- Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno -

Zvon míru, Nostradamus, věci příští a Jasmínová revoluce .......

Zvon Míru a Jasmínová revoluce III.

18. dubna 2011 v 9:55
Zvon Míru a Jasmínová revoluce III.


Zastavte se a poslouchejte....................slyšíte!?

Ne!?

Opravdu neslyšíte?

Tak ještě jednou.......zklidněte se a poslouchejte.......!!

Už slyšíte!?!
Ono sice srdce tohoto zvonu upadlo, ale jeho zvuk dopadu je slyšet po celém Světě!
Někteří tento zvuk neslyší, protože jsou součástí té vibrace, kterou sebou zvuk přináší.
Jeho ohlušující BIM BAM s sebou přináší mnoho strachu, násilí, genocidy, útlaku a v neposlední řadě i krveprolití. Zraňuje ty, kteří zaznamenali tento signál na uspořádání Světa v jeho nové podobě.
Bohužel, ta jejich nová vize není jejich, ale těch, kteří za každou cenu chtějí vládnout a mít moc nad děním v oblastech, kde jejich vliv neměl odezvy.
Podíváme-li se na jih od Evropy, zjistíme, že v řadě států dochází k radikálním změnám tamního zřízení. To, co platilo na konci roku 2010, již neplatí na počátku roku 2011.
Začalo to v Tunisku, kde tamní obyvatelstvo bylo nespokojeno s režimem, a proto vyšli do ulic ve snaze nových změn, které s sebou přinášejí svobodu, demokracii, zralost a možnost být právoplatným členem celosvětového dění.
Dále tyto ohně nespokojenosti rozvířily plamen svobody do dalších zemí jako je Egypt, Pobřeží slonoviny, Alžír, Katar, Sudán, Sýrie a v neposlední řadě Lýbie.
Již v předešlém článku jsem se zmínil o tom, že doba křížových výprav neskončila a je stále aktuální.
Podle ministra obrany Francie G. Longueta je pravý smysl vpádu do Lýbie úplně o něčem jiném a překračuje nynější mandát Rady bezpečnosti OSN. Upozorňuje na to, že opozice není jednotná a rebelové mezi sebou nespolupracují. Proto není možné podle jednotek NATO útočit na armádní jednotky M. Kadáffího. V neposlední řadě upozorňuje na to, že i letecké nálety útočí na pozice rebelů.

Všimli jste si, jak uchvácení moci za každou cenu přináší do všeho zmatek a chaos?
O co tady vlastně jde?! O ropná pole? O zásoby pitné vody? O nevytěžené suroviny?
Otázek "proč" je mnoho, ale do očí bijící je příklad v Súdánu.
Uvedu ho za všechny:
Ke konci roku v Súdánu proběhlo referendum, zda jižní (křesťanský) Súdán se stane samostatným státem narozdíl od Súdánu severního (muslimského). Již 55 let zde panují etnické čistky, boje, násilí a genocida za účelem rozdělení víry. Sousední Uganda povstalcům pomáhá a drancuje v přilehlých oblastech a kmeny mezi sebou válčí o zdroje. Řekli byste Súdán - země, o které nevíme naprosto nic. Neznáme jejich poměry, neznáme jejich způsob života, ale co máme společného, je křesťanská víra.
A jak prohlašuje Vatikán v čele se svatým otcem, všichni jsme dítka boží.

Trochu odskočím od tohoto tématu a poukáži na funkci a post takzvaného Červeného papeže. Mnozí z Vás tento titul slyší poprvé, ale již od roku 1192 je volen i tento papež v utajení a má za úkol šířit křesťanství v nově objevených územích.
Tehdejší svět se rozrůstal a objevoval stále nové a nové země, tudíž nové možnosti šířit křesťanskou víru. V poslední době má tento červený papež triumvirát nad územím Afriky a Asie, kde má absolutní moc. Je samozřejmě podřízen papeži, svatému otci, kde až do nedávna jsem nevěděl, že slovo Papež je jen synonymum a jeho plný titul zní
"biskup Říma, vikář Ježíše Krista, nástupce prince apoštolů, nejvyšší papež chrámu univerzálie, primát Itálie, arcibiskup a metropolita římské provincie, panovník stavu města Vatikánu a sluha sluhů boha".

