- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Zneklidňující dny do dne 21.12. 2012 - I.

...11.11. 2011

1. listopadu 2011 v 10:06
11.11. 2011


Pro někoho magické datum, pro někoho datum jako jedno z mnoha a pro někoho toto datum může znamenat převratný a zásadní zlom v jeho životě.

Kdysi za tzv. Studené války prohlásil představitel tehdejší SSSR Chruščov -
...možná to nebude konec světa, bude to jen náš konec a živí budou závidět mrtvým.....
To, co velmi dlouhou dobu se skrývalo, se jako plýživý had vynořuje na povrch
a pomalu a jistě nabírá na síle a moci.

Je to začátek, kdy se podíváme skutečnosti do tváře a minulosti dáme jméno.
Skutečné jméno, které všichni známe, ale nechceme je vyslovit.

Pochopíme smysl a podstatu tohoto mysteriozního květu, který okolo sebe šíří opojnou a omamnou vůni,
které jsme Všichni více či méně propadli.

Nový příval vzduchu odvane silou vichřice tuto omamnou vůni
a vystřízlivění z opojení nebude pro mnohé příjemné.

Bude to vypadat jak po bujarém večírku, kde jsme si užívali euforii návalů chtíče, alkoholu, sexu, omamných látek a bůh ví čeho, čeho jsme jako lidé schopni...
....ráno se probudíme s bolavou hlavou, zjišťujeme co jsme vše udělali a stydíme se sami před sebou.

Nejhorší zjištění pro nás bude identita hostitele, který nás pohostil lahůdkami pro ukojení chuti, překrásnými obrazy pro ukojení zraku, jemnými kožešinami a povrchem věcí pro ukojení hmatu, libími vůněmi pro ukojení čichu a splnění veškerých zvrácených přání pro naši mysl.
A to jen z jediného důvodu........
.......získat pro sebe naši DUŠI.
Podlehnout líbivým a mámivým slovům je snadné.

Však začít přemýšlet nad tím,
že jsme ochotni zaplatit jakoukoli cenu jen pro pocit pomyslného štěstí již tak snadné není.
Tento hostitel bere na sebe podobu takovou, jakou si přejeme.
Říká slova, která slyšet chceme, jedná tak jak chceme my.

Proto varuji před takovýmto nebezpečím, protože za tímto se skrývá jed, který pomalu a jistě otravuje nejen tělo, ale hlavně duši. Nejhorší na tom je, že ten, který přičichl k tomuto květu, neví a ani v nejměnším netuší, že je otrávený.

Jeho jméno zní Množství.

Mnohé jsme svou euforií omámenosti pokazili a pohled do zrcadla nám jasně signalizuje ....tudy cesta nevede!!
Ti, kteří si toto uvědomí mají velikou šanci nastolit pořádek ve svých myšlenkách
a svými činy uskutečnit návrat na svou cestu.

Však, kdo si toto neuvědomí a bude stále podléhat tomuto šalebnému klamu, kde si bude užívat opojení a opájení se květy nečinností a netečností podobá se hnijicí mrtvole, kterou obklopují mouchy démona hniloby.

Tito lidé, nevidí, neslyší, necítí a již pozbyli svou duši a své Já.

Přál bych si jim pomoci a vy, kteří procitli a vystřízlivěli určitě taky, však z ovocného sadu, kerý plodil granátová jablka se stal pozemek plný pahýlů stromů a ztratil schopnost plnit své poslání.

Proto Vám říkám toto cestou a apeluji na Vás,
okolo tohoto datumu 11.11. 2011 se staňte tedy sadařem a zodpovědně se spolu pustme do Díla.

Nejdříve odstraňme plevel a trnité křoví, které brání těmto stromům k jejich růstu, zalévejme je čistou vodou (Voda je prvek nesoucí v sobě informace) aby dostali šanci se vzpamatovat.

Poté slova ....živí budou závidět mrtvým pozbyde smyslu a v opačném významu .....
.....živí se stanou mrtvolami a mrtví se skrze Smrt zrodí v něco nového, smysluplného a hlavně plní života!!

.... a čas se nemilosrdně krátí...

23. října 2011 v 9:33
.... A čas se nemilosrdně krátí k bodu ,, Z ,,......

co máte udělat - udělejte...........
co máte vykonat - vykonejte...
co máte změnit - změnte......

.......protože čas vyměřený pro Nás se neůprosně krátí a poté bude již nemožné cokoli změnit.......

Datumový mezník a jeho projevení...!??

21. července 2011 v 7:13
Datumový mezník a jeho projevení..!??


