- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Výklad dle běžného měsíce na rok 2016

Květen 2016

6. května 2016 v 9:51 | Solis Templ

KVĚTEN 2016Asi jste si všichni, kteří čtete mé měsíční predikce všimli,
že to co píši není vždy tak příjemné a optimistické.
Nejsem tedy podle některých optimista ale jen škarolíd a pesimista.

Budiž....

Věřte, že se mi nepíše lehce o nepříjemných a kritizujících věcech.

Mám napsané i články, kde opravdu není nic pozitivního, ale tyto nejsou k zveřejnění.
A to z důvodu, že nechci vyvolávat chaos a vnášet mezi vás paniku a hrůzu.
Nicméně v jednom časopise zabývajícím se esoterikou,
vyšel článek od ženy, která nechce býti jmenována (nedivím se),
který upozorňuje na blížící se nebezpečí.
....nejsem zde hodnotit či soudit jeho obsah, ale něco na tom bude.....
Kdyby jsme se podle této předpovědi měli řídit...
...je to přesný opak toho, co já v žádném případě nechci mezi vás vnášet!

Nicméně, vrátíme se k původnímu tématu a tím je předpověď na měsíc květen 2016.

Alelujá, hosana na výsostech...co se stalo!?!!

Že by se konečně ve vás něco probudilo!?

Přerod v myšlení je tedy markantní a já se nestačím divit!

Tak příjemný a krásný výklad jsem opravdu dlouho již nepsal.

Konečně se probudila ve Vás ta nádherná skutečnost, že nejsme v našem bytí sami.
Ta skutečnost, že jsme skutečná jedna velká rodina
Projevené božství v nás dokáže hory přenášet a bořit staré pro nové.

Bude to ale i tím, že v tomto měsíci si připomeneme 14. května 700 let od narození
Karla VI. - Českého krále a císaře Svaté říše římské.
Co vše pro české království vykonal není potřeba zde vypisovat.
Co se však ví málo, že byl pokřtěn 30. května 1316 a to jménem Václav.
Jméno Karel přijal při biřmování
ve Francii dle svého kmotra a strýce Karla IV. Sličného.

Dále v tomto měsíci se dle liturgiky
(veřejná služba, služba lidu,
a snaží se o interpretaci a vysvětlení významu úkonů pro potřeby věřících).
se bude slavit v neděli 15.5. Seslání ducha svatého,
19.5. svátek Ježíše Krista
a v neposlední řadě v neděli 22.5. Slavnost těla a krve Páně

Takže, letošní květen je o znovuzrození a nastolení pokoje, klidu a míru do našich srdcí.

Jsme již unaveni věčným handrkováním o plytké snahy prosazení se,
znaveni v dlouhotrvajících sporech,
znechuceni područím a nadvládou něčeho,
co sami nechceme a čeho se rádi vzdáme.

Takže konečně se naše duše vzepře hmotě
a vydá se dobrovolně do náruče důvěře,
pochopení a smíření se se sebou samým.

V květnu pochopíme hlubší smysl toh co, kdy a kam se ubírá náš život.
Poznáme nesmírnou hloubku skutečnosti, že opravdu nejsme sami v tomto hmotném světě.
....a tím nemyslím E.T.

Poznáme či se dotkneme naším srdcem hloubky smyslu našeho života a jeho vývoj.

Theurgie ve svém dogmatu mimo jiné říká...
....bůh aby pochopil člověka, se člověkem stal.
Člověk aby pochopil boha v sobě musí probudit božství...

Co k tomu dodat!?
Nic, samo o sobě to tvoří.

Tvoří sama myšlenka?

Ne, jen myšlenka sama o sobě netvoří.

Myšlenku tvoří čin a ten je jen na nás v jeho uskutečnění.
Konání a čin je podřízen důvěře v myšlenku a oběti pro záměr.
Kdo pochopí, že on sám je tvořitelem a stvořitelem (theurgem)
má před sebou plnohodnotný život,
Kde na konci při pohledu sám sobě do očí neuhne pohledem
a nebude se stydět za to co neudělal či nevykonal.