Když už jsme u titulů papežství tak začátkem roku byl zvolen i nový černý papež ( hlavní představitel Jezuitského nezávislého katolického řádu).
Mimochodem tento černý papež má absolutní moc nad územím Jižní Ameriky.

Ale vraťme se k dění na africkém kontinentě, kde události dostaly rychlý spád. To, co platilo před měsícem, neplatí v současnosti. Ve státech, kde padly státní režimy a nastolila se vláda lidu (jak mnozí tvrdí) zavládla svoboda, demokracie ........ skutečnost je ale jiná. Panuje zde pomstychtivost, mamonářství, pokrytectví a násilí. 40 let v Egyptě vládl prezident Mubarak, který sice za nátlaku opozice 11. února 2011 abdikoval a přenechal vládu lidu, je nyní žalován za použití násilí proti demonstrantům (demonstranti používali také násilí) a oduzují ho k trestu smrti nebo doživotního vězení.
To samé se děje v Tunisku, kde bývalý prezident Abidín Din Alí je taktéž žalován za protistátní spiknutí, zabití a obchod s drogami.
Co se to vlastně v těchto zemích děje?
Podle mého soudu ani sami opoziční činitelé neví, co vlastně očekávají a chtějí.
Vliv cizích mocností v jejich jednání je markantní a do očí bijící.
Uvedu příklad za všechny, kdy se prokázalo, že do Pobřeží slonoviny v nejtěžších bojích Bělorusko dodávalo vrtulníky.
Co to má znamenat?
Bělorusko v Africe?
O co jde prezidentu Lukašenkovi? O ropu? O slonovinu? Fantazii "proč" se meze nekladou
. Ale je to podivné ......
Opět se vrátíme ke křesťanství a například Běloruska (křesťanské) pomáhajícímu na Pobřeží slonoviny (muslimské).
Co křesťané tedy mají za cíl ...... ?

Jednání, ať už Ligy arabských států nebo představitelů celosvětového dění a politiky, nemá žádný účinek v zemi nejtěžších a nejdelších bojů Lýbii. Je s podivem, že Kadáffí přistoupil na mírumilovné podmínky vyjednávajících stran, však rebelové ne. Ano, je nemyslitelné a nereálné, že by Kadáffí byl v nově zvolené vládě. Nechtějí ho ani představitelé NATO a rebelové.
Všimli jste si jedné věci? Jak chaotické a nesmyslné dění se odehrává v Africe?
Vzpomeneme-li si na rok 1989 u nás a 17. listopad, tak tehdejší komunistický režim také použil násilí. Však při rozumném a diplomatickém jednání se dá zvládnout vše.
Tehdejší představitel opozice exprezident Václav Havel netoužil po odvetě a krvenásilí.
Vše se odehrálo za jednacím stolem. Neumím si představit, že by on na jedné straně a na straně druhé soudruh Adamec vzali zbraně a šli do ulic. To by bylo hodně paradoxní.
To znamená, že evropské národy se vyvinuly na bázi intelektu a rozumu do výšin, kterých chtějí dosáhnout tyto africké státy.
Však jejich mentalita jim toto nedovolí a místo jednání šáhnou spíše po zbrani.
Jak smutné ......
Určité kruhy, které mají v úmyslu vyvolávat pocit nespokojenosti a mají za cíl destabilizaci vladních zřízení, mají jediný cíl - moc. Jak je vidět, tak těmto kruhům se to velice dobře podařilo.
Šedá eminence, která za tímto stojí je boj o víru.
Válek, které se vedly kvůli náboženství a víře je 98 procent ze 100.
Tak je to i zde v těchto případech. Dogmatické řízení celosvětového dění má jeden jediný důvod a využívá celosvětové běsnění s rokem 2012.
Jak by bylo krásné a úžasné, kdyby přišel někdo a řekl:
.....běžte za mnou, já Vás z těchto rozbouřených vod okolo Skylly a Chabrydy vyvedu, abyste mohli plout po širém moři pod vlajkou spasení tam, kam vedou Vaše cesty. Jak "hrdinské" by bylo ukázat těmto lidem cestu osvícení jejich ducha stavěných na základě zbytků těl, kostí a krve, kde základy Chrámu Šalamounova, Egyptských pyramid jsou potřísněné krví nevinných, na kterých by toto "hrdinství" stavělo své základy.
V jedné knize popisuje autor situaci, kde se nad zemí skrápěných krví nevinných setkají Ježíš, Panna Marie a Satan. Satan pláče a odevzdává svou vládu Ježíšovi na základě pochopení těch, které svrhl do temnoty. Lituje všech svých činů, které kdy učinil neb pochopil, že láska a porozumění je nejsilnější zbraní na světě.
Nikdo ho nesoudí, protože nebýt jeho, nikdo a nikdy by si neuvědomil, že existuje a je něco krásného a nadpozemského.
Ráj na Zemi není ideál, je to realita, kterou tvoříme my svými činy, konáním, jednáním a hlavně morálním kodexem.
Poté můžeme s čistým štítem a srdcem předstoupit před Nebeskou bránu, kde svatý Petr nám odemyká jeho klíčem bránu k ...... ale to někdy jindy.