V minulém článku jsem poukázal na datum 28.6. 2011, kde tento datum je jedním z mezníků pro rok 2012.
Upozornil jsem na možnost sesuvu půdy díky silným přívalovým dešťům a dalších živelných pohrom.
Jako mnozí čtenáři a návštěvníci mého blogu, včetně mne jsme čekali zda se toto moje proroctví uskuteční........
Očekával jsem a ...
...ono nic! Nic!?
Záměrně jsem neuvedl místo, kde by se toto mělo odehrát....

Nyní s odstupem času odkryji toto místo.
Jednalo se o oblast Malé Strany v Praze. Když budu konkrétní tak v místech kde je stráň pod Strahovským klášterem a k němu přilehlý Petřín je malý úvoz kde vyvěrá pramen sv. Norberta. Zde v těchto místech se nachází pomyslné srdce Prahy.
Díky silným přívalovým deštům se měl tento úvoz podemlít a díky tlaku podzemního jezera nacházející se v kopci Petřín (který je z pískovce), vyvalit silou ven ohromný proud přívalové vlny směrem k Vltavě......

Co by sebou tato voda brala nevím, nejsem statik, ale co vím je to, že voda by ukázala svou sílu v plné své mohutnosti.
Bylo by to upozornění na malost člověka a jeho malicherné jednání o ničem!!
Proč se toto nestalo (a jsem tomu upřímně rád) jsem hledal odpověď nejen ve hvězdách, ale i u věštců, kteří měli stejné pocity a vidiny jako já. Hovořil jsem s nimi a konzultoval s hvězdami (horoskop na danný den), proč se nic neodehrálo v místě, které jsem určil.
Dle postavení hvězd na tento den to nevypadalo dobře nejen na Malou Stranu ale i celosvětově.
Lokální katastrofy malých rozměrů se odehrály po celém světě, ale nic globálního.
U nás, v naší republice toho byl příklad tornáda na Pardubicku, kde jeho síla byla nezvykle velká. Dále to bylo v tomto čase několik lokálních záplav, silných bouřek a nezvyklých výkyvů teplot.

V tu dobu a den, stál jako ochránce nad našimi hlavami Jupiter (který je elementární jakosti teplý a suchý).
To znamená, že vyvažoval element VODY.
Když to přenesu do srozumitelného jazyka, Živel OHNĚ vypařil a vysušil živel VODY.
Tudíž je nasnadě, proč se toto mé proroctví nenaplnilo.......zatím!
Proč píši zatím!?
Z hlediska odkladu a ochrany je toto prozatímní stav.
Když si připomeneme bouřku která proběhla od západu na východ přes území čech a jakou silou udeřila...
....a to trvala jen dvě hodiny!!!
Bydlím ve staré zástavbě na Starém Městě v Praze a jelikož rád pozoruji blesky, koukal jsem se z okna na tu přehlídku blesků.......však aby třikrát za sebou uhodilo do Týnského chrámu na Staroměstském náměstí a odhodila mne tlaková vlna od okna nepamatuji a to zde bydlím již čtyřicet let.
Vytopená stanice metra Můstek, vyhoření několika rozvodových stanic po celé Praze, několik budov které shořely díky zásahu blesku, těch vytopených sklepů, dokonce jsou zaznamenány dva zásahy člověka bleskem (v obou případech jen s malými popáleninami, ale přeživší!!)....
.......a to jen díky dvěma hodinám trvající bouřky!?
Nemyslíte, že je toto dost varující signál!?
Umíte si představit, kdyby takovýto projev přírody, která toho má dost, trval třeba celý den!?
Upřímně řečeno, já ne.
Když se podíváme za naše hranice na globální situaci (co se týče počasí a přírody)....
.......tak to je opravdu vztyčený prst!!!
Extrémní teploty, záplavy, závěje sněhu, tornáda, zemětřesení, erupce sopek.....

Zaznamenali jste co se děje ve světě!?.....

Začneme ve Velké Británii, kdy 30.6. se cca 300km od pobřeží Cornwalu se uskutečnil masivní sesuv půdy pod mořskou hladinou a který způsobil sérii malých tsunami na pobřeží,
na Rusko (jeho východní část), dopadly silné přívalové deště a způsobily mnoho záplav a škod na zemědělské půdě,erupce a zvýšená aktivita sopek v Itálii, Indonézii, Islandě, Jižní Amerika a následné zemětřesení v Japonsku, na Novém Zélandě, Indii
a na druhé straně extrémní sucho na Africkém kontinentě.
Jak děsivě protichůdné informace o mohutných záplavách v Indii, Číně.....
...přívaly sněhu na vrcholcích hor po celém světě, dokonce i v rovníkových státech jako je Bolívie.....
Tornáda nebývalých rozměrů a síly v střední Americe, kde ničí celá města....a aby se neřeklo, tak 25.6. se těsně okolo naší planety Země mihnul Asteroid, sice měl ,,jen,, dvacet metrů, ale neumím si představit co by se dělo kdyby dopadl......
Jak zarážející zprávy se k nám dostávají!!
A to již vůbec nemluvím o válečných konfliktech po celém Arabském světě........

