč o tom píši v proroctví na rok 2012......?

Z jednoho jediného důvodu.

JSME JAKO LIDÉ NEPOUČITELNÍ........toto už vše bylo, vše je předurčeno k zániku.......


Vzpomeňme na Mojžíše, který sestoupil z hory, přinášejíc DESATERO.....

.....sestoupivší ze setkání s Bohem, spatřil lid svůj, jak se klaní Zlaté modle v podobě Býka, modly, kterou svým zhýralým způsobem milovali. Bylo pro ně jednodušší a lehčí se klanět něčemu, co si vytvořili sami.....
Zapomněli proč sem s Mojžíšem přišli.....
Ve své malomyslnosti a krátkozrakosti podlehli.

HořceMojžíš zaplakal a jeho srdce pukalo zoufalstvím.Ne nad tím, že by jeho poslání bylo marné, ale nad tím, že hodnoty se ztratily.
Musel jim připomenout.....

.....i lid veškerý, když spatřil Mojžíše se probudil a svůj symbol marnosti a zhýralosti, svrhl do propasti a s láskou a pokorou přijal......

.....DNES NIKDO NEPŘINESE CO JEST DÁNO A PŘINESENO.....


Vzpomeńme na Sodomu a Gomoru, kde se v principu odehrálo to samé. Lidé zapomněli na hodnoty a jen přežívali v blahobytu nevědomí, ve víru zhýralého a smyslu zbaveného rozumu.
Nevážili si jeden druhého a ani sebe sama.

..........ZAPOMNĚLI

Jak to dopadlo, všichni moc dobře víme.....

.....DNES NIKDO NEZNIČÍ POMYSLNOU SODOMU A GOMORU PRO PŘIPOMENUTÍ HODNOT.....

....SVŮJ SVĚT SI NIČÍME SAMI
.....ZAPOMNĚLI JSME NA HODNOTY
.....ZAPOMNĚLI JSME NA BOŽKÝ PŮVOD
.....ZAPOMNĚLI JSME NA SLOVO


PROROCTVÍ NA ROK 2012 JE NĚKOLIK VERZÍ........
......že skončí svět díky přírodním katastrofám, že skončí svět na hmotné úrovni, že skončí svět, protože lidstvo vymře.....atd.

.....je to však pravda? Co je na tom skutečnosti a pravdy!?
.....může to tak opravdu být!?

ANO...........MŮŽE SE Z TOHO CO JSEM NAPSAL STÁT VŠE A JEŠTĚ VÍC..........!!!!

Říkáte si co to říkám!? Říkáte si, to je blázen a to co píše je výplod jeho chorého mozku!!!

Hned vám vysvětlím proč o tom píši.......
Co děláme pro to, aby se z toho nic neudálo a netalo!?
.....nic, naprosto nic. Spíš naopak, podporujeme svými myšlenkami kompletně vše......

Nadáváme na záplavy a na přívalové deště........záplavy byly, jsou a budou, přívalové deště byly, jsou a budou.....vždy tu byly
Co však pro to děláme jako prevenci aby se neopakovaly Troubky!?
.....nic, jeden to hází na druhého, protože nechce nést zodpovědnost, a když už se neví kudy kam tak se prohlásí, že na to nejsou dostatečné finanční fondy a dotace.

Poté, až se skutečně něco stane, tak nás to stojí mnohem, mnohem více a nejen financí!!!!

Přírodní celosvětové katastrofy jsou častější a destruktivnější.........svádíme a žehráme na tyto projevy samotné Přírody (protože už neví jak nám dát najevo, že jí ubližujeme), tím, že jsme naprosto neschopní porozumět Přírodě, protože jsme ji spoutali jako otroka a podrobili jsme si ji. Zapoměli jsme, že Příroda je také živoucí tvor a jako taková se brání svými prostředky!........zapomněli jsme!!!

Jak dlouho nás vědci varují před oteplováním planety a před skleníkovým efektem!?
Jak dlouho víme, že tají ledovce a tím bude stoupat mořská hladina!?
....co každý z nás dělá pro to, abyse toto nedělo!?
Jak dlouho víme , že nemáme používat freony!?....používáme je dodnes ....

Viníci jsme MY...........lidský rod

Víte, naše myšlenky jsou naladěny na destrukci a díky tomuto se myšlenka vyslaná do Univerza zhmotńuje.........myšlenka je mohutná síla, která se z hladiny neprojevené hmoty (IDEÍ) projevuje na hmotné úrovni.

Díky tomuto principu se idea stává skutečností........proto o tom píši v proroctví 2012.

V emanaci egregoru kolektivního myšlenení se vytváří destruktivní idea, která se opravdu může zhmmotnit a projevit se .......

To znamená, že myšlenka je síla v současnosti namířená proti nám samotným.....

Pácháme kolektivní sebevraždu........

KDYŽ ZMĚNÍME MYŠLENKY Z DESTRUKTIVA NA POZITIVUM, KDYŽ ZMĚNÍME NAŠE MYŠLENÍ NA POMOC PŘÍRODĚ, KDYŽ SE NAVRÁTÍME K PŘÍRODĚ, KDYŽ SE NAVRÁTÍME K HODNOTÁM, KDYŽ SE NAVRÁTÍME K ČLOVĚKU..........SVĚT BUDE ZACHRÁNĚN A MY SE POSUNEME O KROK DOPŘEDU!!!

....pokračování
 
 

Reklama