Proto těmto násilím sužovaným zemím přeji, ať pochopí smysl, proč tu jsou a že je naprosto jedno, čemu věří.

Přeji jim, ať nejsou vměšováni do cílů šedých eminencí, kteří mají jen jeden jediný cíl: vládnout a mít moc.

Přeji jim, ať pochopí smysl člověka a jeho duše ke kolektivnímu vědomí a ducha, neboť bylo řečeno:
....................."Stvořil jsem člověka k obrazu svému ..... ".

Zvon míru, Nostradamus, věci příští a Jasmínová revoluce ......

1. března 2011 v 12:18 | Luděk Krátký - Solis Templ ve spolupráci s poradnou Tholus
Zvon míru, Nostradamus, věci příští a Jasmínová revoluce ......

V tomto článku bych chtěl navázat na předešlý článek "Zvon míru, Nostradamus a věci příští."
Vrátím se k věštbě Nostradama na rok 2011 - "Mezi Jónskými kuchyněmi - nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován - na trůnu se raduje vévoda z léčky."

Tak, jak jsem psal, že srdce zvonu míru upadlo na Tři krále v Kolíně nad Rýnem a že to je daný signál k věcem příštím, nedalo na sebe dlouho čekat. V blížících se změnách v celosvětovém řádu věcí příštích se věci daly do pohybu. Němý hlas zvonu vyslal signál na protilehlý břeh Jónského moře ke změnám v zřízení a přeměně těch států, které mají strategický vliv nejen na střední východ, ale i na africký kontinent. Nejdříve bouřlivé změny vyvolané nespokojeností občanů nastaly v Tunisku. Takovéto bouřlivé protesty s tamní politikou se odehrály přes noc?! Vzpomeneme si na naši republiku, kdy Sametová revoluce 17. listopadu 1989 měla být vyvrcholením nespokojenosti občanů, které měla ale signály už hodně dlouhou dobu! Kdokoli, kdo navštívil o dovolené Tunisko sice byl jen v uzavřených areálech, ale nikdo nezaznamenal blížící se změny. Byl prostě klid! A najednou z ničeho nic se tunisané vzbouřili proti režimu. A jako domino se tytou masivní protesty rozhořely v Egyptě, kde sice tamní zřízení není jedno z nejlepších.... spíš jedno z nejhorších, ale Egypt doposud fungoval. Fungoval proto, protože jeho poloha je strategická brána do středního východu skrze Suezský kanál. A mít pod kontrolou Suezský průplav je nasnadě! A nyní jsme se dostali až k současnému děni v Libyi.