Strašný, strašný, šílený!!

Jak se vám to čte, když si toto vše připustíte a uvědomíte!?
Jsme doma k klídku a říkáme si.....ať se děje co se děje, tady nás to nečeká.
Necítíme co se na nás valí.....
Ale vraťme se k tomu co nás čeká a nemine.
Všimli jste si od tohoto datumu té nervozity a netrpělivosti ve vašem okolí!?
Každý cítí ,,cosi,, ve vzuchu a čeká na ,,něco,, a ani sám neví na co.
Vnímáte u sebe toho vnitřního neklidu a vibrace!?
Zvířata, když se blíží nějaká přírodní katastrofa jsou neklidná, nejsme jen jedním živočišným druhem, jsme součástí celku a proto vnímáme stejné vibrace, které jsou čím dál tím silnější a lidský organizmus je už schopen je zaznamenat.
Posunuli jsme se na vyšší vibrace.
Tato vyšší vibrace bude stále více intenzivnější.
Pomalu se posouváme do vyššího vědomí, kde se toto projeví v plné síle právě v roce 2012, kde mnozí očekávají přerod polarity Země.
Nebude konec Světa, jak mnozí předvídají v katastrofických scénářích, však změnou projde člověk ale i příroda.

Toto vše o čem píši, má jen odklad.......na jakou dobu!?

Mně to stále poukazuje na srpen a to okolo 6. srpna a okolo 25. srpna........

Takže, na závěr, mám na vás dotaz na kerý můžete i nemusíte odpovídat.....
....jak se cítíte doma v bezpečí!?
Co jste schopni ve svých možnostech udělat, aby se žilo a dýchalo lépe!?
Kam tedy lidský rod kráčí a co ho čeká po zkouškách v kterých buď uspěje nebo prohraje!?
Pamatujte si, že to co nás čeká není v současnosti ta hlavní priorita.
Tou jsme my, tady a teď, ne pro nás, ale pro ty kteří příjdou po nás a jednou se budou ptát, co jsme dělali v minulosti, že jsme
to nechali dojít až takto daleko.....
...nehnuly ani brvou a my nyní máme napravovat ty škody co oni způsobili!?

Nechci být souzen za to co jsme neudělali, chci být souzen za to co jsme udělali!!

Přidejte se k rytířům pravdy a statečně čelte pomyslnému boji, kde i jedinec toho dokáže víc než celá armáda samozvanců.
A pamatujte si, že jediný chrám duše jsme my samotní, protože chrám DUCHA je všude kolem nás!!

Poodhalení mezníkového dne - 28.6. - II. 2011

29. června 2011 v 10:23
Co se odehrálo či neodehrálo a hledání......proč!?


Sami dobře vidíte na výkladu, že první karta je NETEČNOST a hned za touto kartou je karta ZAMILOVANÍ (MILENCI).
Co to znamená, no jedině to, že Vás má někdo nahoře velice rád a miluje Vás.
Dal další šanci na přemýšlení, co vlastně chcete dokázat a jestli vaše učení a poučení je v současnosti dostačující.
Když se na to budu dívat JÁ, bez ohledu na výklad, tak budu říkat že nikoliv.
Karty, které jsou za nadějí a možností pochopení symboliky snů a vizí, jsou Princezna Disků a Královna Mečů......

Princezna Disků
je zde jako představitelka něčeho nového. Nové vidění skutečností, nové myšlení, symbolizuje také rovnováhu sil a vyváženou polaritu ku prospěchu daných věcí.

Karta Královna Mečů
zde představuje aspekt sama sebe a uvědomnění si, že lpět na svém pochopení světa nemusí být až takové jaké předpokládáte. Jde i o pokryteckou hru, či skrývání se za nějakou masku....

...ono to je nakonec dobré, budu hrát jejich hru abych nevybočoval, vždyď není tak špatně.......

Poukazuje také, a to podle mého výkladu a jak to cítím,
je odvaha se vzdát i za cenu bolesti toho co je pro Vás zkažené.