To nás čeká v tomto květnu léta páně 2016

Nepromarněte tento dar, který nám je předkládán.
Snažně vás prosím, příjměte ho bez předsudků, ty by vše mohly pokazit.
Máme před sebou rozkvět našich duší a srdcí pro nás,
pro naše děti, vnuky, pro rodinu,
pro celý Svět.

Staniž se

Solis Templ - Krátký Luděk

Duben 2016

4. dubna 2016 v 8:40 | Solis Templ

D U B E N 2 0 1 6
Jaro je tady a s ním spojené další vyůstění našeho vývoje co se do našeho JÁ týče.
Jsme svědky soustavného zápasu dobra se zlem,
kde zlo je pomalu a jistě na ústupu.
Pomyslné bujaré slavení vítězství je zavádějící,
a dokonale nás odvádí od pokračování
soustavného boje proti zhoubnému nádoru.

Kauzy jako je Čapí hnízdo, uzavírání dolů a další jsou sice důležité,
ale odvádějí nás od skutečností.

Dobrá vůle přijmout křesťanské uprchlíky z Íránu byla víc než vstřícná.....
Jak to dopadlo sami moc dobře víte...
..nechtějí být u nás protože se jim stýská po vlasti....
...v Německu.

A paradoxně je tam nechtějí tak nám je vrátili zpátky...a my!??
Předpokládám že je deportujeme tam kam patří a chtějí z vlastního "přesvědčení" být.
Držme jim palce ať najdou svůj nový domov, ale ne u nás!!

A to je to, co nás bude celý duben provázet.
Snaha prosadit dobrou vůli je krásná věc, ale měla by se dávat tam, kde je potřeba!
Jako je tomu u státního příspěvku pro Klokánky...
....to má váhu, to má ten správný náboj!!
Tomu já osobně fandím!

Však pokrytecké snahy a tendence se v tomto měsíci stanou bohužel prioritní...

Okolo desátého dubna (přidané foto karet) se odehraje poměrně zásadní situace,kde by jsme už konečně měli prohlédnout snahy a tendence,
kudy bychom jít a koukat neměli.
Poměrně hodně se od tohoto okamžiku u mnohých obrátí život naruby.

Potom nebudu číst články typu....
.....mnoho našich kamarádů a přátel se od nás odvrátilo....
Tomu tak v žádném případě není.
Je jen na jednotlivcích zda svůj život zasvětí plhodnotné tvořivé práci,
která není na obdiv,
nebo se stále budou cpát do popředí k viditelnosti.
Ne zvititelnosti ale viditelnosti....
Když se budu chtít zviditelnit, tak budu psát a dělat i nesmysly
jen abych byl se okolí všimlo...
......viditelnost je dělat populistické zbytečnosti a plácat to,
co stejně už všichni ví a znají.
A právě v dubnu 2016 o toto právě půjde.

Dejte si pozor na to co slyšíte, vidíte a držíte pevně ve svých rukách....
.....vše je pomíjivé a ono to může být uplně jinak.

Minulý měsíc jsem použil citát z bible, dnes použiji jiný citát.
Citát z Modlitby za pravdu od Karla Čapka,
který byl otištěn v Lidových novinách 25.9. 1938...ano 1938 !!!


......BOŽE, VRAŤ SVĚTU PRAVDU! BUDE TO VÍC NEŽ SMLOUVA MÍRU, BUDE TO CENNĚJŠÍ
NEŽ KAŽDÉ SPOJENECTVÍ.
NIKDO, ŽÁDNÝ NÁROD, ŽÁDNÝ STÁT SI NEBUĎIŽ JIST,
POKUD MOHOU BÝT LIDSKÉ VZTAHY KDYKOLI KORUMPOVÁNY NÁSTROJI LŽI.