To, co se tam děje, ta genocida tamních obyvatel od prezidenta Kaddáfiho a jeho soupenců je odsouzení hodná! Však podívejme se trochu do historie. Sám Kaddáfí v roce 1969 provedl státní převrat proti králi Idrisovi I., zrušil monarchii a nastolil republiku. Za těch dvaadvacet let se ze smělých revolučních ideí stala z republiky skrytá monarchie Kaddáfího. A opět, když se podíváme a uvědomíme strategickou váhu Libye..... Je to druhá země v těžbě ropy a jejího následného vývozu. Libye je členem Ligy arabských států, která kontroluje vývoz a cenu ropy. Tak a jsme u jádra problému tzv. Jasmínové revoluce. Proč se rozhořely ohně nespokojenosti?! Co vlastně jednotliví příslušníci těchto státu chtějí ?! Demokracii ?! Ale kdepak... Všechny tyto státy jsou muslimské a protiamerické! Oni sami o světě neví naprosto nic, leda to, co jim tamní režim povolil vědět. A zcela jistě neví ničeho o změnách, které od začátku milénia ve světě nastaly. Víte, všechny tyto státy ve kterých se rozhořela vlny nespokojenosti, neví, co je vlastně svoboda a demokracie. Teď to zní jako bych byl zaujatý, ale jen se na věci a dění dívám střízlivě a dávám si věci do souvislostí. Každý národ mě svá specifika. A tamní obyvatelé opravdu neví, co je svoboda, potažmo demokracie. A jak všichni moc dobře víme, svoboda je zodpovědnost. Oni ji chápout tak, že mohou dělat věci, které nemohli a měli zakázané. V příměru to je jako když ženy v arabských státech odhodí roušku, která jim zakrývá tvář! Pro naše chápání je to samozřejmé, ale pro jejich mentalitu je to symbol svobody a demokracie! Protože nic jiného neznají. U nich to byla povinnost po staletí a pro nás banalita, pro ně vítězství!
A demokracie v těchto státech je nemyslitelná. Myslím demokracie v pravém slova smyslu. Tamní pospolitost společnosti drží ve skutečnosti rodinné klany, kde každý z nich má své tradice, závazky, majetek a nasnadě politický vliv na dané území, kde žijí od nepaměti. To jsem popsal věci, které jsou nasnadě a každý rozumný a chápající člověk to vidí a ví!

Však, jsou ale i věci skryté. A o nich teď budu psát.
Z hlediska náboženského kdy známe směry křesťanství, islám, budhismus a hinduismus. Budeme se dívat na směry křesťanství a islámu. Více jak 800 let tyto dva směry mezi sebou válčí na život a na smrt. Připomeňme za vše křížové výpravy. Jelikož se blíží rok 2012 a křesťané ve své víře začínají pochybovat, protože mají strach z blížících se změn a Vatikán má pocit, že ztrácí půdu pod nohama. Aby se navrátil stav vlivu církve na své věřící, musí pro to něco udělat. Ale vraťme se o několik stovek let zpět, až do doby Mojžíše, který žil světe div se v Egyptě! Jeho stoupající vliv v učení "křesťanství", víra v jednoho boha, toho správného a jediného oproti božstvům egypťanů. On tehdy vyvedl první "křesťany" za dramatických událostí z Egypta do země zaslíbené přes Rudé moře. To bylo trochu historie a přeneseme se zpět do dnešních dnů.

To, co se děje v těchto státech je strašné a odsouzení hodné. To bezesporu. Však to, co chtějí nastolit občané těchto států (díky jejich mentalitě a víře) se naprosto nelsučuje s tím, co potřebuje jeho okolí. To znamená mocenské vlivy a kontrola nad těmito státy včetně jejich nerostného bohatství a nasnadě poukázat světu vliv církve na věřící. Do dnešní doby Vatikán nevydal oficiální prohlášení k událostem okolo tzv. Jasmínové revoluce. Proč ?! No protože je ve své podstatě spokojen. Nyní může poukazovat na to, že jediná a správná církev je ta jeho, protože jeho dogma je moc a vliv. Všem křesťanům bude nyní sdělovat, že bůh křeštanů by toto nikdy nespáchal na svých ovečkách. Bude hlásat: "Odsuzujeme to, co se děje, ale mi se musíme více přiblížit k našemu bohu a více mít pevnější víru. Semknout se, aby se peklo násilí a genocidy nerozpoutalo v zemích křesťanského boha." Tudíž mít větší vliv na jednotlivce. Vatikán se nebude míchat do těchto věcí, ale vliv je patrný.