Karta SMILSTVÍ (ZKAŽENOSTI)
jasně ukazuje, že to co se odehrává nejen na povrchu, ale i pod povrchem není dobré.

Výsledek!?!!
Eso HOLÍ.....
....Oheň ve svém archetypu. Oheň jako energie která je buď ničivá nebo plodivá.
Je nen na člověku, zda tuto nabídnutou šanci příjme či nikoliv. Zda ji využije pro svou obrodu.

Jsem potěšen a velice rád, že se v tento den nic nestalo, však odehrálo se toho mnoho.
Moje kamarádka mi před tímto datumem napsala, že Jupiter nad Námi drží ochrannou ruku, měla pravdu.
Z dalších konzultací s mými kolegy a kamarády na toto klíčové datum,
ke chodilo mnoho informací a možností jak vše bude probíhat.
Názory více-méně korespondovaly s mým výkladem
a dostalo se mi té možnosti podívat se pod pokličku událostí.

Díky mé kamarádce se mi do ruky dostala informace a symbol, s kterým se s vámi podělím.


........cituji :

..........Důležitost
Opatrnost - jakoby mi "toto nepatřilo" - cítím silnou odtažitost až nedůvěru.
17631 - 18555 FL, 701 - 712 PA
Skryté informace nadále zůstávají skryté.
Červený vavřín na hlavách Označených - zatím zůstává beze změn.
Jedovaté vody proniknou do buněk Označených.

Na těchto územích se mohou projevit i rozsáhlejší poruchy elektrických zařízení
a především mohou kolabovat dálkové přenosy dat a informací.
Časoprostorové smyčky budou uzavřeny po dobu 312 - 812 dní.


Oblast okolo .......... je v současné době vysoce nestabilní.
Přeměňující.
Jemné přístroje mohou zaznamenat posun spodních desek hluboko pod povrchem
- až v hloubce 8 -30 km - 7. hladina spodních struktur.
Vystupují z větších hloubek Země Krystalické struktury,
které byly v klidu milióny let
a jen na velmi krátkou dobu byly aktivovány Vědomými Silami na Zemi.
Ale tato aktivace se udržela jen po velmi krátkou dobu - několik minut.

......pro toho kdo zná a ví!
........................................................
Co se tedy odehrálo!?

Z běžného a konzumního hlediska nic významného, jen Pražský arcibiskup D. Duka bude během mše dekorován "čestným a konventuálním velkokřížem", sluneční den s vysokou teplotou vzduchu.....prostě konzumní den jako každý...........

Z jiného pohledu dost významný...........
...........ODKLAD!!!

Jen pro ty, kteří si myslí, že jsem zaujatý či pomýlený.....
.........v inkriminovanou dobu jsem byl přítomen v epicentru dění.......
Byl bych jeden z prvních, kteří by toto vše pocítil na vlastní kůži....
.... strach jsem neměl, spíš naopak!!! Nechal jsem věci samovolně plynout a nezasahoval.......
....... škoda!!??

Poodhalení mezníkového dne - 28.6. 2011

17. června 2011 v 9:40
Po menších editorských problémech.........