ZA KAŽDOU LŽÍ JE ÚKLAD A NÁSILÍ, KAŽDÁ LEŽ JE ÚTOK NA BEZPEČÍ SVĚTA.

NIKDO NEBUDE ŽÍT V MÍRU ANI ZA NEJSILNĚJŠÍ HRADBOU ZOCELI A BETONU.

OKŘÍDLENÁ LEŽ SE VYSMĚJE VŠEM VAŠIM PEVNOSTEM.
ZBAVIT SVĚT LŽÍ JE VÍCE NEŽ ODZBROJENÍ.......
.....NEBOŤ JENOM BEZ LŽI SE MOHOU LIDÉ A NÁRODY DOROZUMĚT,
AŤ MLUVÍ JAZYKEM
JAKÝMKOLIV.

BOŽE, VRAŤ SVĚTU PRAVDU!

Co k tomu dodat.....k tomu nic dodal nelze!!

Solis Templ - Krátký Luděk

Březen l.p. 2016

1. března 2016 v 9:26 | Solis Templ

Březen 2016Březen 2016
Tak jsem se konečně po dlouhé odmlce odhodlal udělat výklad na měsíc.
Měl jsem z toho poměrně obavu,
protože v mém vědomí je predikční předpověď na tento rok poněkud katastrofická,
a mnozí z Vás si řeknou že jsem pesimista, škarohlíd a já nevím co ještě.....

....ale i přesto jsem se rozhodl se s Vámi o toto podělit, byť to není hezké.

Takže následuje výklad na měsíc březen l.p. 2016.

Jak sami vidíte rozložení a postoupnost karet,
tak se opravdu v březnu nemáme na co moc těšit....
Víte ono rozhodování a souzení není moc příjemné
a kor když se jedná o nás samotných.
Tady objektivita ztrácí svůj smysl a skutečnost a realita je bůh ví kde
v nezměrnosti našich myšlenek, natož ve skutcích.

Neříkám a netvrdím, že se zde jedná o jednotlivce,
kteří opravdu a skutečně vytvářejí a uskutečňují platformu pro Velké Dílo
....ale těch je opravdu poskrovnu.

Nicméně je tento výklad obraz naší společnosti v nejjemnější formě....
Těch rádoby proroků, kteří hlásají i v dnešních dnech
o transformaci na vyšší vědomí či se dokonce odvolávají
na vyšší kosmické vědomí a mají pověření od univerza k pomoci,
hlásají o všeobecné láskyplné obrodě.....podívejte se na sociální sítě a bude vám blivno.

Já k tomuto výkladu na březen mám spoustu slov, ale nebudu je říkat......

Postačí, když nechám promluvit toho nejpovolanějšího
na kterého se v dnešních dnech obracejí všichni....

....Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor aby Vás nikdo nesvedl.
Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat já jsem Kristus a svedou mnohé.
....budete pak slýchat války a zprávy o válkách.
Hleďte, aby jste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát.
Ale to ještě nebude konec.
Povstane totiž národ proti národu a království proti království
a budou hlady, mory a zemětřesení na mnohých místech.
Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí.
Tehdy Vás vydají soužení a budou Vás i zabíjet
a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.
Tehdy se mnozí pohorší a budou se navzájem zrazovat a nenávidět jedni druhé
a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vyprahne.
Kdo však vytrvá do konce, ten bude spasen.
A toto evangelium království bude kázáno po celém světě
na svědectví všem národům a tehdy příjde konec.....

Ten kdo bude číst dogmaticky a neuvidí souvislosti těchto slov bude soudit a odsuzovat.

Však ten, kdo pochopí symboliku slov nejpovolanějšího, pochopí.

A s tím pochopí i můj výklad na měsíc březen l.p. 2016

.....loni mi napsala paní Daniela, že chodím okolo horké kaše a říkám samé jinotaje.....
Takže, paní Danielo a Vy ostatní......já už opravdu nemohu být víc konkrétní!

Chrám duše je jen v nás.....Solis Templ
 
 

Reklama