- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Vítejte v roce 2012

Vítejte v roce 2012 ....

2. ledna 2012 v 9:52
Vítejte v roce 2012 .....

.......v roce utváření hodnoty principu, kde se navracíme k základním hodnotám pro budoucnost nejen Naší, ale hlavně pro Naše budoucí pokolení.

Pojďme tedy spolu se mnou utvářet Svět projevený i neprojevený....

Bude to tvrdá práce podívat se zpříma do očí tomu co je pro Nás škodlivé a nikam nás neposouvá, protože co jsme si doposud mysleli, že je pro nás to nejlepší bude překvapivě na straně druhé, která je to nejhorší v lidském rozhodování a úsudku a čemu mnozí podlehli.

Odklonit se a vzdát se tohoto škodlivého působení, bude opravdu mnohé hodně bolet.

Pojďme tedy odhalovávat a pojmenovávat v letošním roce ty, kteří okolo sebe šíří aureolu falešných avatárů a mesiášů.

Solis Templ - Chrám duše

 
 

Reklama