Den 28. 6. 2011
Pan Jindřich Paseka (známý lidový léčitel), který již bohužel není mezi námi, kdysi při svých vizích prohlásil............jednou a nebude to dlouho trvat, český národ pochopí, že to, jakým směrem se vyvíjí naše společnost není dobré. Těch upozornění bylo dostatek a teď je na řadě to co nás dělá člověkem. Přírodní síly pohnou Zemskou masou a teprv tehdy se češi postaví vedle sebe jako jedna velká rodina a budou řešit daný problém jednotně....a namaloval plánek místa, kde se ,,cosi,, odehraje....není to přesná citace slov pana Paseky, ale takto mně to přišlo......při jedné návštěvě pana R.Z., který osobně pana Paseku znal a kde jsme si povídali o možném projevení se sil přírody mi zdělil, že tuto vizi mám totožnou s p. Pasekou.
Nuž tedy to je na úvod a zde je poodhalení toho co se odehraje......
.....Již toho bylo dost a poctivost a morálka je pro nás vrchol pyramidy na který se jen díváme a ne a ne se k němu alespoň přiblížit.
Nastane tedy čas kdy Mars (oheň) se projeví ve své síle. Již nebude dělat kompromisy a bude pracovat na hmotné úrovni. Tím jak bude hýbat zemskou osou, stane se že tlak bude posunovat zemí ale i zeminou ve větším měřítku. Sesuvy půdy budou tak markantní a zničující, že odhalí vodní prameny a tu vodu, která se v podzemních prostorách hromadila.....takže, voda se k nám přivalí nejen v podobě silných přívalových dešťů ale i zespoda. To co sebou bude brát bude nenahraditelné....
Za další projev Marsu, bude Sluneční vítr, který nám nepřidá na nervové soustavě, spíš naopak. Následky na elektřině, mobilních sítích, internetu a el. spotřebičích si jistě dovedete představit.
Tímto nikoho nechci strašit, a ani nechci přivolávat katastrofy.......budu doufat, že se v tomto mýlím ( vždyď jsem jen člověk)!!
Schválně nepopisuji, kde se toto pro nás odehraje a to z důvodu abych nešířil případnou paniku.
Však vězte, že teprve tehdy, kdy čechovi hrozí nějaká ztráta či útlak....teprve tehdy je schopen udělat naprosto něco vyjímečného.
Český národ je požehnán a povolán probudit lidstvo z netečnosti, vzkřísit lidského ducha a pozdvihnout ho na vyšší úroveň.
Je však zapotřebí takovýchto ztrát!??
Není toho potřeba.......
Nikde na světě není tolik hradů a zámků, Jižní čechy mají unikát v J. Krčínovi a jeho revolučním vybudování rybníků, Morava má poklad pod nohama v podobě úrodné půdy, Šumava - kdy J. Váchal neocenitelným způsobem Šumavu vyjádřil jak slovem tak fotografiemi, kde i studené srdce zjihne, nikde na světě nemohou ukazovat své hlavní město jako Matku měst, kde Pražský hrad je největší hradní komplex na světě....mohl bych zde psát o Čechách a jejich božské kráse do nekonečna......
Jsme hrdí na to že jsme češi!?
Vážíme si toho, co nám naše vlast poskytuje....!?
Jakým způsobem jsme ji vděční a pečujeme o ní...!?
Vraťme se však k tomuto datumu ( i když o čem jsem psal není od věci...) a tím je 28.6. 2011.
S těmito sesuvy se odkryjí netušená místa a s tím spojená odhalená minulost.
Spisovatel L. Souček napsal knihu Tušení Světla, která nikdy nebyla vydaná, protože v ní popisoval přesné události věcí budoucích......kniha se ztratila při jeho neobjasněném úmrtí v roce 1978!!
Slovem na závěr bych chtěl upozornit......v tomto období necestujte na delší cesty, jak po zemi tak ve vzduchu, omezte své využívání elektřiny a sítí operátorů. Mějte při sobě dostatek pitné vody a nějaký zdroj ohně (sirky, zapalovač.....), nikdy nevíte kdy se vám to bude hodit.
Přál bych si, aby toto vše byla jen moje doměnka..........
Však, kdo ví......................................

Datumové mezníky ...............

2. září 2010 v 10:01

V tomto příspěvku, Vám ponechávám prostor pro Vaše výklady na tyto dny.......
Samozřejmě i já zde uveřejním můj výklad, ale až po komentářích a názorech Vás, kteří se zapojí......

znak
----------------------------------------------------------------------------------------

I. - 21.11. 2010

Tento den 21.11. 2010, je jeden z důležitých mezníků v rovnici pro den 21.12. 2012.....

21.10.2010
....krom jiného, je dnešní datum také významné tím, že založení Pražského hradu se datuje 21.11. 1344 a proto slavíme ...666... let od jeho založení ..... náhoda!??
----------------------------------------------------------------------------------------

II. - 4.4. 2011

Tento den 4.4. 2011, je velice důležitý a zásadní mezník pro den 21.12. 2012


----------------------------------------------------------------------------------------

III. - 28.6. 2011

Tento den 28.6. 2011, je další z důležitých mezníků v rovnici pro den 21.12. 2012

28.6.2011-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Budeme tomu říkat soud duše a tyto datumové mezníky postavíme do role soudního tribunálu, kde si vyslechneme naše činy a jak je zdůvodníme vůči našemu svědomí a kolektivnímu vědomí, kde si již nemůžeme vymýšlet a vyhýbat se zodpovědnosti......

21. 11. 2 0 1 0

Tak toto datum je první kolo soudního procesu, kde zúčastnění jsou - 

1 - UNIVERZUM v zastoupení (zatím) kolektivním vědomím 

2 - MY jako jednotlivec (zatím)

....zde si vyslechneme vše co jsme doposud udělali ať už v dobrém nebo ve zlém a naše obhajoba našich činů bude záviset na našem svědomí. 
Na první pohled to vypadá že toto zvládneme bez nějakých problémů...
....kéž by to bylo tak jednoduché.......
pokračování......
 
 

Reklama