- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

...úvaha..II...proroctví 2012....současnost

..úvaha II.....proroctví 2012....SOUČASNOST

30. listopadu 2009 v 15:41

Zastavte se.....
Zklidněte Svou mysl.........
Soustřed´te se na Svou DUŠI......

Uvědomte si svou podstatu a ponořte se do Svého JÁ.....

Poté se rozhlédněte do všech stran Všehomíra a do Svého okolí.......

Zákonitě Vás v tuto chvíli, muselo rozbolet srdce a padl na Vás takový neuvěřitelný žal, až to hezké není.......................

CO SE TO STALO!?
JAK JE TO MOŽNÉ!?
CO TO JE!?

V roce 2012 dojde k zásadním změnám a rozvinou se zbývající dva smysly u člověka z hlediska rovnováhy bytí....dojde k tzv. měření sil, DOBRA a ZLA.
Zlo ve své podstatě (v představě), je taková velká černá chobotnice, kde z pevného základu těla (je naprosto jedno jak toto tělo nazveme..Satan, Zlo, Baal, Peklo.....) vyvěrá svými mohutnými chapadly, až po nejjemnější nitky, které pronikají do všech sfér člověka.
Zanechává za sebou slizské cestičky, které jsou viditelné, jak se snaží opanovat veškerou podstatu. i do srdcí lidí, a ti začínají pochybovat....
Pochybují o budoucnosti.....

Ano, zalézá i do srdcí lidí okolo nás, a ti začínají pochybovat.

O čem začínají pochybovat?
Začínají pochybovat o budoucnosti........

V současnosti, je to nejen celosvětová finanční krize (většina z nás doplácí na svá zadluženía není toto ustát...exekuce,žaloby a atd.), ale i ekologie (tání ledovců, skleníkový efekt, vymírání rostlinných a živočišných druhů......atd.), zdraví (chřipka a její mutace ohrožující život, civilizační choroby, AIDS......atd.), počasí (záplavy, hurikány, tornáda, tsunami, zemětřesení.....atd.) a člověk (války, sobectví, pokrytectví, závist, nenávist....atd.). To vše je projev Přírody, otrávené negativitou této tzv. chobotnice a do určité míry podlehnutí myšlení v negaci člověka.

Je jen na Nás, abychom se nenechali opanovat touto slizskou obludou se svými chapadlya nepodlehli jí.

Obrátili jsme se zády k Univerzálnímu (božskému) principu a nyní žehráme a ptáme se proč!

PROČ!??!?

Opravdu se musíme ptát proč?
Anebo se opravdu zastavíme, vzpamatujeme a řekneme dost!! a uvědomíme si naše chyby a pochyby.

V co v současnosti vlastně věříme.....??
Ve spásu!??.......v sebe!??.....v boha!??.....v co!??

Pan Milan, ve svém komentáři v mém článku -úvaha I...proroctví 2012..počátek..- píše a poukazuje na to, že je vše díky hvězdám a jejich postavení určeno dopředu. Hvězdy, povzbuzují, předurčují a ovlivńují, ale nenutí!

Souhlasím, avšak hvězdy jsou ve svém projevu oboupohlavní a řídí se Univerzálním zákonem pohybu, který sice má svého DUCHA, ale DUŠI (život) jim dává člověk svými smysly.

Je jen na člověku a jeho DUŠI, jak se na postavení hvězd a jejich působení (vlivu) dívá na rok 2012 a hlavně jak ho vnímá!

Svého DUCHA lze změnit, ale jen v zákonitosti pochopení Své DUŠE.

Vyléčení DUŠE od chapadel slizských pochybností o člověku a jeho budoucnosti.
Toto je největší a nejdůležitější ůkol člověka a jeho Duše pro rovnováhu sil v roce 2012.

V prvém kole tzv. měření sil, by měl člověk a jeho Duše, vzhledem ke svému DUCHU, zvládnout a pochopit šestý smysl....a tím je INTUICE.

INTUICE, by však měla být čistá, bez vlivu této chobotnice!

Ve svém nitru, má každý hlas INTUICE, ví co má a nemá dělata jaké ho čekají důsledky, avšak tento hlas musí být čistý!

Čistý jako DUŠE a DUCH univerzálního (božského) bytí, který nám bez přikrášlování dává pocítit jeho podstatu v každém z nás.

Člověk neznalý zákonů svého bytí, neznalý zákonitostí příčin a důsledků, neznalý svého určení, je jako kus neživého dřeva unášeného proudem.......


 
 

Reklama