V součastnosti USA zvažují ozbrojený vpád do Libye, s tím, že se na to nemohou dívat, že je demokracie potlačována a Kaddáfí je diktátor a vrah. Nějak zapomněli, že s ním čile obchodovali a měli z toho zisky. Připadá mi to jako křížová výprava s jediným cílem - ziskem !
Itálie zrušila smlouvu o neútočení. No to je samozřejmostí. Protože Libye byla do poloviny minulého století její kolonií a bylo by hezké ji dostat pod svou správu. Opět se zde jedná o ropu!

Kdyby se nedej bože stalo to, že by Amerika vpadla do Libye a "pomohla" tamním povstalcům, to by byl masakr! Umíte si přestavit, jak by reagoval ostatní muslimský svět?! Vždyť by ztratil kontrolu a vliv. Křesťanská církev by získala nová území a nové věřící. Pro muslimský svět je to nemyslitelné.

Dále píše Nostradamus, že vlády se ujme " vévoda z léčky". Syn Kaddáfího se přidal k revoluci a jestliže se změní tamní režim ( a to je jisté) tak oni potřebují, aby v čele stál hrdina! Závěr a zřejmou souvislost nechám na Vás. Ale je to do očí bijící.

Toto vše je součástí velkého plánu a záměru. Podíváme se na toto vše ještě z jiné strany: Při blížícím se roku 2012 se energetické síly a bloky dávají do pohybu. Jsou to síly, které si neumíme představit. Tyto energetické toky se transformují (přepólovávají se) do postavení, kdy člověk se změní. Ne, že by se změnil po fyzické stránce, ale rozšíří se jeho mysl a chápání. Určitě jste si všichni všimli jak ezoterikům, kartářkách a všem věštcům a léčitelům to jde od ruky. Jak každý druhý čech je duchovně pracující. No to je úžasné, to je krásné !!! To jsme se posunuli na vyšší úrověn ducha! Omyl a o to větší katastrofa! Vysvětlím proč...
Díky energetickým změnám se otevírají i ty energie, které jsou tu už od počátku stvoření a proto se jim to vymyká kontrole. Je to jako by se otevírala Pandořina skříňka. A místo toho, abychom tyto energie a síly zkrotili a přetransformovali, tak jich využíváme a zneužíváme. Zodpovědnost hranic ... kam až může jednotlivec zajít při své duchovní práci nezná meze. Pamatujte si, že nastala doba, kdy při jakékoliv práci v esoterice otevíráme bránu věcem a bytostem, které 2000 let čekali na své probuzení. Jakmile pootevře kdokoli bránu, gejzír této energie zasáhne nejen jeho, ale i ty, kteří jsou s ním ve styku při práci.

Ale opět se vrátíme k současnému dění na protilehlém břehu Jónského moře. To, co se tam odehrává, otevřelo neuvěřitelnou sílu, kterou cítíme až zde. Proč ?! Protože v Egyptě vše začalo. Starověký Egypt tyto transformace a síly znal a proto je zapečetil v obavě před zneužití nevědomých. Tarot také pochází z Egypta, Kabala má kořeny tamtéž, křesťanská víra se zrodila v Egyptě. Brána do duchovních sfér se nachází právě v Egyptě!

Jak by bylo úžasné toto posvátné území mít pod kontrolou, jaké by bylo vlastnit kolébku života ?! Všímáte si jaké jsou souvislosti? Kde je tedy pravda ?! Stačí, když se jednotlivec zastaví a bude přemýšlet o věcech příštích. Co tedy odstartoval němý signál zvonu míru? On sice nebyl slyšet, ale tuto vibraci pociťujeme všichni! Jak se k tomu postavíme je jen na nás, protože Chrám duše je jen v nás.
A co dál....... ?

 
 

Reklama